www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017:
   - městská cena Ď v Berouně
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Děčíně
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Olomouci
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Ústí n. L.
   - městská cena Ď ve Znojmě

Městské nominace 2017
Městská Kolegia 2017

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   VE   Z N O J M Ě   2 0 1 7


Městská cena Ď 2017 ve městě Znojmě se uskutečnila 22. března 2017 od 18.00h ve Štukovém sále Znojemské besedy. Bylo to již v pořadí třetí městské kolo ve Znojmě

Městská cena Ď


Městské kolo zorganizoval Rotary klub Znojmo na své náklady a na vrub svého času na základě bezplatného zapůjčení licence od pořadatele projektu "cena Ď" a to na rok 2017.

Městské Kolegium ve městě Znojmě se po důkladném zvážení všech nominací shodlo a městskou cenu Ď 2017 ve městě Znojmě udělilo městysu Olbramovice. V Olbramovicích bydlí malý Honzík Novotný. Honzík na svět přišel po komplikovaném porodu a do života si tak přinesl několik onemocnění. Život jeho samého i celé rodiny je tak v mnohém značně odlišný od ostatních rodin. To, co je k šťastnému životu velmi důležité, Honzík chvála bohu má. Jsou to milující rodiče, sestřička a další blízcí, jeho malí kamarádi a také citliví a vnímaví „cizí“ lidé, kteří pomáhají osobním nasazením i finančně. Všechny je takříkajíc zaštiťuje městys Olbramkostel, jehož zastupitelé v čele se starostou rozhodli o zřízení a správě sbírky pro Honzíka. Jako jejich reprezentanti si pro poděkování přišli pan starosta Roman Hybler a paní Jana Šiblová. Oba byli velmi dojatí. Zejména pak ve chvíli, kdy prezident klubu Ivan Ivanniškin společně s členkami kolegia paní Schneiderovou a paní Maškovou panu starostovi předával cenu z českého křišťálu. Podobné pocity dojetí zažili i všichni ostatní, kterým se za jejich šlechetnost děkovalo. Cenu sice získá jen jeden, ale jinak jsou všechna poděkování stejně hodnotná.

Městská cena Ď

Městská cena Ď

Městská cena Ď

Městská cena Ď

Městská cena Ď

Městská cena Ď

Rotary klub Znojmo tento slavnostní večer využil k tomu, aby předáním symbolických šeků „uzavřel“ svůj letošní charitativní ples. Prezident při té příležitosti znovu poděkoval přispěvatelům, bez jejichž pomoci by mohl předat mnohem méně než 110 000 korun.

Městská cena Ď

Večerem nás citlivě a s lehkostí prováděl Jiří Ludvík. Slavnostní a povznesenou náladu svou hudbou a zpěvem dotvořila a podpořila Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, která vystoupila bez nároku na honorář, a také dobroty, které připravili a servírovali studenti SOU a SOŠ SČMSD Znojmo. Poděkování nás organizátorů patří i Znojemské besedě.

Městská cena Ď

Městská cena Ď

Všechny městské nominace postupují do krajského kola a následně i do celorepublikového finále.

Text: Jiří Výmola

Foto: Ota Mašek, Vladimír Pařízek

Fotky bezplatně poskytl Rotary klubu Znojmo


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz