www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017:
   - městská cena Ď v Berouně
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Děčíně
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Olomouci
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Ústí n. L.
   - městská cena Ď ve Znojmě

Městské nominace 2017
Městská Kolegia 2017

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   P A R D U B I C Í CH   2 0 1 7


cena Ď

„Místní kolo ceny Ď v Pardubicích“ v rámci 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 5. dubna 2017 ve Východočeském muzeu na zámku v Pardubicích, za podpory a spolupořadatelství Střední školy EDUCA a Východočeského muzea v Pardubicích, po boku krajského kola podpořeného Pardubickým krajem a pod záštitou prvního náměstka hejtmana Ing. Romana Línka. Záštitu nad celým projektem převzal minstr kultury ČR pan Daniel Herman.

cena Ď Zleva: Ing. Monika Kouhoutová, ředitelka Střední školy EDUCA; Ing. Milan Randák – držitel Místní ceny Ď v Pardubicích 2017; Ing. Lenka Rolečková, statutární zástupce Střední školy EDUCA Pardubice s.r.o.


Na základě nominací Střední školy EDUCA Pardubice získal Místní cenu Ď v Pardubicích Ing. Milan Randák dle znění této nominace:

Ing. Milan Randák - pomáhá škole – Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. - Stará se o učňovskou mládež, honorář má symbolický. Pomáhá klukům ze sociálně slabých rodin, nevybírá úplatu za vzdělání a pomáhá jim jednak ke vzdělání a jednak hledat práci. Pracuje tam již více jak 20 let.

O udělení místní ceny Ď rozhodovalo Místní Kolegium ceny Ď v Pardubicích ve složení, viz odkaz: http://www.cena-d.cz/mestskekolegiumPardubice2017.html


Městská cena Ď

Nominovaní a nominující na „místní cenu Ď“ jsou automaticky přítomni krajskému kolu (konalo se současně – viz zde) a také jsou automaticky zvaní na velkou finálovou ceremonii ceny Ď na Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Městská cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z městského a poté z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celostátní cenu Ď.

text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz