www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017:
   - městská cena Ď v Berouně
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Děčíně
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Olomouci
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Ústí n. L.
   - městská cena Ď ve Znojmě

Městské nominace 2017
Městská Kolegia 2017

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   O L O M O U C I   2 0 1 7


cena Ď

„Městské kolo ceny Ď v Olomouci“ v rámci 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 18. dubna 2017 v historické obřadní síni radnice v Olomouci, ve spolupráci s tímto městem a za hostitelství pana Jana Krejčího, ve spolupráci s ČRo Dvojka a také se sklárnou ARTCRISTAL BOHEMIA. Na produkci akce přispěl Nadační fond pomoc Karla Janečka. Záštitu nad celým projektem převzal ministr kultury ČR - Mgr. Daniel Herman.

cena Ď
Hostitelem této akce po stránce pohoštění byl pan Jan Krejčí (vpravo), který svým přičiněním úspěšně oslovil město Olomouc pro účel zapůjčení vzácných prostor na historické radnici.

Městskou cenu Ď převzal pan Aleš Březík na základě nominace Maltézské pomoci, o. p. s., Centrum Olomouc:

Aleš Březík - dobrovolník v programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením - Pan Aleš Březík vykonává dobrovolnickou službu od roku 2015 a je velmi aktivním, ochotným a spolehlivým dobrovolníkem. Pravidelně dochází za klientkou, se kterou si vytvořil hezký vztah, společně si čtou, povídají si a tráví čas různými aktivitami. Klienti v domovech seniorů jsou obklopeni personálem, ale často jsou i přes to opuštěni, proto si zaslouží velký dík každý, kdo věnuje svůj volný čas těmto lidem a pravidelně jim přináší úsměv, radost, přátelství, ale především své srdce a to pan Březík rozhodně přináší.

cena Ď
Zleva: Oceněný pan Aleš Březík, náměstek primátora Olomouce pan Aleš Jakubec, podporovatel ceny Ď pan Jan Krejčí.

O udělení městské ceny Ď rozhodovalo Městské Kolegium ceny Ď v Olomouci ve složení, viz odkaz: http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeOlomouc2017.html


Nominovaní a nominující na „městskou cenu Ď“ jsou automaticky přítomni krajskému kolu (konalo se současně – viz zde) a také jsou automaticky zvaní na velkou finálovou ceremonii ceny Ď na Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Městská cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z městského a poté z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celostátní cenu Ď.

text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz