www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017:
   - městská cena Ď v Berouně
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Děčíně
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Olomouci
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Ústí n. L.
   - městská cena Ď ve Znojmě

Městské nominace 2017
Městská Kolegia 2017

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   BEROUNĚ / KRÁLOVĚ DVOŘE   2 0 1 7


Slavnostní setkání mecenášů a dobrodinců města Berouna a Králova Dvora se uskutečnilo
15. března 2017 od 17:00 v obřadní síni radnice v Berouně.

Městské kolo zorganizoval Rotary klub Beroun na své náklady a na vrub svého času na základě bezplatného zapůjčení licence od pořadatele projektu "cena Ď" a to na rok 2017.

Ve středu 15. března proběhlo v Berouně městské kolo ceny Ď 2017. Tentokrát nám své prostory poskytlo město Beroun v nově zrekonstruované obřadní síni. Kolegium vybíralo ze šesti nominovaných navržených sdružením Lomikámen, Dětským domovem a mateřskou školou speciální v Berouně, Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Farní charitou Beroun, Hucul klubem a Sokolem Králův Dvůr. Opět jsme si uvědomili kolik obětavých a pracovitých lidí kteří věnují svůj volný čas ostatním mezi námi žije.

Městská cena Ď
Mgr. Ivan Kůs - starosta města Beroun, člen Kolegia ceny Ď


Městská cena Ď
Mgr. Petra Illnerová - prezidentka RC Beroun


Ačkoli rozhodování nebylo jednoduché cenu Ď si nakonec odnesla paní Dagmar Radilová jež byla nominována za celoživotní podporu osob se sluchovým postižením. Ještě jednou jí tímto gratulujeme.

Městská cena Ď
Šárka Prokopiusová, Dagmar Radilová a Mgr. Petra Illnerová


Městská cena Ď
předání Ceny Ď - zleva: Dagmar Radilová, Mgr. Petra Illnerová, Mgr. Ivan Kůs


Autorem nominace byl Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. a text nominace zněl:

Dagmar Radilová - celoživotní podpora osob se sluchovým postižením - Paní Dáša se celý život intenzivně věnuje vymýšlení a realizaci různých projektů na podporu osob se sluchovým postižením (především osoby s nedoslýchavostí). Většinu své činnosti vyvíjí jako dobrovolný funkcionář Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, kdy dlouhá léta patřila do úzkého vedení celorepublikové organizace, ale svou činnost vyvíjela a stále, přes svůj pokročilý věk, vyvíjí především v berounském regionu. Dosud organizuje rekondiční pobyty, vycházky, tréninky paměti a setkávání osob se sluchovým postižením, které jsou velmi často odsouzeny k izolaci (v důsledku komunikačních potíží).

Zároveň posíláme touto cestou velké Ď i všem ostatním. Jmenovitě Janě Tůkové, manželům Adáškovým, rodině Hukových, Vladimíře Srpové a Jitce Kuncové. Děkujeme.

Městská cena Ď
manželé Adáškovi


Městská cena Ď
rodina Hukových a Ing. Petr Horák - ředitel Farní Charity Beroun


Městská cena Ď
Vladimíra Srpová


Městská cena Ď
Světlana Veselá a Jitka Kuncová


Všichni nominovaní na cenu Ď v Berouně /Dvoře Králové bez ohledu na výsledky městského kola postupují do kola krajského a poté celostátního, které se koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana
17. května na Nové scéně Národního divadla.

Městská cena Ď
Nominovaní, nominující a kolégium


Fotky bezplatně poskytl Rotary klubu Beroun - Jiří Prošek z Magazínu Kurýr.


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz