www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017
Krajské nominace 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / REGION   HL. M. PRAHY -   CENA Ď   2017


Dejvické divadlo, Praha nominuje:

František Dostálek - inscenace Vzkříšení - Pan František Dostálek jako soukromá osoba podpořil vznik nové inscenace na jaře roku 2016. Znalec divadla a umění obecně dlouhodobě podporuje kulturu např. prostřednictvím Bohemian Heritage Fundu, ale i jako soukromá osoba. Dejvické divadlo dlouhá léta navštěvuje a tak se po několika setkáních a diskusích rozhodl podpořit vznik nové inscenace, která vznikala pod režijním vedením Michala Vajdičky. Svojí podporu nové inscenaci zachoval i přesto, že se původní hra zkoušet z provozních důvodů přestala a na jejím místě se objevila právě inscenace Vzkříšení. Pan Dostálek není jen obyčejným podporovatelem, ale jeho zájem o divadlo jako takové je nezištný a opravdový, jak dokazoval například pravidelnými návštěvami zkoušek, diskusemi s režisérem i dramaturgyní a celkovým zájmem o vznikající inscenaci. Vše vyvrcholilo jeho skvělou řečí na samotné premiéře hry Vzkříšení.
Diakonie ČCE – středisko Praha nominuje:

Elizabeth Neale - Charitativní večer Charity Gala – Paní Elizabeth již několik let pořádá benefiční večer „Charity Gala“, skrze který podporuje hned několik neziskových organizací. Od roku 2011 jsme se stali jejich součástí i my a tak jsme díky její iniciativě mohli opravit centrální topný systém, zřídit bezbariérový vstup, pořídit zvedací systém a obnovit zahradu střediska. Stále se snažíme vytvářet našim klientům (dětem a dospělým s postižením) podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu zapojení do přirozeného prostředí, v němž žijí a pracují. K tomu napomáhá zejména profesionální přístup z naší strany, který můžeme poskytnout jedině s dobrým zázemím a vybavením. Díky paní Elizabeth Neale se nám to skutečně daří a její podpora nám dodává kuráž krůček po krůčku vylepšovat naše služby dále.

222. Skautský oddíl Záře - Skautské bruslení - Vedoucí skautského oddílu Záře nás vloni oslovil s tím, že by nás rádi podpořili interní benefiční akcí – Skautské bruslení – které pořádají v rámci svého střediska. Rádi bychom touto cestou ocenili iniciativu mladých lidí, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a energii na dobrou věc. Je to milá spolupráce, která se letos opakuje již podruhé.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dejvicích - Bienále, Benefiční koncert Pavla Šporcla a bazar s oblečením a další - Rádi bychom nominovali farní sbor ČCE v Dejvicích, který již po několik let pro nás pořádá benefiční akce – bienále s aukcí uměleckých děl, benefiční koncert, bazar s oblečením a mnoho dalšího. Přestože jmenujeme celý sbor, víme, že toto úsilí stojí na iniciativě pár dobrovolníků, kteří z vlastního času vynaložili velké úsilí, aby zmíněné akce mohli vůbec proběhnout. Nicméně byla to poté celá komunita sboru, která na daných akcích přispívala a nejednou nás také přijala do svého sboru, abychom zde mohli prodávat výrobky naší sociálně terapeutické dílny. Rádi bychom jim za tento zájem upřímně poděkovali.
Otevřené srdce o.p.s., Azylový dům pro matky s dětmi Otevřené srdce nominuje:

ZŠ Curiových, třída I.Ž - Žáci této třídy v rámci výtvarné díly vyrobili výrobky, které následně prodávaly na akci školy rodičům a přátelům školy s tím, že si přejí, aby výtěžek šel pro děti do AD. Žáci si přáli, aby peníze byly použity na zakoupení lístků pro děti do ZOO, dětského divadla či podobně. (vybraná částka 9911,- Kč)
doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. nominuje:

Bc. Michaela Tůmová - zdravotní sestra, v roce 2009 založila neziskovou organizaci Dialog Jessenius o.p.s. Je iniciátorkou a spoluautorkou projektu Průvodce onemocněním - pět rozsáhlých edukačních filmů pro onkologické pacienty, skripta pro sestry a edukační brožura pro rodiče kardiologicky nemocných pacientů. Tvůrce projektu Ruce na prsa, zaměřeného na edukaci časné diagnostiky rakoviny prsu. S projektem Ruce na prsa osobně procestovala větší část republiky a učila samovyšetření na nejrůznějších akcích, 40 obchodních centrech, výrobních podnicích i nemocnicích. Stojí u zrodu všech projektů společnosti. Dále je šéfredaktorkou časopisu Sesterna a je členka správní rady VŠ Zdravotnické, členka organizačního výboru PRAGUE Onco a již mnoho let připravuje pacientskou sekci tohoto kolokvia.
Navrhuji ocenění za projekt Ruce na prsa, který je zaměření na širokou veřejnost s cílem upozornit na problematiku rakoviny prsu, nutnost pravidelných sebevyšetřování a včasné detekce. Kampaň ruce na prsa zvyšuje povědomí veřejnosti o problematice včasného záchytu nádorových onemocnění prsů, přináší návod k aktivnímu zapojení do smysluplné péče o vlastní zdraví a zdravý životní styl.
Národní technické muzeum nominuje:

Linde Gas, a.s. - expozice Chemie kolem nás, katalog expozice Chemie - Společnost Linde Gas podpořila finančně částkou 350.000 Kč vznik nové trvalé expozice Chemie kolem nás v hlavní budově Národního technického muzea a vydání katalogu k této expozici. Společnost se stala generálním partnerem této expozice
Bílý kruh bezpečí, z.s. nominuje:

Mgr. Vlastimil Venclík - Pomoc obětem trestných činů a jejich rodinám - Filip Venclík byl studentem střední školy, byl to mladý člověk se všemi přednostmi i nedostatky, s plány a nadějemi do budoucnosti, když se v noci ze 4. na 5. září 1993 stal obětí brutálního útoku člověka, který v pražském metru napadal bezdůvodně cestující. Filip nezůstal k jeho chování lhostejný a snažil se mu v něm slovně zabránit. Útočník však obrátil svou agresi proti Filipovi a napadl ho tak, že mu způsobil těžké zranění hlavy, na jehož následky Filip Venclík 5. září 1993 v nemocnici zemřel.

K uctění památky svého sedmnáctiletého syna založil Mgr. Vlastimil Venclík Nadační fond pro oběti a pozůstalé po trestných činech a v roce 1999 nabídl spolupráci Bílému kruhu bezpečí, organizaci pro pomoc obětem trestných činů v ČR (dále jen BKB). Podařilo se mu tak propojit poslání nadačního fondu se zaměřením BKB. Na doporučení Bílého kruhu bezpečí nadační fond opakovaně poskytuje obětem trestných činů a pozůstalým v těch nejzávažnějších případech okamžitou peněžitou pomoc nezatíženou byrokratickými a zdlouhavými procedurami.

Za dobu osmnáctileté spolupráce to byla například pomoc:
- oběti loupežného přepadení, kterou tři pachatelé bez ohledu na její pokročilý věk vystavili dlouhotrvajícím mučivým útrapám,
- oběti opakovaného znásilnění třemi pachateli,
- dvěma nezletilým obětem pokusu vraždy,
- oběti pokusu znásilnění s následkem těžké újmy na zdraví,
- třem pozůstalým po obětech vraždy, kteří mají v péči malé děti zavražděných,
- devatenáctileté oběti trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, která utrpěla těžká poranění s doživotními následky,
- pozůstalé po obětech vraždy (dvou dětí),
- pozůstalým po oběti sexuálně motivované vraždy (šestnáctileté dívky),
- dvěma pozůstalým po trojnásobné vraždě v jedné rodině,
- dvěma doživotně invalidním obětem (invalidita vznikla v přímém důsledku trestných činů, v prvém případě při pokusu vraždy v rámci domácího násilí, v druhém pak pro těžkou újmu na zdraví při zákeřném přepadení na ulici),
- mladistvým pozůstalým po dvojnásobné vraždě (obětí byly jejich matka a sestra),
- rodičům pohřešované dcery a mnoha dalším.

Poskytnutou pomoc Nadačního fondu Filipa Venclíka oběti a pozůstalí použili především na překlenutí sociálně složité situace, na pokrytí nákladů spojených s právním zastupováním v trestním řízení, na sanaci bytu, který byl místem trestného činu a ve kterém dál museli bydlet, a také na rehabilitační pobyty či nákup ortopedických pomůcek.

Za dobu spolupráce s BKB, tedy od roku 1999 – 2017, nadační fond dosud poskytl pomoc obětem a pozůstalým v celkové částce 1.704.993 Kč. Svou solidaritu Mgr. Venclík opakovaně vyjádřil nejenom darovanými soukromými prostředky, ale také osobní účastí a podporou vyjádřenou obětem nezřídka i osobně. Činí tak neokázale, bez PR aktivit, fond plní výhradně ze soukromých prostředků a je vždy připraven pomoci a rychle reagovat.

Mgr. Venclík o pomoci obětem: „Pokud v této době, která je typická zvýšenou kriminalitou, nízkým právním vědomím národa, mizivou vymahatelností zákona a hlavně – slabým postavením obětí trestných činů, může někdo někomu pomoci v opravdu těžké životní situaci a neudělá to, i když má tu možnost, žije do jisté míry zbytečně.“ Osobně vnímám angažovanost Mgr. Vlastimila Venclíka nejen jako uctění památky násilné smrti mladého člověka, ale jako poselství naděje, že se nám spolu s ním lidství nevzdálilo, naopak…
Mgr. Petra Vitoušová prezidentka Bílého kruhu bezpečí
Eva Stejskalová, Regionální televize CZ nominuje:

Aleš Šlechta, Galvamet s.r.o. - Společnost Galvamet dlouhodobě podporuje řadu charitativních a neziskových aktivit ve městě a celém regionu Vsetínska.
Aleš Šlechta je rodák z Prahy, na Valašsku se oženil a koupil krachující galvanovnu, z níž učinil prosperující firmu zaměstnávající 70 lidí a stal se z něj hrdý valašský patriot. Pravidelně podporuje zdejší neziskový sektor - zejména sociální oblast a snaží se k tomu svými aktivitami vést i jiné úspěšné valašské firmy. Pořádá na své náklady inspirativní a motivační školení a setkávání pro managery z byznysu i neziskového sektoru a cenu Ď si bezesporu zaslouží. Jeho společnost se stala několikrát nositelem ocenění Top odpovědná malá firma roku.
RNDr. Pavel Rusý nominuje:

Ing. Aleš Hodina - Mezinárodní institut pro rodinu a dítě, z.ú.
Neutuchající mnohaletá a nezištná podpora aktivitám na ochranu rodinných vazeb - financováním aktivit, ale i soustavnou vlastní prací. Díky této podpoře se konala řada setkání, odborných seminářů a probíhá i přímá pomoc rodinám, vše pro to, aby děti mohly být se svými rodiči.
Dětské centrum Paprsek Prosek nominuje:

BIKERS PRAGUE - Soustavně, vytrvale, neúnavně a hlavně s láskou pomáhají Dětskému centru Paprsek – Středisku Prosek - Členové motorkářského klubu BIKERS PRAGUE se pro nás stali doslova dobrými anděli – přestože na první pohled vypadají jako „drsní muži a drsné ženy“ na silných strojích, mají všichni moc dobrá srdce. Naše spolupráce je již několikaletá a pokud je potřeba s čímkoliv pomoci, Bikers Prague je zárukou.
V loňském roce jsme společně zorganizovali velkou zahradní slavnost u nás v DC Paprsek – jako poděkování všem, kdo nám pomáhají. Podobnou akci s bohatým programem pro děti i dospělé chystají na letošní červen. Přátelé Bikers Prague se postupně stávají i našimi přáteli a tak se třeba společně chystáme navštívit daňčí farmu v samém srdci brdských lesů, vánoční strom od Bikers už se stává pro naše klienty tradicí… nezapomínají ani na naše pracovníky – k vánocům „nadělili“ každému poukaz na luxusní masáž… a také na letošní rok samozřejmě plánujeme další společné aktivity. Moc si vážíme jejich vytrvalé a nezištné pomoci a za všechny dobré skutky opravdu upřímně DĚKUJEME!!

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz