www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

I.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   1 1.   č e r v n a   2 0 0 1   N á r o d n í   d i v a d l oŘeditel Národního divadla v Praze - JUDr. Jiří Srstka, Richard Langer a truhla stará jako budova ND (ta právě slavila na den přesně 120. narozeniny!) - do které si Kolegium uschovalo patnáct cen Ď.Z rukou JUDr. Jiřího Srstky přijal za svoji společnost ocenění Dr. Aleš Janků - člen představenstva a.s. Philip Morris.Ředitel marketingu Národního muzea - Mgr. Lukáš Viktora - zastoupil člena Kolegia - ředitele NM - Doc. RNDr. Milana Stloukala, DrSc. na jevišti ND, aby mohl jménem jedné z předních národních kulturních institucí poděkovat skrze cenu Ď mecenášovi - Mostecké uhelné a.s., kterou zde reprezentoval tiskový mluvčí pan Matěj Štětka.Ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze - PhDr. Helena Koenigsmarková - předala cenu zástupci ČSOB - tiskovému mluvčímu Dr. Milanu Tománkovi.Od generálního ředitele Národního technického muzea v Praze - Dr. Ing. Ivo Janouška, CSc. - přijal cenu Ď vedoucí podnikové komunikace a.s. Škoda Auto - pan Vladimír Šulc.Správce zámku Kozel - pan Karel Bobek - s radostí na jevišti přivítal generálního ředitele Chlumčanských keramických závodů a.s. - Ing. Ladislava Sladkého.Zoo Praha zastoupena svým ředitelem PhDr. Petrem Fejkem děkovala za mecenášské počiny společnosti Renault ČR, kterou zastoupila tisková mluvčí paní Jitka Skaličková.Veliký obdiv za pomoc českému filmu vyjádřil prezident AČK pan Josef Hanuš, který jako jeden z devíti členů Kolegia pro vyjádření díků českým mecenášům ve spolupráci s desítkami producentů doporučil na cenu Ď Českou televizi. A nakonec se tak i stalo - ředitel P.R. České televize - Mgr. David Jirůšek cenu Ď převzal a současně prozradil, že nejen ND slaví své 120. narozeniny, neboť on sám své vlastní 29. narozeniny oslavoval právě s cenou Ď v ruce...!.Žena, která zasvětila život charitě - paní Jana Brežná, ředitelka ARKADIE Teplice - měla příležitost kromě zveřejněných finálových nominací pozvat na jeviště Ing. J. Trollera - ředitele RPIC TEPILCE s.r.o.Cena Ď na druhou - neboli symbolické losování partnerůslavnostního večera tak, aby si jeden z nich na památku odnesl do svého sídla exemplář ceny Ď. Vylosoval a cenu Ď generálnímu řediteli a.s. United Developing - Ing. Petru Havlenovi - předal ředitel ND - JUDr. Jiří Srstka.Režisér obnovené operní premiéry Sedlák kavalír / Komedianti - pan Josef Průdek (uprostřed) v zajetí přátel Mecenáš klubu a některých členů Kolegia ceny Ď.
Foto: Petra Růžičková

  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz