www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017
Krajské nominace 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / S T Ř E D O Č E S K Ý   K R A J -   CENA Ď 2017


Městský psí útulek Poděbrady nominuje:

Hana Kubešová - Hanička je naše velká kamarádka. Studuje na Hotelové škole a přes týden bydlí na internátě. Ve volném čase nám chodí pomáhat do psího útulku venčit pejsky. Ale mimo to je také velká organizátorka. Ve svém okolí dělá „nábor“ v řadách spolužáků, ale také organizuje různé sponzorské akce na podporu útulku. Za to jí moc spolu s pejsky moc děkujeme.
Gymnázium Jiřího z Poděbrad nominuje:

Studenti z Pěveckého sboru, Orchestru Gymnázia Jiřího z Poděbrad a sboru absolventů Collegium 2010 - Dívky a chlapci z Pěveckého sboru, Orchestru Gymnázia Jiřího z Poděbrad a sboru absolventů Collegium 2010 již 20 let věnují nezištně svůj čas, své schopnosti, znalosti a talent ve prospěch projektů, kterými:
- pomáhají seniorům,
- pomáhají handicapovaným dětem,
- přispívají k rozvoji vzdělanosti mládeže a rozvoji vztahu k hudbě,
- aktivně přispívají k obnově kulturních památek,
- podílejí se na kulturním životě města a kraje, uctívají významné události nebo památku osobností,
- podporují šíření dobrého jména gymnázia, města Poděbrady a České republiky v zahraničí,
- prezentují uměleckou činnost mladých lidí v Poděbradech,
- přivedli do Poděbrad mladé hudebníky ze zahraničí.
Práce v pěveckém sboru, orchestru a absolventském sboru je neskutečně náročná. Každý ze členů přistupuje k povinnostem velmi zodpovědně, vztahy v 60členném souboru jsou založeny na úctě, empatii a ochotě spolupracovat. Členové sboru a orchestru zároveň motivují další mladé lidi k setkávání s hudbou a hudební kulturou, kultivují mezilidské vztahy, pozitivně působí na další generace studentů gymnázia a hudba v jejich podání pomáhá v různých oblastech života naší společnosti. Krásným a plnohodnotným způsobem reprezentují svou školu a město Poděbrady po celé ČR a v zahraničí.
Dětský domov se školou, Slaný nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Tuto nominaci podáváme proto, bychom podpořili skvělý tým vozíčkářů, kteří se pod vedením svého „chodícího manažera“ pana Klempíře, již řadu let naplňují ve spolupráci s dalšími subjekty a především řadou dobrovolných dárců mnohdy velké sny dětí umístěných v dětských domovech a pomáhají jim strávit vánoční pohodu u stromečku, když nemohou být v rodinném kruhu svých blízkých.
Víme, že tento projekt v dnešní době patří k ojedinělým a je nesmírně náročný v celém svém průběhu. Z našeho pohledu je s touto partou lidí radost spolupracovat, i když mají veliký handicap proti ostatním. Přesto jsou vstřícní, vždy s úsměvem a dobrou náladou dokáží zareagovat na jakýkoliv problém spojený s realizací jednotlivých kroků, pokud se do něho v našem Domově dostaneme. Tato parta lidí z Tanga umí zapojit a přivést do projektu širokou veřejnost, jejich vypracovaný systém dává záruku všem poskytovatelům dárků, že se tyto dostanou do ruky příslušnému zvolenému dítěti. Každý dárce tak pomáhá našim dětem lépe se začlenit do sociálního prostředí. Touto nominací na cenu Ď chceme za náš Domov poděkovat celému týmu společnosti Tango a rovněž tak každému dárci, který našim dětem zařazeným v dětských domovech po celé republice jejich přání splní.

Zájmové sdružení HEJKaL - Nominaci podáváme pro Zájmové sdružení HEJKaL z Tuřan u Slaného, protože dlouhodobě spolupracuje s naším Domovem, zajišťuje řadu akcí a aktivit, kterých se jednak mohou naše děti pravidelně účastnit a co je daleko významnější, většinou výnos z těchto akcí ať již v podobě materiální, či finanční věnuje sdružení ve prospěch dětí našeho Domova. Jako příklad můžeme uvést Velikonoční turnaj v hraní kuliček, Máje, letní Folkový festival, akci Loučení s prázdninami, Mikulášská besídka, Vánoční jarmark atd. Členové se účastní rovněž našich akcí – letní táborové pobyty, Letní zahradní slavnost, Vánoční besídka a nikdy nezapomenou podpořit naše děti alespoň jakoukoliv maličkostí. Děti tak mohou dále rozvíjet své zájmové, sportovní či sociální dovednosti a daleko lépe se mohou začleňovat do sociálního systému. Za takovouto podporu si zcela určitě nominaci na Cenu Ď zaslouží.
Dětský domov, Unhošť nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - To, co dělá Tango, přesněji řečeno ti neuvěřitelně skromní a pracovití lidé na vozíčcích, je skoro až nepochopitelné. Ti lidé dokáží prakticky bezchybně zvládnout velmi náročnou logistickou operaci, která běží po celé republice, zahrnuje všechny dětské domovy a tisíce dárců. Manažeři na vozíčcích, jak oni sami sebe nazývají, musí zvládat komunikaci se všemi zúčastněnými, řešit problémy, hlídat termíny a to vše prakticky 24 hodin denně.
Díky jejich neskutečnému nasazení, empatii a ochotě pomáhat, mají děti z dětských domovů v celé republice šanci najít pod vánočním stromečkem svůj vysněný dárek (což by, vzhledem k finanční situaci těchto zařízení, nebylo možné).

Občanské sdružení ANO, ANO - Dlouhodobá podpora školních i zájmových aktivit dětí z Dětského domova Unhošť - Paní Zachová z o.s. ANO, ANO již několik let systematicky a s velkým pochopením podporuje děti z našeho dětského domova. Opakovaně dokáže zajistit finance na zájmové aktivity (florbal, zumba, fitness atd.), na doučování a studium dětí, školy v přírodě, stejně jako pomáhá s nákupy sportovních potřeb, případně zdravotnických pomůcek pro děti s nějakým handicapem. Bez této podpory bychom těžko mohli dětem nabízet většinu potřebných aktivit.

Dejme dětem šanci - Systematická podpora dětí z dětských domovů - Obecně prospěšná společnost DDŠ je skutečně profesionální „firma“, která pomáhá konkrétním dětem v konkrétních oblastech jejich života. Činí tak několika různými projekty, do kterých se mohou děti přihlásit a jimiž je podporováno především vzdělávání dětí, ale i jejich školní či zájmové aktivity, rozvoj jejich talentu, případně kompenzace dopadů jejich znevýhodnění. Další projekty jsou směřovány na pomoc dětem při odcházení z dětských domovů. Paní Chovancová má tým, který je nejen odborně, ale i lidsky na skutečně vysoké úrovni a je velmi dobře orientovaný v problematice dětských domovů. Jsme moc rádi, že naše děti mohou využívat jejich podporu a nabídky.
Dětský domov, Zruč nad Sázavou nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Děkujeme za radost v očích našich dětí při splněném vánočním přání.
Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady nominuje:

Jiřina a Jaroslav Richterovi - Manželé Jiřina a Jaroslav Richterovi jsou obdivuhodnou manželskou dvojící. Oba pedagogové, kteří svůj život zasvětili vzdělávání a školství. Nepřestali ve svých aktivitách ani v seniorském věku a aktivně se zapojili do jiné formy vzdělávání a to do zájmového vzdělávání v DDM Symfonie. Jsou dlouholetí vedoucí kroužků a výtvarných dílen pro děti i dospělé. Paní Richterová se realizovala ve výuce matematiky a stále vede výtvarné dílny zaměřené na tradiční výtvarné techniky – drátování, malba na hedvábí, modrotisk, encaustic a další. Pan Richter se našel v košíkaření, vedení zdravotního cvičení pro dospělé a specializuje se na psychomotorické cvičení.
Oba dva jsou úžasní lidé, trpěliví, kreativní a vstřícní. Jsme vděčni za to, že s námi spolupracují. Svým přístupem k životu a vzájemným vztahem mohou být inspirací pro mnohé lidi. Jsou vzorem harmonického partnerského vztahu, který se v dnešní době stává podnětem k obdivu. Velmi si jich vážíme, a proto jsme je nominovali.
ZO ČSOP Polabí, Poděbrady nominuje:

skupinová nominace žáků a učitelů Základní škola Pečky - Každoroční vánoční sbírka pro zraněné volně žijící živočichy - Žáci a učitelé Základní školy v Pečkách každoročně pořádají velkou vánoční sbírku pro záchrannou stanici pro zraněné živočichy na Huslíku. Již několikátým rokem tak podpoří granulemi pro psy, či kočky, piškoty, ovesnými vločkami, ořechy, semínky a různými pamlsky velké množství živočichů, kteří se v záchranné stanici léčí nebo jsou zde umístěni trvale. Jejich neutuchající nadšení je pro nás velkou podporou. Vzájemnou spoluprací pak dochází k významnému prohloubení vztahu k přírodě a její ochraně. Žáci se účastní environmentálně vzdělávacích aktivit a i sami přispívají k praktické ochraně přírody.

Hana Braunerová - Paní Hanka Braunerová podporuje činnost záchranné stanice dlouhodobě, ať už finančně, materiálně tak i vlastním přičiněním. Již několikátým rokem je naší důležitou součástí spolu s celou rodinou při pomoci volně žijícím živočichům a sama pomáhá zachraňovat několik desítek zraněných živočichů. Je symbolem pro aktivní ochranu přírody a krásného vztahu v souladu s přírodou. Velmi si ceníme všech jejích aktivit, které jsou nezbytné pro naše fungování a pomáhají nám v naší činnosti.
TJ LTC Poděbrady, tenisový klub nominuje:

Václav Zítko - Pan Václav Zítko v letošním roce oslaví významné jubileum – 75 let. V tomto věku je stále plně vytíženým činovníkem tenisového klubu v pozici ekonoma a též je i aktivním rekreačním hráčem.
- 1974 – 1978 funkcionář tenisového klubu v Rychnově n. Kn.
- 1978 přestěhování se z Rychnova n. Kn. do Poděbrad
- od r. 1980 až do současnosti s malou přestávkou funkcionář tenisového klubu v Poděbradech
- působil také jako trenér zejména vlastních dětí v letech 1979 - 1990
- starší syn Pavel – druholigový hráč TJ Houštka v době studií na gymnáziu a při studiích na VŠ druholigový hráč TJ Ústí n. Labem
- mladší syn Aleš – hráč místního tenisového klubu v krajských soutěžích
- v 80.letech si postupně udělal kvalifikaci rozhodčí kategorie B a posléze kategorie A. V době konání Poháru federace žen v roce 1986 působil při tomto turnaji jako rozhodčí na Štvanici (účast družstva USA s M.Navrátilovou a dalšími světovými hráčkami)
- v 80.letech se podílel spolu se současným starostou Dr. Langrem na organizaci juniorských turnajů známých pod názvem Georgius cup, kterého se zúčastnila vždy česká juniorská špička
- v roce 1989 byla dokončena stávající nová budova na tenise, na níž finanční prostředky zajistil tehdejší významný funkcionář ČTS Dr. Langr, práce na stavbě budovy byly prováděny dodavatelsky a také svépomocí brigádně, bez nároku na odměnu a jmenovaný při této činnosti strávil množství brigádnických hodin
- v roce 1991 se jmenovaný podílel na transformaci tenisového klubu ze Sklo Bohemia do samostatného subjektu TJ LTC Poděbrady
- v roce 1993 byl jmenovaný na základě uskutečněného konkurzu vybrán do vrcholové funkce finančního ředitele Českého tenisového svazu
- organizátorská činnost juniorských turnajů vyvrcholila v roce 1994, kdy za předsednictví organizačního výboru Dr. Langra se uskutečnilo I. mezinárodní mistrovství ČR, aby poté v roce 1995 a 1996 se uskutečnilo II. a III. mezinárodní mistrovství ČR. Turnaje se zúčastnila řada světových hráčů, z nichž jmenujeme alespoň M. Hingisovou, H. Sukovou, J. Nováka, J. Šrejbra a dalších
- i po roce 2000 pokračoval v činnosti pro tenisový klub
- významným způsobem se podílel na zakoupení přetlakové tenisové haly zejména pro mládež z vlastních zdrojů tenisového klubu a s přispěním soukromého investora v roce 2010, přičemž v letošním roce bude hala zcela uhrazena
- přetlaková tenisová hala má významný podíl na tom, že na našich venkovních dvorcích i v hale vyrostl Michael Vrbenský, který v roce 2016 vyhrál Pardubickou juniorku, na Australian Open 2017 se dostal mezi nejlepších 16 juniorů na světě a v současném světovém juniorském žebříčku je již na 43.místě
- přes pokročilý věk jmenovaný i v současné době v r. 2017 nadále aktivně působí v tenisovém klubu jako ekonom, přičemž do jeho kompetence spadá řízení ekonomiky klubu, veškeré smlouvy včetně pracovních, zajišťuje sportovní činnost vč. turnajů a mistrovských utkání, podílel se na zavedení elektronické rezervace dvorců, aktualizuje klubové webové stránky, do jeho kompetence spadá i styk s tenisovými orgány ČTS a Středočeským tenisovým svazem, vypracovává žádosti o dotace a jejich vyhodnocení, termínovou listinu a množství dalších prací souvisejících s řízením tenisového klubu
Speciální základní škola Poděbrady nominuje:

Lenka Krajčovičová - Na cenu „Ď“ bychom rádi nominovali paní Lenku Krajčovičovou, která, ač je sama maminkou handicapované dcery a má vícero zaměstnání, najde si vždy čas a energii, aby pomáhala ostatním – především žákům speciální školy, učitelům, ale i rodičům, pro které se stala tmelícím článkem. Ochotně pomáhá s realizací různých školních i mimoškolních aktivit dětí, šije kostýmy pro taneční kroužek, materiálně podporuje i činnost třídy (v hodinách vaření), aktivně se zapojuje do organizace školních a mimoškolních akcí této třídy, kterou navštěvuje i její dcera Lucka (ta letos docházku do naší školy po deseti letech ukončí). Paní Lenka Krajčovičová kolem sebe rozdává úsměv, radost, optimismus a energii, kterou vlévá do žil všem lidem, kteří mají tu čest být s ní v kontaktu.
Lomikámen, z.ú., Beroun nominuje:

Jana Tůková - „Za dlouholeté zásluhy a obětavou činnost v organizaci daleko nad rámec svých povinností“ Jana Tůková je jedna ze zakladatelek organizace, bez nichž by Lomikámen neexistoval.
Dětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun nominuje:

Manželé Adáškovi - Účelem DD je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou. Náš domov pečuje o děti s kombinovaným postižením a narušenými komunikačními schopnostmi. Přestože se všichni v domově snažíme dát dětem výchovu, vzdělání, lásku a pocit jistoty, nemůžeme jim dát úplnou rodinu – mámu a tátu, babičku nebo dědečka. Proto jsme rádi, že je u nás využívána tzv. hostitelská péče, kdy dítě z DD má možnost přijít do reálného rodinného prostředí. Jde o dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Hostitelská péče je realizovaná u dětí, které mají objektivně nižší šance na pěstounskou péči. Účelem hostitelské péče je poskytnout dítěti možnost navázat citový vztah, možnost zažít fungování běžné rodiny a vztahů v ní, zažít úspěch a rozšířit společenské zázemí dítěte. Již 5 rokem manželé Adáškovi poskytují lásku a péči v rodinném prostředí chlapci, se kterým si vytvořili pevnější pouto a těší se z každé chvíle, kterou společně prožijí.
Za to jim patří naše poděkování. Cena Ď by byla tím správným oceněním za jejich laskavou péči.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. nominuje:

Dagmar Radilová - celoživotní podpora osob se sluchovým postižením - Paní Dáša se celý život intenzivně věnuje vymýšlení a realizaci různých projektů na podporu osob se sluchovým postižením (především osoby s nedoslýchavostí). Většinu své činnosti vyvíjí jako dobrovolný funkcionář Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, kdy dlouhá léta patřila do úzkého vedení celorepublikové organizace, ale svou činnost vyvíjela a stále, přes svůj pokročilý věk, vyvíjí především v berounském regionu. Dosud organizuje rekondiční pobyty, vycházky, tréninky paměti a setkávání osob se sluchovým postižením, které jsou velmi často odsouzeny k izolaci (v důsledku komunikačních potíží).
Farní charita Beroun nominuje:

Petr Huk s manželkou Markétou a dětmi Klárou (15), Jonášem (11) a Esterkou (8) - Petr Huk, ačkoli nepochází z Berouna, ale z Tachlovic na Praze Západ, se již před několika lety díky tomu, že do Berouna vozil své děti do skautského oddílu, zapojil do dění v berounské farnosti a následně též ve Farní charitě Beroun. Ačkoli zastává významnou pozici v Plzeňském Prazdroji jako district manager OFF Trade, neváhal se angažovat v sociálních aktivitách FCH Beroun a pracovat přímo s jejími klienty.
Jako velmi citlivý člověk brzy objevil potřeby klientů charity, zejména těch nejstarších, trpících různými chorobami stáří, jak fyzickými, tak psychickými. A brzy zaujal celou svou rodinu pro tyto aktivity. Celá rodina, tedy on s manželkou a třemi dětmi, navštěvuje pravidelně obyvatele Domova se zvláštním režimem a klienty stacionáře pro seniory s Alzheimerovou chorobou v Berouně. Zpívají jim lidové písničky, které lidé dobře znají a zpívají s nimi v doprovodu kytary. Když mají děti chuť, přidají se s flétnou. Jak sám říká, „o vánocích zpíváme koledy, skladby přizpůsobujeme náladě a ročnímu období. Když mám cestu kolem Charity někdy se jen tak zastavím za lidmi, abych je pozdravil a prohodil s nimi pár slov. Uvědomujeme si ale, že jak děti rostou a mají různé povinnosti, je někdy obtížné skloubit naši dobrovolnickou činnost s ostatními povinnostmi. Rozhodně si ale nechceme tuto činnost nechat vzít, protože ji považujeme za velmi užitečnou. V první řadě jsme tam pro druhé lidi, kterým přinášíme trochu radosti z hudby, společného setkání, s mnoha lidmi se známe a oslovujeme jménem. S některými máme velmi osobní vztahy, které se projevují v komunikaci při vítáni i loučení, stisku ruky. Ujištění, že se za tyto lidi modlím k Bohu, jim je k radosti a naději. Musím říct, ze se tak vytváří silné pouto, které dává smysl našemu působení v Charitě.“
Petr Huk je toho názoru, že pro jeho děti je velmi užitečné setkání se starými lidmi, kdy se naučí se vnímat jejich naděje i starosti a pomůže jim, zakotvit v nich vědomí hodnoty každého člověka tváří v tvář. Vysvětluje: “Sám jsem byl v dětství velmi silně ovlivněný mojí rodinou - bylo nás 7 dětí a naši rodiče, zvlášť maminka, byla velmi laskavá a srdečná. Svým přístupem k druhým lidem, její ochotou vidět potřebné a také jim pomáhat mě opravdu silně ovlivnila. Vzpomínám si, že se mamka ujala jednoho starého pána, který bydlel dvě ulice nad námi, a který neměl žádnou pomoc. Tomuto pánovi darovala naději a dovedla ho k důstojné smrti. Jsem přesvědčený, že vše, co děláme, na čem se podílíme, utváří nás samé i okolí a má vliv na celou společnost.“ Petr Huk, i všichni členové jeho rodiny, kladli vždy velmi silný důraz na člověka, jeho potřeby, důstojnost a vzájemnost vztahů. Celá jeho rodina jsou svým vztahem k člověku, úctou k těm nejubožejším a důrazem na důstojnost každého člověka ti, kteří se v dnešní společnosti vymykají běžnému chování a jsou pro ostatní inspirací, jak se chovat a jak jednat s potřebnými. Z toho důvodu tuto rodinu navrhujeme na nominaci.
Domov Kolešovice nominuje:

Alice Selby - Rádi bychom nominovali paní Alici Selby, která navštěvuje naše klienty pravidelně a to již od ledna roku 2015. Se svou fenkou Stár dává klientům možnost zažít přítomnost živého tvora, kterého mnozí měli doma. Hlazení psa klientům pomáhá zlepšit motoriku rukou, celkově je zklidní a zlepší psychický stav. Díky těmto návštěvám se u některých klientů zmírní výkyvy nálad a zlepší komunikační schopnosti. Na každou návštěvu se obyvatelé našeho Domova velice těší. Canisterapeutické služby jsou nenahraditelnou součástí péče o naše klienty. Mimo to nám paní Alice ochotně a ráda vypomáhá i při nejrůznějších akcích pořádaných naším Domovem. Nelze opomenout, že společně se svými kolegy ze zaměstnání poskytla Domovu dar na nákup polohovacích pomůcek pro bazální stimulaci. Se svou fenkou se účastnila nejrůznějších soutěží, jejich výtěžek také věnovala Domovu na aktivizační činnosti našich seniorů. Dobrovolnické činnosti Alice Selby si velice vážíme, za její práci jí patří veliký dík a uznání.
Luxor Poděbrady – poskytovatel sociálních služeb nominuje:

Gabriela Vlachová - s pochopením, láskou a lidskou účastí pečuje o klienty Domova důchodců Luxor Poděbrady. Přidat úsměv a dobré slovo je pro ni každodenní samozřejmostí. Ocenění v podobě ceny Ď je projevem zasloužené úcty a díků za 21 let obětavé péče o klienty domova.

Jana Kovářová - s výrazně empatickým a profesionálním přístupem 16 let zajišťuje náročnou péči o klienty Domova. Svým citlivým přístupem a zkušeností dokáže léčit nejen tělo, ale i osobitým způsobem přispívat k pocitu domova a bezpečí obyvatel Luxoru.
Hucul Club nominuje:

Vladimíra Srpová - Záchrana huculských koní a jejich využití pro hipoterapii - Hucul Club - Paní Vladěnka Srpová spojila svůj život už před více než třiceti lety se záchranou plemene huculského koně. Toto plemeno bylo v sedmdesátých letech minulého století na hranici vyhynutí a jen nadšením několika obětavých lidí se podařilo nejen huculského koně zachránit, ale také mu dát novou společenskou úlohu. Toto jeho poslání spočívá krom výchovy mladých lidí a dětí ke vztahu k přírodě také ve velké míře v hipoterapii, tedy využití huculských koní pro zlepšení životních osudů postižených lidí. Hucul Club začal s prosazováním hipoterapie již v sedmdesátých letech, tehdy pod odborným vedení prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc a prokázal příznivé účinky této metody pro mnohé pacienty s nejrůznějšími hendikepy od špatného držení těla přes dětskou mozkovou obrnu, roztroušenou sklerózu až po nejrůznější psychické poruchy dětí i dospělých. Paní Vladěnka, původní profesí veterinární technik, vždy inklinovala právě k této oblasti práce s koňmi. Svou trpělivostí, odpovědností a spolehlivostí si získala srdce mnoha pacientů, kteří se v Hucul Clubu hipoterapie zúčastnili. Hucul Club jí vděčí za to, že o pacienty a klienty, stejně jako o děti, jejichž jezdecký výcvik vede, je vždy dobře a bezpečně postaráno, s klidem, pochopením a bez zbytečných konfliktů. Krom toho pro mnohé návštěvníky stáje je příjemná jistota, že i když přijdou třeba za několik let opět na návštěvu, projížďku na koni nebo lekci hipoterapie, najdou zde tutéž milou a hodnou Vladěnku, jakou před lety poznali. V neposlední řadě je pro Hucul Club a především pro huculské koně neocenitelné to, že je o ně vždy obětavě a s laskavou péčí a přitom odborně na výši postaráno. To vše jsou ve stručnosti důvody, pro které se Hucul Club rozhodl paní Vladěnce Srpové poděkovat a nominoval ji na cenu „Ď“.
Sokol Králův Dvůr nominuje:

Jitka Kuncová - Celoživotní a obětavá práce pro sportovní a kulturní oblast. Již 65 let je členkou Sokola Králův Dvůr. Je pravidelnou dopisovatelkou do místních novin. 50 let působí jako přísedící u soudu. Dlouhodobě se podílí na výchově mladé generace. V místě svého bydliště vede kroniku. 15 let působí jako náčelnice Odboru sokolské všestrannosti a je župní náčelnice zdravotního tělocviku. Je držitelkou bronzové a stříbrné medaile Zahrádkářů.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz