www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2020 - info
Realizovaná krajská kola 2020
Krajské nominace 2020
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / KARLOVARSKÝ   KRAJ -   CENA Ď   2020


Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov nominuje:

Nohejbalový klub Chodov, z.s. - Hráči tohoto klubu se domluvili na uspořádání finanční sbírky, na které se podíleli všichni členové. Dennímu centru Mateřídouška věnovali finanční obnos 10 000,-Kč. Rozhodli se věnovat i další finanční dar, část startovného a výtěžek z tomboly bude využito k nákupu hudebních nástrojů k muzikoterapii, která rozvíjí schopnosti našich klientů a zároveň vyvolává a udržuje jejich dobrou psychickou pohodu. Všem hráčům klubu za tento dar moc děkujeme.

Místní Kolegium "ceny Ď v Chodově“ nominuje:

Mateřská škola Chodov, Ivana Šestáková, kolektiv MŠ U Koupaliště a MŠ Nerudova - Nemocnice Sokolov dětské oddělení, Fond Sidus "Vracíme úsměvy dětem“ - Před více jak deseti lety oslovila učitelka paní Alena Křivánková zaměstnankyně mateřské školy, aby uspořádaly sbírku plyšových hraček pro dětské oddělení Sokolovské nemocnice. Navíc navrhla, aby se zapojily také do finanční sbírky, která bude použita výlučně pro účely nákupu vybavení a zlepšení prostředí dětského oddělení. Každým rokem odevzdávají dva až tři pytle plyšáků pro děti. Zaměstnankyně mateřské školy přispívají pravidelně každý měsíc malou finanční částkou, která za celé roky přesáhla 34 000,-Kč. Na této MŠ probíhá zároveň ve spolupráci s rodiči veřejná sbírka pro Fond Sidus "Vracíme úsměvy dětem“. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. Paní učitelka Křivánková přešla na Mateřskou školu v Nerudově ulici, také na tomto pracovišti oslovila a získala zdejší kolektiv pro sbírku plyšových hraček. Za tuto iniciativu a dlouhodobou starost o zajištění a každoroční předání darů dětskému oddělení Sokolovské nemocnice patří paní Aleně Křivánkové, kolektivu zaměstnankyň MŠ U Koupaliště a nyní také MŠ Nerudova velké poděkování.

Daniel Grigar, zakladatel a jednatel akce "Život ve vodě“ Chodov - Daniel Grigar vede svůj projekt "Život ve vodě“, který se koná letos již třetím rokem. Jeho posláním je propojit dvě sociální skupiny – mladé lidi, nejčetnější návštěvníky akce a seniory – prodejce, kteří mladým poskytují své letité zkušenosti a na oplátku si přivydělají. Daniel se prostřednictvím této akce snaží aktivně bojovat proti týrání zvířat (transport z dalekých zemí) a šířit osvětu o správném zacházení s našimi zvířecími přáteli. Tuto akci zorganizoval už jako student gymnázia v Chodově a to v prostorách školy, v dalším roce si pronajal společenský sál v Kulturním středisku, kde platí nemalý pronájem ze svého. Tato akce je v našem kraji ojedinělá, jezdí na ni lidé z Prahy, Plzně, Ústí nad Labem i ze sousedního Německa. Trhy se konají pravidelně každou poslední sobotu v měsíci. Vyjádření prodejců z Akva-tera trhů: "Jsme vděčni především Chodovákům, kteří nás svou návštěvností na trzích podpořili ještě dříve, než se naše jméno začalo značně rozléhat po zbytku republiky.“ Daniel spolupracuje s projektem "Žijeme regionem“, patří mezi nejmladší ambasadory v Karlovarském kraji. Je zapojen do sdružení "Bludiště KV“, organizující a zajišťující řadu sociálních projektů (např. ,,Zpět do práce“) s cílem zvýšit lokální zaměstnanost. Angažuje se v projektech pro ochranu životního prostředí, zajímá se o eliminaci plastů apod. Ve volném čase si vyzkoušel roli dobrovolníka pro charitativní sbírky a v budoucnu by se chtěl stát pravidelným dárcem krve. Jeho motto zní: "Přes překážky ke hvězdám.“
Danielovi moc děkujeme za jeho dosavadní aktivity, jeho plány a vize slibují mnoho dobrého jak pro náš region, tak pro město samotné.

Mgr. Antonín Jalovec, starosta města Cheb nominuje:

Mgr. Milena Pečárková - Organizace a programová náplň Muzejního příměstského tábora při Muzeu Cheb. Dlouholetá příprava kulturně-společenských akcí, výstav, vernisáží, besed, přednášek, workshopů atd. - Paní Mgr. Milena Pečárková, původním povoláním učitelka, již dlouhá léta pracuje jako muzejní pedagog – pedagog volného času. Byla mezi prvními, která v Chebu rozjela příměstský tábor, zaměřený na kulturněhistorické události Chebu a Chebska. Jako učitelka výtvarné výchovy, vede v rámci své činnosti různé výtvarné dílny, organizuje dětská, divadelní, pěvecká či dramatická vystoupení. Motivuje děti, žáky i středoškoláky k zájmu o historii i nad rámec svých pracovních povinností. Je velmi oblíbená jak u svých spolupracovníků, přátel, dětí i rodičů. Mezi její přednosti patří nesmírná obětavost a skromnost. Je člověkem na svém místě. Město Cheb si její práce pro veřejnost nesmírně váží a nominuje ji na cenu CENA Ď 2020.

Rodinné centrum Sluníčko, Ostrov nominuje:

Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s. - Tato organizace působí v našem městě krátce, ale už stihla pomoci spoustě rodičů, kteří jsou na své děti sami. Pomáhají nejen materiálně. V současné době spolupracují s dalšími subjekty, které pomáhají nejrůznějším způsobem (hlídají dětí, kurzy, pobyty,...). Jejich dosah už je daleko za hranicí našeho města. Samoživitelé jsou skupina, která je ve společnosti dost opomíjená.

Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Cheb nominuje:

Světlana Keslová - Paní Světlana Keslová je jednatelkou firmy Unipap plus s.r.o. a také velmi milá a ochotná dáma, která se v rámci benefičního běhu s názvem „Františkolázeňská 24 hodinovka“ rozhodla podpořit Hospic Sv. Jiří a stala se ambasadorem. V rámci své výzvy si dala za cíl uběhnout 150 km a získat na činnost Hospice 15 000 Kč. Paní Keslové se ale podařilo mnohem více, dokázala zorganizovat vernisáž kurzů moderní malby společně s dražbou obrázků, které se vydražily za neuvěřitelných 45 200 Kč. Kdo by čekal, že to je vše, tak není, na výzvu paní Keslové přispívali další dárci a na činnost Hospice Sv. Jiří se podařilo celkem získat 73 700 Kč. Úplnou třešničkou na dortu je, že paní Keslová vymýšlí další akce na podporu hospice. Slovy nelze vyjádřit vděčnost a radost z aktivity paní Keslové, které se podařilo získat pro hospic nové podporovatele a rozšířit povědomí o službách mobilního hospice.

Spolek přátel města Jáchymov nominuje:

Samuel Palán - Hudební festival „Šlikovka“ - Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování Samovi za jeho dlouholetou organizaci hudebního festivalu Šlikovka. Vše začalo malým hraním pro syny a jejich přátelé. Mini festival přerostl v krásný hudební festival v Jáchymově, který patří k NEJ ve městě a stalo se z toho místo vzájemného se potkávání lidí ve městě. Sam tak nepřímo přispívá k rozvoji naší místní komunity a je příkladem toho, co dokáže milující otec udělat pro své děti a že slovo NEJDE u nej nemá místa. Same moc a moc děkuji za tvou angažovanost a přeji plno dalších krásných ročníků festivalu Šlikovka.

Jaroslav Ochec - Historický význam města Jáchymov – pro současnou generaci - Spolek přátel města Jáchymov nominuje na cenu Ď pana Jaroslava Ochece, místního patriota, který svoji neúnavnou pílí pomohl nezapomenout staré důlní památky, vynálezy, např. mihadlo. Pan Ochec patří mezi Jáchymovské patrioty, kteří se snaží přiblížit širší veřejnosti zajímavosti z dávného hornictví. Jeho píle je podtržená řadou přednášek a mnoha články, které o historickém období pojednávají. A samozřejmě také publikační činnost. Děkujeme.

Lada Lapinová Baranek, Jáchymov nominuje:

SDH Jáchymov - Vyčištění a oprava stezky „Údolí mlýnků“ - Stezka „Údolí mlýnků“ patří k jedné z nejhezčích v Jáchymově. Je navštěvovaná lázeňskými pacienty, ale i turisty a místními. Údolí mlýnků má svou letitou historii. Každý rok naše město organizuje Otevírání mlýnků, na potoce se objeví nové mlýnky, starší se poopraví, a to vše v příjemné sousedské atmosféře. Bylo pro nás velmi smutné sledovat její stav, poškozený můstek přes potok, nálety na stezce, poškozené mlýnky, ale…. Díky našim hasičům, kteří stezku zčásti vyčistili, je stezka opět krásná a zve místní i návštěvníky k procházce. Ráda bych tímto poděkovala za jejich angažovanost ve volném čase a i další aktivity, které pořádají pro město, ale hlavně pro děti.

Miroslav Palfi - Jáchymov – brána Krušných hor - Tímto nominuji za jeho úžasnou práci k městu Jáchymov. Kdy neúnavně poukazuje na jeho historii, známé osobnosti na webu www.palfi.cz . Prolézá archivy ve volném čase, organizuje procházky po městě, pomáhá nezištně lidem. To vše ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Míro, děkuji, že jsi tu s námi a děkuji za tvoje angažmá v oblasti zpracovávání historie města. Všichni si vážíme tvé práce a děkujeme. Tvé webové stránky patří k jedněm nejlepším v rámci historie města Jáchymov, jeho přírodních krás, turistickým zajímavostí, děkujeme za ně.

Ing. Petr Židlický - Denní stacionář a sociálně terapeutická dílna v Ostrově pro dospělé a děti s mentálním postižením a pro osoby s poruchou autistického spektra - Dovoluji si tímto nominovat na Cenu Ď – Petra Židlického, za jeho angažovanost v rámci zajištění chybějících sociálních služeb pro dospělé a děti s mentálním a kombinovaným postižením a také pro osoby s poruchou autistického spektra. Po několikaletém snažení, se stává z přání realita a město Ostrov se snad konečně dočká onoho stacionáře, který je tak potřebný a v našem městě chybí. Jsem ráda, že se lidé tomuto tématu věnují a angažují a nevzdávají se, když se hned nedaří.

Jaroslav Kulhavý, Jáchymov nominuje:

Věra Soukupová - Paní Věru navrhuji na cenu Ď za její aktivní působení v DPS. Před 5 lety se do Domu s pečovatelskou službou přistěhovala moje maminka. Její sousedkou se stala právě paní Věra, která mojí mamince ochotně pomáhala s přivyknutím na nové prostředí. Za tu dobu, co mám možnost paní Věru pozorovat, jsem zjistil, že to má v povaze. Je to taková dobrá duše místního DPS. Pokud je to možné, pomůže každému, kdo to potřebuje. Tu přinese nákup, jindy donese oběd nebo si jen tak popovídá. Ráda oběhne obyvatele DPS se vzkazem, organizuje sběr starého pečiva, zeleniny a ovoce pro srnky, které dojde také nakrmit. Je vždy usměvavá a přátelská a optimisticky naladěna. Nominuji ji právě za její lidskost.

STŘÍPKY, zapsaný spolek - Domácí hospic Motýl, Sokolov nominuje:

Taťána Fousová - Zdravotní sestra Domácího hospice Motýl, který působí v celém okresu Sokolov - Paní Fousová je velkou oporou celého zdravotního týmu Domácího hospice Motýl. Její zkušenosti a praxe v nemocnici na MOJIP (multioborová JIP) jsou po zdravotní stránce neocenitelné. Při jednání s pacienty či pečujícími je vždy trpělivá, snaží se „laicky“ vysvětlit zdravotní stav nejen pacientovi, ale i pečujícím, jaký může mít nemoc umírajícího pacienta průběh, co vše může nastat za situace při péči o takového pacienta.
Umí pohotově jednat a reagovat na nenadálé situace, vždy si ví rady, jak dále postupovat. Neustále má na telefonu lékaře, kterému umí jasně a srozumitelně formulovat stav pacienta, u kterého se právě nachází. Je mi velkou oporou při zpracovávání zdravotnické dokumentace, oznamuje lékaři stav pacientů, předává mu zdravotní dokumentaci, kterou lékař vyplní a následně ji předává mě, ředitelce organizace, k založení.
Jsem velice ráda, že mohu paní Taťánu nominovat na Cenu Ď, protože je mi vždy nápomocná, v případě nenadálého „výjezdu“ k pacientovi do rodiny, obratně reaguje, i přesto, že má 10ti letou dceru, má manžela, dům se zahradou, hlavní práci v nemocnici. Naše společné výjezdy do rodin nejsou vždy veselé, zvláště, jedeme-li k úmrtí. Její realistické smýšlení a uvažování, letité zkušenosti, mě vždy „oprostí“ od bolesti umírání, zvláště u pacientů a pečujících, ve kterých se při dlouhodobé péči sblížíme, důvěřujeme si, jsme partnery. Za to všechno, co pro Domácí hospic Motýl paní Fousová dělá, ji ráda a upřímně nominuji na Cenu Ď.

Vladimír Číhal ml., Praha nominuje:

Domácí hospic Motýl, Sokolov - Na základě osobní zkušenosti před 3 lety, kdy naše rodina ztrácela svého drahého, vyjadřuji obdiv za nadstandardní ochotu, empatii, nasazení, lidskost a pomoc Domácího hospice Motýl, působícího na Sokolovsku.
Vzhledem k tomu, že ve své bohulibé činnosti stále pokračuje a všem, kteří chtějí umřít doma a těm, kteří s nimi na téhle cestě chtějí doma být, je stále Domácí hospic Motýl k dispozici + vzhledem k tomu, že zvládá zajišťovat svou činnost, což není snadné + dokáže být potřebným ku pomoci jen za symbolické náklady + umí trvale zajistit ve svém týmu mimořádné lidské bytosti, díky čemuž odcházení ze světa má důstojný průběh a je co nejpřirozenější = za to všechno upřímně nominuji Domácí hospic Motýl na cenu Ď a hlavně mu touto nominací skutečně upřímně za vše, co dělá a co umí děkuji.

Klub seniorů J. z Poděbrad 2046, Sokolov nominuje:

Tomáš Večerka - Pan Tomáš Večerka, jako vedoucí dětského divadelní- ho souboru „Lupínek“ v Březové, spolupracuje s naším Klubem seniorů J. Z Poděbrad v Sokolově už od r. 2016. Každým rokem zpestřují děti svým velmi pěkným vystoupením naše seniorská odpolední setkávání v klubu.
Divadelní představení s dětmi, které s velkým zápalem vede , se nám všem moc líbí a zvláště také oceňujeme jeho citlivý přístup ke starší generaci. Vede tak svým příkladem i své svěřence. Představení je vždy velmi pečlivě nastudováno. Nechybí ani vkusné a nápadité kulisy a převleky. Za jeho práci s dětmi a pro nás seniory mu patří velký dík.

Anna Marešová, Karlovy Vary nominuje:

Emilie Jenčíková - Jako první nominuji paní EMILII JENČÍKOVOU, která trpí nevyléčitelnou oční vadou. Když ze zdravotních důvodů nemohla pracovat jako masérka, našla své uplatnění od roku 2011 v TyfloCentru v Karlových Varech, jako pracovník v sociálních službách. Tato organizace pomáhá slepým, slabozrakým a seniorům. Poznala jsem její nekonečnou obětavost nad rámec povinností, bez ohledu na čas.
Když v roce 2018 bývalý předseda a nyní čestný člen pan Pavel Rogaczewski ze zdravotních důvodů nemohl již svou funkci vykonávat, byla ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých do funkce předsedkyně jednomyslně zvolena paní Jenčíková.
Mezi slepými a slabozrakými má mnoho přátel, jezdí za nimi domů, řeší jejich i naše problémy, bez časového omezení i o víkendech, je-li to třeba. Každý měsíc vydává INFORMÁTOR, kde nám sděluje kulturní programy a aktivity. Její pracovní nasazení je obdivuhodné. Jak už to bývá, sama si o pomoc nedokáže říci. Moc by nás potěšilo, kdyby jedním Ď tato milá a skromná dáma byla Vámi oceněna. Naše poděkování od nás získává každý den.
Děkuji Vám, a přeji hodně příběhů o hodných a slušných lidech, kteří jsou potřební a vzácní.

Bc. Petr Končel - Pan PETR KONČEL je ředitelem CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Karlovarského kraje, o.p.s. Je velice vytížený, neboť má na starosti pobočky v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.
Pomáhá každému zdravotně postiženému radou, sepsáním žádostí, poskytováním nebo zapůjčením zdravotních pomůcek, zajistí i odvoz domů potřebným lidem. Na pobočce v Karlových Varech, kde jsem měla už před léty tu čest jej osobně poznat, využívám i já jeho pomoc.
Jeho vstřícné chování a úcta ke všem lidem, kteří bojují s nemocemi je obdivuhodná. S úsměvem, i když má sám moře starostí, každého vyslechne, poradí a pomůže. Nominace na Vaše ocenění Ď je z mého hlediska na místě, protože je neskonale obětavý a vstřícný. Pro zdravotně postižené letos pořádá už 27 ples Harmonie, kde zajišťuje nejen pestrý program, ale i dopravu pro klienty. Dovedu si představit Vaší nelehkou práci vybrat ze všech těchto vzácných lidí ty nejlepší, tak se nabízí ocenit všechny alespoň písemnou formou. Zaslouží si to určitě všichni.

Walburga Mikešová, kronikářka města Ostrov nominuje:

Mgr. Irena Konývková - Předkládám návrh na udělení Ceny „Ď“ Mgr. Ireně Konývkové, ředitelce Základní umělecké školy Ostrov.
Paní Irena Konývková je již od roku 1980 v základní umělecké škole, kde vedla a vede i nadále dramatický soubor HOP-HOP. Za dobu jejího vedení měl tento soubor již 86 premiér a vždy tato představení měla úspěch nejen u ostrovského publika, ale také na národních přehlídkách ( Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Šrámkův Písek, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim, Celostátní přehlídky ZUŠ a stejně tak byl soubor úspěšný na festivalech v zahraničí ( Anglii, Belgii, Indii, Itálii, Litvě, Lucembursku, Německu, Rakousku, Slovensku, Švýcarsku) a to několikrát.
Soubor HOP-HOP má i 75 akcí ročně, hrají pro školy, na festivalech i přehlídkách ale i pro seniory v pečovatelském domě. Každé představení se v průměru hraje až 25 krát. Tato představení režíruje paní Irena Konývková, s dětmi tráví mnoho hodin mimo vyučování (soboty i neděle před premiérou a před festivaly). Souboru i přípravám dětí na soutěže věnuje svůj volný čas.
Z podnětu Ireny Konývkové se stala Základní umělecká škola Ostrov pořadatelem mezinárodního divadelního festivalu dětí a mládeže Soukání Ostrov, v loňském roce to byl již 12. ročník tohoto bienále. Akce je podporována českou i světovou organizací AITA/IATA
Paní Mgr. Irena Konývková je lektorkou na MŠMZ při zavádění Obecné školy, lektorkou na téma Obecná škola, možnost využívání dramatické výchovy na základních školách jako samostatný předmět.
Při některých festivalech byla lektorkou mnoha seminářů na téma práce s dětským souborem, dětským hercem.
Paní Irena Konývková dostala Cenu Českého střediska ASSITEJ „ Za dlouhodobé zásluhy o kvalitu a rozvoj dětského divadla v oblasti pedagogické, metodické a organizační“. Cena byla předána v divadle v Celetné Praha dne 20. března 2018, kde soubor hrál představení AZHER rovněž s velkým úspěchem.
Významným oceněním byla Cena Pavla Dostála souboru HOP-HOP dne 5. 8. 2017 při slavnostním zahájení Jiráskova Hronova.
Úctyhodné je, že soubor HOP-HOP je teprve čtvrtým oceněným souborem v ČR. Na souboru HOP-HOP se shodli jednohlasně všichni zainteresovaní včetně Města Hronova, Národní informační a poradenské středisko AITA/IATA, Klub přátel umění ČR, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků, České středisko loutkářské asociace UNIMA. Cena byla předána režisérce souboru Mgr. Ireně Konývkové a třem členům souboru vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem, starostkou Hronova, za účasti doc. Milana Uhdeho, zástupce Královéhradeckého kraje, ředitelky odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury.

Ladislav Martínek, velitel MP Ostrov nominuje:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Ostrově - Popis události:
Říjen 2019
Dne 10.10.2019 jsme obdrželi podnět od MP Ostrov k zahájení sociální práce s klientem, neboť mu hrozí vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu úmrtí během zimních měsíců. Následně byla navázána spolupráce s terénní službou organizace Světlo Kadaň (dále jen SK), kterým byl klient také znám. Bylo zjištěno, že klient ztratil OP a kartu zdravotní pojišťovny – zajistili jsme vydání nových dokladů. Dále zjištěno, že si již několik měsíců nevyzvedává fin. prostředky z úřadu práce a hrozí mu tak odejmutí dávek hmotné nouze - vyřešeno ustanovením zvláštního příjemce dávek. Kontaktovali jsme psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov s dotazem na možnost detence, neboť klient je ohrožen na zdraví a životě, to se bohužel nesetkalo s úspěchem. Dne 16.10. byl po úrazu hlavy klient hospitalizován nejprve v KKN, poté v Nemocnici Ostrov. V průběhu hospitalizace souhlasil s tím, že podstoupí protialkoholní léčbu, kterou v PN Dobřany dojednalo SK. Termín nástupu byl domluven na polovinu listopadu s tím, že do té doby zůstane klient hospitalizovaný.

Listopad 2019
Těsně před plánovaným odjezdem do PND jsme byli pracovnicí SK informováni, že ze strany PN byla domluvená léčba zrušena, neboť klient nesplňuje podmínky pro nástup. Zároveň zde byl tlak ze strany nemocnice na zajištění klienta s tím, že by byl vhodný azylový dům. Následně byla podána žádost do Azylového domu v Sedleci, zaplacen dluh za předchozí pobyt (v roce 2018). Klient byl do AD přijat, ale když se blížil jeho převoz, byla mu provedena v nemocnici další vyšetření, jejichž výsledky nebyly příznivé. Ošetřující lékař následně odmítl propustit klienta do AD a požadoval umístění do zařízení s celodenní péčí, což vzhledem k celkové situaci klienta a nabídce v kraji není příliš reálné.

Prosinec 2019
Hledáno ve spolupráci se soc. pracovnicí Nemocnice Ostrov vhodné zařízení s celodenní péčí. Propuštění není aktuálně v plánu, minimálně do konce roku bude klient hospitalizovaný.

Leden 2020
U klienta již není důvod k hospitalizaci, ze strany ošetřujícího lékaře je tlak na umístění klienta do zařízení. Zkontaktována bezbariérová ubytovna „Karkulka“ v Horním Slavkově. Nejde o registrovanou sociální službu, ale o soukromou aktivitu majitelky, klientům je zde zajištěno ubytování, strava i celodenní péče a asistence. Majitelce zaslány podklady z nemocnice. Lékař, který dochází na ubytovnu konstatoval, že klient je vhodný k pobytu zde. K převezení klienta do H. Slavkova došlo dne 10.1.2020. Zbývá dořešit situaci ohledně dávek z ÚP.

Aktuálně - Informace z 12.2.2020
Klient se má dobře, v zařízení si zvykl, alkohol nepožívá. Vychází s personálem i ostatními obyvateli, nejsou s ním žádné problémy. Návštěva klienta je naplánovaná na 21.2. Dávky hmotné nouze jsou převedeny na příslušný ÚP.

Ing. Josef Železný, Ostrov nominuje:

Městská Policie Ostrov - K nominaci Odboru sociálního patří také zmíňka o MP Ostrov, která na základě zjištěných skutečností od prvního zjištění se snažila osobu umístit do zařízení a to hlavně kvůli zdravotnímu stavu této osoby a spolupracovala se sociálním odborem.
Mimo jiné také v několika případech poskytli strážníci oblečení a boty bezdomovcům co žijí pod mostem a při obhlídkách kontrolují jejich stav. MP Ostrov není jen tím represivním orgánem, ale snaží se s těmito lidmi komunikovat a vše vysvětlovat lidským způsobem, i když to nemusí být pravidlem u všech případů. Ale i tyto lidi-bezdomovce žijící na pokraji společnosti MP vnímá jako lidské bytosti.

Mgr. Martin Mulač, HZS Karlovarského kraje, ředitel ÚO Sokolov nominuje:

Sportovní klub policie Sokolov UNITOP ČR z.s. – oddíl KARATE - Oddíl SKP UNITOP SHODOKAN KARATE SOKOLOV vznikl na přelomu let 2004 a 2005. Hlavní náplní tréninků je sportovní karate. Závodníci se zde připravují na soutěže v karate, trénují sportovní formu zápasu (kumite) a souborná cvičení (kata). Trenéři oddílu se ve svém volném čase věnují dětem a mládeži, se kterými mají i úspěchy na evropské a světové úrovni (mistři Evropy, mistři světa). Dětem se trenéři plně věnují i mimo tréninkový a závodní čas. Návštěvou tohoto oddílu si děti osvojují základní návyky slušného chování a úcty k ostatním.

Divadelní spolek Ochotníci Ostrov nominuje:

Marie Marešová - Vážení porotci, ráda bych touto cestou navrhla k udělení toho prestižního ocenění paní Marii Marešovou. Divadelní spolek Ochotníci Ostrov navázal na tradici ochotnického divadla v Ostrově a už roku 1992 začal opět sypat divákům spoustu úžasných her pro děti i pro dospělé. Jeden ze zakladatelů spolku, Jan Mareš, je naším principálem do dnešních dnů. Za svou neutuchající energii si zasluhuje pravidelně naši úctu a poděkování. Společně s ním však za všemi úspěchy našeho snažení stojí jeho žena, Marie Marešová.
Maruška (prosím o prominutí tohoto familiárního oslovení, ale této milé paní se ani jinak říkat nedá) zastává v našem divadle nenahraditelnou a nejdůležitější pozici nápovědy. Nervuje se s námi na každé zkoušce i představení, má neuvěřitelnou trpělivost a vždy ráda pomůže. Po celou dobu svého působení navíc pomáhá se scénami i kostýmy. Doprovází nás na každé akci. Její úsměv, humor i neuvěřitelná energie je nám pokaždé vzpruhou a hnacím motorem. Maruška je člověkem skromným, vždy stojí v ústraní, svému muži po boku a odmítá jakoukoliv slávu (problémem je i kytička na jevišti po premiéře), proto se o její práci neví zdaleka tolik, jako o práci pana principála. Pro nás je však neméně důležitou.
Paní Marešová oslavila v loňském roce nádherných 80 let, a my bychom ji rádi dodatečně dali najevo i prostřednictvím Vaší ceny, jak moc si ji vážíme. Takovýchto skromných a úžasných lidí, kteří pomáhají s úsměvem a láskou v srdci, bohužel, mnoho není.
Děkujeme a Váš čas a držíme palce celé organizaci Ceny Ď.
Za Divadelní spolek Ochotníci Ostrov, Lena Pintnerová

Jana Škutová, Ostrov nominuje:

Eliška Failová - Aktivity povzbující komunitní a kulturní život ve městě - Eliška Failová je i přes své mládí již několik let oporou kulturního dění ve městě Ostrov na Karlovarsku. Už když se stala vedoucí Klášterního areálu, dění nabralo zcela nový směr. Její nevyčerpatelná energie přichází jako bouře, která s sebou v dobrém smyslu smete vše. Podílí se na různých akcích organizovaných Domem kultury, sama vymyslela a organizuje Ostrovský jarmark radosti, Ostrovský swap, každoročně pořádá Letní zámecký piknik a Klášterní slavnosti. Věnuje se i dětem a seniorům v Ostrovském Letohrádku, kde připravuje rukodělné semináře a workshopy. Prohání se městem na koloběžce jako Pipi dlouhá punčocha a svou pozitivní energií čeří vody každého z nás. Spolupracuje s Domem kultury, Městskou knihovnou, Městským domem dětí a mládeže, Městským úřadem a dalšími institucemi i jednotlivci na jakékoli akci, o které usoudí, že je pro občany města přínosná. Vidím ji jako poklad, o který město nikdy nesmí přijít.

Zuzana Železná, Ostrov nominuje:

Václav Nekola - Udržování tradice lidových řemesel, předávání dalším generacím, pravidelná účast na kulturních a vzdělávacích akcích - Pan Václav Nekola je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších výrobců a sběratelů betlémů v Ostrově. S vyřezáváním začal před 40 lety, v té době vyráběl hračky pro své děti. Později začal sbírat i betlémy papírové a nadále se věnoval řezbě dřevěných betlémů. Jeho největším a nejvýznamnějším dílem je ostrovský betlém, který je pravidelně vystavován v klášterním kostele. V současné době je Václav Nekola po těžké nemoci a vyřezávání se již nemůže věnovat. Tradici po něm přebírá jeho syn Petr Nekola, kterému předává své zkušenosti. Momentálně pracují na obnově ostrovského betlému. Význam činnosti pana Václava Nekoly spočívá v udržování tradice lidového řemesla a seznamování dalších generací s jeho krásou a originalitou. Jeho dlouholetá práce si zaslouží ocenění.

Kolektiv žen zdravotního cvičení, Jáchymov nominuje:

Míla Hellerová - Cvičení pro ženy zralého věku - Přes 20 let ochotně předcvičuje v místní základní škole ženám ,,zralého" věku. Je vždy vesele naladěna a dovede svoji pohodu přenést i na nás. Na Mílu a její cvičení se každé úterý těší kolem 15 žen. I když je již v důchodu, věnuje se i nadále sportu, jezdí na lyžích a na kole.

Roman Kotilínek, starosta města Kraslic nominuje:

Mgr. Václav Tomášek - Je držitelem celorepublikového rekordu jako nejdéle „sloužícího“ ředitele Domu dětí a mládeže v Kraslicích. Pan Mgr. Tomášek věnoval celý svůj profesní život práci s dětmi a mládeží, pořádal pro ně řadu sportovních a volnočasových akcí a aktivit, vedl zde tenisový kroužek pro děti a své práci se věnoval mnoho nad rámec svých pracovních povinností. Navíc byl vždy šiřitelem dobré nálady a pohody, který se nikdy nemračil. Byl prostě „Člověkem na svém místě“.

Ing. Bronislav Grulich, Ostrov nominuje:

Emil Plaček - V Jáchymově vyrůstá od dětství, a navštěvoval zde i základní školu. Již jako malý kluk reprezentoval město Jáchymov ve sjezdovém lyžování a největší úspěch měl v Orlických Horách – Říčky. Dále byl v Jáchymově dlouholetým členem fotbalového oddílu, kde působil od dětí až po družstvo mužů v pozici brankáře. PO vojně nastoupil k SDH Jáchymov, kde se zapojil jako řidič do výjezdové jednotky a pracoval, vlastně pracuje s mládeží jako vedoucí a rozhodčí. Dvě volební období pracoval jako starosta SDH a poslední dvě volební období jako velitel jednotky Jáchymov. Jáchymovu pomáhal také v „akcích Z“ při budování hřiště na Panorámě, výstavbě a obnově požární zbrojnice, úpravě a modernizaci Jáchymovské sjezdovky v Havlíčkově ulice. Spolu s dobrovolnými hasiči pomáhal při vyřezávání Kaštanové aleje a náletových stromů v okolí hřbitova na kulturních akcích pořádaných městem.

Milada Kopalova, Karlovy Vary nominuje:

Petr Končel, Centrum pro zdravotně postižené KK,o.p.s. - Pana Petra Končela si vážím pro jeho vstřícnost a obětavé jednání s lidmi, kteří se na něj obracejí s prosbami v jejich tíživých zdravotních situacích. Všem pomáhá nejen radou, ale i sepsáním žádostí. Je velmi ochotný a jedná s porozuměním s každým klientem. Má trpělivost a laskavost pro nemocné i staré lidi, kteří jeho služby plně využívají. Zajišťuje jim zapůjčení i odvoz kompenzačních pomůcek až domů. Vzhledem k tomu, že má na starosti pobočky v Karlových Varech, Sokolově i Chebu, je značně vytížený.

Emilie Jenčíková - Paní Emili Jenčíkovou obdivuji pro její obětavou práci s klienty v SONSu, je velice vstřícná, obětavá a laskavá na nás starší i mladší klienty. Pořádá pro nás velmi zajímavé projekty, akce a oblíbené výlety. Určitě je vhodnou kandidátkou na ocenění Ď.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz