www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017:
   - městská cena Ď v Berouně
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Děčíně
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Olomouci
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Ústí n. L.
   - městská cena Ď ve Znojmě

Městské nominace 2017
Městská Kolegia 2017

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   B L O V I C Í CH   2 0 1 7


cena Ď

cena Ď

„Místní kolo ceny Ď města Blovice“ v rámci 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 3. dubna 2017 v Hotelu u Zvonu v Plzni, za podpory a spolupořadatelství Gymnázia Blovice. Záštitu nad celým projektem převzal minstr kultury ČR pan Daniel Herman.

cena Ď Zleva: Pan Milan Navrátil, PaedDr. Milena Durasová, Mgr. Marcela Šustrová a pan Zdeněk Sviták


Na základě nominací studentů Gymnázia Blovice byla udělena místní cena Ď:

Zdeněk Sviták - - za dlouholetou pedagogickou činnost, přínos k rozvoji blovického školství a aktivity spojené se zachováním samostatnosti Gymnázia Blovice, za práci pro město Blovice na poli kulturním i v orgánech obce, za občanské postoje a morální příklad.

Speciální dík Kolegia Místní ceny Ď v Blovicích byl vyjádřen:

Milan Navrátil - na dlouholetou obecně prospěšnou práci pro město Blovice a jeho občany, za desítky let trvající vedení blovického chrámového sboru a práci pro blovickou farnost, za osobní statečnost při obhajování morálních hodnot.

O udělení místní ceny Ď a vyjádření speciálního poděkování rozhodovalo Místní Kolegium ceny Ď v Blovicích ve složení, viz odkaz: http://www.cena-d.cz/mestskekolegiumBlovice2017.html


Městská cena Ď

Nominovaní a nominující na městskou cenu Ď jsou automaticky přítomni krajskému kolu (konalo se současně – viz zde) a také jsou automaticky zvaní na velkou finálovou ceremonii ceny Ď na Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Městská cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z městského a poté z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celostátní cenu Ď.

text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz