www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

VI.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   1 9.   č e r v n a   2 0 0 6   N á r o d n í   d i v a d l oZe zasedání Kolegia na VI. ročníku ceny Ď.


Ceny Ď jsou již připraveny na scéně Národního divadla a čekají na své oceněné...Komerní banka a.s. byla oceněna cenou Ď za podporu Národního divadla.


Společnost AutoCont CZ, a.s. byla oceněna cenou Ď za podporu Národního divadla.


Cenu Ď obdržely Třinecké železárny, a.s. za podporu Těšínského divadla Český Těšín.


Za podporu Národního technického muzea obdržela cenu Ď společnost - SKF Ložiska, a.s.


Z rodinného týmu se poprvé jako moderátorka ceny Ď v ND představila Markéta Langerová.Člen Kolegia MUDr. Vladimír Koza se za chvíli ujme předávání ceny Ď
za Nadaci pro transplantace kostní dřeně, ale předtím podstoupí indočínský experiment levitaci ve vzduchu...


Mé magické médium ulehni na magickou stolici...Hlava levituje a co nohy ty taky levitujou...Pan primář levituje a ani se nehne...Pozvolna přestávej levitovat...Pan primář nezůstal pozadu a má překvapení pro Richarda Langera, na jevišti ND mu odebere osobně krev
do registru dárců kostní dřeně.

Sazka, a.s. obdržela cenu Ď za podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně.


Ing. František Lambert (vpravo) z České televize řekl pár slov o televizi a mecenáštsví. Pomohl předat cenu Ď za Nadace v ČR.JUDr. Jitka Mothejzíková, členka Kolegia vyhlašuje výsledek hlasování v kategorii Nadace v ČR.Společnost Vyšehrad 2000, spol. s r.o. obdržela cenu Ď za podporu Nadace fondu Slunce pro všechny.Prof. Milan Knížák předstoupil před publikum a podělil se s námi o své úvaze na téma mecenášství.


PhDr. Petr Fejk ředitel Zoo Praha a člen Kolegia ceny Ď poděkoval mecenášům zoologických zahrad.T Systems PragoNet, a.s. obdržela cenu Ď za podporu Zoo Praha. Cenu za společnost převzal Ing. Anton Zima.


ZŠ E. Destinové, Praha obdržela cenu Ď za podporu Zoo Praha.ZŠ Orlová obdržela cenu Ď za podporu ZOO Ostrava.Hnutí Na vlastních nohou Stonožka obdrželo cenu Ď za podporu dětí v zahraničí ohrožených válkou.Cenu Ď převzala zakladatelka a prezidentka hnutí paní Běla Gran Jensen.
Prezident rodinného pivovaru Chodovar pan Jiří Plevka pogratuloval všem oceněným.Společné foto s oceněnými, členy Kolegia a partnery ceny Ď na jevišti ND.

Přípitek s oceněnými připravil Rodinný pivovar Chodovar, generální partner ceny Ď.Foto: Václav Samek

  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz