www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

XIII.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   2 0.   č e r v n a   2 0 1 3   N á r o d n í   d i v a d l oZe zasedání Kolegia ceny Ď 2013 v Zemském salonku Národního divadla.Zkouška a příprava scény.Cena GRAND PRIX Ď je obraz od malíře Martina Vavryse.Česká televize pořídila záznam z ceny Ď 2013.

V zákulisí jsou již připraveny hostesky - Michala, Jana a Dominika z Dětského domva Kašperské Hory.Hlediště zaplnili lidé dobrých srdcí - mecenáši a dobrodinci.Bubny Drum Band Františka Zemana při ZUŠ Ostrov zahájily ceremoniál ceny Ď 2013.Poděkování náleží všem podporovatelům ceny Ď.V Národním divadle nás přivítal Ing. Václav Pelouch pověřen dočasným zastupováním funkce ředitele ND.Za podporu Národního divadla cenu Ď obdržela Komerční banka a.s..Cenu převzal pan Pavel Čejka z Komerční banky.

Cenu ředitele ND obdržela Prof. Dr. Dadja Altenburg -Kohl.

Za podporu Dejvického divadla si cenu Ď odnesla ČSOB.Cenu Ď za ČSOB převzal pan Tomáš Brycha, ředitel marketingové komunikace.Mgr. Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha a člen celostátního Kolegia předával ceny Ď v kategorii ZOO.Za podporu ZOO Praha cenu Ď obdržel velvyslanec ČR v Indii Ing. Miloslav Stašek.Za podporu ZOO Jihlava cenu Ď obdržely Milada Zemanová a Marie Lysá.Cenu Ď převzaly zástupkyně ZOO Jihlava - Bc. Hana Krejčová a Kateřina Kosová.Dita Kintšnerová, spolumajitelka Horního hradu a členka celostátního Kolegia předávala ceny Ď v kategorii Muzea, hrady, zámky a kultura.Cenu Ď obdržela Walburga Mikešová za mnohaletou podporu kultury v Ostrově.Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně a člen celostátního Kolegia předával ceny Ď v kategorii Nadace a charitativní organizace.Cenu Ď za podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně obdržel Obecní Dům, a.s. Cenu Ď si převzal Ing. Vlastimil Ježek.Cenu Ď za podporu Spolku Trend vozíčkářů Olomouc obdržela společnost Delikomat s.r.o.Cenu Ď převzala Alena Ivanová, ředitelka Spolku Trend vozíčkářů Olomouc.Cenu Ď za rozsáhlou charitativní pomoc nemocnicím, občanským sdružením, hospicovým domům obdržela Nadace Preciosa.Cenu Ď převzal Ing. Ivo Schötta, ředitel Nadace Preciosa.

Ing. Vladimír Zábranský, jednatel První chodská s.r.o., držitel GRAND PRIX Ď 2011 a člen celostátního Kolegia předával ceny Ď v kategorii Dětské domovy a ústavy sociální péče pro děti a mládež.Cenu Ď za podporu Dětského domova Kašperské Hory obdržela 25. protiletadlová brigáda Strakonice.Cenu Ď převzal praporčík Miroslav Filipčík.

Tango Havlíčkův Brod obdrželo cenu Ď 2013 za projekt Daruj hračku s Českým rozhlasem a GLS. Byli nominováni 28 dětskými domovy a sociálními ústavy.Cenu Ď převzali: Pavel Klempíř, Pavel Bek, Milan Kvaček, zástupci za Tango Havlíčkův Brod, Jakub Hritz, Michal Bureš zástupci za Český rozhlas a Pavel Včela zástupce za GLS ČR, přepravního partnera.

Obraz, který namaloval syn Pavla Klempíře z Tanga Havlíčkův Brod, byl poděkováním týmu ceny Ď za pořádání tohoto projektu. Děkujeme moc. Ď!!!

Mgr. Onřej Nováček, ředitel centra vysílání Českého rozhlasu a člen celostátního Kolegia předával cenu Ď v kategorii Domovy pro seniory a ústavy sociální péče pro dospělé a starší spoluobčany.Cenu Ď za podporu Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou obdrželo občanské sdružení AKTIPO.Cenu Ď převzala Iva Pohanková manažerka z o.s. AKTIPO.Slovo od srdce pronesla Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Děvčata Michala, Jana a Dominika se velmi zodpovědně ujaly podávání cen a květin.

Běla Gran Jensen, prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka, držitelka titulu Zahraniční Čech roku 2012 a členka celostátního Kolegia předávala ceny Ď v kategoriích mecenáš Hnutí na vlastních nohou Stonožka a za Morální vzor.Než se však ujala předávání cen, bylo ji popřáno k jubilejním narozeninám.

Cenu Ď za podporu Hnutí na vlastních nohou Stonožka obdržel Jiří Šeffl, ředitel ZŠ Spálené Poříčí.

Dominik kardinál Duka OP přišel na scénu Národního divadla pozdravit mecenáše a dobrodince a společně s Bělou Gran Jensen předat cenu Ď za Morální vzor.Cenu Ď za Morální vzor obdržela paní Věra Čáslavská.

Na scénu Národního divadla přišli vítězové ze čtrnácti jednotlivých krajských kol, jeden z nich obdrží cenu GRAND PRIX Ď.Na jeviště byli ještě pozváni ti, co cenu GRAND PRIX Ď předají. Zprava: Martin Vavrys - autor obrazu GRAND PRIX Ď, Mgr. David Pospíšil - vedení sponzoringu ND a člen celostátního Kolegia, Jiří Plevka - prezident Rodinního pivovaru Chodovar, Ing. Jan Machálek - jednatel společnosti Artcristal Bohemia a výrobce cen Ď.Mgr. David Pospíšil vyhlašuje kdo GRAND PRIX Ď obdrží.GRAND PRIX Ď 2013 si odnese domů MUDr. Věra Domorázková, Csc. za podporu Nadace Mateřská naděje.Závěrečné okamžiky ceny Ď 2013. Na scénu přichází nominovaní, nominující a kdo se chce nechat na jevišti ND vyfotit.
Foto: Monika Váňová, Studio M101

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz