www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

XIV.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   2 4.   č e r v n a   2 0 1 4   N á r o d n í   d i v a d l o


Ze zasedání Kolegia ceny Ď 2014 v Zemském salonku Národního divadla.
zleva: Kolegium ceny Ď 2014 Ing. Vladimír Zábranský, Mgr. Miroslav Bobek, Běla Gran Jensen, Mgr. David Pospíšil, Dita Kintšnerová,
doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.


17 cen Ď vyrobených ve sklárně ArtCristal Bohemia čeká na své držitele z řad mecenášů a podporovatelů charity a kultury v ČR.


Již počtvrté namaloval malíř Martin Vavrys cenu GRAND PRIX Ď 2014, která je určena pro jednoho ze 14 krajských vítězů.


V hledišti usedli vzácní hosté, mecenášové a dobrodinci, tedy nominovaní na cenu Ď 2014 a spolu s nimi ti, co je nominovali.


Slavnostní ceremoniál začínal zpívanou fanfárou všemi přítomnými.
Dirigování se ujal celoživotní hudební pedagog a nejstarší nominovaný Jiří Navrátil z Poděbrad.
Na domovské scéně Národního divadla všechny přítomné hosty přivítala Ing. Tamara Čuříková, správní ředitelka ND.


Myslíte si, že zvládne osmiletá dívka roli hostesky, která podává ceny a kytky k ocenění? No, pokud zvládla překonat akutní leukémii a dnes věnuje hodně času osvětě při boji proti rakovině, pak nějaké "podávání cen" zvládne jako nic. Barunka byla roztomilá, moudrá a měla neuvěřitelný úspěch :-)
První cena Ď 2014 byla udělena Plzeňskému Prazdroji za podporu Národního divadla.


Za Plzeňský Prazdroj cenu Ď převzaly paní Lenka Tenglerová a Adéla Machová.


Cena Ď ředitele Národního divadla byla udělena společnosti Škoda Auto, kterou převzal Ing. Vítězslav Pelc, PR manažer ŠKODA AUTO Česká republika.


V kategorii cena Ď pro mecenáše divadel v ČR byla oceněna společnost RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o. za podporu Švandova divadla na Smíchově.


Za společnost RAKOVSKÝ & PARTNERS cenu Ď převzal JUDr. Adam Rakovský.


Cenu Ď posluchačů Čro Dvojka přišel vyhlásit šéfredaktor Ing. Miroslav Dittrich.


Celkem se sešlo 10 179 platných hlasů, z toho 4553 hlasů pro Nadační fond Lasvit.


Za Nadační fond Lasvit cenu převzala Lenka Sálová, výkonná ředitelka.
Mgr. Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha vyhlašuje ceny Ď v kategoriích mecenáši ZOO Praha a Zoologických zahrad v ČR.


Za podporu ZOO Praha byla oceněna 24. základna dopravního letectva. Zprava: Cenu si přišli převzít náměstek ministra obrany Ing. Tomáš Kuchta, brigádní generál Ing. Libor Štefánik, plukovník Ing. David Klement a podplukovník Ing. Milan Laniak.
Cenu Ď pro mecenáše zoologických zahrad v ČR převzal Ing. Ivo Schötta, ředitel Nadace Preciosa za podporu ZOO Liberec.


Pogratulovat a poděkovat za podporu panu Ing. Schöttovi přišel ředitel ZOO Liberec MVDr. David Nejedlo.
Vyhlásit cenu Ď v kategorii Muzea, hrady, zámky a v kategorii Kulturní zařízení a kulturní projekty v ČR přišla spolumajitelka Horního Hradu Dita Kintšnerová.


V kategorii Muzea, hrady, zámky cenu Ď obdržela paní Eva Buršíková za podporu muzea Jindřicha Šimona Baara v Klenčí pod Čerchovem. Cenu Ď pro paní Buršíkovou převzal starosta městyse Klenčí pod Čerchovem Jaroslav Smutný.


V kategorii Kulturní zařízení a kulturní projekty v ČR obdržel cenu Ď pan Jiří Volný za pořádání Festivalu Liberecký flašinetář.


Vyhlásit ceny Ď v kategorii Nadace, nemocnice a charitativní organizace v ČR přišel předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně
doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.


Za podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně cenu Ď obdržela MUDr. Mája Švojgrová, cenu pro paní doktorku převzala Jana Kořínková.
Za podporu Armády spásy cenu Ď obdržel Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.


Cenu přebírá paní Monika Granja, manažerka PR a komunikace Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Cenu Ď za mimořádný počin v oblasti charity održela paní Jana Moravcová za založení a podporu Centra Lada v Pacově.


Vyhlásit ceny Ď v kategorii Dětské domovy a sociální ústavy pro děti a mládež v ČR přišel držitel GRAND PRIX Ď 2011, Ing. Vladimír Zábranský.


V kategorii Dětské domovy a sociální ústavy pro děti a mládež v ČR obdržela cenu Ď Alena Bujáková za podporu Dětského domova Frýdek-Místek, která ji bude dodána.


Cenu Ď za mimořádný počin v kategorii Dětské domovy a sociální ústavy pro děti a mládež v ČR obdrželo Tango Havlíčkův Brod za projekt Daruj hračku s Českým rozhlasem a GLS.


Cenu Ď přebírají zástupci Tanga - Pavel Bek, Pavel Klempíř...


Vyhlásit cenu Ď v kategorii Domovy seniorů a sociálních ústavů v ČR přišel ředitel centra vysílání ČRo Mgr. Ondřej Nováček.


Cenu Ď obdržela Anna Světlá za podporu Domova seniorů Nové Strašecí.


Vyhlásit cenu Ď v kategorii hnutí Na vlastních nohou Stonožka přišla prezidentka tohoto hnutí Běla Gran Jensen.


Za podporu hnutí Na vlastních nohou Stonožka cenu Ď obdržela Základní škola Chýnov.


Za ČSOB jako morálního partnera ceny Ď přišel pozdravit pan Ondřej Škorpil, ředitel Corporate Office ČSOB a zároveň spolupředat cenu Ď za morální vzor.Dominik kardinál Duka OP přišel na scénu Národního divadla pozdravit mecenáše a dobrodince a společně s paní Bělou Gran Jensen předat cenu Ď za Morální vzor.


Cenu Ď za morální vzor obdržel Klub Za starou Prahu, cenu převzali pánové Ing. arch. Martin Krise a Ing. arch. Jan Bárta.


Na scénu Národního divadla nastoupili krajští vítězové ceny Ď 2014, jeden z nich nyní obdrží GRAND PRIX Ď 2014.
Zprava: GRAND PRIX Ď 2014 přišel vyhlásit Mgr. David Pospíšil, sponzoring Národního divadla, spolu s ním přišel pogratulovat pan Jiří Plevka, prezident Rodinného pivovaru Chodovar a Ing. Jan Machálek, jednatel a výrobce skleněných cen Ď sklárny ArtCristal Bohemia z Velkého Oseku.
Všech 14 krajských vítězů si sebou přinesli svoji krajskou cenu Ď 2014.


Kolegium rozhodlo udělit GRAND PRIX Ď 2014 Ing. Jiřímu Šindelářovi za obnovu bývalého Beufortského alpina a Botanické zahrady v Bečově nad Teplou.


Malíř Martin Vavrys, autor obrazu GRAND PRIX Ď 2014 upřímně blahopřeje Ing. Jiřímu Šindelářovi.
Závěrečné okamžiky ceny Ď 2014. Na scénu přichází nominovaní, nominující a kdo se chce nechat na jevišti ND vyfotit.


Foto: Monika Váňová, Studio M101

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz