www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017
Krajské nominace 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / L I B E R E C K Ý   K R A J -   CENA Ď   2017


Dětský domov Dubá - Deštná nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Touto nominací bychom chtěli podpořit pana Klempíře, který svým elánem a nadšením již třetím rokem nezištně a usilovně pomáhá plnit přání našich dětí o Vánocích prostřednictvím Daruj hračku, kdy je jeho úsilím snaha splnit vánoční přání každého dítěte v našem dětském domově. Jeho podpora je pro nás velikým přínosem a díky této podpoře jsme v roce 2014, 2015 a 2016 mohli být součástí rozzářených očí a úsměvů našich dětí o jednom z nejdůležitějších dní v roce, o Vánocích. Kdyby nebylo jeho práce určitě bychom nebyli schopni splnit tolik dětských přání a neviděli bychom tu spontánní radost z vánočních dárků, které díky jeho pomoci dorážejí před Vánoci do našeho dětského domova. Ještě jednou velice děkujeme za krásné Vánoce, které nám pomohl uskutečnit.
Sociální služby města České Lípy - Domov pro seniory nominuje:

Sauer Žandov, a.s. - Firma Sauer Žandov každoročně přispívá na Sportovní hry seniorů pořádané naší organizací. Každoročně se k nám sjíždí družstva za širokého okolí, aby si zasoutěžila a zároveň, aby se soutěžící senioři mohli vzájemně setkat a pobavit. Bez finančního příspěvku firmy Sauer bychom nikdy neměli hry tak pěkné a oblíbené. Moc si jejich darů vážíme. Přispívají nejen na Sportovní hry, ale i na Ples seniorů. Pan Jílek je velice vstřícný a dobrý člověk, kterých je dnes jako šafránu.
Dům humanity Česká Lípa nominuje:

Jizerské pekárny, spol. s.r.o. - Jizerské pekárny spol. s.r.o., Pekárna Lípa, již více než 20 let poskytují azylovému domu pro osoby bez přístřeší každodenně čerstvý chléb a na velikonoce a vánoce pečivo. Jejich vánočky a cukroví dělají každý rok radost osamělým rodičům s dětmi i bezdomovcům. Pan ředitel Kozák je velmi vstřícný a vždy si najde čas na jednání s našimi zástupci a nikdy neodmítl pomoc. Jsou jednou z mála organizací, která je ochotna pomáhat lidem bez přístřeší. Někdy je jejich chléb to jediné, co mají naši klienti k jídlu a bez této pomoci by opravdu hladověli. Jejich dlouhodobá a pravidelná pomoc je opravdu výjimečná.
město Nový Bor nominuje:

Petra Makovická - propagace regionu Novoborsko - Město Nový Bor nominuje paní Petru Makovickou za její neúnavnou práci pro zviditelnění regionu Novoborska. Paní Makovická spravuje facebookovou stránku Novoborsko, která čítá kolem pěti tisíc sledujících. Svým čtenářům pravidelně a bez nároku na jakékoliv finanční ohodnocení zprostředkovává informace o dění v regionu, případně v dalších, snadno dosažitelných místech za jeho hranicemi. Nesoustředí se jen na větší města, ale informuje i o akcích a zajímavostech v menších obcích, zároveň využívá článků z nejen regionálního tisku, které jsou potenciálně zajímavé pro čtenáře z Novoborska. Paní Makovická je zároveň zakládající členkou Okrašlovacího spolku Sloup a dlouhodobě se snaží nejen o zkrášlení okolí jedné z nejhezčích obcí Novoborska, ale také o jeho propagaci. Za tuto neúnavnou práci, jejíž výsledky využívají tisíce lidí z regionu, město Nový Bor nevyjímaje, např. při hledání ideálního programu na víkend, si zaslouží jménem všech uživatelů velké poděkování.
Občanské sdružení D.R.A.K., Liberec nominuje:

Květoslava Pěčková, Lubomír Pěček - Vánoční strom přání - Dovolili jsme si nominovat paní Květoslavu Pěčkovou na cenu Ď.Paní Květoslava Pěčková a její syn Lubomír Pěček, spolupracují již devátým rokem s naší organizací. V rámci vytipování velmi chudých rodin s dětmi - našich klientů, tito dva lidé, nikdy na děti z terénních sociálních služeb nezapomínají. Paní Květoslava, již jako paní v důchodu, babička a její syn Lubomír, tuto akci pořádají pro dětské domovy v celé ČR již 19 let. V loňském roce 2016, balili na 500 dárků doma a pro 100 dětí z naší organizace, které rozvážely osobně sociální pracovnice domů dětem pod stromečky. Jen bychom chtěli připomenout, že paní Pěčková dříve pracovala jako sociální pracovnice a nyní dlouhodobě pečuje o svou imobilní maminku, která je vždy účastna balení dárků. Připojte se s námi. Díky jednotlivcům i sponzorům a dárcům našly děti dárky pod stromečky z těchto zařízení: DD Frýdlant DD KRÁSNÁ LÍPA, DD KROMPACH, DD SLUNÍČKO LIBEREC, DD MLADÁ BOLESLAV, DD LIPOVÁ, DD Valašské Meziříčí, DD Zašová, DD Vizovice a DDLiptál.
Děkujeme, že umíte dát společně s dárci radost dětem, které nemohou z různých důvodů mít vše, na co ukáží.
Radost dětí, spokojené dušičky, splněná tajná přání. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli, ale hlavně těm, kdo ji dokázal zorganizovat, realizovat bez nároku na odměnu.
Jedličkův ústav, p.o., Liberec nominuje:

Dagmar Šantrůčková - hygienické potřeby - Paní Šantrůčková organizuje skupinu žen v důchodu, které již více než šest let naprosto nezištně přispívají různými potřebami pro uživatele Jedličkova ústavu v Liberci (pleny, hygienické potřeby, hračky, pletené ponožky a podkolenky apod.).

Kristína Jurdová - finanční podpora - Paní Jurdová ve svém volném čase ráda plete a háčkuje. Vytváří krásné dětské botičky, ponožky, dětské hračky apod. Před vánoci nás oslovila, že by se ráda zúčastnila vánočních trhů, kde by prodávala své ručně vyráběné předměty. K našemu milému překvapení… celý výtěžek následně věnovala ve prospěch uživatelů Jedličkova ústavu v Liberci, 15. prosince 2016.

Zaměstnanci společnosti ČEZ Distribuce, a. s., konkrétně: Tomáš Murtinger, Marie Jandová, Alena Vobořilová, Ivana Kolská, Ondřej Pošta, Jana Milichovská, Tomáš Truxa, Míla Buchmannová, Martina Němečková, Martina Havlová, Lenka Procházková, Milan Procházka, Květa Bartošová, Jiří Masorsič, Jana Černá, Marcela Pudilová, Dagmar Brožová, Daniela Tomášková, Světlana Polanová , Lenka Urbánková, Lidmila Čermáková, Marcela Nováková, Petra Jílková, Otto Karl, Míla Bažantová - společné akce, vánoční dárky - V rámci projektu firemního dobrovolnictví „Čas pro dobrou věc” v roce 2009 přišly do Jedličkova ústavu dvě zaměstnankyně Distribuce ČEZ Děčín. Obě pracovnice vykonávaly společně s našimi pracovníky práci v přímé péči při denních aktivitách uživatelů a doprovod na vycházkách. Z této jednodenní návštěvy vzniklo dlouhodobé přátelství a spolupráce, která dodnes stále trvá. Tyto dvě pracovnice, pí Alena Vobořilová a Marie Jandová, celou spolupráci rozpoutaly a po celou spolupráci podporovaly. K těmto dvou ženám se přidali jejich kolegové, kteří pravidelně podporují aktivity Centra denních služeb (sociální služba pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením) finanční částkou na nákup materiálu do výtvarných dílen. Další každoroční akcí je návštěva zaměstnanců Distribuce ČEZ. Před vánoci nás navštíví a přivezou soukromé vánoční dárky pro uživatele a stráví společně s námi den v dílnách. Uživatelé Jedličkova ústavu jezdí na společná setkání do Děčína.

Společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. a její zaměstnanci - nákup vybavení do ergoterapeutické kuchyňské linky, materiál do výtvarných dílen, odsávačky hlenů, speciální světla, finanční podpora rehabilitačních pobytů - Zaměstnanci společnosti Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. mohou přispívat do charitativního fondu organizace, a to v libovolné výši. Následně takto vybranou finanční částku společnost zdvojnásobí a daruje ji vybrané organizaci. V loňském roce to byl šestkrát Jedličkův ústav v Liberci.
Firma a její zaměstnanci finančně podporují uživatele a organizaci Jedličkův ústav Liberec již několik let.
Dětský domov, Frýdlant nominuje:

Květoslava Pěčková - Strom splněných přání - Paní Pěčková se synem Lubomír nám již pět let pomáhají zpříjemnit dětem Vánoce. Díky vánočnímu projektu Strom splněných přání dostanou děti dárky, které bychom jim z prostředků domova nemohli pořídit. Větší děti si přejí věci do domácnosti (talíře, příbory, deky, svářečské kukly, apod.), mladší prosí Ježíška o hračky.
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach nominuje:

Odborová organizace, ODBORY KOVO MB - dětské letní rekreace - Od roku 2001 každoročně nabízí bezplatně dětem z našeho dětského domova účast na letních táborech, které organizují pro děti svých zaměstnanců. Našim dětem se na těchto táborech velmi líbí. Poznávají zde nové kamarády, vedoucí k nim mají hezký vztah a navštěvují je i po skončení tábora přímo v našem domově.

Občané města Chrastavy ve spolupráci s Městským úřadem v Chrastavě - Strom splněných přání - Organizují pro děti z DD Krompach Vánoční strom splněných přání. Pomoc pokračuje i v průběhu roku. Děti jsou zvány na sportovní i společenské akce, které občané města pořádají.

Květa Pěčková - Strom splněných přání - Každoročně organizuje akci pro děti z dětských domovů, nemá velké finanční možnosti (důchodkyně), přesto pomáhá.

Tomáš Slavata - Organizuje sportovní aktivity - Dlouhodobě se věnuje dětem z dětských domovů a podporuje je ve sportovních aktivitách, organizuje závody v triatlonu. Pro naše děti i pedagogy je jeho pomoc velmi důležitá, protože děti motivuje i svým osobním příběhem (nepříliš šťastné dětství).

Nataša Horáková - dlouhodobá pomoc - Organizuje sbírky pro děti z dětského domova, osobní kontakty s dětmi, jejich podpora.
Naivní divadlo Liberec nominuje:

MSV Systems CZ s.r.o. - mezinárodní festival profesionálních loutkových divadel Mateřinka, divadelní činnost Naivního divadla Liberec - Je partnerem festivalu a svým příspěvkem, který poskytuje Naivnímu divadlu na činnost i v letech, kdy se festival nekoná (bienále) se výrazně vymyká podporovatelům z privátní sféry, jejíž podíl bývá spíše jednorázový a zdaleka ne tak výrazný.

oaza net spol. s r.o. - mezinárodní festival profesionálních loutkových divadel Mateřinka, divadelní činnost Naivního divadla Liberec - Firma oaza net je partnerem festivalu již řadu let a svým příspěvkem, který pravidelně poskytuje na ceny festivalu pro nejlepší umělce, pomáhá zvyšovat festivalovou prestiž. Jejich vytrvalost a chuť k podpoře je potěšitelnou zprávou, že v privátní sféře, která se ráda podílí spíše na jednorázových akcích, lze nalézat i dlouhodobě spolupracující partnery.
taneční skupina TAKT Liberec, z.s. nominuje:

PRECIOSA, a.s., prostřednictvím podnikové Nadace Preciosa - Činnost taneční skupiny - Náš mnoholetý, velmi vážený a hlavní sponzor, který nám přispívá již od roku 2000, kdy jsme jen díky jeho daru mohli odjet reprezentovat Liberec na Mistrovství světa. Díky Nadaci PRECIOSA může naše taneční skupina vyplnit volný čas smysluplným způsobem cca 400 dětem a mládeži i při velmi nízkých členských poplatcích, jelikož finanční dary používáme zejména na „běžný chod skupiny“ (úhrada nájemného, dopravného na soutěže, šití nákladných kostýmů, reprezentace na mezinárodních soutěžích apod.), ale i na organizování rozličných akcí pro děti a mládež (příměstské tábory, letní taneční školy, workshopy, dětské dny, taneční soutěže atd.).

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz