www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

VIII.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   1 0.   č e r v n a   2 0 0 8   S t a v o v s k é   d i v a d l oStavovské divadlo, místo konání osmého ročníku cen ĎZasedání Kolegia dvě hodiny před ceremoniíKolegium zasedalo v Mozartovském salonku Stavovského divadlaCeny Ď již čekají na své oceněnéPomalu se zaplňuje divadlo na slavnostní ceremoniál cena Ď 2008Zahájení - cenu Ď provázeli Markéta a Richard LangeroviVe Stavovském divadle hosty přivítal PhDr. Ondřej Černý, ředitel NDCenu Ď přebírá zástupce firmy AUTOCONT CZZástupce Nadace DRAK Dr. Altenburg - Kohl při převzetí ceny ĎDr. Radka Schusterová, vedoucí vnějších vztahů a marketingu NMWiliam Lobkowicz za podporu Národního muzea si přišel převzít cenu ĎMUDr. Vladimír Koza přijal výzvu, aby se jako aktér účastnil scénkyPhDr. Petr Fejk čte nominace ZOO Praha a ZOO v ČRCena Ď firmě NOWACO Czech Republic s.r.o.Paní Věra Vlachová dostala cenu Ď zapodporu zoologické zahradyPhDr. Eva Marešová, CSc. - členka KolegiaCena Ď pro Česko-německý fond budoucnostiČesko-německý fond budoucnosti podporuje školstvíGymnázium L. Pika už řadu let podporuje Nadaci pro transplantace kostní dřeněCena Ď pro Gymnázium L. Pika, PlzeňVladimír Čech pronesl zamyšlení o mecenášstvíPoklona Vladimíra Čecha mecenášůmOlivova nadace poděkovala cenou Ď mecenáši INGBAU CZ, s.r.o.Běla Jensen upřímně předává cenu Ď panu Janu PiknoviPan Jan Pikna děkuje za cenu ĎOceněný PhDr. Mgr. Jiří Pán přebírá cenu ĎPhDr. Mgr. Jiří Páncenu Ď přebírá norská škola - Røren skoleMUDr. Richard Sequens předává kytku zástupci školy Røren skoleNorský velvyslanec pronesl dík mecenášům a podporovatelůmPepa VágnerProf. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc. přebírá cenu Ď z rukou Běly JensenJiří Plevka, president Rodinného pivovaru ChodovaruPózování fotografůmPózování fotografůmPózování fotografům


Foto: Václav Samek

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz