www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017:
   - městská cena Ď v Berouně
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Děčíně
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Olomouci
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Ústí n. L.
   - městská cena Ď ve Znojmě

Městské nominace 2017
Městská Kolegia 2017

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   C H O D O V Ě   2 0 1 7


cena Ď
Na základě zapůjčené licence pro rok 2017 byla pořadatelkou
„Místní ceny Ď v Chodově 2017“ paní Naďa Hynková.

„Místní kolo ceny Ď v Chodově“ v rámci 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 25. dubna 2017 na zámku v Ostrově po boku udělení krajské ceny Ď, za hostitelství města Ostrov, které je generálním partnerem ceny Ď v Karlovarském kraji. Záštitu nad celým projektem převzal ministr kultury ČR pan Daniel Herman.

cena Ď

„Místní cenu Ď v Chodově 2017“ získal Nadační fond JEŠTĚŘICE na základě nominace od Denního centra Mateřídouška:

Nadační fond JEŠTĚŘICE - vedený předsedkyní, paní Bc. Miluší Merklovou a místopředsedkyní, paní Mgr. Andreou Krýzlovou, působí od roku 2014 v Karlovarském kraji. Účelem fondu je podpora humanitárních projektů a aktivit sociálního charakteru. Finančně podporuje postižené a sociálně znevýhodněné osoby a jejich rodiny, které potřebují speciální zdravotní nebo sociální služby, na něž stát nepřispívá. Podporují také právnické osoby, podílející se na pomoci hendikepovaným osobám. Navíc pořádají spoustu benefičních akcí, překypují nápady, energií a chutí pomáhat. Hrají velmi alternativní pohádku o Sněhurce a sedmi trpaslících, do jejíhož děje zapojí vždy také přihlížející děti s postižením. Peníze z větší části získávají pořádáním vlastních akcí jako jsou benefiční koncerty, recesistické, ale i sportovní akce, autorská čtení nebo Hry bez hranic. Na jedné z akcí ,,Srdce slabším“ probíhala ,,Stříbrná sbírka“. Výtěžek – 24 613,-Kč putoval do denního centra Mateřídouška v Chodově. Byl použit na rekonstrukci a modernizaci snouzelenové místnosti, která slouží k relaxaci, uklidnění či aktivizaci klientů. Není to jediná akce, na kterou pozvaly klienty našeho stacionáře a kterou podpořily značnou finanční částkou.

cena Ď

O udělení místní ceny Ď rozhodovalo Místní Kolegium ceny Ď v Chodově ve složení, viz odkaz: http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeChodov2017.html


Nominovaní a nominující na „místní cenu Ď“ jsou automaticky přítomni krajskému kolu (konalo se současně – viz zde) a také jsou automaticky zvaní na velkou finálovou ceremonii ceny Ď na Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Městská cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z městského a poté z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celostátní cenu Ď.


text, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď
foto: Jájina Raunerová, Walburga Mikešová, Jitka Langerová


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz