www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017
Krajské nominace 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / Ú S T E C K Ý   K R A J -   C E N A   Ď   2017


Dětský domov a Školní jídelna Mašťov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Chtěli bychom tímto poděkovat celému týmu „Manažerů na vozíčku“ v čele s panem Klempířem za úsilí a snahu, kterou každoročně věnují tomuto projektu. Moc obdivujeme odhodlání, organizaci a starost všech zúčastněných, kteří mají za cíl jediné: rozzářit dětské oči pod vánočním stromečkem. Poděkování patří také všem dárcům, protože bez nich by tento projekt neměl šanci na úspěch. Moc si této pomoci vážíme.

Československá obchodní banka, a. s. - Vánoční dárky od zaměstnanců - Chtěli bychom tímto poděkovat všem dárcům z ČSOB, kteří každoročně obdarují děti a rozzáří jejich oči pod vánočním stromečkem. Moc si této pomoci vážíme.

MONETA Money Bank, a. s. - Vánoční dárky od zaměstnanců - Chtěli bychom tímto poděkovat všem dárcům z MONETA Money Bank , kteří každoročně obdarují děti a rozzáří jejich oči pod vánočním stromečkem. Moc si této pomoci vážíme.
Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem nominuje:

Štěpánka Motejlová - LATA Ve dvou se to lépe táhne – program Dobrovolnického centra Ústí nad Labem - Štěpánka je studentka 4. ročníku Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, oboru veřejnosprávní činnost, členka Studentského dobrovolnického centra Aladin při škole. Chtěli bychom ji nominovat, protože dobrovolníků – mladých lidí a obzvlášť takových, kteří pracují dlouhodobě, ve škole moc nemáme. Touto cestou jí můžeme vyjádřit poděkování. Naše žákyně spolupracuje především s Dobrovolnickým centrem, z. s. Ústí nad Labem - již třetí rok. Pomáhá těm, kteří to potřebují, v rámci programu LATA Ve dvou se to lépe táhne. V současnosti má na starosti dva klienty - chlapce s psychickými problémy a dívku se zdravotním omezením. S klienty tráví svůj volný čas.

Dále se podílela například na projektech:
• Desítka s Mumií kolem Milady
• Rychtářská 12 km
• Mattoni 1/2Maraton
• Pomoc při pořádání Vánoc pro klienty DC v DDM
Štěpánka pravidelně věnuje dětem z dětského domova dárky k Vánocům a Velikonocům, oblečení. Každý rok se zúčastní Tříkrálové sbírky.
Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí nad Labem nominuje:

Erasmus Student Network Ústí nad Labem, z. s. - Navrhujeme, poněkud netradičně, celý tým mladých lidí. A to proto, že jako tým fungují a práce každého z nich je stejně důležitá. Organizace ESN Ústí je dobrovolnický spolek, který založili z vlastní iniciativy sami zapojení studenti. Jejich hlavní náplní činnosti je podpora zahraničních studentů, kteří přijíždějí do Ústí na stáž. Všechny aktivity vykonávají bezplatně, bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Jejich práce si velmi ceníme a považuji ji za nepostradatelnou, a to z mnoha důvodů.

Tým ESN nabízí zahraničním studentům ústecké univerzity pomocnou ruku v mnoha oblastech. Jedná se o pomoc s každodenními aktivitami (zařizování na úřadech, v bance, v dopravním podniku, na studijním oddělení...),o podporu v průběhu studia (například formou tlumočení), ale také o zajišťování pestrých volnočasových aktivit pro tyto studenty, kteří by se jinak v Ústí dost možná cítili osaměle. Takto z Ústí po stráveném semestru odjíždějí plni zážitků a s dobrým pocitem, že tu svůj čas strávili smysluplně, mnohé se naučili – a to také sami o sobě, a potkali skvělé lidi:).

Aktivity ESN zahrnují kulturní i poznávací akce, sportovní turnaje, výlety i sociálně zaměřené projekty. Z mnoha realizovaných „Social Erasmus“ akcí jmenuji například „Dinner in the dark“, takovou ústeckou variaci „kavárny potmě“, „Art in the dark“, kde mohli studenti tvořit plastiku společně s nevidomými kolegy (akce se konala ve spolupráci s Tyflocentrem), CooKing, kuchařský workshop, na jehož výsledcích si pochutnali obyvatelé azylového domu, workshopy pro děti v mateřských školách a v dětských domovech nebo pravidelné venčení pejsků z útulku. A to je jenom stručný výčet:).

Paní Lenka Hlavičková pracuje jako vyučující na Pedagogické fakultě UJEP. Týmu ESN nebývale fandí. Pravidelně s jeho členy spolupracuje. Vždy byli ochotní svým zahraničním spolužákům pomoci. Zároveň se členové ESN snaží motivovat další studenty UJEP, aby vyjeli do zahraničí a rozšířili si obzory. Pořádají pro ně přednášky, motivují je k účasti na mezinárodních volnočasových aktivitách a neúnavně vysvětlují a pomáhají se zařizováním zahraničních pobytů svým spolužákům. Pro navržení máme hned několik důvodů:

• Svým nakažlivým entuziasmem propagují dobrovolnictví mezi dalšími studenty. Pomoc druhým považují za samozřejmou a vykonávají ji s radostí. Pro členy ESN je dobrovolnictví a nezištná pomoc součástí životního stylu. Palec nahoru!

• Spolek ESN funguje jako tým. Týmová práce je základem úspěchu. Jen díky ní zvládne ESN Ústí takovou škálu aktivit!

• Lidé z ESN svou aktivitou propojují národy a jasně tak přispívají k boji proti rasismu a xenofobii. Co je v dnešní situaci důležitější? Nebojí se cizích jazyků a snaží se k témuž motivovat i své spolužáky:).

• Přispívají nepochybně k dobrému jménu Ústí nad Labem v zahraničí! Mnoho ze zahraničních studentů se k nám vrací a dokonce se některým z Ústí ani nechce:).

• Veškeré aktivity ESN vycházejí z důležitých hodnot, jakými jsou přátelství, respekt, tolerance a vzájemná pomoc.

Za krátkou dobu existence spolku si tato skupina mladých stačila vydobýt respekt a renomé. Jeho členy jsou mladí lidé se srdcem na správném místě a dobře srovnaným hodnotovým žebříčkem. Rádi bychom je v jejich aktivitách prostřednictvím návrhu na ocenění podpořili a poděkovali jim za vše, co pro druhé dělají. V dnešní výkonově orientované společnosti to mezi mladými lidmi vůbec není samozřejmost. Byli bychom moc rádi, kdyby byli inspirací mnoha dalším.
Severočeská vědecká knihovna, p. o., Ústí nad Labem nominuje:

Jaroslava Krejčová - Paní Jaroslava Krejčová nastoupila do Vědecké půjčovny v roce 2011, jako dobrovolník, na pozici laického recepčního. Jejím úkolem bylo zakládat vrácené knihy a především být nápomocna bezradným čtenářům, při hledání knih a jiných dokumentů. Případně je zavést a nasměrovat pro odbornější radu k zaměstnancům půjčovny. Svého svěřeného úkolu se zhostila naprosto skvěle. Spousta čtenářů si zvykla chodit do knihovny přesně v dny, na které připadá její služba. Její rady a doporučení na knihy se pro mnoho z nich stalo velmi nepostradatelnými. Postupem času se vypracovala k naprosté samostatnosti. Během těch společných let se stala samozřejmou a důležitou součástí našeho kolektivu. Její nominace je proto pro nás, (kolektiv zaměstnanců Severočeské vědecké knihovny) formou poděkování nejen za její volný čas, ale i za ochotu, laskavost, snahu, a elán, s kterým se pouští do svěřené práce.
Dětský domov a Školní jídelna, p. o., Tuchlov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Rozhodli jsme se za náš domov nominovat Tango Havlíčkův Brod a jejich projekt Daruj hračku, protože tento projekt je jedním slovem prostě skvělý. Sdruží se několik lidí, různých handicapů, aby dokázali jeden veliký, společný cíl a to – udělat krásné Vánoce dětem v dětských domovech. Dětem, kterým většinou jejich vlastní rodiče hezké Vánoce udělat nemohou. Je krásné vidět, jak si děti malují svá přání k Vánocům a po celou dobu pak tajně doufají, že jim právě jejich přání bude splněno, což se po většinou díky projektu Daruj hračku stane, a o to je ještě hezčí pozorovat děti při rozbalování dárků, když se jim jejich tajná přání opravdu vyplní. Děkujeme tímto celému týmu od projektu Daruj hračku, protože i přes nesnáze, kterými si procházejí od počátku až dokonce, s některými z nás, se tohoto velikého cíle nepouštějí.
Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Chtěli bychom tímto poděkovat celému týmu „Manažerů na vozíčku“ v čele s panem Klempířem za úsilí a snahu, kterou každoročně věnují tomuto projektu. Moc obdivujeme odhodlání, organizaci a starost všech zúčastněných, kteří mají za cíl jediné: rozzářit dětské oči pod vánočním stromečkem. Poděkování patří také všem dárcům, protože bez nich by tento projekt neměl šanci na úspěch. Moc si této pomoci vážíme.

Vojtěch Paukner a Martin Kučera - Milý Ježíšku - Vánočního Milého Ježíška se zúčastňujeme od jeho počátku. Moc děkujeme organizátorům za vytvoření tohoto projektu, který dětem přináší splněná přání. Zároveň děkujeme všem dárcům, kteří dětem dárky posílají. Moc si jejich pomoci vážíme.

Ano, Ano, z.s. - Projekt Sport pomáhá - Moc děkujeme za pomoc, díky které mohou děti navštěvovat sportovní kroužky a využívat tak smysluplně svůj volný čas. Díky finančním prostředkům, které z tohoto projektu dostáváme, mohou děti rozvíjet svůj talent a nadaní. Mohou ukázat, co umí a všem jsou dobří.

Srdce na dlani, nadační fond Praha - Motivační program - Díky tomuto projektu mají děti možnost získat vyšší kapesné, které mohou utratit za cokoliv, co se jim líbí. Jediné co pro to musí udělat je, snažit se ve škole, pomáhat tetám a ostatním dětem, využívat svůj volný čas k zájmovým aktivitám. Děti jsou tímto motivovány k dosahování co nejlepších výsledků a většinou se jim to daří. Moc za tuto pomoc děkujeme.
Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p.o. nominuje:

SILISAN spol. s r.o. - Výstavba expozice vyder říčních - Dlouhodobá podpora Zoo Děčín.
Dětský domov Chomutov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Již řadu let pomáhá akce Daruj hračku našemu dětskému domovu zajistit dárky pod vánoční stromeček. Rozpočet domova je nastaven na vše, co potřebuje dítě v rámci zaopatření a zajištění chodu zařízení. Nikde však není pamatováno na naplnění dětských přání o vánočních svátcích. Domovy toto většinou řeší pomocí sponzorů, ale i to závisí na oblasti, kde se domovy nachází. Například pražské domovy tyto problémy většinou nemají, neboť ohromná spousta podnikatelů a podniků je soustředěna právě tam. Naše oblast je v tomto mnohem slabší a proto tyto možnosti má minimální. Když nás před lety oslovili pořadatelé akce Daruj hračku, byli jsme v úžasu, že někdo má tak krásnou myšlenku, že alespoň jednou v roce chce, aby si děti mohly přát svůj vytoužený dárek. I naše děti sledují televizní reklamy a touží po moderních věcech jako děti ostatní. Naprostým šokem pro nás bylo zjištění, že se jedná o lidi s handicapem, kteří mají sami se sebou víc problémů, než my ostatní a ještě myslí na děti, kterým není umožněno vyrůstat doma u rodičů.
Hluboce se skláníme před těmito lidmi, kteří ač sami čelí celý život nepřízni osudu, mají v sobě tolik srdečnosti a ohleduplnosti k ostatním znevýhodněným. Za tuto práci jim vzdáváme velký hold a přejeme, aby se jim jejich ohromná snaha a ochota pomoci druhému vrátila minimálně v úctě, obdivu a uznání nás všech právě pomocí vaší krásné ceny Ď.
Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o. nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Již druhým rokem svou obětavou prací a úsilím zajistili tito lidé, kterých si velmi vážíme, splnění vánočních dárků pro děti z našeho domova. Samozřejmě by se jim to nepodařilo bez obětavosti sponzorů, kterým také ze srdce děkuje. Tíha organizace této velké akce je však na mladých lidech na vozíčku, kteří nezištně zajišťují pomoc pro děti. Všem Vám patří velký dík a úcta.
Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Splnění vánočních přání dětí v DDŠ. Přání, která mnohdy nedokáže splnit nikdo jiné a ani často nemůže. Dokáže to jen Tango.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem nominují:

RNDr. Pavel Jůza – Adopce v Zoo Ústí nad Labem - RNDr. Pavel Jůza je pracovník Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a velký milovník přírody. Dlouhá léta finančně podporuje zvířátka v Zoo Ústí nad Labem, momentálně lamu krotkou a shetlandského poníka. Zoologickou zahradu pravidelně navštěvuje, každý rok se účastní akce pro pozvané adoptivní rodiče (Den přátel zoo – první víkend v říjnu). Vždy, když mu končí platnost smlouvy o adopci, osobně se dostaví k podpisu nové smlouvy. Povídání s panem Jůzou je vždy nevšední a zajímavé.

RWE (Innogy), a. s. – Sponzorství v Zoo Ústí nad Labem - Společnost RWE (od loňského roku Innogy) podporuje ústeckou zoo nemalou částkou již řadu let. Pravidelně se domlouváme na aktivitách a prezentaci. Jedná se např. o adopci žirafy Rothschildovy, podporu projektu „Tučňáci jdou do zoo“, financování vzdělávacích a interaktivních tabulí na téma žirafy (ochrana, zvláštnosti, druhy apod.), které jsou k dispozici návštěvníkům u výběhu těchto oblíbených zvířat.

Zoologický klub, z. s. - Dobrovolníci v Zoo Ústí nad Labem - Zoologický klub, který byl založen v roce 1973, pracuje po celé roky v těsné součinnosti s aktivitami Zoo Ústí nad Labem. Od roku 2010 je to zejména skupina dobrovolných pomocníků, kteří se svou účastí aktivně podílejí na realizaci různých akcích pro návštěvníky zoo, většinou jako dozor na stanovištích soutěží či u informačních stánků, vždy bez nároku na odměnu.
Diecézní charita Litoměřice, Domov sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou nominují:

Gudrun a Gert Jentsch – Manželé Jentch pravidelně navštěvují domov pro maminky s mentálním handicapem a jejich děti, pomáhají dary potravin i ošacení. Jedinečnost jejich podpory ovšem spočívá v tom, že každý měsíc v roce v předem určený den předávají dárky dětem narozeným v konkrétním měsíci při oslavě narozenin, které se účastní děti narozené v daném měsíci, jejich sourozenci a maminky. Jedná se tedy o komorní oslavy, které mají své neopakovatelné kouzlo. Stejně tak připravují dárky pro všechny děti žijící v domově při Mikulášské nadílce, velikonočních i vánočních svátcích. Tato pomoc je jistě pro manželé Jentchovi finančně náročná. Našim maminkám a jejich dětem poskytuje něco neobvyklého, je pro každého z nich jedinečná. Pomoc trvá cca dva roky.

Marie Těšínská - Paní Marie pravidelně navštěvuje domov již více než dva roky, pomáhá potravinami, ošacením. Unikátní je její pomoc v tom, že při svých návštěvách s maminkami z domova peče, ukazuje jim nové postupy, které zatím neznají. Stejně tak se do aktivit v domově zapojují dcera a syn paní Marie, které vozí sebou.
Kateřina Čepelková nominuje:

Klára Hozáková - Tímto bych velice ráda nominovala Kláru Hozákovou, z neziskové organizace Andělé bez křídel z.s. za její pomoc nemocným dětem, kteří pomoc skutečně potřebují. Klára je člověk, který pomáhá od roku cca 2013 oficiálně. Sbírka začala nejprve sbírkou víček na Facebooku, následně materiální a finanční sbírkou, která je vždy vyvěšena na stránkách její neziskové organizace: http://andelebezkridel.webnode.cz/ a na Facebooku ve skupině SBÍRÁME VÍČKA. Vždy uvede Klára, pro koho se sbírka uskuteční, příběh dítěte, kterému se rozhodla pomáhat. Kdybych měla vypisovat všechny děti, kterým doposud pomohla, nestačili by mi tu řádky. Avšak když se někdo v Děčíně ptá, zda nevíme, kam dát oblečení po dětech, komu odnést víčka, vždy skoro každý jednoznačně označí právě danou KLÁRU HOZÁKOVOU. Ač přesto, že je to maminka od dvou kluků a zdravotní sestřička na ORL Děčín u MUDr. Pokorné a času má málo, snaží se vždy maximálně pomoci. Neznám v mém okolí skromnějšího člověka. Nikdy nechtěla, aby její pomoc byla jakkoliv zviditelněná např. v TV. Za tímto účelem se zviditelnit Klára nikdy nepomáhala. I přesto se Klára nepovažuje za někoho, kdo dělá něco víc. Ovšem nejen já si myslím opak. Klára patří mezi lidi, který si právě ocenění zaslouží.
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves nominují:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. – Daruj hračku - Akce jsme se s našimi klienty zúčastnili třetí rok. Obdivujeme nasazení, vůli a chuť pomáhat u všech zúčastněných. Zajišťovat dárky pro tolik dětí, klientů z mnoha zařízení. Pro všechny naše klienty, kteří obdrželi dárek, je to sen, který se splnil podle obrázku, který si sami nakreslili, a nezáleží na věku ani postižení. Pro nás je odměnou jejich úsměv, Vám musíme poděkovat touto nominací, protože ty nádherné úsměvy a štěstí nevidíte. Jste stateční lidé na svých místech, pro které je smyslem života pomáhat druhým i přes své vlastní handicapy.

AKTIPO o.s. - Sbírej – Toner. cz - Po desetileté spolupráci s Aktipem v tomto projektu máme pocit, že si všichni zaslouží poděkování. Jedná se o sbírání tonerů, kterého se účastníme již 10 let. Moc to pomáhá, hlavně ležícím plně imobilním klientům k hrazení canisterapie. Dále peníze s projektu pomáhají našim klientům v uplatnění se v běžném životě, mají možnost se seberealizovat. Ještě se při tom šetří naše už tak zdevastovaná příroda. Tento projekt má smysl. A za těch deset let věřte, že vás máme rádi.

AGC Flat Glass czech a.s. - Hájský Kohout - Tato velká firma neváhá a pomáhá nám finančně se zabezpečením akce, na které mentálně postižení klienti sociálních služeb, hlavně ze zařízení v Ústeckém kraji mohou ukázat své dovednosti v kulturní oblasti a seberealizovat se. Ceníme si hlavně toho, že tato pomoc je pravidelná a nebyla pouze jednorázovou injekcí. Děkujeme za podporu a myslíme, že si nominaci zasloužíte. V loňském ročníku i díky vám viděli klienti na akci Hájský Kohout i skupinu „Maxíci“, tato odměna za snahu při nácviku vykouzlila na jejich tváří tu nejlepší odměnu pro vás a to úsměv a spokojenost.
Andělé bez křídel z.s., Děčín nominuje:

Jakub Houška - Kouba basket… má to smysl - Už od roku 2013 není jméno Kouba ba spjato pouze s BK Děčín, ale i s charitou. Nezajímá se jen o děti, které získává pro lásku ke sportu. Díky svému velkému srdci pomáhá i spoustě vážně nemocných dětí. Přes jeho Eshop se do pomoci může zapojit každý. Kromě toho ale každý rok pořádá hned několik sportovních i kulturních akcí a výtěžek z nich opět pomáhá, kde je potřeba. Díky němu se interaktivní tabule dočkaly i děti ve speciální školce Vilík. Potěšil i Krůčky, kroužek děti s handicapem. Kromě úžasných částek, pro nás má stejný význam i jeho psychická podpora. Nikdy mu nebyl lhostejný osud člověka v nouzi. Opakovaně byla jeho pomoc blesková, takřka přes noc sháněl, domlouval, a druhý den už přicházel se zcela konkrétní pomocí.
Spolek přátel historie Litvínovska nominuje:

Josef Čtvrtníček - za dlouhodobé aktivní působení ve vlastivědných a regionálně-historických aktivitách na Litvínovsku a Mostecku. Především pak za vybudování, správu a obsah webových stránek "Historie Litvínovska" (http://litvinov.sator.eu/), které patří svou hloubkou a rozsáhlostí k tomu nej v Ústeckém kraji.
Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci, z.s. nominuje:

Pavel Nedvěd - Nominovaný podporuje dlouhodobě svojí osvětovou, vlastivědnou a kulturní činností projekt. Jako zaměstnanec Městské knihovny Litvínov působí výrazně nad rámec své pracovní náplně a do kulturních, poznávacích, vzdělávacích a podpůrných akcí zapojuje zejména skupiny seniorů. Je příkladem činorodého člověka, který inicioval vznik Univerzity volného času, Klubu zapálených historiků, seriálů besed a výstav, setkávání s osobnostmi a výletů do významných míst v regionu. Obnovu cenného středověkého venkovského kostela v Bedřichově Světci podporuje se svými přáteli finančními příspěvky, pořádáním přednášek, návštěv a výstav fotografií. Velkým přínosem je jeho osobní příklad, organizování různých akcí pro seniory a tím jejich zapojování do života regionu. Je propagátorem přírody, památek a kulturního dění na Mostecku a tím přispívá ke zlepšení jeho image, které utrpělo v minulosti jako centrum uhelné těžby.
Porozumění Litvínov, z. s. nominuje:

Město Litvínov – Mateřské centrum Klubíčko - Díky pravidelné finanční a morální podpoře Města Litvínov, může naše centrum existovat a nabízet volnočasové aktivity pro rodiny pečující o malé a handicapované děti a to již třináctým rokem. Handicapované děti tak mají možnost být integrovány mezi své zdravé vrstevníky již od nejútlejšího věku. Rodiny se necítí sociálně izolováni.

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. - Mateřské centrum Klubíčko - Díky finanční podpoře Euro Supportu může naše centrum existovat a nabízet volnočasové aktivity pro rodiny pečují o malé a handicapované děti. Tato firma si nás sama vybrala ke sponzorské podpoře a každým rokem nás podporuje výraznou finanční částkou: 150 000,- Kč. Zaměstnanci firmy navíc každým rokem mezi sebou pro nás pořádají finanční sbírku.
Za svoji podporu od nás nechtějí naprosto žádnou reklamu. Majitelé firmy to berou tak, že podpora neziskových organizací by měla patřit k dobrým mravům každého podnikatele. Toho si velice vážíme!

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059 - Mateřské centrum Klubíčko - Děti a učitelé z místní školy uspořádali pro naše mateřské centrum benefiční běh. Za jeho výtěžek nám zakoupili materiálové vybavení (koberec do tělocvičny a židle a stůl do kuchyňky). Celou akci si děti samy vymyslely a zorganizovaly. V doprovodném programu vystoupili psovodi Městské policie Litvínov a dobrovolní hasiči Litvínov. Výtěžek celého běhu zdvojnásobila Nadace Via v programu Pomáhej. To nám udělalo velkou radost!
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova nominuje:

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. - Finanční pomoc dětem při pořizování zdravotních pomůcek – brýle, kontaktní čočky, sluchadla, rovnátka; dárky dětem, balíčky pro děti odcházející z DD; plnění vánočních přání - Tato podpora je pro konkrétní děti. Je to veliká finanční pomoc, která nabízí dětem uskutečnění přání, snu a ulehčí následný start do samostatného života. Tato organizace pouze nemluví, ONA koná!!! Jsme jim moc vděční a moc si jich vážíme.

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. - Jako každý rok, tak i tento, přemýšlel jsem, jak nejlépe vystihnout počínání Pavla Klempíře a jeho týmu „Manažerů na vozíčcích“. V rámci studií sociální pedagogiky jsem se dostal k pojmu „Maslowova pyramida potřeb“, kterou pro tuto potřebu využiji. Ale nebojte, nebudu ji zde zeširoka rozebírat, nechám na každém z Vás, zda – li se dopodrobna seznámíte s tímto „terminus technicus“, nebo se prostě jen spokojíte s obecným seznámením. Maslowova pyramida je teorie Abrahama Harolda Maslowa (https://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida ), která vymezuje 5 základních potřeb člověka. Od nejnižších, po nejvyšší (tvoří pomyslnou pyramidu).
1. Fyziologické potřeby (jídlo, voda, sex),
2. Potřeba bezpečí, jistoty (rodina, zdraví),
3. Potřeba sounáležitosti (přátelství, partnerství),
4. Potřeba úcty, uznání (respekt ostatníchXsebeúcta),
5. Potřeba seberealizace (schopnost a snaha být nejlepším člověkem, jakým jen člověk může být).
Většina lidí na světě je šťastna, pokud se aspoň někdy ve svém životě „dotkne“ bodu č. 3. O ně/nás tu však v této chvíli nejde. V souladu se zmíněným projektem a v duchu této ceny si dovolím Vám položit otázku. Na jaké místo byste zařadili Pavla Klempíře a jeho tým v Maslowově pyramidě potřeb? Já mám již delší dobu jasno!!! Je nasnadě říci, že tento pohled mám i k ostatním nominovaným, ke všem dobrodincům a filantropům.

Již několik let nám společnost Tango Havlíčkův Brod plní vánoční přání pro naše děti. I přestože je rok od roku tato pomoc náročnější a náročnější „manažeři na vozíčcích“ nás od doby, co jsme je objevili, nenechali na holičkách ani jednou. Slova DÍKY jsou samozřejmostí, ale často mohou znít jen jakoby ze slušnosti formálně. Náš dětský domov to takto opravdu nevnímá. My děkujeme zcela upřímně a od srdíčka. K tomu můžeme přidat slova našeho obrovského obdivu.
Hospic v Mostě, o.p.s. nominuje:

Mgr. Kateřina Poláková - Paliativní péče v Hospici v Mostě,o.p.s. - Dlouhodobě již několik let pravidelně měsíčně přispívá hospici na léky a ošetřovací materiál. Pomáhá nám tak s úhradou potřebných léků a materiálu k ošetřování ran u nevyléčitelně nemocných lidí.

MÚ Litvínov - Hospicová péče nehrazená ze zdravotního pojištění - MÚ Litvínov nám každoročně pomáhá finančně s úhradou provozních nákladů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Bez této podpory bychom nemohli poskytnout péči všem nemocným, kteří ji neodkladně potřebují.
K srdci klíč, o.p.s. nominuje:

Ladislav Monhart - Podpora lidí bez domova a obecně lidí se sociálním hendikepem - Pan Monhart nezištně pomáhá lidem bez domova např. distribucí potravin, vymýšlí a staví pro ně mobilní přístřešky a snaží se pomoci tam, kde běžné formy pomoci selhávají.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz