www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2020 - info
Realizovaná krajská kola 2020
Krajské nominace 2020
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / Ú S T E C K Ý   K R A J -   C E N A   Ď   2020


Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves nominuje:

AKTIPO o.s. - Sbírej – Toner. cz - Po třináctileté spolupráci s Aktipem v tomto projektu máme pocit, že si všichni zaslouží poděkování. Jedná se o sbírání tonerů, kterého se účastníme již 13 let. Moc to pomáhá, hlavně ležícím plně imobilním klientům k hrazení canisterapie. Dále peníze z projektu pomáhají našim klientům v uplatnění se v běžném životě, mají možnost se seberealizovat. Ještě se při tom šetří naše už tak zdevastovaná příroda. Tento projekt má smysl. A za těch dvanáct let věřte, že vás máme rádi a chceme vám touto cestou poděkovat.

Jitka Hanousková - Dlouholetá přítelkyně a podporovatelka našeho zařízení - Paní Hanousková již několik let chodí na všechny akce našeho zařízení, povzbuzuje nás v naší práci, podporuje nás morálně i finančně. Vždy když přijde do zařízení, přinese dar finanční, abychom mohli lépe realizovat naše kulturní či sportovní akce. Kéž by naše společnost měla více takových jednotlivců, která povzbudí nejen finančně, ale i pochvalou naší práce.

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Nezbývá nám než opět nominovat tyto úžasné lidi, kteří ač jsou na vozíků pomáhají druhým. Akce jsme se s našimi klienty zúčastnili 6 rok. Obdivujeme nasazení, vůli a chuť pomáhat u všech zúčastněných. Zajišťovat dárky pro tolik dětí, klientů z mnoha zařízení. Pro všechny naše klienty, kteří obdrželi dárek, je to sen, který se splnil podle obrázku, který si sami nakreslili, a nezáleží na věku ani postižení. Pro nás je odměnou jejich úsměv. Vám chceme opět touto cestou poděkovat nominací, protože ty nádherné úsměvy a štěstí nevidíte, a také jste nám to letos nezakázali. Jste stateční lidé na svých místech, pro které je smyslem života pomáhat druhým i přes své vlastní handicapy.

Ing. Jaroslav Dubský - Dlouholetý přítel a mecenáš našeho zařízení - Pan Dubský již několik let chodí na všechny akce našeho zařízení, povzbuzuje nás v naší práci, podporuje nás morálně i finančně a to pravidelnými dary. Podporuje tak lepší realizaci našich kulturních či sportovních akcí pro klienty našich zařízení. Také jako místostarosta Krupky zajišťuje vystoupení našich kroužků tanečních i hudebních na akcích města. Kéž by naše společnost měla více takových jednotlivců, kteří povzbudí nejen finančně, ale i pochvalou a podporou naší práce a tím, že si na nás vždy udělá čas.

Lékárna Arnika Most - Dlouholetý partner, sponzor a zaměstnanci přátelé našich klientů v zařízení Nová Ves v Horách - Tato lékárna už dlouhá léta spolupracuje se zařízením Nová Ves v Horách. Zde jsou ubytováni klienti s mentální retardací ve vyšším věku. Lékárna finančně sponzoruje toto zařízení, sponzorsky dodává přístroje, které zařízení potřebuje, ale hlavním důvodem nominace je, že zaměstnanci této lékárny v projektu „Daruj hračku“, zakoupili klientům z Nové Vsi v Horách dárky, aby se jim splnilo jejich přání a nezůstali zklamaní pod vánočním stromkem. A dále si nechali vyhotovit seznam klientů, za kterými nikdo z rodiny nechodí a kupují jim dárky k narozeninám. Jejich partnerské vztahy k našemu zařízení a klientům jsou nadstandartní a chceme jim všem touto cestou poděkovat.

HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s. nominuje:

Město Most - Hospicová péče - Město pomáhá hospici finančně dlouhodobě udržet hospicovou paliativní péči o nevyléčitelně nemocné klienty, kteří se nacházejí v konečné fázi převážně onkologického onemocnění. Bez pomoci města bychom nemohli poskytovat péči všem lidem kteří ji neodkladně potřebují. Městu za to patří veliký dík.

MUDr. Milan Koller - Běh pro hospic - Náš lékař vymyslel celoroční běh pro hospic. Běžci ji třetím rokem běhají půl maratony a maratony a různé jiné běhy. Za každého předběhnutého běžce darují hospici 1 Kč. Nebo při úhradě startovného přispějí určitou částkou na provoz hospice. S reklamní agenturou navrhl běžecké tričko a různé propagační materiály. Získal tak během roku mnoho běžců jejichž řady neustále rostou. Za finance které hospic obdrží z běhů pořizujeme léky tišící bolest a ošetřovací materiál. S běžci organizuje setkávání přímo v hospici abychom jim tak mohli poděkovat za přízeň a finanční podporu hospice.

Technické služby města Mostu - Údržba zahrady a odvoz komunálního odpadu - Technické služby se starají již 15 let o zahradu hospice bezplatně. Odvážejí hospici bezplatně také komunální odpad. Za ušetřené finance hospic každoročně nakoupí léky a ošetřovací materiál k péči o nevyléčitelně nemocné klienty.

MERO ČR, a.s. - Podpora hospicové půjčovny kompenzačních pomůcek - MERO pomáhá hospici s doplňováním a rozšiřováním kompenzačních pomůcek v hospicové půjčovně . Mnoho lidí nemá žádné kompenzační pomůcky když náhle utrpí úraz, nebo je propuštěn z nemocnice do domácího prostředí. Hospic půjčuje pomůcky 7 dní v týdnu. Pomoc společnosti MERO je proto pro nás velmi významná a umožňuje nám rozšiřovat nabídku pomůcek.

Vasil Bobela - Podpora provozu hospicové péče - Pan Bobela s manželkou podporují dlouhodobě hospic finančně. Každoročně nám pomohou na konci roku s úhradou léků potřebných k péči o nevyléčitelně nemocné klienty. Pro hospic jsou důležité léky tišící bolest a k péči o rány.

Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace nominuje:

Lada Nebeská - dobrovolník v Zoo - Lada, přišla do Zoo Děčín v dubnu 2019 s tím, že je po autonehodě, po které ochrnula na polovinu těla, ztratila krátkodobou paměť, podstoupila pár operací, a hlavně transplantaci kmenových buněk. Nyní je doma, doléčuje se a potřebuje nějakou činnost, protože jako aktivní sportovkyně, studentka a vůbec živel nemůže jen tak sedět doma. Bylo jí řečeno, že nehledáme žádného nového pracovníka a nejsme schopni ji proto zaměstnat. Lada o práci v zoo velmi stála s odůvodněním, že má ráda zvířátka a že bude pracovat klidně zadarmo. Zamysleli jsme se a domluvili se nakonec s naší zahradnicí paní Evou Fiegerovou, že by ji mohla být k ruce a vykonávat drobné činnosti. Vzhledem k tomu, že Lada z počátku nechtěla komunikovat s návštěvníky a chtěla dělat venku alespoň v blízkosti zvířat, tak Ladu to nadchlo tak, že ihned od druhého dne přišla a začala nejprve 3 dny v týdnu na zkrácený úvazek pracovat. Později začala chodit 4 dny v týdnu a koncem roku zde byla již každý den. Ze začátku nechtěla ani moc mluvit, a i některé její pohyby nebyly úplně ladné a byly dny, kdy ji zahradnice musela práci vysvětlit i víckrát, než ji pochopila. Ale nakonec se ukázalo, že pobyt mezi lidmi (nejen zaměstnanci, ale i návštěvníky) byl pro ni přínosem. Zlepšila se její paměť, motorické schopnosti jsou téměř bezchybné, a hlavně získala větší sebevědomí a chuť něco činit. A zoo na oplátku získala skvělého „zaměstnance“. V zoo v roce 2019 jako dobrovolník odpracovala neuvěřitelných 545 hodin zcela zdarma.

Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov nominuje:

Nadace Terezy Maxové dětem - Hurá na hory a nejen na lyže - Bez příspěvku by se děti z našeho dětského domova nemohly zúčastnit ozdravného pobytu na horách v období jarních prázdnin. Velice si ceníme, co pro děti z dětských domovů děláte.
Báječné léto 2019 - Příspěvek na účast dětí z dětského domova na letních táborech a rekreačních pobytech v období letních prázdnin. Velice si ceníme, co pro děti z dětských domovů děláte.

Nadační fond Albert - Zážitková přání - Příspěvek byl použit na jakékoliv přání jednotlivého dítěte. Děti si vyzkoušely např. snowtubing, byly se podívat v mořském světě či v techmánii.
Obchůdky s Albertem - Tento projekt pomáhá dětem vydělat peníze na jejich libovolné aktivity např. kolotoče na Matějské pouti.

Československá obchodní banka, a. s. - Vánoční dárky od zaměstnanců ČSOB - Rozzářené oči dětí, rozehřeje každé srdce. Děkujeme zaměstnancům ČSOB za dlouhodobou spolupráci, bez jejich dobročinnosti bychom jen stěží takto rozzářená očka viděli.

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Děkujeme dárcům, ale i ostatním, kteří se o tento projekt starají. Velice děkujeme za krásné dárky. Děti byly z dárků velmi nadšení.

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova nominuje:

Nadační fond Albert - S Nadačním fondem Albert spolupracujeme již několik let.
V rámci NF Albert povětšinou probíhá více projektů, stěžejními projekty jsou „Obchůdky s Albertem“ – vánoční, velikonoční, kdy si děti, od výroby až po prodej hrají na obchodníky. V rámci těchto obchůdků k nám dojíždí i lektoři, kteří dětem názorně vysvětlují vše od „koupené mašličky až po prodaný výrobek“ + smysluplné využití vydělaných peněz.
Mezi další projekty, které pomáhají, jsou nemalé finanční příspěvky na volnočasové aktivity dětí. Sportovní, hudební a výtvarné obory jsou hlavními oblastmi projektu.
Vše nám vždy s velkou dávkou pokory vysvětlí, pomůžou, poradí, starají se o nás, jako o „vlastní“, i když je v projektech zapojeno mnohem více domovů, než jen náš. I když jsem si vědom toho, že je to velký NF, i přesto si zaslouží nejvyšší ocenění v případě našich dětí, které nemají to štěstí a nemohou vyrůstat ve svých rodinách.
S Nadačním fondem Albert spolupracujeme již několik let. Jsme zapojeni do mnoha projektů, kterými nás NF Albert obšťastňuje, tedy spíše naše děti. V době pandemie byl pro nás „náš“ NF Albert jako blízký přítel, pomohl nám v dobách nelehkých a to převážně materiálně. Díky štědrosti NF jsme posílili hygienická opatření, což v době pandemie bylo to nejdůležitější. Proto si myslíme, že si zaslouží nejvyšší ocenění. Pomoc pro náš dětský domov a hlavně naše děti je bezbřehý.

Tomáš Slavata - Tomáš Slavata je kamarád, přítel, ochotný a milý človíček. Tomáš pro náš dětský domov v době pandemie vykonal mnoho, s velkou skromností sobě vlastní. Nikdy nechtěl být zveřejněný, nepřál si veřejné poděkování. Díky jeho dobročinnosti jsme nejednou krát v nelehké době dostali hygienický přípravky, ale vedle tohohle všeho, nás vždy Tomáš obštědřil i nejednou pozorností pro naše děti, jako společenské hry, plyšová zvířátka, oblečení. Tomáš Slavata vše dělá za sebe, dělá to pro děti z domovů rád a nezištně. Proto si myslíme, že ocenění v době COVID 19 patří právem Tomášovi.


Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí nad Labem nominuje:

Ondřej Thor - Navrhujeme dlouholetého dobrovolníka a nadšence do Inline bruslení Ondřeje Thora. Mimo jiné je to aktivní mladý člověk, který vytváří aktivity a akce pro ústecké obyvatele. Pracoval také nějakou dobu i v Dobrovolnickém centru.
2011 - Ondra začal pomáhat ve svých 18 letech. Účastnil se jako vedoucí dvou horolezeckých táborů, kde se staral o děti, vymýšlel jim program a slaňoval s nimi. V Dobrovolnickém centru, z.s. byl zapojený jako dobrovolník v programu KOMPAS, kde pomáhal potřebným dětem, pravidelně se s nimi scházel a vymýšlel společný program.

2016 - Spoluorganizátor charitativní akce 12.6.2016 v 9:00 hod. - Městské sady Ústí nad Labem (park u polikliniky, roh u světelné křižovatky ulic Masarykova/Sadová) Na 1. ročníku se vybralo 19.000,- Kč, které byly odeslány na účet Nadace ADRA. Letošní 2. ročník podpoří děti ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Střekováček a celý výtěžek akce (startovné a příspěvky) ve výši 23.056,- Kč byl použit na nákup průmyslové pračky na prádlo viz zveřejněný charitativní projekt na webu Nadace ADRA. Děkujeme všem! Více zde: https://denproadru.webnode.cz/

2018 - Věnoval dětem z dětského domova Ústí nad Labem Střekov několik párů nových inline bruslí. Děti měly z bruslí velikou radost. Učil je bruslit a ukázal jim triky, které umí. Ondra patří k jedním z nejlepších lidí v oboru inline bruslení v ČR.

2019 - Nedávno založil Facebookovou skupinu s názvem „Čističi Ústí aneb nebuďme lhostejní k prostoru kolem nás“ cílem skupiny je ulehčovat přírodě. Skupina chodí minimálně jednou měsíčně uklízet vytipovaný prostor v Ústí nad Labem, kde je nepořádek a společnými silami ho uklidí. Super na tom je, že skupinka se pomalu ale jistě rozrůstá a motivace členů skupiny mít čisté město je větší a větší. Celkem proběhlo už 8 úklidů, uklízet chodí mladí, staří i rodiny s dětmi.

2020 - Další důležitou „EKO“ aktivitou je sbírání plechovek, Ondra chce, aby plechovky zmizeli z ulic či přírody a putovaly tam kam patří. Zatím nasbíral okolo 80 kg plechovek. Tato aktivita je ze všech aktivit nejmladší.
Spolurealizátor a iniciátor projektu kniho-budky v prostoru ústeckého Zanádraží kde si může kdokoliv bez rozdílu pleti, věku víry, najít literaturu která ho zajímá. Ondřej si od projektu slibuje vytvoření příjemného prostoru nové náplavky v Ústí nad Labem.
Příklady dalších aktivit, u kterých Ondra pomáhal jako dobrovolník nebo je přímo organizoval:
Pomoc s organizací běhu Veronice Vágnerové
Organizace nočního bruslení na Inline bruslích v Německu 2012
Založení komunity pro loangboardisty v Ústí nad Labem
Dobrovolník na Mattoni 1 Maratonu v Ústí nad Labem
Spoluorganizoval plesy ústecké univerzity UJEP
Člen velkého senátu UJEP 2013-2015
Koordinace akcí pro studenty UJEP za Studentskou Unii

Ondra je člověk, který má srdce na pravém místě, jen to nedává moc najevo lidem, které nezná je schopný motivovat a spojovat nejen mladé lidi. Podařilo se mu vytvořit okolo sebe komunitu lidí, kteří si pomáhají a dává prostor mladým lidem ke vzniku jejich projektů. Netají se svým „know how“ a sdílí s komunitou své špatné i dobré zkušenosti nejen formou své inovativní knihy o kolečkové bruslení. Snílek, který se nebojí jít za svými sny a cíli i kdyby ho to stálo život…, Je to člověk kterého nezastaví to že něco nejde, jde a prostě to udělá.
Spoustu aktivit dělá Ondra dlouhodobě.
Všechny aktivity vykonává/al bezplatně, bez nároku na odměnu a ve svém volném čase.

Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice nominuje:

Ano, Ano, z.s. - Projekt Sport pomáhá - Díky projektu mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky dle svých přání. Mají zaplacené kroužkovné, pomůcky, soustředění. Pro nás velká pomoc, za kterou moc děkujeme.

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Již letitý projekt, díky kterému mají děti možnost získat krásné vánoční dárky. Moc děkujeme.

Martin Kučera, Vojtěch Paukner - Milý Ježíšku - Projekt, díky kterému se zapojí neuvěřitelné množství lidí do rolí Ježíšků a plní přání dětí z dětských domovů. Moc děkujeme organizátorům za aplikaci, kterou vytvořili a všem lidem, kteří dárečky dětem kupují.

Spolek přátel historie Litvínovska nominuje:

Edvard D. Beneš - Severočeský letecký archiv Most - Expozice - II. světová válka na Mostecku - Nominovaný pan E. D. Beneš shromažďuje již 30 let všechny dostupné informace o letecké historii regionu. Zpracovává historické události a informace o letcích, kteří byli sestřeleni v oblasti Krušných hor a Pokrušnohoří. Stojí za řadou památníků na místech, kde byly nalezeny ostatky sestřelených amerických letců. Zároveň se podílí na provozování památníku "Mezinárodního památníku obětem II. světové války na Mostecku", který připomíná 12000 obětí války, čtrnácti různých národností, kteří zahynuli při nucených pracích. S poznatky a informacemi pan Beneš seznamuje veřejnost formou tisku publikací různých témat, výstavami a besedami.

Dům dětí a mládeže Děčín IV. nominuje:

Klára Hozáková - Klára Hozáková je úžasný člověk s velkým dobrým srdíčkem. Je jedním ze zakladatelů občanského sdružení  Andělé bez křídel, které pomáhá dětem s hendikepem dlouhodobě nemocným dětem,jejich rodinám a rodinám které se ocitnou v tísni . S Krůčky spolupracuje od roku 2013. Nejenže pomáhá shánět finance na hipoterapii a různé akce pro děti s handicapem, ale též se účastní našich akcí. Podporuje nás  po psychické stránce a vymýšlí  různé projekty, které pomáhají rodinám s jiným dětmi. Uvědomuje si, že každé dítě potřebuje cítit lásku a mít společné zážitky se svými blízkými. Také ví, že rodiče které pečují o své handicapované děti potřebují odpočinek a již druhým rokem zajišťuje relaxační 26 hod. pobyt v Babylonu . Vždy umí podat pomocnou ruku a nezapomene na léčivý a nabíjející úsměv . Její pozitivní energie pomáhá nám všem . Nikdy nic neočekává a jako poděkovaní jí stačí vidět spokojenost a rozzářené oči dětí i rodičů. I v době karantény se snaží pomáhat. My jí za vše moc děkujeme.

Světlana Plešková - Paní Světlana Plešková spolupracuje s Krůčky jíž pátým rokem. Pomáhá shánět finance na terapie a společné akce. To vše handicapovaným dětem a jejich rodinám pomáhá, ale také jím to dělá velikou radost . Děti chodily díky její pomoc na hipoterapii, solnou jeskyni a měly rodinný výlet do Centra Babylon. Sama se zapojuje do akcí a další vymýšlí. Je nedílnou součástí Krůčků. Jsme moc rádi a vážíme si její pomoci, kterou dělá ve svém volné čase pro troch jiné děti. Odměnou je jí spojenost dětí a jejich rodičů. Do pomoci zapojuje i své žáky, které vede k tomu, že pomáhat druhým je normální a správné.

Světlana Voráčková - Světlana Voráčková Světlanku jsme oslovili před dvěma lety k pomoci na jednu akci pro handicapované děti z Krůčků. Z jednorázové spolupráce jsme získaly úžasnou ženu dobrého srdce a krásného úsměvu. Kromě své rodiny a práce si najde volný čas a pomáhá dětem s handicapem.  Hned se aktivně zapojila do prodeje hraček, organizuje a zajišťuje především dopravu na smluvené místo. Díky jejímu nasazení a nápadům jsme rozšířili místa našich prodejních akcích. K dobrovolnictví také přivedla svoji dceru Aničku, která v loňském roce získala titul Mladý hrdina nadačního fondu České pojišťovny. Světlana pracuje jako asistentka pedagoga. Všechny děti si jí za její přístup váží a za svoji povahu a odvedenou práci se stala jedním z nejoblíbenějších pedagogů na škole. My jsme rádi, že jsme do svého týmu získaly dalšího Anděla a rodiny z Krůčků kamaráda. Děkujeme jí za její čas, nápady a sílu pomáhat druhým. V době karantény se snaží hodně pomáhat.

Sdružení přátel Oblastního muzea a galerie v Mostě nominuje:

Alena Kvapilová - Paní Alena Kvapilová je od r. 1974 knihovnicí v Oblastním muzeu v Mostě (dříve okresní muzeum v Mostě). Oceňována je sdružením přátel muzea za dlouhodobou a záslužnou mimopracovní činnost, kterou vykonává s nevšední erudicí a s velkým nadšením. K jejím ceněným osobním vlastnostem patří především její vstřícnost a přístup k návštěvníkům, badatelům, studentům a různým zájmovým laickým i odborným organizacím (legionářům, odbojářům, školám a kulturním a společenským organizacím apod.). Je iniciátorkou a realizátorkou mnoha projektů a akcí, např. vlastivědného kroužku pro žáky ZŠ, informací a instrukcí pro učitele, exkurzí, výstav, publikací, osvětových akcí apod. Je skutečným dobrodincem/podporovatelem (iniciátorem, prostředníkem i realizátorem) spolupráce mezi významnou veřejnou regionální odbornou institucí (muzeem a galerií) a občany, kteří se zajímají o přírodu, historii, události, vztahy, osobnosti a společenský vývoj Mostecka. Jde o specifickou oblast s dramatickými hospodářskými, ekologickými, sociálními a politickými změnami od 19. století po současnost.
Nominaci podporuje také hospodářské a odborné vedení muzea, které si její příkladný přístup k návštěvníkům a partnerům a její ochoty podělit se o znalosti a zkušenosti s širokou veřejností velmi cení.

Domov pro seniory Dobětice nominuje:

Helena Babínková - Paní Babínková kontaktovala náš domov s tím, že pro nás ušije látkové roušky. Po celou dobu koronavirového období pro naše klienty i zaměstnance šila krásné látkové roušky různých druhů a průběžně doplňovala naše zásoby. Celkem pro nás ušila 331 roušek, které jsme si po celé období pravidelně vyzvedávali.

Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice, o.z., Ústí nad Labem nominuje:

Jana Špačková - Staniční sestra infekční stanice 3, vedoucí covidové standardní stanice - Od úplného začátku perfektně zvládla situaci s pandemii coronaviru. Okamžitě se zorientovala v problematice poskytování péče u vysoce infekčních pacientů, profesionálně, s rozvahou a klidně vedla celý tým, organizovala ošetřovatelskou péči, postupy, naučila všechny zaměstnance stanice jak se správně a účinně chránit, spolupracovala s ostatními zdravotníky. Velice empaticky přistupovala jak k pacientům, tak k příbuzným. Celkově šířila na stanici klid a pohodu, jak jen to v tak složité situaci bylo možné. Vykonávala činnosti nad rámec svých povinností i nad rámec pracovního úvazku.

MUDr. Marta Vachová - Primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o.z., vedoucí Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica a Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem - MUDr. Marta Vachová, absolvovala studium medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Od dokončení studia v roce 1996 pracuje na Neurologickém oddělení Nemocnice Teplice – zprvu v pozici sekundárního lékaře, po složení atestace II. stupně v roce 2002 jako vedoucí lékař standardní části lůžkového oddělení. Od školy se věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS). Její úsilí vedlo v roce 2005 k zařazení původní ambulance pro RS do sítě RS center, kterých je u nás nyní celkem patnáct. Jako vedoucí lékař tohoto centra vysoce specializované péče pracuje doposud. Centrum se účastní mezinárodních studií s léky pro nemocné s RS od roku 2006 a v tomto směru zastává MUDr. Vachová funkci hlavního investigátora.
Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., má nejvyšší typ akreditace (akreditace II. typu) pro vzdělávání specialistů v oboru Neurologie, nadregionálním centrum pro léčbu roztroušené sklerózy, disponuje statutem centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Má lůžkovou, ambulantní a diagnostickou část. Spolupracuje s organizacemi nemocných: Roska, SMS, Parkinson, Aura, Iktus a Sdružení nenocných s CMP.
Paní primářka každoročně pořádá odborné konference pro lékaře, lékárníky, zdravotních sestry ze spádové oblasti zdravotnického pracoviště, kterým je Ústecký, Liberecký, ale také Karlovarský kraj, studenty Fakulty zdravotních studií UJEP v Ústí nad Labem, rovněž zástupce pacientské organizace ROSKA. Je iniciátorkou mnoha charitativních akcí.
Paní primářka se stala absolutní vítězkou v kategorii Veřejná správa prestižní čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2017. Jde o anketu, ve které hlasuje široká veřejnost.
Roztroušená skleróza je nejčastější neurologické onemocnění vedoucí k trvalé invaliditě. Možnou prevencí je vyvarovat se kouření a udržovat dostatečnou hladinu vitaminu D, zejména u dětí a v období dospívání. S jistotou se však příchodu nemoci nelze ubránit. V současnosti neexistuje lék, který by ji vyléčil. Nemoc postihuje především mladé lidi v produktivním věku a nevyhýbá se ani nejmenším. V Ústeckém kraji trpí roztroušenou sklerózou 1600 pacientů, což je čtvrtý nejvyšší počet v rámci krajů Česka. Díky moderní léčbě se daří nemoc zpomalit, ale ne zcela vyléčit.
Za úsilí a péči, se kterou odvádí svoji práci, jí náleží nominace na „cenu Ď“ 2020.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz