www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2020 - info
Realizovaná krajská kola 2020
Krajské nominace 2020
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / J I H O Č E S K Ý   K R A J -   CENA Ď   2020


Kateřina Tušilová, Písek nominuje:

Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku - Spolek vznikl v roce 1997.
Má zhruba okolo 40ti dobrovolníků (ochotníků). Různého věku (od žáků Základní škol po seniory v penzi).
Někteří z nich hrají, další pomáhají s osvětlením, nápovědou, kostýmy, kulisami. Ale dohromady je to parta lidí, kteří s velkým nasazením a upřímným srdce dělají divadlo.
V roce 1883 byla poprvé uvedena Stroupežnického hra Zvíkovský rarášek na hradě Zvíkov. A tento spolek v roce 1997 tuto tradici na hradě Zvíkov znovu oživil. Od té doby pořádá každé prázdniny Zvíkovské divadelní léto. Vše se odehrává v majestátních prostorách hradu Zvíkov. Jejich nadšení pro divadlo je rok co rok odměněno velkou návštěvností. Nejen stálými příznivci tohoto spolku, ale i turisty, kteří zavítali náhodně při prohlídce hradu Zvíkov. Spolek též se svým repertoárem cestuje po okolních obcích a účastní se přehlídek ochotnických divadel a spolků.
Reprezentovali město Písek na 49 divadelních přehlídkách. Mohu jmenovat například Pohádkový vikend v Českém Krumlově, Dačické kejklování v Dačících, Voskovcova Sázava v Sázavě a další.
Jsem si jista, že tento spolek, tato parta lidí si zaslouží velké poděkování za to, co dělá. Dávají lidem možnost prožít nádherný kulturní zážitek nejen v prostorách divadla, ale i v prostorách majestátného hradu Zvíkov a to vše nezištně, s láskou a obrovským zapálením.

Adéla Tušilová s rodinou, Písek nominuje:

Loutkový spolek Nitka - Divadélko Nitka jsou samí ochotníci. Je to parta nadšenců, kteří ve svém volnu věnují svůj čas loutkám. Loutkám, které přinášejí dětem radost, úsměv do tváře. A nejen dětem, ale i dospělým, protože i dospělí občas zatouží vrátit se do dětských let.
Já sama, když jsem byla malá, tak jsem byla na jejich představení. A tak jim chci poděkovat, protože si myslím, že dělají správnou věc nezištně, se srdcem a pro úsměvy dětí. Spolek Nitka hraje kousek od mého bydliště v prostorách Divadélka Nitka. A také pořádají každoročně "Neobyčejný festival loutkových divadel". Den před tímto festivalem na Bakalářích v Písku vyroste velké šapitó a městem procházejí loutky a zvěstují velkou kulturní událost z říše divadla a loutek. Po dobu dvou dnů mohou děti i dospělí prožít pěkný zážitek ve společnosti ochotnických herců a loutek. A díky nim odcházet domů s úsměvem na tváři.

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel, ZŠ Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek nominuje:

Divadlo Pod čarou - alternativní hudební a divadelní klub - Letos oslavuje 20 let na písecké kulturní scéně. Existuje jako zapsaný spolek od 25. ledna 2000. V prostorách bývalého kina Svět odpracovali jeho členové nespočetně hodin při opravách svépomocí, celý objekt města vlastní prací výrazně zhodnotili. Poskytují zázemí různým hudebním skupinám, souborům a pomáhají i mnohým školám, dalším neziskovkám a volnočasovým sdružením. Pořádají benefiční koncerty, výtěžek jde na charitu, dělají akce pro děti i širokou veřejnost. Pro mě je to parta nadšených lidí s obrovsky pestrou nabídkou a kvalitním zázemím pro aktivity mnohých dalších.

Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslav nominuje:

Marie Klimešová - Paní Marie Klimešová je kronikářkou města od roku 2005, celoročně velmi pečlivě sbírá informace z celého spektra života ve městě a zaznamenáváje do kroniky města. Kronika má také bohaté obrazové přílohy, a tak každoroční události zaznamenané do kroniky mají cca 6 svazků. Paní Klimešová tráví nad touto činností každodenně mnoho hodin na úkor svého volného času. Proto si myslíme, že by si Cenu Ď 2020 zasloužila.

Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě České Budějovice nominuje:

In memoriam JUDr. Marta Krupauerová, Olga Krupauerová - Šance všem – projekt Dobrovolnického centra akreditovaný Ministerstvem vnitra - Spolupráce s paní Martou Krupauerovou začala přibližně v roce 2008, kdy poprvé darovala významnou částku na podporu dětí ze sociálně slabých rodin. Částku si mezi sebe dělily Intervenční centrum, Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi a Dobrovolnické centrum (vše pod hlavičkou Diecézní charity České Budějovice). Částku darovala paní Marta K. pravidelně každý rok. Po její smrti pokračuje dodnes dcera Olga Krupauerová v matčiných šlépějích. Rozhodla se ale soustředit celou darovanou částku na podporu volnočasových aktivit, které pořádá pro děti Dobrovolnické centrum. Díky příspěvku paní Olgy můžeme každoročně pořádat letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, které nemají šanci kvůli finanční situaci v rodině běžný tábor zažít. Motivační poplatek za účast 1 dítěte je 300 Kč za celý týden, což je pro rodiče únosný příspěvek.

Andrea Hájíčková - Šance všem – projekt Dobrovolnického centra akreditovaný Ministerstvem vnitra (projekt je zaměřen na podporu dětí ze sociálně slabých rodin a sociálně vyloučených lokalit) - Andrea působí jako dobrovolnice již od roku 2012. Dříve se individuálně scházela s vietnamským chlapcem, kterému se věnovala v rámci doučování a trávila s ním volný čas. Každé léto jezdí Andrea jako vedoucí na letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin (musí čerpat týden dovolené na to, aby mohla na tábor jet) a je také důležitou součástí realizačního týmu, který se průběžně schází a připravuje letní tábor již od začátku února. Pravidelně každý týden také Andrea spolu vede výtvarný kroužek pro skupinku cca 6 dětí. Na kroužku se věnují nejen výtvarným činnostem, ale také různým vzdělávacím a zážitkovým aktivitám (např. letos každý týden věnují pozornost určitému mezinárodnímu dni, např. mezinárodní den dětí ulice, ke každému tomuto dni vymýšlí různé aktivity).
Andrea pracuje na 0,8 úvazku jako sociální pracovnice a na 0,2 úvazku jako komunitní pracovnice ve vyloučené lokalitě. Dále se věnuje magisterskému studiu. I přes svoji vytíženost odpracovala v roce 2019 302 dobrovolnických hodin, v roce 2018 dokonce 348 hodin. V průběhu let věnovala Andrea naší organizaci tisíce hodin svého volného času a podpořila tak stovky znevýhodněných dětí. Andrea děti miluje a děti milují ji. Výmluvný příklad: jeden chlapeček po ní pojmenoval svého křečka :-)

Michal Podpěra - Služba pro lidi s duševním onemocněním DOMINO při Městské charitě České Budějovice (Přijímající organizace v rámci akreditovaného projektu Mosty naděje Dobrovolnického centra) - Pan Podpěra dělá dobrovolníka již 4. rokem. Dochází pravidelně každý týden do Domina, kde vede arteterapii pro skupinu klientů. Klienti se na aktivity s panem Podpěrou vždy velmi těší, sejde se jich často až 8. Na arteterapii se společně věnují např. malování postav, maluje se podle předlohy i fantazie, většinou vodovkami. Pracovníci berou pana Podpěru jako velmi důležitou součást týmu. Během let podpořil tímto způsobem pan Podpěra několik desítek klientů. Počet hodin, které pan Podpěra ročně stráví dobrovolnictvím, se pohybuje okolo 80.

Hana Klimešová - Centrum sociálních služeb Staroměstská Přijímající organizace v rámci akreditovaného projektu Paleta života Dobrovolnického centra) - Paní Klimešová se stala dobrovolnicí v roce 2015. Navštěvuje pravidelně domov pro seniory, kde se schází se skupinou klientek a věnují se spolu historii – předčítají si o historických událostech a poté spolu o nich debatují. V roce 2019 věnovala paní Klimešová klientkám 115 hodin, v roce 2018 to bylo ještě o tři hodiny více. Paní Klimešová je pro své klientky velmi důležitá, vždy se na schůzky s ní těší. Po uplynutí vytyčeného času na společné chvíle ji vždy přemlouvají, aby zůstala ještě o něco déle. Pro CSS Staroměstská je profesionální dobrovolnictví paní Klimešové i ostatních dobrovolníků důležitou součástí chodu domova – dobrovolníci vyplňují volný čas osamělých klientů způsobem, na který personál nemá tolik času.

Vladislav Štrejn - Centrum sociálních služeb Staroměstská Přijímající organizace v rámci akreditovaného projektu Paleta života Dobrovolnického centra) - Pan Štrejn je naším nejdéle působícím dobrovolníkem – pomáhá prostřednictvím našeho Dobrovolnického centra klientům pravidelně již od roku 2007. Pan Štrejn se věnuje jak individuálním aktivitám s klienty (povídání, předčítání), tak jednorázovým akcím, které navštěvuje mnoho obyvatel domova pro seniory, a s jejichž přípravami tamním pracovníkům pomáhá (např. kavárna, tancování u muziky apod.). K dobrovolnictví přivedla pana Štrejna jeho manželka, a jak sám říká, v dobrovolnické činnosti našel „vzácný dar zrníček lásky Agapé). V roce 2019 strávil pan Štrejn s klienty 146 hodin, v roce 2018 to potom bylo hodin 130. V podobných číslech se odpracovaná činnost pana Štrejna pohybuje v průběhu celých 12 let, co klientům pomáhá. Jde tedy o obrovskou sumu hodin a stovky klientů, které pan Štrejn potěšil a podpořil.
Pro CSS Staroměstská je profesionální dobrovolnictví pana Štrejna i ostatních dobrovolníků důležitou součástí chodu domova – dobrovolníci vyplňují volný čas osamělých klientů způsobem, na který personál nemá tolik času.

K-9 RESCUE CZ, Rapšach nominuje:

Daniel Sedlák - Daniel koupil chátrající areál bývalé odchovny kuřat za účelem vybudování výcvikového střediska záchranářských psů. Nejen, že pomohl nám a řadě dalších lidí, kteří cvičí psy k záchraně lidských životů, ale i nádherné přírodě v okolí objektu, protože ji nadále nebude hyzdit neudržovaný objekt. - Prakticky od vzniku naší organizace K-9 RESCUE CZ jsme se zabývali myšlenkou vybudování střediska pro výcvik záchranářských psů. Členové spolku se intenzivně věnovali vyhledávání vhodného objektu. Buď nebyl vyhovující svým umístěním nebo prostě nesplňoval naše představy a pokud ano, potom byl pro nás finančně nedosažitelný. A to byl právě areál, který už dnes nese název Londonka. Dan se rozhodl i díky svým bohatým záchranářským zkušenostem do tohoto projektu investovat. Zakoupení předcházelo několikaměsíční náročné vyřizování všech povolení a změn územního plánu. Nakonec nastal den D a my se mohli vrhnout do práce! Už několik měsíců pracujeme a budujeme a rozhodně nezapomínáme cvičit naše psy. Díky Danovi bude pro všechny záchranáře nejen v Čechách, ale i v zahraničí k dispozici kvalitní výcvikový prostor.

Ing. Ivo Machálek, starosta města Týn nad Vltavou nominuje:

Mgr. Martina Sudová - Podpora Mgr. Sudové spočívá v propagaci a vzorné prezentaci města při vydávání svých publikací, jejichž seznam přikládáme:
SUDOVÁ, Martina. Počátky hudebního školství v Týně nad Vltavou, bakalářská práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky, 2015.
SUDOVÁ, Martina. Josef Sakař - život a dílo kněze, pedagoga a historika, diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky, 2017.
SUDOVÁ, Martina; KOVÁŘ, Daniel. Tvrze, hrady a zámky jižních Čech: život a sídla jihočeské šlechty. Vyd. 1. Olomouc: Fontána, 2006. ISBN 80-7336-292-9.
SUDOVÁ, Martina; PROCHÁZKA, Lubomír. Lidová architektura na Vltavotýnsku. Týn nad Vltavou: Městské muzeum, 2004. ISBN 80-239-3588-7.
SUDOVÁ, Martina; PROCHÁZKA, Lubomír. Vltavotýnsko. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2007. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7185-804-1.
SUDOVÁ, Martina; PROCHÁZKA, Lubomír. Vltavotýnský poutník, aneb, Týnem nad Vltavou a okolím ze všech stran. Vyd. 1. Praha: Baset, 2007. Poutník; sv. 5. ISBN 978-80-7340-098-9.
SUDOVÁ, Martina. 80 let hasičského sboru Koloměřice:1923-2003. Chrášťany: OÚ Chrášťany, 2003. ISBN 80-254-5060-0.
SUDOVÁ, Martina. Hrady na Vltavotýnsku: Týn, Újezdec a Karlshaus. Vyd. 1. Plzeň: Petr Mikota, 2003. Zapomenuté hrady, tvrze a místa; 29. ISBN 80-86596-21-4.
SUDOVÁ, Martina. Malý zábavný průvodce Týnem nad Vltavou a okolím. Týn nad Vltavou: Městské muzeum, 1999. ISBN 80-238-4488-1.
SUDOVÁ, Martina. Týn nad Vltavou. 1. vyd. České Budějovice: Okresní úřad České Budějovice, 2000. ISBN 80-238-5528-X.
SUDOVÁ, Martina. Vltavotýnsko: krajem dvou řek. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2010. ISBN 978-80-86829-54-8.
SUDOVÁ, Martina. Židovství na Vltavotýnsku. Týn nad Vltavou: Město Týn nad Vltavou, 2003. ISBN 80-239-1790-0.
Mikroregion Vltavotýnsko. [Týn nad Vltavou]: MAS Vltava, 2007. ISBN 978-80-254-1735-5.
Stati v regionálním tisku: Jihočeské listy, Vltavín, Rodpisná revue, Výběr atd.
Paní Sudová byla i 5 let kronikářkou města Týn nad Vltavou.

Ing. Štěpán Pavlík, starosta města Tábor nominuje:

Mgr. Roman Varga a Cheiron T, o.p.s. - Dlouholeté precizní vedení komunitního centra, které je v oblasti práci s dětmi a mladými lidmi pro město Tábor velice potřebné. V únoru letošního roku se povedlo celému týmu Cheironu a patronů projektu za kvalitního vedení pana ředitele Vargy otevřít nový prostor s názvem Bejvák. Ten se nachází na desetitisícovém Sídlišti Nad Lužnicí a stává se pro toto největší táborské sídliště velkou šancí do budoucna co se týče volnočasových aktivit mládeže a logické sociální rovnováhy.

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., náměstek primátora statutárního města České Budějovice nominuje:

Ing. Iva Kyselová - Nominujeme člověka na svém místě - paní ředitelku Ing. Ivu Kyselovou za obětavou práci a vedení Dobrovolnického centra ADRA v Českých Budějovicích. Činností centra je především dobrovolnictví pro seniory v domech - DpS Hvízdal, DpS Máj, DD Dobrá Voda, DpS Chýnov. Dále dobrovolnictví pro lidi s postižením - Domov Libníč a CSS Empatie, Centrum Bazalka, o. p. s. A také dobrovolnictví pro lidi zasažené mimořádnou událostí.

Dana Kalistová - Nominujeme člověka na svém místě - paní Danu Kalistovou předsedkyni spolku Dialog CB za její neúnavnou a velmi obětavou práci při vedení tohoto spolku. Spolek je zastřešující organizací pro neziskové organizace v sociální oblasti. Podporuje fundraisingové aktivity na Českobudějovicku. Další činností jsou: Materiální banka - materiální pomoc pro uživatele sociálních služeb. Budějické obědy dětem - obědová sbírka. Burza filantropie v Jihočeském kraji.

Bc. Věra Švábová - Nominujeme člověka na svém místě - paní ředitelku Bc. Věru Švábovou za obětavou a společensky prospěšnou práci v organizaci ROSKA. Činností je svépomocná činnost zdravotně postižených roztroušenou sklerózou, sociální rehabilitace, rekondiční rehabilitační pobyty, rehabilitační cvičení, plavání, hipoterapie, zdravotní a sociální poradenská činnost, spolupráce s neurology. MS centrum - informační poradenské a kontaktní místo pro nemocné s roztroušenou sklerózou a jejich blízké.

Bc. Ondřej Trojek - Nominujeme člověka na svém místě - pana Bc. Ondřeje Trojka za obětavé a smysluplné vedení a pracovní nasazení v Salesiánském středisku mládeže. Vede středisko, kde se svými zaměstnanci (Pedagogové volného času) s pomocí dobrovolníků a praktikantů připravují a realizují pedagogické programy. Cílem je nabídnout smysluplné trávení volného času, zlepšit kvalitu života dětí, mládeže a jejich rodin. Součástí činnosti je nabídka sociální služby NZDM V Kostce. Je tu i spousta pravidelných zájmových kroužků a mnoho programů, např. (doučování 1. a 2. stupeň, oratoř, sportovky,..). Také dále program - Podpůrná práce s komunitou. Navazuje na pedagogické programy a sociální službu NZDM V Kostce. Cílem pracovníků je snažit se motivovat rodiče k uplatňování takové výchovy, která vede ke vzdělávání dětí a také v jejich zájmu motivuje rodiče ke spolupráci s návaznými institucemi. Jde často o rodiny nacházející se ve špatných životních podmínkách.
Další činností je Sociální služba pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy. Formou volnočasových aktivit, besed, diskusí na téma (drogy, kriminalita, škola, záškoláctví atd.), pomoc se školní přípravou, pomoc v krizi a další.

Libuše Oulehlová, IN MEMORIAM - Nominujeme člověka na svém místě - takovým člověkem byla paní Libuše Oulehlová, ředitelka Sdružení obrany spotřebitelů a poradny SOS v Českých Budějovicích. Byla vytrvalá bojovnice proti nekvalitnímu prodeji výrobků a služeb. Hájila zájmy spotřebitelů, specializovala se hlavně na obuv. Přesně věděla, kam investovat energii, a který spor vyhraje. Byla také léta členkou Seniorského senátu města České Budějovice, kde se snažila podněty vůči městu zlepšit kvalitu života seniorů, v našem městě. Byla vždy vstřícná, poradila vždy i na telefonický dotaz, kam se nasměrovat s problémem.

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně nominuje:

Miloš Bečvár - Od 7 let běhal na lyžích a dosahoval v Jihočeském kraji nejlepších výkonů. Po období dorosteneckém se dostal do armádního střediska vrcholového sportu v Liberci, kde trénoval 10 let v Dukle Liberec. Za své sportovní období získal 15x titul Mistra ČSSR, a 2x reprezentoval naši vlast na zimních OH a to v r. 1980 a 1984. Po ukončení aktivní závodní činnosti se vrátil do rodných Strakonic a zde otevřel obchod se sportovními věcmi – lyžemi, koly, potřebnými doplňky…. V rámci akce propagující sport mezi mládeží, soutěžili sportovci a televizní komentátoři přivedl do Strakonic Jaromíra Jágra a dražil se zde jeho dres. Hodnota získaná z dražby byla předána DD Volyně a ten nakoupil u jmenovaného za zvýhodněné ceny kola pro své svěřence. Tím začala dlouholetá spolupráce a pomoc ze strany jmenovaného dětskému domovu. Sportovní vybavení pro zimní sporty se nakupuje u „Mildy “, ten dělá servis kol pravidelně 2x ročně, lyží vše v rámci sponzorské činnosti.
Díky jeho činnosti a působení jsou děti motivovány k zimním i letním sportům a svým jednáním a chováním je jim příkladem. Z nejedněch dětských úst se ozývá, že by chtělo být jako on.
Pravidelně s dětmi domova hovoří o svém sportovním životě, svých úspěších a vysvětluje dětem, co mu umožnilo těchto výsledků dosáhnout. JE VZOREM všem dětem domova.

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s, Třeboň nominuje:

Petra Opršalová - Vedoucí sestra Petra Opršalová stála v roce 2013 u zrodu neziskové organizace Hospicová péče sv. Kleofáše. Po celou dobu existence organizace Petra naplňuje její poslání. Pracuje nezištně, obětavě a s nevšední ochotou. Dbá na lidskost, respekt a lidské porozumění. Je velká profesionálka a její velkou pracovní devízou je poctivost a pečlivost. V oblasti paliativní péče se neustále vzdělává a ve své profesionalitě se posouvá vpřed. Je skutečnou oporou zdravotnického týmu celého hospice.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz