www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017
Krajské nominace 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / P L Z E Ň S K Ý   K R A J -   C E N A   Ď   2017


Dětský domov, Staňkov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Již řadu let v době tento tým lidí připravuje společně s dárci z celé republiky, radost našim dětem v podobě dárků pod stromeček. Snaží se o splnění co možná nejvíce snů dětem. Jsou vzorem a motivací mnoha dalším lidem. Poděkovat lze mnoha způsoby, my bychom rádi poděkovali touto cestou.

Ve spojení z.s. - Dům na půl cesty Meclov - Prostřednictvím Jany Buriánkové Ve spojení pomáhá dětem z našeho domova v době, kdy odcházejí z dětského domova, poskytuje dětem možnost ubytování, pomoc při hledání práce, připravuje pobyty pro děti, kurzy finanční gramotnosti, kreativní kurzy, a snaží se o plnění přání dětí v době Vánoc. Stali se dětem kamarády a rádci.
Diecézní charita Plzeň nominuje:

Martina Košanová, Centrum španělské kultury a vzdělávání – podpora projektů pro chudé děti v Jižní Americe - Martina Košanová dlouhodobě spolupracuje s projekty Diecézní charity Plzeň, které jsou zaměřeny na podporu chudých dětí v Jižní Americe. Jde zejména o projekt „Adopce na dálku“. V roce 2017 byla už podruhé iniciátorkou Benefičního plesu ve prospěch AnD, díky němuž byla navýšena finanční pomoc putující do školy v hlavním městě Paraguaye Asunciónu.
Dětský domov DOMINO, Plzeň nominuje:

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. - DDŠ nám a dalším dětským domovům pomáhá svými projekty a nebýt jich a jejich podporovatelů, neúčastnily by se děti táborů, pobytových aktivit, nenavštěvovaly by posilovny, kurzy plavání, ale neměly by třeba ani kvalitní brýle, rovnátka nebo i řidičský průkaz. Velkou pomocí je pro naše děti možnost být ve Stipendijním programu v rámci projektu “Pomoz mi do života..“, ze kterého je jim hrazeno nájemné, cestovné, školní pomůcky, prospěchové a motivační stipendium. Nezanedbatelný je pro náš dětský domov i materiální přínos formou „Startovacích balíčků“ při odchodu dětí do samostatného života, který je rovněž součástí tohoto projektu. Další pomoc je forma hostitelské péče, která je součástí projektu Najdi si mě. Díky projektu „ Strom splněných přání“, mají naše děti krásné a štědré Vánoce. Velmi si vážíme spolupráce a děkujeme, že pomáháte pomáhat. Děkujeme!

Nadační fond Plzeň sobě - Nadační fond Plzeň sobě podporuje náš dětský domov finančně. Díky svým projektům „České ženy bez hranic“ a „Čeští muži bez hranic“ se konaly benefiční akce, jejichž výtěžky byly darovány našemu domovu. Finanční podpora je opravdu vysoká a pomáhá nám zabezpečit volnočasové a prázdninové aktivity dětí. Zakoupili jsme nový automobil, obnovujeme vnitřní bydlení dětí a venkovní prostory pro různé činnosti – hřiště, zahrada apod. Vážíme si nesmírně této pomoci!!

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Daruj hračku je velmi specifická tím, že oni skutečně dokáží splnit konkrétně téměř cokoliv :-) Celý projekt je o lidech, o člověku , manažeři na vozíčcích dají šanci cizím zdravým lidem, aby alespoň jednou za rok udělali něco fajn – tedy žádnou dms, ale vlastním úsilím si vybrali dítě-takže znovu člověka, dali do jeho dárku úsilí při shánění a vymýšlení a čas..a poslali ho dítěti-člověku, které ví, že mu ho poslal konkrétní dárce – tedy že si přímo jeho vybral přímo člověk, takže ví, že „venku“ je prostě někdo, komu na něm záleží. - a to je to co, pomáhá Děkujeme!
Loutkové divadlo Špalíček z. s. nominuje:

Radoslava Vaňková - Radka Vaňková působí v Loutkovém divadle Špalíček tento rok již 36 let. Roku 1992 se stala principálkou. Od té doby se divadlu neúnavně věnuje. Zajišťuje chod divadla, stará se o zisk financí, bez kterých by divadlo nebylo schopné fungovat. Každou sezonu díky Radce uvádíme její autorské hry, se kterými se Špalíček může zviditelnit na loutkářských přehlídkách a máme s nimi vždy úspěch. Radka se snaží zachovat tradici amatérského loutkářství v Plzni a dovést Špalíček, ačkoliv to často není jednoduché, k jeho jubileu 100 let trvání v roce 2023.
Farní charita Stříbro - Domov pro seniory svatého Jana Pavla II nominuje:

MPA stavební spol. s.r.o. - Už od r. 2000 firma nám bezplatně maluje pokoje v naše zařízení /denní a týdenní stacionář pro seniory až do roku 2011 / a potom od roku 2012 Domov pro seniory sv. Jana Pavla II provozovanou přes Farní charitu Stříbro. Je to jediná firma, která vždycky bez nároku na odměnu nám pomáhá.
Dětský domov Kašperské Hory nominuje:

Jindřich Arabasz - Pan Jindřich Arabasz jezdí ve svém volném čase za dětmi z našeho dětského domova se svými dětmi a přáteli už několik let. Kromě toho pravidelně finančně podporuje děti ze 6. rodinné skupiny – potřeby na modelářský kroužek, výlety, zájmové aktivity dětí, chodí s dětmi lyžovat, plavat, na poutě apod.
Dětský domov Čtyřlístek, Planá nominuje:

Romana Křížová - Slečna Křížová se svými spolužáky zorganizovala sbírku hraček a knížek pro děti nezletilých matek, které žijí v našem dětském domově. Nejedná se sice o dlouhodobou ani masivní akci. Ale je potěšitelné, že mladým lidem (kteří ve věku cca 16 -18 let mají úplně jiné starosti) není osud dětí v dětském domově lhostejný. Potěšitelné je i to, že akce nebyla ze strany domova nikterak iniciována ani podněcována. Bylo to pro nás velké překvapení, když 21. 12. Přijela skupina studentů s velkým množstvím dárků, které si pro naše děti připravili.
Kolegium místní ceny Ď v Blovicích nominuje:

Pavel Vlach - Za propagaci školy, pomoc studentům při zpracování prací v rámci Středoškolské odborné činnosti a maturitních odborných prací z biologie, za ochotu věnovat studentům volný čas, za vlastní vědeckou a publikační činnost.

Andrea Kolmanová - Za pomoc opuštěným a týraným psům v okrese Plzeň-jih a za organizování dalších aktivit, jako např. canisterapie, charitativních projektů a provozování hotelu pro psy.

Zdeněk Sviták - Za dlouholetou pedagogickou činnost, přínos k rozvoji blovického školství a aktivity spojené se zachováním samostatnosti Gymnázia Blovice, za práci pro město Blovice na poli kulturním i v orgánech obce, za občanské postoje a morální příklad.

Božena Šroubková - Za dlouholetou práci s mládeží, organizování a vedení volnočasových aktivit, např. kroužků a dětských táborů, za řízení Domu dětí a mládeže v Blovicích a práci pro obec.

Miloslav Esterle - Za dlouholetou pedagogickou práci, vedení různých hudebních těles, řízení ZUŠ, působení v různých pěveckých uskupeních, za aktivity spojené s opravou plzeneckých varhan v kostele Narození Panny Marie, za organizování koncertů a hudebních projektů.

Milan Navrátil - Za dlouholetou obecně prospěšnou práci pro město Blovice a jeho občany, za desítky let trvající vedení blovického chrámového sboru a práci pro blovickou farnost, za osobní statečnost při obhajování morálních hodnot.
Diakonie ČCE středisko Západní Čechy nominuje:

Věra Tichá - práce s lidmi s postižením v Centru denních služeb Plamínek pro osoby s postižením - Na začátku rok 2016 postihly CDS Plamínek velké finanční problémy, natolik vážné, že bylo nutno propustit polovinu zaměstnanců Plamínku. Jedním z nich byla i Věrka Tichá, která i přes ukončení pracovního poměru docházela dobrovolně do Plamínku pomáhat s poměrně náročnou cílovou skupinou ostatním pracovnicím a pomohla tak překlenout velmi těžké období služby. Bez Věrky pomoci bychom nebyli schopni zajistit kvalitní službu pro naše klienty.
Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni nominuje:

61. MŠ Plzeň - Paní učitelka Jiřina Kováříková pravidelně již několik let připravuje s dětmi z 61. mateřské školy Nade Mží vystoupení pro klienty našeho domova. Návštěva těchto nejmenších dětí patří k jedněm z nejmilejších.

Církevní gymnázium Plzeň - Pěvecký sbor pod vedením mladého učitele Jakuba Šedivého chodí dělat radost klientům našeho Domova již několik let. Jejich vystoupení je vždy pro všechny doslova velkým kulturním zážitkem.

13. ZŠ Plzeň - s naším domovem spolupracuje již několik let. Děti pod vedením paní učitelky Marie Bauerové vyrábí pravidelně 2x ročně – vždy před Velikonocemi a Vánocemi - pro naše klienty krásné dekorace, které jim zdobí pokoje. Dárky žáci přicházejí s paní učitelkou předávat vždy osobně, a tak je radost klientů opravdu veliká.

Elena Dadová - Dobrovolnice, která pravidelně dochází za naší nejstarší klientkou domova, aby ji doprovázela na nejrůznější kulturní akce, na které by se klientka, která celý život miluje umění, bez cizího doprovodu již nemohla účastnit.

Václava Kopecká - Dobrovolnice, dochází za klientem, kterému pravidelně věnuje svůj čas, aby si s ním povídala a předčítala z jeho oblíbených knih...
doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. nominuje:

Mgr. Renata Vordová - Navrhuji ocenění za dlouholetou činnost v projektech na prevenci šikany a pro zapojení mentálně, fyzicky, sociálně, či jakkoliv jinak hendikepovaných jedinců a skupin do aktivního života.
Samostatně působící lektorka seminářů se zaměřením na komunikaci, divadlo, osobnostní a sociální výchovu pro studenty od deseti do sta let.
Lektorka projektů „Dokážu to“ se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu a „Minimalizace šikany“ se zaměřením na vzdělávání pedagogů.
Lektorka seminářů v rámci divadelních festivalů Wolkrův Prostějov, Jiráskův Hronov odborná asistentka ZČU Plzeň – certifikátní studium dramatické výchovy – Interpretace textu, rétorika, režisérka několika souborů zaměřených především na divadlo poezie a divadlo jako výpověď.
Režisérka divadelního souboru Třetí věk Louny.
Renée Zedníčková nominuje:

FC Viktoria - naše rodina žije sportem a jsem moc ráda, že i sport může pomáhat těm, kteří neměli v životě tolik štěstí, aby jej mohli prožívat ve zdraví či úplné rodině... Náš plzeňský fotbalový tým FC Viktoria už řadu let pomáhá potřebným z dětských domovů (Dětský domov Domino), Nadačnímu fondu Propojení, které pomáhá vozíčkářům, domovů seniorů (Domov poklidného stáří Vejprnice), či pacientům Dětské kliniky ve FN Plzeň. Hráči i pravidelně tato zařízení navštěvují a s klienty si hrají a povídají. To, že hráči a jejich manažeři mají srdce na pravém místě dokazuje i to, že společně vstoupili do Českého národního registru dárců dřeně.
Ing. arch. Anna Hostičková nominuje:

13. ZŠ Habrmanova, Plzeň - do Domova sv. Alžběty chodím ráda a povídám si s klienty o Plzni, o architektuře a vlastně tak vůbec. Je tam milé a vděčné obecenstvo. Domov samozřejmě navštěvují i jiní spolupracovníci. Například 13. ZŠ dlouhodobě spolupracuje s Domovem pokojného stáří sv. Alžběty. Žáci pod vedením učitelů vyrábějí vánoční a velikonoční dárky, které zdobí pokoje a dělají upřímnou radost klientům domova.
Monika Eretová nominuje:

Jana Červánková - je ředitelkou plzeňské hospicové péče – Domov. Práce paní Červánkové i celého hospice si nesmírně vážím, protože se pustili do činnosti, která je velice chvályhodná, nicméně na jejím konci je vždycky smrt. Ta smrt, které se většina lidí bojí a tak financování organizace je věčný boj. Pomáhá lidem pochopit vlastní odchod z našeho světa, odejít na onen svět z domova, dají potřebnému zdravotní péči, kterou rodina nedokáže, postará se o potřebné věci okolo samotného úmrtí i o psychologickou péči o pozůstalé. Paní Jana Červánková byla nominována na Ženu regionu - ona sama do týmu přináší radost, porozumění a podporu. Jejím cílem není pouze zajištění hospice po stránce provozní a finanční. Především chce být pomocí v přímé péči u umírajících a doprovázejících osob.
Alexandra Hrdinová nominuje:

Ludmila Ledecká - je majitelkou personální agentury, salonu krásy a také se věnuje koučingu. Než se rozhodla, že se bude věnovat koučování, ušla poměrně dlouhou cestu nejenom v soukromém, ale především v profesním životě. Je člověkem, který se nebojí překážek a věří, že se správným přístupem a řešením v dané situaci jde dojít k cíli nebo překonat jakoukoliv skutečnost. Po absolvování studia začala nabírat zkušenosti v prodeji, zároveň s tím získávala na síle v komunikaci a psychologii. Dnes je úspěšnou podnikatelkou, která i přes svou vytíženost nachází čas na charitativní činnost v podobě pomoci dětem z dětského domova a zvířatům z útulků.
Markéta Langerová nominuje:

SKVAIP a Studentská komora AS FPE ZČU Plzeň - UNIVERZITNÍ UPÍR celouniverzitní dobrovolné dárcovství krve - „Univerzitní upír (UU) je v podstatě mladším bráškou akce Kýbl akademické krve, kterou už od roku 1993 pořádal na FEK v Chebu pan Ing. Libor Michalák, CSc.“
Tato myšlenka se ale přenesla i do Plzně, kde ji jako Univerzitního upíra v současnosti uskutečňují organizátoři SKVAIP a Studentská komora AS FPE. Díky organizátorům se mohou nejen studenti Západočeské univerzity zapojit a udělat tak dobrý skutek – darovat krev.
Univerzitní upír probíhá každý semestr a během těchto deseti let se do ní zapojilo přes 2600 účastníků a bylo odebráno přes 985 litrů krve.
Dětský domov, Nepomuk nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Projekt Daruj hračku - nám již několik let pomáhá plnit přání našich dětí v DD Nepomuk. Každé dítě vždy obdrží alespoň jednu svoji vysněnou věc - někdy i obě a někdy dokonce i nějaký bonus navíc. Pak když vidíte rozzářené oči dětí - to je ta pravá odměna. Projekt je úžasně organizován, práce všech lidí z projektu a dobrovolníků, kteří se podílejí na cestě dárků k dětem je neocenitelná, moc si této pomoci všichni vážíme a proto projekt Daruj hračku navrhujme na cenu Ď.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz