www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

X.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   2 4.   č e r v n a   2 0 1 0   S t a v o v s k é   d i v a d l oBěla Gran Jensen, prezidentka Hnutí Na vlastních nohou Stonožka, na zasedání KolegiaKolegium v plné práci - 2 hodiny před ceremoniálemMgr. David Pospíšil, vnější vztahy NDMgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo PrahaTomio Okamura s produkční Jitkou LangerovouMiroslava Slepičková, marketingová specialistka televize Z1PhDr. Eva Marešová,CSc.,ředitelka Gymnázia Thomase MannaMozartův salonek ve Stavovském divadle a Kolegium ceny Ď 2010Zasedání Kolegia sledoval i filmový štáb15 kusů cen Ď čeká na své majitelePohled do hlediště Stavovského divadla krátce před ceremoniálemPředání ceny Ď mecenáši ND - vlevo JUDr. Martin Valdauf, Lesy ČR, s.p., vpravo PhDr. Ondřej Černý, ředitel NDCenu Ď od Národního divadla převzal - Ing. Martin Elkán, výkonný ředitel úseku obchod Česká pošta, s.p. krátce po převzetí ceny ĎJarmila Hájková, ředitelka Divadla loutek Ostrava převzala cenu Ď pro svého mecenáše Severomoravskou plynárenskou a.s.Cenu Ď mecenáši Městského divadla v Mostě převzala Bc. Jaroslava Středová, obchodní nám. ředitele pro firmu Zentiva, k.s.Moderátoři ceny Ď Markéta a Richard Langerovi, u stolku s cenami hosteska ZinaŘeditel Zoo Praha Mgr. Miroslav BobekZa podporu Zoo Praha obdržela cenu Ď KB, a.s., cenu přebírá Marie Petrovová, vedoucí úseku komunikaceNa scénu si přišli převzít cenu Ď zástupci ZŠ Karviná - Ráj za podporu ZOO OstravaŽákyně ZŠ Karviná - Ráj si vyzkoušela jaké to je stát, kde dirigoval W. A. MozartPříležitost postavit se na cedulku W. A. Mozarta využila i paní učitelka Mgr. Alice SzczyrbováMgr. Miroslav Bobek předává cenu Ď Skautskému středisku Šíp za podporu ZOO Ústí nad Labem, cenu přebírá Jiří PávisImitátor Václav Faltus v roli někdějšího mecenáše sportu Vlasty Buriana zdraví Bc. Renatu Jenšíkovou,
výkonnou ředitelku Nadace pro transplantace kostní dřeněCenu Ď přebírá Ing. Jan Mothejzík z Občanského sdružení Atlant pro svého mecenáše paní Evu NekolovouCenu Ď převzala MUDr. Eva Domorázková, Csc. za založení a sponzorování Nadace Mateřská NadějePředání ceny Ď mecenáši Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - vpravo Monika Granja,
vlevo Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOBBěla Gran Jensen s ocěněnou paní ředitelkou Mgr. Kateřinou Vávrovou ze ZŠ Kladská, Praha
za podporu a práci pro Hnutí na vlastních nohou - StonožkaKe gratulantům se přidal i zpěvák Josef VágnerMgr. Ivo Brokeš, ředitel sekretariátu kanceláře předsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky přebírá v zastoupení cenu Ď
od Běly Gran Jensen a od Ing. Jana Machálka, jednatele ArtCristal BohemiaStalo se tradicí, že diváky ceny Ď osobně pozdraví pan Jiří Plevka, prezident Rodinného pivovaru ChodovarPředání ceny Ď paní Haně Mösnerové za podporu sociálních ústavů a domovů seniorů v okolí Šumperka a ZábřehuOzdobou ceremoniálu byla paní Halina Pawlowská, nechyběl ani bonmot na téma mecenášMalíř Martin Vavrys, podnikatel Tomio Okamura, Halina Pawlowská a moderátoři v okamžiku, kdy všem bylo veseloDojatá Renata Janečková, která dostala cenu Ď za podporu Domova sv. Alžběty v Nelepeči,
tato cena byla udělana v kategorii Cena Ď úhlem pohledu byznysmenaModerátoři televize Z1 - Jakub Žižka, Aneta Snopová a Miroslava Slepičková, marketingová specialistka televize Z1Předání ceny Ď v kategorii Hrdý český mecenáš, cenu přebírá Mgr. Hana Sedláková s dětmi
ze ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám.2Překvapení na závěr: Kolegium se tajně spiklo a dalo cenu Ď pořadateli Richardu Langerovi za deset let
organizování těchto ceremoniálůÚvod a závěr náležel Bohemia TriuPo ceremoniálu následovalo tradičně focení Kolegia, partnerů, ale především oceněných a nominujících


Foto: Václav Samek

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz