www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

XV.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   15.   č e r v n a   2 0 1 5  S t á t n í   o p e r a


Ze zasedání Kolegia ceny Ď 2015 - salonek Angelo Neumanna, Státní opera.
18 cen Ď vyrobených ve sklárně ArtCristal Bohemia čeká na své držitele z řad mecenášů a podporovatelů charity a kultury v ČR.


Pamětní listy obdrží nejvýraznější letití partneři ceny Ď.


Obraz od malíře Martina Vavryse je každoročně určen pro vítěze GRAND PRIX Ď.
Záštitu nad ceremoniálem ceny Ď 2015 převzal ministr kultury Mgr. Daniel Herman, který přivítal všechny přítomné hosty ve Státní opeře.
Na domovské scéně Státní opery všechny přítomné hosty přivítala Mgr. Silvia Hroncová, ředitelka Státní opery.


Barunka se letos podruhé ujala role hostesky.


První ceny Ď se udělovaly v kategorii divadel v ČR. zleva: Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl a JUDr. Pavel Smutný, BOHEMIAN HERITAGE FUND obdrželi cenu Ď za podporu Národního divadla, PhDr. Jana Kašparová za podporu Divadla Radka Brzobohatého.
Cena Ď v kategorii posluchačů Českého rozhlasu Dvojka byla udělena společnosti Tango Havlíčkův Brod za projekt Daruj hračku s Českým rozhlasem.
Ceny v katekorii ZOO v ČR přišel vyhlásit Mgr. Jiří Malina náměstek ředitele ZOO Praha.
V kategorii ZOO v ČR ceny převzali - zprava: Jan Tajovský za společnost BIDVEST za podporu ZOO Praha a Základní škola Karviná – Ráj a Základní a mateřská škola Raškovice za podporu ZOO Ostrava.


Vyhlásit cenu Ď v kategorii Muzea, hrady, zámky a v kategorii Kulturní zařízení a kulturní projekty v ČR přišla spolumajitelka Horního Hradu Mgr. Dita Kintšnerová.


V kategorii Muzea, hrady, zámky v ČR cenu obdržela PhDr. Eva Bílková za podporu Jičínské Besedy.
V kategorii Kultura, školství, sport v ČR cenu Ď převzal Ing. Josef Machalíček za podporu Informačního a vzdělávacího centra Plzeň.
Vyhlásit ceny Ď v kategorii Nadace, nemocnice a charitativní organizace v ČR přišel doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně.


Cena Ď v kategorii Nadace pro transplantace kostní dřeně byla udělena doc. MUDr. Adéle Bártové, CSc.


Cena Ď v kategorii Nadace a charitativní organizace v ČR byla udělena Ing. Jindřichu Lukavskému, EXX a.s. za podporu Nadace Leontinka. Cenu převzala výkonná ředitelka Nadace Leontinka Mgr. Barbara Hucková, MBA.


Cenu Ď v kategorii Nadace a charitativní organizace v ČR za mimořádný počin obdržel Ing. František Dostálek za podporu centra Lada v Pacově.
Vyhlásit ceny Ď v kategorii Dětské domovy a sociální ústavy pro děti a mládež v ČR přišel Ing. Vladimír Zábranský, držitel GRAND PRIX Ď 2011.


Cena Ď v kategorii Dětské domovy a ústavy sociální péče v ČR byla udělena Janu Vodičkovi za podporu Dětského domova Čtyřlístek Planá.


Cena Ď v kategorii Dětské domovy a ústavy sociální péče v ČR za mimořádný počin byla udělena Nadačnímu fondu Hanky Kynychové za projekt Hejbejte se a zpívejte.


Cenu Ď v kategorii Vzor pohledem dětských očí v ČR obdržel Karel Gott.


Cena Ď v kategorii Domovy seniorů a ústavy sociální péče v ČR byla udělena Ing. Vladimíru Drábovi za podporu Letohrádku Vendula, Horní Bezděkov.


Cenu Ď v kategorii Domovy seniorů a ústavy sociální péče v ČR předával Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor ČRo Dvojka (vlevo).


Poselství a poděkování od Dominika kardinál Duky OP přišla předat sestra MUDr. Dominika Bohušová OP.


Cena Ď v kategorii Hnutí na vlastních nohou Stonožka byla udělena Mgr. Miladě Fojtíkové z Mateřské školy Kostelec nad Labem.


Cenu Ď v kategorii Morální vzor v ČR přišel spolupředat s paní Bělou Gran Jensen náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Ing. Josef Bečvář.


Cena Ď v kategorii Morální vzor v ČR byla udělena generálmajorovi Ing. Josefu Šíbovi.


Cena Ď v kategorii Rotary klubu za nejnenápadnější a přesto zajímavou městskou nominaci v ČR obdržel Tým kalendáře pro život za pomoc rodinám, které bojují s onkologickým onemocněním svých dětí.
Cenu Ď v kategorii Rotary klubu za nejnenápadnější a přesto zajímavou městskou nominaci v ČR předávala Irena A. Brichta a Ing. Jan Machálek za Rotary klub Distric 2240 (zleva).


Na jeviště Státní opery nastoupili jednotliví vítězové 14 krajských kol.
GRAND PRIX Ď 2015 vyhlásil ministr kultury Mgr. Daniel Herman.
GRAND PRIX Ď 2015 obdržel Jan Dohnálek za pomoc postiženým lidem cévní mozkovou příhodou.
Při předávání GRAND PRIX Ď 2015 již podruhé během večera všichni přítomní aplausovali ve stoje, aby tak vzdali hold a vděk za dobrodiní.


Foto: Monika Váňová, Studio M101 a Jaroslava Raunerová

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz