www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

V.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   1.   č e r v n a   2 0 0 5   N á r o d n í   d i v a d l o


Ze zasedání Kolegia.

Ceny Ď 2005 čekají na oceněné.Slavnostním podvečerem ceny Ď 2005 provázel profesor onkologie Josef Koutecký.


Ceremonie byla zahájena vystoupením houslového virtuosa Pavla Šporcla.

Hosty přivítal ředitel Národního divadla Akademický architekt Daniel Dvořák.Náměstek generálního ředitele KB Peter Palečka převzal cenu Ď pro společnost Komerční banka, a.s.
za podporu Národního divadla.


Předání ceny Ď 2005 společnosti Ekostavby Markup v.o.s., Louny za podporu Vrchlického divadla Louny.Za podporu Národního divadla si cenu Ď převzala společnost Synot Loto, Miroslav Valenta st.


Generální ředitel Národního muzea v Praze PhDr. Michal Lukeš.Předání ceny Ď společnosti EULER HERMES Čescob, a.s. za podporu Národního muzea.Generální ředitel Národního technického muzea v Praze Ing. Tomáš Kupec.Předání ceny Ď společnosti SOS Archiv Architektury a Klub za starou Prahu za podporu Národního technického muzea.Ředitel Zoo Praha PhDr. Petr Fejk.Fórum dárců, Praha byla oceněna za podporu Zoo Praha. Cenu převzala Mgr. Pavlína Kalousová.


Předání ceny Ď - ZŠ Londýnská, Praha za podporu Zoo PrahaČeská televize byla oceněna za podporu - Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s.Cenu Ď za Českou televizi převzal její generální ředitel Jiří Janeček.Závěrečné pózování fotografům na scéně Národního divadla - všichni ocenění, Kolegium, partneři ceny Ď 2005.


Přípitek s oceněnými.Foto: Václav Samek a Fragmenty Jiří Pancíř.

  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz