www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

VII.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   2 5.   č e r v n a   2 0 0 7   S t a v o v s k é   d i v a d l oStavovské divadlo, místo konání sedmého ročníku cen Ď - spolupořadatel cen Ď 2007Mozartův salonek, kde dvě hodiny před ceremonií hlasovalo o cenách Ď KolegiumKolegium vybíralo ze 120 nominací 10 k ocenění...Mgr.David Pospíšil, vedoucí vnějších vztahů NDPhDr.Věra Přenosilová, ředitelka Historického muzea Národního muzeaMUDr.Vladimír Koza, ředitel Národního registru dárců kostní dřeněRichard Langer, autor a pořadatel projektu cen ĎBěla Gran Jensen, zakladatelka Stonožkového hnutíMarkéta Langerová, pomocnice a moderátorka ceny Ď 2006-7Jitka Langerová, dobrá duše ceny Ď (produkce)PhDr.Petr Fejk, ředitel Zoo PrahaV případě nominací divadel mělo Kolegium skutečně těžkou volbu...Také v případě nominací zoologických zahrad nebylo jednoduché vybrat oceněného...Zahájení ceremonie...PhDr.Ondřej Černý, ředitel ND - převzal záštitu nad sedmým ročníkem cen ĎCena Ď Národního divadla Komerční bance, a.s. za podporu umělecké tvorby NDPan Peter Palečka, výkonný ředitel a člen představenstva KB, a.s.Cena Ď dle osobní nominace ředitele ND pro UNIPETROL, a.s. za podporu tvůrčích projektů uměleckých souborů NDFrancois Vleugels, generální ředitel, UNIPETROL, a.s.Předání ceny Ď mecenáši Absolutního divadla Brno...Václav Dvořák, ředitel Absolutního divadla v BrněPan Karel Jelínek, oceněný mecenáš Absolutního divadla v BrněPhDr.Věra Přenosilová, ředitelka Historického muzea Národního muzea, zastupující v Kolegiu g.ř.NM
- PhDr.Michala LukešePředání ceny Ď Národního muzea Agentuře Euro RSCG za nezištnou velkorysou pomoc při kampani na výstavu Lovci mamutů...Pan Filip Kukla, creativ leader Agentury Euro RSCGPhDr.Petr Fejk, ředitel Zoo PrahaPředání ceny Ď společnosti Nowako Czech Republic s.r.o. za výraznou a aktivní podporu Zoo Praha...Pan Jan Tajovský, ředitel prodeje, Nowako Czech Republic s.r.o.Předání ceny Ď dle osobní nominace ředitele Zoo Praha...Žák Otto Šleger, mecenáš klokana v Zoo PrahaPředání ceny Ď mecenášům Zoo Ostrava...Paní Mgr. Šárka Špílová a děti ze ZŠ Ostrava - Bělský les...Úvod do indočínských experimentů, ke kteréžto recesi se vždy rád propůjčí MUDr.Vladimír Koza,
v medicíně světově uznávaný odborník......a budeme objevovat dvě nohy navíc......jsem tu sám a zatím mám dvě nohy......a konečně mám čtyři nohy...Předání ceny Ď Nadace pro transplantace kostní dřeně českému JUNÁKOVI za dlouholetou pomoc - akce Kapka,
sbírání drobných za mytí skel u pump - mnoho mil.KčStarosta JUNÁKA - ing.Josef VyprachtickýNa scénu přišla paní Běla Jensen, zakladatelka a vůdčí osobnost Stonožkového hnutí...Když přicházela na jeviště paní Běla Jensen, v lóžích povstaly diváci - sbor Mariella - a zpívali hymnu Stonožky...Předání ceny Ď dle osobní nominace paní Běly Jensen jednotkám AČR v zahraničí za velmi úzkou spolupráci
s hnutím Na vlastních nohou Stonožka...Generálmajor Josef Prokš, zástupce náčelníka GŠ AČR a pplk.Petr MilčickýPředání ceny Ď Petru Řehořovi, kapituláři Řádu sv. Lazara Jeruzalémského za podporu hnutí Na vlastních nohou StonožkaPan Petr Řehoř, kapitulář Řádu sv. Lazara JeruzalémskéhoPan Erban, zástupce sklárny Moser, a.s., která je exkluzivním dodavatelem cen Ď již od roku 2001Pan Jiří Plevka (uprostřed), prrezident Rodinného pivovaru Chodovar, který je druhým rokem generální partner cen ĎLosování jedenácté ceny Ď jednomu z přítomných mecenášů - symbolika, že si cenu zaslouží opravdu všichni......a jedenáctou cenu Ď 2007 získává MOTOR JIKOV GROUP, a.s. za podporu rekonstrukce vodoléčby v DPL Opařany...Radost z vylosované ceny byla veliká...Společná fotografie oceněných a Kolegia...Závěrečná fanfára...Pózování fotografům...Paní Běla Jensen s generálem Pavlem Štefkou...Přípitek v paláci Kolowrat pronesl pan Jiří Plevka, prezident Pivovaru ChodovarPřípitek s oceněnými cenou Ď 2007...Připíjelo se pivem Chodovar...


Foto: Václav Samek

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz