www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017:
   - městská cena Ď v Berouně
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Děčíně
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Olomouci
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Ústí n. L.
   - městská cena Ď ve Znojmě

Městské nominace 2017
Městská Kolegia 2017

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   O S T R O V Ě   2 0 1 7


cena Ď

„Městská cena Ď v Ostrově“ v rámci 17. ročníku ceny Ď se uskutečnila 25. dubna 2017 na zámku v Ostrově po boku udělení krajské ceny Ď, za hostitelství města Ostrov, které je generálním partnerem ceny Ď v Karlovarském kraji. Záštitu nad celým projektem převzal ministr kultury ČR pan Daniel Herman.

cena Ď

cena Ď

„Městskou cenu Ď v Ostrově 2017“ získala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov a to na základě nominace pana Milana Kuny:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov - Chtěl bych navrhnout na cenu Ď jednotku sboru dobrovolných hasičů Ostrov. A to z důvodu, jakou práci vykonávají po svém hlavním zaměstnání v kteroukoliv denní nebo noční dobu, v jakémkoliv ročním období a to na úkor svého volného času, rodiny, přátel a svých koníčků a při této práci ještě stačí připravit nejen pro sebe, ale i pro širokou veřejnost jakékoliv ukázky techniky, soutěže, dětské dny a další. Je to práce nesmírně náročná a to nejen časově, fyzicky, ale i psychicky. Toto vše dělají proto, aby pomohli lidem v jejich tíživé situaci. Oni sami tu pomoc také někdy potřebují a dostane se jim od jejich kolegů - hasičů nebo přátel a rodiny. V loňském roce se konaly oslavy 145. výročí založení hasičů v Ostrově kdy hlavním programem oslav byla krajská soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel kde se v kategorii jednotek dobrovolných hasičů umístili na prvním místě. Pro tuto příležitosti sami mezi sebou zorganizovali dobročinnou sbírku na pomoc malému Vašíkovi z Horní Blatné a vybranou částku 20 400,- Kč předali Vašíkovi a jeho mamince. Tuto akci ocenili nejen sami soutěžící všech jednotek, rozhodčí, ale i veřejnost. Myslím si, že si jednotka dobrovolných hasičů Ostrov tuto cenu jistě zaslouží, nejen za tuto akci, ale i za jejich obětavost a pokoru.

cena Ď

O udělení městské ceny Ď rozhodovalo Městské Kolegium ceny Ď v Ostrově ve složení, viz odkaz: http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeOstrov2017.html


Nominovaní a nominující na „místní cenu Ď“ jsou automaticky přítomni krajskému kolu (konalo se současně – viz zde) a také jsou automaticky zvaní na velkou finálovou ceremonii ceny Ď na Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Městská cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z městského a poté z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celostátní cenu Ď.


text, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď
foto: Jájina Raunerová, Walburga Mikešová, Jitka Langerová


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz