www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

III.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   3.   č e r v n a   2003     Národní   Technické   muzeumTřetí ročník slavnostního a milého ceremoniálu cena Ď se uskutečnil v dopravním sále NTM. Připravené ceny Ď ve vládním vagónu, kterým kdysi cestoval T.G.M. čekají na Kolegium pro vyjádření díků českým mecenášům, které právě zasedá v Klubu partenrů Národního technického muzea.Ze zasedání Kolegia pro vyjádření díků českým mecenášům.
Kolegium se sešlo v poslední části vagónu u velikého okna, kde kdysi kynul davům T.G. Masaryk...


Hosté se postupně scházejí - je 3. června 2003 20.00 hodin. Poslední instrukce a ceremoniál může začít.Hosté se semknuli okolo historického vagónu a Karlovarského symfonického orchestru. Za okamžik navodí atmosféru skladba Na krásném modrém Dunaji.


Mgr. Miloš Formáček, dirigent a zároveň ředitel Karlovarského symfonického orchestru.Skladbu "Plnou parou vpřed" doprovodil němým moderátorským vstupem autor a producent ceny Ď Richard Langer.Do okna šla historie, zveme předsedu Kolegia Ing. Tomáše Kupce, aby předal cenu Ď mecenáši NTM: SKANSKA CZ a.s.


Jménem Národního divadla v Praze vzdal Akad.arch. Daniel Dvořák hold při předání ceny Ď mecenáši ND: KOMERČNÍ BANKA a.s.
a mecenáši Divadla Miroslava Horníčka, Plzeň: KOOPERATIVA - Pojišťovna, a.s., agentura PlzeňŘeditel Zoo Praha PhDr. Petr Fejk poděkoval tisícům dárcům za 22 mil. smršť povodňových darů.
Cenu Ď pak předal mecenáši: ORCA, s.r.o.


Cenu Ď za dlouholeté dary pro ZOO Děčín si domů odnesla paní MUDr. Mahulena Čejková, které taky pogratulovala další kandidátka na cenu Ď paní Petra Černocká.


Cenu Ď za podporu Karlovarského symfonického orchestru získala karlovarská pobočka Česká spořitelna, a.s.Národní muzeum ocenilo dlouholetou odbotnou spolupráci bez nároku na odměnu cenou Ď: Prog. Dr. Zdenko F. Daneš.Paní Vendula Svobodová čestně a s velikým osobním nasazením bojuje za pomoc pro nemocné děti.
Cenu Ď předala za KAPKU NADĚJE: VINIUM, a.s.Mimořádná cena Ď z rukou generálního ředitele NTM Ing. Tomáše Kupce za nenahraditelnou pomoc při povodních:
MAERSK AGENCY, s.r.o.Inzerované malé pohoštění zajištěné TOP HOTELEM Praha mělo velký rozměr... Přátelská mecenášská párty trvala až do půlnoci...


Foto: Václav Samek

  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz