www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

IX.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   2 2.   č e r v n a   2 0 0 9   N á r o d n í   d i v a d l oKolegium zasedalo v Zemském salonku ND 2 hodiny před ceremoniíPhDr. Eva Marešová, CSc. a PhDr. Petr FejkMUDr. Vladimír Koza, Běla Gran JensenPhDr. Ondřej Černý, ředitel NDMgr. David Pospíšil, NDcena ĎMarky a Richard Langerovi při poslední zkoušcePříprava scény, která týž večer učinkovala ve hře Sluha dvou pánůCen Ď bylo uděleno celkem 16 a 1 exemplář jako dar na památku dostal pan Jiří Plevka z ChodovaruZahájení ceremonie se vstupem moderátorky Televize Public Simony Votyové, která autenticky na scéně
uskutečnila televizní rozhovorOficiální přivítání ředitelem ND - PhDr. Ondřejem ČernýmPro okamžik předání šeku na 1.000.000,- Kč od Dr. Dadja Altenburg-Kohl pro Národní divadlo,
ukázala se v plné kráse Hynaisova opona, na jejíž rekonstrukci byl šek právě darovánSlovo paní doktorky D. Altenburg-Kohl u příležitosti předávání šeku na 1.000.000,- Kč ve prospěch NDZástupce společnosti SYNOT TIP, a.s. - přijal cenu Ď od Národního divadlaDle osobního rozhodnutí ředitele ND byla cenou Ď oceněna paní JUDr. Dominica Kolowrat - KrakovskáMgA. Eva Měřičková, ředitelka Dejvického divadla s PhDr. Ondřejem Černým, ředitelem Národního divadla,
ocenění si odnesl kolektiv mecenášů Dejvického divadlaIng. Jaroslava Rudolfová z ČSOB, jeden z mecenášů Dejvického divadlaCenu Ď za podporu ZOO Praha převzal pan Jan Bubeník, ředitel prodeje a marketingu z Mercedes-Benz Česká
republika s.r.o.PhDr. Petr Fejk - jediný člen Kolegia, který osobně udílel ceny Ď již devátým rokemJan Bubeník z Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., který převzal cenu Ď od ZOO PrahaPhDr. Petr Fejk a Richard LangerAnna Chrzová, hlavní sestra ze Všeobecné fakultní nemocnice přebrala cenu Ď za podporu ZOO PrahaNina Rambová sedmiletá holčička podporuje krajtu zelenou v ZOO Ústí nad LabemHostem ceremonie byl skladatel Zdeněk BartákKaždým rokem přistoupí MUDr. Vladimír Koza na výzvu, aby se jako aktér účastnil scénky pro pobavení diváků,
tentokrát jej učí skladatel Zdeněk Barták zpívat...Když si dokáže uznávaný lékař udělat legraci sám ze sebe, vždy získá obdiv divákůPředání ceny Nadace pro transplantace kostní dřeně sklárně Moser, a.s.Cenu za sklárnu Moser, a.s. převzal Mgr. Jiří ŘíhaČlenka Kolegia paní Běla Gran Jensen při předávání ceny Ď za podporu Hnutí na vlastních nohou StonožkaOd Stonožky získalo cenu Ď Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná HoraStudenti Gymnázia Jiřího OrtenaStarosta Ing. Josef Hora převzal cenu Ď za mecenáše jejich města Chodova, Luboše OrlichaMUDr. Tomáš Semerádt dojat, přebírá cenu za podporu Domova seniorů Na Zátíší v RakovníkuIng. Jaroslava Slivoňová z Domova seniorů Rakovník děkuje svému mecenášoviDojemné objetí a předání ceny Ď z rukou Běly Gran JensenČlenka Kolegia PhDr. Eva Marešová, CSc. - ředitelka Gymnázia Thomase MannaPanu prezidentovi Václavu Havlovi patří cena Ď za jeho mecenášství, cenu přebírá Mgr. Sabina Načevová tajemnice kancelářeIng. Jana Flanderová převzala cenu Ď pro Lions Club Plzeň BohemiaMgr. Jana Kovářová, oceněna za práci s mentálně postiženými a handicapovanými dětmiAnna Strnadová, zakladatelka sdružení Život dětem převzala cenu Ď z rukou ředitele NDPrezident Rodinného pivovaru Chodovar pan Jiří Plevka čtvrtým rokem zásadně podpořil projekt cen Ď
a zapsal se tak navždy do historie této akce, o které v úvodu IX. ročníku řekl ředitel ND: "Nikdy ND nezapomene
na okamžiky z předávání cen Ď!"Dárek pro pana Jiřího Plevku v podobě exempláře ceny Ď předala olympionička Lenka Mothejzíková,
která letos v únoru na Speciálních OH v USA získla pro ČR v "alpské trojkombinaci" jednu bronzovou
a dvě zlaté medaile. Na scéně ND panu Plevkovi řekla: "Celý život překonáváte překážky, vím co to znamená!"
- Na což pan Plevka odpověděl: "Přijmout dar právě od vás mne nesmírně těší!"Tradiční pořízení společného fota všech oceněných, nominujících tyto oceněné, Kolegia a partnerů ceny ĎHlavní foyer ND jako místo pro přípitek s oceněnýmiBělu Gran Jensen při přípitku ihned obklopil dav oceněných studentůPo 110 minutách moderování je přítomnost Chodovaru nesmírně vítánaZleva: Mgr. Jiří Říha, Moser, a.s. (dnes převzal cenu Ď, ale před devíti lety sám pomáhal při zrodu tohoto projektu);
PhDr. Petr Fejk, ZOO Praha (za devět let jako jediný člen Kolegia nikdy nescházel);Irena Machálková, sklárna ARTCRISTAL
(s manželem druhým rokem podporuje ceny Ď v podobě zajištění jejich výroby); Zdeněk Barták, skladatel;
JUDr. Dominica Kolowrat - Krakovská; Jan Machálek, ARTCRISTAL; Richard Langer; Karel Vágner, hudebník, skladatelŘeditelka Dejvického divadla MgA. Eva Měřičková se svými mecenášiPrezident Rodinného pivovaru Chodovar Jiří Plevka s oceněným MUDr. Tomášem Semerádtem
a Ing. Jaroslavou Slivoňovou z Domova Seniorů Na Zátiší Rakovník, krerá je autorkou nominace tohoto oceněnéhoDvě velké mecenášky - JUDr. Dominica Kolowrat - Krakovská a Nina Rambová


Foto: Václav Samek

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz