www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017
Krajské nominace 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / Z L Í N S K Ý   K R A J -   C E N A   Ď   2017


Dětský domov Zašová nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Již druhý rok tato organizace udělala našim dětem nezapomenutelné vánoce při předávání dárků v Havlíčkově Brodě a samozřejmě potom s dárky, které jsou pro ně, ale i pro nás finančně nedostupné, patří jim obrovské díky.

VE SPOJENÍ z.s. - Tento spolek zabezpečuje nejenom skvělé vánoce, 5 let našemu domovu pomáhá a zabezpečuje vánoční dárky, bez této pomoci by těch dárků moc nebylo.
Dětský domov Vizovice nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Děkujeme všem, kteří projekt Daruj Hračku vymysleli a celá léta nezištně pomáhají dětem z Dětských domovů ve splnění jejich dětských snů. Díky našim skvělým manažerům a samozřejmě dárcům se o Vánocích rozzáří tváře mnoha dětem a dospívajícím. Radost z dárků je veliká, ale ještě větší je vědomí, že si na ně někdo vzpomněl a i když je nezná a je pro ně tajemným ježíškem, stály mu za to. Moc děkujeme.
Charita Zlín nominuje:

Mons. Ivan Fišar – Zlínský děkan P. Ivan je pro nás velkou oporou v našem konání. A to nejen duchovní, ale především lidskou. Jde nám vstříct, vždy je připraven naslouchat nejen zaměstnancům, ale nikdy neodmítne ani uživatele služeb. Ba právě naopak. Mnohdy je to on, kdo nabídne svůj čas, slovo, povzbuzení. Jeho ne jsme nikdy neslyšeli ani v případě pomoci technické. Otec Ivan je tu pro nás zkrátka vždy. Děkujeme mu za vše. Zkrátka milý a vážený otče Ivane, "Ď" za vše.
Charita Vsetín nominuje:

Vasmo s.r.o. - nákup kompenzačních pomůcek pro Charitu Vsetín - Firma Vasmo je spolehlivá firma, která nás podporuje již čtvrtým rokem. Majitel firmy Vasmo - Ing. Milan Král je vždy přístupný k našim podnětům a aktuálním potřebám. Je znalý problematice naší neziskové organizace, vždy si na nás udělá čas a aktivně se zapojuje k řešení nastíněného problému.
Poslední projekt, který podpořil, byl nákup kompenzačních pomůcek. Pokud by podpora z jeho strany neproběhla, byla by doba čekání na kompenzační pomůcku pro občany našeho města a okolí daleko delší. A jak již z vlastní zkušenosti víme, lidé potřebují danou pomůcku mít doma pro své blízké v co nejkratší možné době. Mnohdy to napomůže k rychlejšímu odchodu z nemocnice do domácího prostředí (domácího léčení), nebo k samotné snadnější manipulaci s pacientem a také slouží k lepšímu komfortu nemocného.

Nakladatelství KNIHA ZLÍN, s. r. o. - finanční podpora Mimoškolní přípravy Sidera, která je určená pro děti ze sociálně slabých rodin - Kniha Zlín v čele s panem Markem Turňou, nás podporuje již čtvrtým rokem. Pan Turňa je velmi komunikativní a není mu lhostejná naše práce a potažmo studentské úspěchy některých „našich“ dětí. Pomoc nakladatelství je pro nás velmi důležitá, protože Mimoškolní příprava Sidera je službou, která není nikterak dotovaná a jsme tudíž závislí na důvěře a podpoře dárců jakou je právě Kniha Zlín.

Panep s.r.o. - materiální podpora Charitní ošetřovatelské péče - S firmou Panep s.r.o. a Mgr. Radkem Patočkou spolupracujeme již třetím rokem a před tak velkou pomocí, jakou pomáhají Ošetřovatelské službě Charity Vsetín je potřeba smeknout. Pokaždé, když se tato služba dostane do špatné situace se zdravotnickým materiálem, jsou připraveni okamžitě reagovat a pomoci. Nebýt jejich pomoci, tak ošetřovatelská služba nemůžeme takto kvalitně poskytovat některé své úkony, jako jsou převazy apod.
Slovácké divadlo Uherské hradiště nominuje:

Nadace VIAIVA - nákup žákovského a studentského předplatného pro děti z dětských domovů (Uherský Ostroh, Uherské Hradiště) - Dlouho jsme přemýšleli, jakým způsobem pomoci dětem z dětských domovů. Chtěli jsme je dostat k nám do divadla a napomoci tak prevenci sociálně-patologických jevů. Z principu fungování příspěvkové organizace však nemůžeme poskytnout službu bezplatně. A proto jsme se rozhodli oslovit nadaci Viaiva, která se zaměřuje na pomoc lidem, kteří to potřebují (bez zaměření na konkrétní handicap), zda by dětem předplatné zaplatili. Nápad se sešel s úspěchem a my jsme rádi, že na našich představeních můžeme přivítat děti z DD v Uherském Ostrohu i Uherském Hradišti.
Diakonie ČCE – středisko Vsetín nominuje:

QUANTUM SOLIDUM CZ, s.r.o. - Projekt Blíže Harmonii na dokončení domova pro seniory; Domácí hospic Devětsil, Plesání Společně, Dobročinná aukce Domov - Společnost v zastoupení Marka Fojtů podporuje práci Diakonie Vsetín od rok 2013. Významnou částkou přispěli na dofinancování stavby-rekonstrukce Domova Harmonie pro seniory a v roce loňském přispěli na rozjezd nové služby-domácího hospice, kterou jsme rozbíhali. Zástupce společnosti Marek Fojtů se účastní našich akcí pro veřejnost a pravidelně nám poskytuje cennou zpětnou vazbu, jak akci vnímá, co se povedlo a co bychom mohli vylepšit či změnit. Aktivně také vstupuje do programu akcí, například na Dobročinné aukci je člověkem, který je příkladem pro dražící, jak lze dobře dražit. Věcným darem rovněž obohacuje tombolu integračního plesu s názvem Plesání SPOLEČNĚ. Ten se pak stává atraktivnější pro širší veřejnost, takže se lépe daří naplňovat jeho heslo: Integrace je prestižní záležitost.
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod nominuje:

Dalibor HROMČÍK – medovina ELISA - Dlouholetý podporovatel našeho zařízení, jenž každým rokem svou zejména finanční podporu navyšuje. Bez jeho podpory bychom nemohli našim klientům nabídnout některé z aktivit, které jsou pro ně velmi důležité. Rovněž dochází do DZP a udržuje přátelský vztah nejen s klienty, ale i s personálem. Děkujeme za trpělivost, vytrvalost, se kterou nás podporuje.

Ing. Josef Jančář, starosta obce Šumice - Pan starosta zaštiťuje vánoční benefiční koncert, kdy na aktivity našeho zařízení připadá určitá finanční podpora, kterou využíváme zejména na rehabilitační pobyty pro klienty. Je třeba zmínit, že obec podporuje i další subjekty a osoby potřebné. Díky moc!

Česká Zbrojovka, a.s. - Děkujeme zejména za spolupráci a partnerství, které nám firma nabízí. Děkujeme za pravidelnou sponzorskou podporu. Jsme šťastní, že nás svojí empatií a spoluprací podporují.
Diakonie ČCE - hospic CITADELA, Valašské Meziříčí nominuje:

JACOBS DOUWE EGBERTS OPS CZ s.r.o. a zaměstnanci - Společnost JDE OPS CZ s.r.o., provozovna Valašské Meziříčí, která navázala na tradici balírny a pražírny kávy Arnošta Dadáka, podporuje Diakonii ČCE - hospic CITADELA prakticky od začátku stavby a vzniku hospice. A to nejen každoročním významným finančním darem. Zaměstnanci společnosti v rámci firemních Dnů pro charitu přichází do CITADELY, aby vypomohli s údržbou zahrady obklopující naše zařízení a aby se věnovali klientům, se kterými jdou na procházku městem, povídají si, zpívají, hrají hry, soutěží. V případě potřeby uspořádají zaměstnanci mezi sebou sbírku, která nám umožní pořídit vše potřebné. Citadela je vděčná za takovouto hlubokou spolupráci, na čemž má velký podíl bývalá ředitelka společnosti paní Ing. Jarmila Mekinová, která v loňském roce odešla na zasloužený důchod.
V loňském roce podpořila společnost JDE OPS CZ s.r.o. velmi významně náš projekt Klubovna nově, vesele a hravě. Díky tomu mohla být vybavena vesele a hravě společenská místnost v našem domově se zvláštním režimem.
Děkujeme.
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí nominuje:

CS CABOT, spol. s r.o. - podpořili projekt: Já to zvládnu, Provozování pečovatelské a ošetřovatelské služby, Jednorázová pomoc – nákup automobilu, benefiční akce - Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí pomáhá seniorům, nemocným, umírajícím a zdravotně postiženým, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.
Firma CS CABOT, spol. s r.o. se pro nás stala významným partnerem. Každoročně, od roku 2011, naši organizaci podporuje částkou 125 tisíc na provozování pečovatelské a ošetřovatelské služby, pravidelně nás také podporuje finančním příspěvkem na podporu benefičních akcí nebo na nákup automobilu. Velkou finanční pomoci od firmy CS CABOT, byl dar ve výši 365 tisíc na projekt Já to zvládnu. V tomto projektu probíhá rekonstrukce naši budovy, kde poskytujeme lidem s hendikepy sociální rehabilitaci a zaměstnáváme lidi se zdravotním hendikepem ve dvou sociálních podnicích – Secondhelp a Palomino. Zde poskytujeme zaměstnání více jak 40 zaměstnancům, kteří kvůli svému hendikepu nemají uplatnění na trhu práce. Pracuje zde paní Radka, která by jinak nenašla uplatnění na trhu práce. Příběh paní Radky: Léčím se víc jak 15 let s úzkostní depresivní poruchou a největší strach mám z velkého množství lidí. Pracovala jsem v různých firmách a organizacích, kde pro mě bylo čím dál těžší vydržet standardní osmihodinovou pracovní dobu. Asi před dvěma lety mi na radu ošetřujícího lékaře byl uznán invalidní důchod. Byla to pro mě velká úleva. V té době jsem byla na úřadu práce a náhodou jsem objevila nabídku pracovat v SECONDHELPU se sníženou pracovní dobou. Měla jsem velké obavy, že tu práci nezvládnu a že nevydržím déle jak 14 dní, ale již na pohovoru mně přivítaly dvě velice milé dámy a strach ze mě opadl. Práci jsem získala a s ní i báječný kolektiv, který mi pomáhá vyrovnat se s mými depresivními stavy. Díky jejich přístupu k mé nemoci jsem zde našla klidnou práci a to mi pomáhá. Když dělám to, co mně baví a naplňuje, tak na svou nemoc nemyslím. Ráno vstávám do práce s pocitem radosti a do práce za holkami se těším již od neděle večer.
Firma SC CABOT nás do dnešního dne podpořila částkou 1.000.000 Kč.
Chceme jí touto cestou poděkovat, za jejich vstřícný přístup a pomoc naši organizaci. I díky jejich pomoci se nám daří realizovat naše poslání organizace.
DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem nominuje:

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Poděkování patří manažerům Tanga za opakovanou, velmi náročnou práci při organizaci a realizaci projektu Daruj hračku. Tato akce patří u nás v dětském domově nezi nejoblíbenější, nejen díky vánočním dárkům, ale i úžasné atmosféře při předávání sbírky domovů v Havlíčkově Brodě. Proto posíláme Veké Ď všem, kteří se podílejí na tomto projektu!!!!
Eva Stejskalová, Regionální televize CZ nominuje:

Aleš Šlechta, Galvamet s.r.o. - Společnost Galvamet dlouhodobě podporuje řadu charitativních a neziskových aktivit ve městě a celém regionu Vsetínska.
Aleš Šlechta je rodák z Prahy, na Valašsku se oženil a koupil krachující galvanovnu, z níž učinil prosperující firmu zaměstnávající 70 lidí a stal se z něj hrdý valašský patriot. Pravidelně podporuje zdejší neziskový sektor - zejména sociální oblast a snaží se k tomu svými aktivitami vést i jiné úspěšné valašské firmy. Pořádá na své náklady inspirativní a motivační školení a setkávání pro managery z byznysu i neziskového sektoru a cenu Ď si bezesporu zaslouží. Jeho společnost se stala několikrát nositelem ocenění Top odpovědná malá firma roku.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz