www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017:
   - městská cena Ď v Berouně
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Děčíně
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Olomouci
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Ústí n. L.
   - městská cena Ď ve Znojmě

Městské nominace 2017
Městská Kolegia 2017

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   D Ě Č Í N Ě   2 0 1 7


cena Ď

„Městské kolo ceny Ď v Děčíně“ v rámci 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 10. dubna 2017 v Rohovém sále zámku Děčín, za hostitelství a spolupořadatelství města Děčín, pod záštitou primátorky Děčína paní Mgr. Marie Blažkové, po boku krajského kola zásadně podpořeného tímto městem. Záštitu nad celým projektem převzal minstr kultury ČR pan Daniel Herman.

cena Ď
Zprava: Oceněná paní Klára Hozáková; primátorka Děčína paní Mgr. Marie Blažková;
pořadatel projektu cena Ď Richard Langer.

Městskou cenu Ď převzala paní Klára Hozáková na základě nominace města Děčína:

Nominujeme Kláru Hozákovou - z neziskové organizace Andělé bez křídel z.s. za její pomoc nemocným dětem, kteří pomoc skutečně potřebují. Klára je člověk, který pomáhá od roku cca 2013 oficiálně. Sbírka začala nejprve sbírkou víček na Facebooku, následně materiální a finanční sbírkou, která je vždy vyvěšena na stránkách její neziskové organizace: http://andelebezkridel.webnode.cz/ a na Facebooku ve skupině SBÍRÁME VÍČKA. Je to maminka od dvou kluků a zdravotní sestřička na ORL Děčín u MUDr. Pokorné a času má málo, snaží se vždy maximálně pomoci.

cena Ď
Zprava: Primátorka Děčína paní Mgr. Marie Blažková; oceněná paní Klára Hozáková;
Jakub Houška – basketbal v Děčíně.

O udělení místní ceny Ď rozhodovalo Městské Kolegium ceny Ď v Děčíně ve složení, viz odkaz: http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeDecin2017.html


Nominovaní a nominující na „místní cenu Ď“ jsou automaticky přítomni krajskému kolu (konalo se současně – viz zde) a také jsou automaticky zvaní na velkou finálovou ceremonii ceny Ď na Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Městská cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z městského a poté z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celostátní cenu Ď.

text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz