www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017:
   - městská cena Ď v Berouně
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Děčíně
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Olomouci
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Ústí n. L.
   - městská cena Ď ve Znojmě

Městské nominace 2017
Městská Kolegia 2017

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   N O V É M   B O R U   2 0 1 7


Výjimečně: 2 městské ceny Ď 2017 v Novém Boru…

cena Ď

cena Ď

„Městské kolo ceny Ď města Nový Bor“ v rámci 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 30. března 2017 v Navrátilově sále v Novém Boru, za velké podpory a spolupořadatelství města Nový Bor, za podpory ČRo SEVER, televize RTM+, ve spolupráci se sklárnou ARTCRISTAL BOHEMIA. Záštitu nad celým projektem převzal minstr kultury ČR pan Daniel Herman. Záštitu nad krajským kolem převzal starosta města Nový Bor pan Mgr. Jaromír Dvořák.

cena Ď

cena Ď

Na základě nominací města Nový Bor výjimečně byly uděleny dvě městské ceny Ď:

Zdenka Bittnerová - podpora a rozvoj sportu ve městě - Město Nový Bor nominuje na Cenu Ď paní Zdenku Bittnerovou za její dlouholetou práci v oblasti sportu. Její jméno je se sportovní činností v Novém Boru neodmyslitelně spjato. Jako trenérka a cvičitelka vedla ke sportu mládež, vedle vlastního sportování a trenérské práce pomáhala zajišťovat i nezbytnou administrativu. TJ Jiskra ostatně využívá jejích služeb dodnes. Od roku 2010 je místopředsedkyní TJ Jiskra a v této funkci se velmi zasloužila o narovnání vztahů zmíněné sportovní organizace a města Nový Bor. Nejen v rámci domovské organizace, ale i v rámci aktivit připravovaných ve spolupráci TJ Jiskra a města, se zapojuje do příprav sportovních a kulturních akcí pro občany. Její spolupráce s městem má velmi různorodý charakter. Od role pořadatele přechází do role návštěvníka či diváka, v níž přichází podpořit většinu městských akcí. Nelze nezmínit její pozitivní a aktivní přístup k životu. Aktivně se zapojuje do pořádání soutěží Asociace sportu pro všechny, je předsedkyně krajské revizní komise ASPV, lví podíl má na každoroční přípravě plesu TJ Jiskra, který je v Novém Boru velmi oblíbený, a neváhá ani svým tanečně-sportovním výkonem zpestřit jeho doprovodný program.

Radovan Novotný - budování kultury ve městě - Vyjmenovat veškeré zásluhy Radovana Novotného o budování kultury, nejen ve městě Nový Bor, je prakticky nemožná záležitost. Ke kultuře a zejména k filmu, tíhnul od mládí. Vystudoval Čimelickou filmovou školu, pracoval v České televizi a na kulturním středisku v Praze. Pomáhal začínajícím umělcům, sám se věnoval amatérskému filmu. Se zkušenostmi z velkoměsta se pustil do budování kultury v Novém Boru. Nejdříve v jen městském kině, posléze se stal jednatelem společnosti Kultura Nový Bor, s. r. o. a zajišťuje nejen koncerty a výstavy, ale hlavně skvělé premiéry filmů. Jejich věhlas sahá daleko za hranice regionu. Díky Radovanovi město navštěvují významné osobnosti filmového umění a show-bussinesu vůbec. Novoborské kino je vyhlášené nejen svými premiérami, ale také každoročním pořádáním Novoborské akademie spojených kinematografií. Již 15 let zde provozovatelé kin a zástupci distribučních filmových společností udělují ceny nejlepším českým filmům, hercům a režisérům. V roce 2016 si cenu za nejlepší mužský herecký výkon přijel převzít Jiří Bartoška za film Teorie tygra, ačkoliv kvůli tomu musel oželet akce v Záhřebu i Sao Paulu. K tomu není potřeba více ani dodávat. Z dalších profesních aktivit, jež přispívaly i k rozvoji místní kultury, zmiňme alespoň Radovanovo členství v představenstvu Asociace provozovatelů kin a v pracovní skupině MK ČR pro koncepci české kinematografie, jež řešila digitalizaci českých kin. Díky Radovanovi i vedení města může dnes kino nabízet široký filmový repertoár, k němuž je tato moderní technologie nutná. Město se společností Kultura Nový Bor s. r. o. připravuje městské slavnosti a další kulturně-společenské akce pro občany, pod nimiž je nesmazatelný tvůrčí podpis Radovana Novotného. Často slýcháme, že nám Kulturu v Novém Boru kdekdo závidí, tak děkujeme za město i všechny jeho spokojené občany.

O udělených městských cenách Ď rozhodovalo Městské Kolegium ceny Ď v Novém Boru ve složení, viz odkaz: http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeNovyBor2017.html


Městská cena Ď

Nominovaní a nominující na městskou cenu Ď jsou automaticky přítomni krajskému kolu (konalo se současně – viz zde) a také jsou automaticky zvaní na velkou finálovou ceremonii ceny Ď na Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Městská cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z městského a poté z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celostátní cenu Ď.

text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz