www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017
Krajské nominace 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / K R A J   V Y S O Č I N A -   C E N A   Ď   2017


Domov pro seniory Velké Meziříčí nominuje:

Výchovný ústav, Velké Meziříčí - Děvčata z Výchovného ústavu k nám do domova pravidelně docházejí. Společně s klienty vytvářejí keramiku, pečou nebo vaří, soutěží a trénují paměť. Pomáhají také při akcích pořádaných domovem, jako je třeba masopust, zabijačka, zahradní slavnost nebo opékání buřtů. Děvčata vždy ochotně spolupracují s klienty a jsou pro domov velkou pomocí. Rádi bychom jim touto cestou poděkovali a poukázali na důležitost této spolupráce.
Dětský domov Telč nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Dlouhodobá podpora DD – Vánočních dárku, umožňuje DD připravit dětem pěkné Vánoce.
Soukromý dětský domov, s.r.o. Budišov – Holeje nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Nominuji společnost Tango – manažery na vozíčcích, kteří realizují každoročně již řadu let, velmi náročný projekt Daruj hračku, díky kterému mohou být splněna vánoční přání dětem i z našeho dětského domova, které bychom plnili jen stěží. Děkuji tak za celý dětský domov i za všechny děti, které si kromě dárků od ochotných a milých dárců (Děkujeme!) mohou užít i každoroční krásný vánoční Galaprogram předání v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě. A to vše vždy s přátelským a milým přístupem a ochotou pomoci při nejrůznějších komplikacích například při zadávání do databáze a vyplňování dotazníků atd. Děkujeme!

Hit Radio Vysočina -Strom splněných přání - Nominuji Hit Rádio Vysočina a celý tým organizující projekt Strom splněných přání a děkuji za celý dětský domov i za všechny děti, které díky tomuto projektu, kterého jsme se mohli již po několikáté zúčastnit, měly u vánočního stromečku opět radost ze splněných dárků. Velmi oceňujeme nasazení všech z týmu, které se odráží například i na precizním zabalení dárků a především na vřelém přístupu při telefonickém i osobním kontaktu. Děkujeme tímto i všem dárcům – ježíškům.

Würth Elektronik eiSos Czech s.r.o. - Díky podpoře firmy Würth Elektronik eiSos Czech s.r.o. byla nejen splněna vánoční přání dětem z našeho domova a Vánoce se tak staly krásným zážitkem, ale můžeme díky ní i vylepšit prostředí dětského domova k větší spokojenosti dětí.

Groop SK, s.r.o. - Knihy do dětských domovů - Děkujeme za možnost zúčastnit se tohoto projektu, díky kterému byly naše děti obdarovány krásnými novými knihami podle vlastního výběru, ze kterých měly děti velkou radost.

Nosíme děti na Třebíčsku (skupina na Facebooku) - Děkujeme skupině Nosíme děti na Třebíčsku za velkou podporu a pomoc, kterou nám poskytla formou iniciativní uspořádání sbírky dětského oblečení a vybavení a nově vzniklou spolupráci při aktivitách domova.
Trojlístek Kamenice nad Lipou nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Společnost Tango nominujeme pro její dlouholetou podporu dětí z našeho domova. Tito manažeři na vozíčkách každoročně plní dětem z dětských domovů prostřednictvím projektu „ Daruj hračku“ jejích vánoční přání. Sami bychom z pracovních a organizačních důvodů nebyli schopni v tomto rozsahu dětská přání plnit a nesmírně si vážíme jejich snahy, zápalu, houževnatosti a ochoty pomáhat dětem, které nemají možnost vyrůstat v rodině. Kluci z Tanga neúnavně vylepšují svůj projekt, komunikují s námi i s dárci. I dárky, které dárci nestihnou zaslat včas jsou dětem doručeny. Uvědomujeme si, jak vzácní lidé se na projektu v dnešní uspěchané době podílejí, jak náročný je celý průběh akce od začátku až po předání dárků dětem. Přesto je neopouští stále dobrá nálada. Díky lidem z Tanga, má široká veřejnost možnost podílet se na radosti dětí ze splněných přání. Tango je zárukou i pro dárce, že jejich dárek se skutečně dostane k vybranému dítěti. Pro děti Vaše dárky znamenají velmi mnoho, pomáháte nám rozvíjet jejich potenciál – sportovní, hudební, vzdělávací, usnadňujete dětem začleňování do sociálního prostředí. Nominací na cenu Ď děkujeme nejen všem členům společnosti Tango, ale také všem dárcům, kteří dětem z dětských domovů dárky věnují.
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou nominuje:

Jana Štefánková - Paní Jana Štefánková zastupuje nadaci ČEZ, která nás dlouhodobě podporuje, v loňském roce nám finančně přispěli na zútulnění naší kavárny. Zároveň se však Jana osobně řadí mezi naše zlaté dobrovolníky. Nezištně a velmi lidsky pomáhá jednotlivým klientům na cestě v nalezení sebe sama a svého místa na světě. Je jim laskavou a modrou průvodkyní.

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Společnost zdravotně znevýhodněných manažerů na vozíčcích Tango Havlíčkův Brod každý rok připravuje celorepublikovou akci s názvem Daruj Hračku. V roce 2016 připravili již 20 ročník. Do této akce jsou zahrnuty děti z dětských domovů a lidé z ústavů sociální péče. Je velmi obdivuhodné, že lidé s postižením připravují takovou to akci pro ostatní. V roce 2016 se všem účastníkům této akce splnila přání v 6 mil. Kč. Daruj Hračku a Tango Havlíčkův Brod si zaslouží nominaci nejenom v Kraji Vysočina, ale v celé republice.

Michaela Dorazilová - Míša je naše dlouholetá dobrovolnice a dnes hlavně kamarádka mnoha obyvatel i zaměstnanců Domova bez zámku. Prošla od přímé pomoci na domácnostech našich klientů až po dnešní vedení skupiny Sebeobhájců - skupiny, kde se lidé s mentálním postižením učí stát si za svým. Můžeme se na ni obrátit s pomocí v mnoha dalších oblastech – zorganizuje výlet, doprovodí do kostela či přiloží ruku k dílu, kde je třeba. Dobrovolnictví vnímá jako cestu osobního rozvoje. Je naším úžasným učitelem, jak s dobrovolníky pracovat.

Janis Voudouragkakis (Taka Tuka) - Janis je Pan fotograf, žádaný profesionál. Srdcař každým coulem. O první fotky jsme ho poprosili sami. Vyhověl a jezdí od té doby dál. Zapadl k nám jako puzzle na to správné místo. Velmi si vážíme jeho práce a pomoci s prezentací naší organizace. Setkání s ním je vždy velmi lidsky obohacující a my už se těšíme na jeho další návštěvu.

Hitrádio Vysočina - Strom splněných přání a Hitrádio Vysočina patří neodmyslitelně k Vánocům na Vysočině již 15 let. Po celou tu dobu rozmisťují vždy před Vánoci Stromy splněných přání v několika městech na Vysočině. Díky této akci pomáhají dětem z dětských domovů a lidem z ústavů sociální péče plnit jejich vánoční přání.
Zoologická zahrada Jihlava nominuje:

Základní škola Třemošnice - Základní škola Třemošnice podporuje nepřetržitě již od roku 2005 projekt „Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava“.
Do tohoto projektu se mohou zapojit fyzické i právnické osoby a dle svých možností si vybrat zvíře, které ročně podpoří určitou finanční částkou.
Navrhovaná škola během 12 let přispěla do tohoto projektu částkou 84 tis. Kč a podpořila tak chov rysa červeného. Ve škole je pořádána mezitřídní soutěž FELIXMÁNIE, která zahrnuje sběr papíru, lesních plodů, elektrospotřebičů, baterií a PET víček. Výtěžek z těchto sběrů je věnován právě na symbolickou adopci našeho zvířete. Děti tak vlastní činností získají potřebné peněžní prostředky.
Ceníme si u nich zvláště toho, že přispívají zcela nezištně. Nežádají žádné ocenění ani výhody.
Jejich přístup je ojedinělý a pro zoo velmi významný. Právě dlouhodobá aktivní účast v tomto projektu má hluboký smysl, a to nejen díky finanční pomoci, ale zároveň vztahu, který vzniká mezi zoologickou zahradou a každým, kdo ji takovýmto způsobem podporuje. V konečném důsledku je tento vztah přínosem celospolečenského rozměru.
Centrum Kociánka, pracoviště Březejc nominuje:

Maria Podstatzká Lichtensteinová - dlouhodobá podpora zdravotně postižených mladých dospělých Centra Kociánka, Březejc - Paní hraběnka Maria Podstatzká Lichtensteinová se dlouhodobě zajímá o chod a potřeby našeho zařízení. Pomáha nejen finančními a materiálními dary, také navštěvuje naše uživatele, zajímá se o jejich příběhy a jejich problémy. Účastní se všech společenských akcí konaných v našem zařízení jako jsou besídky, letní slavnosti atd. Je naší patronkou. Moc si vážíme jejího upřímného zájmu.
Dětský domov, Hrotovice nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Jsou to vozíčkáři, kteří by si zasloužili sami pomoc, ale soustředili se na děti z dětských domovů. Každý rok organizují sbírku vánočních dárků pro děti z dětských domovů a ústavů a tím dokáží splnit přání dětí a věřit, že Ježíšek ještě existuje…

Milan Krčál - Dlouholetý sponzor, který každoročně přispívá našemu domovu finanční částku a také kupuje dětem vánoční dárky. Velice si jej vážíme za jeho přízeň a hlavně za to, že myslí na ty, kteří nemají v životě takové štěstí.

Světýlko o.p.s. - Světýlko dětem z dětských domovů - financování letního koňského tábora - Vážíme si této pomoci, že v součtu činností a různé pomoci potřebným ještě najdou finance na zajištění letních pobytů dětí. Tento tábor zajišťují společně se stájí Karolína, dalšími z nominovaných.

Stáj Karolína - Manželé Pflugovi - Jedná se o obětavé lidi, kteří věnují svůj volný čas dětem z dětských domovů a připraví jim tábor plný skvělých a nezapomenutelných zážitků včetně možnosti vyzkoušet si péče o koně. Na tento tábor se naše děti každoročně moc těší.

Manželé Čejkovi - Dětem z našeho domova poskytují bezplatně k rekreaci svůj penzion a po celý rok nám pro děti posílají sladkosti a nezapomínají na ně ani na Vánoce.
Klub Úsměv Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Žďár nad Sázavou nominuje:

Divadelní společnost Chátra o.s. - Jednoho dne, nás docela nečekaně překvapila, ale zároveň potěšila takováto nabídka: „Jmenuji se Radim Technik, krom jiného jsem jeden ze členů divadelní společnosti Chátra. Naše amatérské divadlo hraje pro svoji zábavu již 10 let. V tomto ohledu bychom si Vám dovolili nabídnout participaci na plánovaném lednovém představení naší zatím poslední hry, Ještě jednou, profesore, kdy bychom výtěžek ze vstupného, které by bylo dobrovolné, daroval Vaší Asociaci rodičů a přátel postižených dětí v ZR. Rádi bychom spojili příjemné s užitečným a kromě našeho potěšení ze hry přinesli i malou finanční pomoc potřebným.“
Nabídku jsme přijali a byl to i pro členy našeho klubu, kteří byli zastoupeni v řadách diváků v hojné účasti, nejen krásný kulturní zážitek, ale hlavně jsme se všichni od srdce zasmáli. Vše dopadlo, jak mělo a výtěžek bude určitě využit na další kulturní aktivity pro členy našeho klubu. Byla navázána nejen nová spolupráce, ale i nová přátelství a proto jsme se rozhodli nominovat tento divadelní spolek na cenu Ď. Nominace od našeho klubu a samotná účast na slavnostním udílení cen na Nové scéně ND bude právě pro zástupce divadelního spolku milým poděkováním.
Dětský domov, Jemnice nominuje:

DATART INTERNATIONAL, a.s. - Projekty Tvoříme s elektrošrotem, Den dětí - Pro nás je firma DATART a zvláště zaměstnanci, kteří tam pracují vyloženě srdeční záležitostí. S naším dětským domovem spolupracují a snaží se pomáhat celoročně. Jde vždy o velmi srdečné a přátelské setkání.
Další spolupráce: Zajištění vánočních dárků pro naše děti, nefinanční dary v podobě elektrospotřebičů (pračky, mixéry, žehličky, rádia, televizory….a jiné), zajištění pohoštění pro celý domov

Nadační fond Albert - Nákup materiálu do keramické dílny, zajištění zájmových kroužků a prázdninových pobytů pro naše děti - S NF Albert spolupracujeme velice dlouho, podporuje naše děti zvláště vzdělávání, zájmové činnosti a celkovou integraci i rozvoj sociálně znevýhodněných dětí. Také jejich činnost je zaměřena na správnou životosprávu a zdraví životní styl.

ALTREVA spol. s r.o. - Firma ALTREVA spol. s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje od roku 2004. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí.

Laufen CZ, s.r.o. - Firma Laufen CZ, s.r.o., nám sponzorsky zajišťovala veškerou sanitární keramiku a nábytek na rekonstrukci sociálního zařízení v budově dětského domova.

Constructing s.r.o. - Firma Constricing s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje již druhým rokem. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí.
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava nominuje:

HITRÁDIO VYSOČINA - Strom splněných přání - Jedná se o již tradiční předvánoční každoroční akci, kdy prostřednictvím Hitrádia Vysočina občané našeho kraje zakupují dárky k Vánocům pro naše děti. Tato akce je pro náš domov a pro naše děti obrovským přínosem nejen po stránce materiální, ale i jako příklad solidarity mezi lidmi.

Pavla Paseková - Nezištná podpora dítěte bez rodičů - Paní Paseková podpořila zcela nezištně našeho 11ti letého chlapce, který je zcela bez vazeb na svoji biologickou rodinu (a tráví v našem domově 365 dní v roce) jednak formou společného setkání a jednak nákupem nového zimního vybavení (ošacení).
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích nominuje:

Petr Šimon - Pan Petr Šimon je velice šikovný a obětavý člověk, který kromě svojí profese působí v Diakonii ČCE – středisku v Myslibořicích jako „prázdninový“ dobrovolník. Proč právě „prázdninový“? Jezdí k nám v době, kdy ostatní mají prázdniny nebo dovolenou a pomáhá. Vezme si řádnou dovolenou, naloží kufr svého auta nejrůznějším nářadím a přijede. Týden pomáhá při údržbě našeho rozlehlého parku nebo s různými pracemi přímo v budově střediska. V odpoledních a podvečerních hodinách ho najdeme, jak si povídá s klienty na odděleních, hraje si s nimi karty nebo je vezme na procházku do parku. Jeho milá a nekonfliktní povaha spojená s touhou nezištně pomáhat, by mohla být inspirací pro ostatní, kteří by rádi udělali něco pro druhé.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz