www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017:
   - městská cena Ď v Berouně
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Děčíně
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Olomouci
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Ústí n. L.
   - městská cena Ď ve Znojmě

Městské nominace 2017
Městská Kolegia 2017

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   P O D Ě B R A D E CH   2 0 1 7


Městská cena Ď 2017 ve městě Poděbrady se uskutečnila 29. března 2017 od 17.00h v obřadní síni Městského úřadu Poděbrady.

Městská cena Ď


Městské kolo zorganizoval Rotary klub Poděbrady na základě bezplatného zapůjčení licence od pořadatele projektu "cena Ď" a to na rok 2017.

Městská cena Ď se v Poděbradech konala již počtvrté, a moderování se ujal opět Jakub.

Letošního slavnostního setkání v obřadní síni MÚ, nad kterým převzal záštitu starosta města pan Dr. Ladislav Langr, se nás sešlo přes padesát. Přišli jak noví nominující a nominovaní, tak také mnozí z minulých let. A přesto, že vědí, že už „nic nedostanou“, přišli rádi.

Městská cena Ď

Po představení všech nominujících přišla řada na Kolegium, aby vyhlásilo vítěze.

Městská cena Ď

Městskou cenu Ď 2017 ve městě Poděbrady obdržela paní Lenka Krajčovičová za pomoc Speciální ZŠ Poděbrady. Cenu předal za město pan starosta Ladislav Langr a za Rotary klub Jan Machálek.

Městská cena Ď

Závěrečné foto nominovaných na městskou cenu Ď 2017 ve městě Poděbrady.

Městská cena Ď

Na závěr jsme dodrželi již tradiční zpívání za doprovodu studentů Hudební školy v Poděbradech. Dirigovat nemohl nikdo jiný, nežli pan profesor Navrátil.

Městská cena Ď

A pak už se jedlo, pilo, hodovalo …. Děkujeme všem za krásný podvečer.

Městská cena Ď

Všechny městské nominace postupují do krajského kola a následně i do celorepublikového finále.Fotky bezplatně poskytl Rotary klubu Poděbrady


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz