www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

V.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   1.   č e r v n a   2 0 0 5   N á r o d n í   d i v a d l o






Ze zasedání Kolegia.









Ceny Ď 2005 čekají na oceněné.



Slavnostním podvečerem ceny Ď 2005 provázel profesor onkologie Josef Koutecký.






Ceremonie byla zahájena vystoupením houslového virtuosa Pavla Šporcla.









Hosty přivítal ředitel Národního divadla Akademický architekt Daniel Dvořák.



Náměstek generálního ředitele KB Peter Palečka převzal cenu Ď pro společnost Komerční banka, a.s.
za podporu Národního divadla.






Předání ceny Ď 2005 společnosti Ekostavby Markup v.o.s., Louny za podporu Vrchlického divadla Louny.



Za podporu Národního divadla si cenu Ď převzala společnost Synot Loto, Miroslav Valenta st.






Generální ředitel Národního muzea v Praze PhDr. Michal Lukeš.



Předání ceny Ď společnosti EULER HERMES Čescob, a.s. za podporu Národního muzea.



Generální ředitel Národního technického muzea v Praze Ing. Tomáš Kupec.



Předání ceny Ď společnosti SOS Archiv Architektury a Klub za starou Prahu za podporu Národního technického muzea.



Ředitel Zoo Praha PhDr. Petr Fejk.



Fórum dárců, Praha byla oceněna za podporu Zoo Praha. Cenu převzala Mgr. Pavlína Kalousová.






Předání ceny Ď - ZŠ Londýnská, Praha za podporu Zoo Praha



Česká televize byla oceněna za podporu - Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s.



Cenu Ď za Českou televizi převzal její generální ředitel Jiří Janeček.



Závěrečné pózování fotografům na scéně Národního divadla - všichni ocenění, Kolegium, partneři ceny Ď 2005.






Přípitek s oceněnými.











Foto: Václav Samek a Fragmenty Jiří Pancíř.

  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz