www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2020 - info
Realizovaná krajská kola 2020
Krajské nominace 2020
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / JIHOMORAVSKÝ   KRAJ -   CENA Ď   2020


Domov pro seniory Bažantnice, Hodonín nominuje:

Víly pro děti, nadační fond, Michaela Piňosová - Relaxační a fototerapeutická místnost v domově pro seniory - Budete-li naším klientem a zatoužíte po klidné relaxaci a fototerapii, otevřete dveře do místnosti na 7. podlaží a rázem se ocitnete uprostřed louky, pod břízkami, mezi lučními květinami, motýli, s obláčky na modrém nebi nad hlavou. Usednete do masážního křesla, pustíme Vám příjemnou hudbu a rozsvítíme léčivé světlo. A Vy se můžete kochat vlčími máky, motýli, schoulit se pod uklidňující větvoví břízky, spočítat bílé beránky nad hlavou… A to díky malířskému mistrovství paní Michaely Piňosové, která stěny místnosti takto vymalovala, z prostředků, které poskytl nadační fond Víly pro děti. Bez tohoto daru by naše terapie byla jen rehabilitačním výkonem – díky Vílám se stává zážitkem.

LILA Domov pro postižené děti Otnice nominuje:

Ivana a Petr Nečasovi - koncerty pro děti - Manželé Nečasovi jsou základním kamenem skupiny muzikantů, kteří nám téměř 10 let několikrát do roka jezdí zadarmo, zpívat a hrát veselé dětské písničky. Kytary, akordeon, harmonika i vozembouch vytvoří tu správnou náladu a našim dětem zpříjemní sobotní dopoledne. Děti poslouchají, zpívají, tancují, prostě si to užívají. I ležící děti s nejtěžším postižením se spokojeně usmívají. Ty šikovnější, když naše muzikanty uvidí, hned začnou napodobovat vláček a požadují nejoblíbenější písničku „Jede, jede mašinka“. Velice si vážíme času, který nám tato skupina muzikantů věnuje. Vážíme si jich a chtěli bychom jim poděkovat i za přirozený přístup k našim postiženým dětem, ze kterého cítíme nefalšovanou lásku. Pro pracovníky domova je také důležité, že nás má někdo rád a nezištně nám osobně pomáhá. Naši milí muzikanti ani netuší, co pro nás znamenají a že vytváří hodnotu v penězích nevyčíslitelnou.

Domov pro seniory Jevišovice nominuje:

Zdenka Komůrková - Domov pro seniory Jevišovice, p.o. dlouhodobě spolupracuje s paní Zdenkou Komůrkovou, knihovnicí z Městské knihovny Jevišovice, která pravidelně pořádá pro seniory Domova besedy zaměřené především na lokální historii, či besedy k různým svátkům a výročím a zajišťuje pro naše uživatele např. cestopisné přednášky apod. Dále ještě dochází paní Komůrková na organizované oslavy narozenin uživatelů Domova pro seniory, kde recituje básně, vždy vhodně vybrané k danému měsíci. Paní Komůrková také zásobuje uživatele Domova různými knihami na přání, dovolujeme si říci, že dělá svým čtenářům nadstandardní nabídku služeb. Též dlouhodobě usiluje o vydávání knih s většími písmeny nejen pro seniory, ale i pro ostatní čtenáře, kteří preferují texty s většími písmeny. Paní Komůrková spolupracuje též s naším Domovem na přípravách oslavy Dne seniorů, kde vystupují i žáci ze ZŠ Jevišovice.
Knihovnice absolvovala na FF MU kurz Učící knihovník, díky kterému může zařadit do besed i další prvky, jako např. téma informační gramotnost. Knihovna pořádá také besedy pro žáky jiných škol, kteří mají tyto besedy spojené s vlastivědným a dějepisným výletem do Jevišovic. Velmi intenzivně spolupracuje i s místní MŠ a ZŠ. Pořádá tematické besedy, navazující na právě probírané učivo, a to nejen z literatury, ale i z dějepisu, zeměpisu a občanské nauky. Besedy jsou vždy interaktivní. Aktuálně se zabývá myšlenkami na příměstský čtenářský tábor, klub přátel stolních her či vydávání časopisu, kdy by redaktory byly děti z místní ZŠ. Paní Zdenka Komůrková stále hledá nové, mnohdy netradiční cesty k tomu, aby si získala nové čtenáře, udržela stávající, a aby se vůbec všichni zapojili do čtení. I proto spolupracuje např. s hokejovým klubem HC Orli Znojmo. Sportovci dětem přibližují svůj vztah k četbě, inspirují je svou cílevědomostí. Děti zjišťují, že i sportovci musí být vzdělaní, že musí být zdatní v jazycích, aby v dnešním vrcholovém sportu mohli uspět. Za tuto aktivitu byla knihovna Jevišovice oceněna 3. místem v celorepublikové soutěži Knihovna jinak 2018. Soutěže se účastnilo celkem 100 knihoven z celé České republiky.
V roce 2019 získala knihovna Jevišovice 1. místo v této celorepublikové soutěži Knihovna jinak 2019.
Městská knihovna Jevišovice spolupracuje s Nemocnicí Znojmo. Zastřešuje Knižní pohotovost, což je vlastně obdoba Knihy do vlaku. Tato služba je ve znojemské nemocnici velmi vyhledávaná. Jedná se o bezplatné půjčování knih a časopisů na místech, která jsou frekventovaná a kde současně lidé tráví delší dobu. Knihovna se také podílela na sbírce knih pro dětské oddělení znojemské nemocnice.
Paní Komůrková realizovala projekt Čtení bez hranic. Jednalo se o aktivitu, jejímž cílem bylo jednak sdílení čtenářských zkušeností mezi studenty různých zemí a také využívání a rozšiřování jazykových znalostí. Vzniklo to díky zjištění, že české děti nerozumí slovenštině a naopak. Na sociální síti Facebook vznikla skupina, kde mohou studenti diskutovat o literatuře, povinné četbě a aktivitách spojených s literaturou. Do budoucna by jej chtěli rozšířit o angličtinu a němčinu.
Nejenom, že si paní Komůrková získává stále nové čtenáře, ale za dobu její působnosti se podařilo knihovnu zvětšit o studovnu s čítárnou, navýšit počet PC s připojením k internetu, pořídit čtečky e-knih, zprovoznit on-line katalog, rozšířit prezentaci knihovny o facebookové stránky, neustále si rozšiřuje své vzdělání a spolupracuje se spoustou knihoven. Realizovala knižní bazar a stále přijímá od dárců knihy k doplňování fondu či k doplňování Knižní pohotovosti.
Knihovnice též doručuje knihy imobilním čtenářům, či těm, kteří, z důvodu nemoci nebo časové tísně, nemohou přijít osobně do knihovny. Knihy doručuje nejen po Jevišovicích, ale i do okolních obcích. Spolupracuje s maminkami na rodičovské dovolené, pro které založila sdružení maminek nazvané Jevišováček.
Paní Komůrková spolupracuje i s ostatními spolky, jako např. s jevišovickým fotbalem či s mladými hasiči.
Spolupracuje také se spolkem žen – seniorek v nedalekých Střelicích a domluvila spolupráci tohoto spolku s podobným spolkem z Hlubokých Mašůvek.
Pořádá přednášky, besedy, workshopy, vzdělávací lekce a další akce nejen pro čtenáře knihovny, ale i ostatní občany z Jevišovic a okolí. V současné době zde probíhají pro všechny zájemce zdarma kurzy anglického jazyka a je možnost zde absolvovat výuku autoškoly. Paní Komůrková připravuje tiskové zprávy k některým akcím, pořádaným městem Jevišovice, zajišťuje výstavy do Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích a ve volných chvílích chodí do expozice Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích také provázet.
Je kontaktní osobou v komunikaci pro praxi studentů oboru Cestovní ruch pro absolvování praxe.
Spravuje webové a facebookové stránky Jevišovice – historie a zážitky. Je také amatérskou fotografkou. Nejraději fotí Jevišovice a jejich okolí a fotografie umísťuje právě na zmíněný web a facebook. Zviditelňuje tak krásy městečka Jevišovice.
Dále spolupracuje s aktivitou Znojemsko na dřeň, která se zaměřuje na podporu Českého národního registru dárců kostní dřeně. V knihovně je sběrné místo pro konkrétní akce. V rámci projektu „Sdílená zkušenost“ byla v knihovně na stáži učitelka ČJ a současně knihovnice ze SŠ ve Znojmě.
Dále je paní Zdenka Komůrková spolupořadatelkou hudebního festivalu Jevišovický hlas, což je meziregionální přátelské setkávání pěveckých sborů.
Díky paní Komůrkové získala knihovna řadu ocenění:
-V roce 2014 od MZK za nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a za podporu kulturního a společenského života v obci.
-V roce 2015 v soutěži Městská knihovna roku v kategorii do 5.000 obyvatel za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity.
-V roce 2016 získala knihovnice Zdenka Komůrková ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje.
-V roce 2016 získala knihovnice také Poděkování z Městské knihovny Znojmo za vynikající práci v oblasti knihovnictví.
- V roce 2017 obdržela knihovna ocenění v soutěži Městská knihovna roku za obnovu interiéru knihovny.
-V roce 2018 se knihovna umístila na 3. místě v soutěži Knihovna jinak.
-V roce 2018 získala knihovna při příležitosti Slavnostního setkání knihoven Jihomoravského kraje ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje v kategorii 1.001 – 3.000 obyvatel.
- V roce 2019 se knihovna díky paní Komůrkové umístila na 1. místě v celorepublikové soutěži Knihovna jinak.
- V roce 2019 byla knihovna oceněna jako 1. v kategorii 1.001 – 3.000 obyvatel v soutěži Komunitní knihovna Jihomoravského kraje.
Zajímavostí především je to, že všechny tyto aktivity zajišťuje pouze 1 knihovnice – právě paní Zdenka Komůrková, která je navíc zaměstnaná v knihovně pouze na částečný úvazek. Většinu uvedených aktivit tedy realizuje ve svém volném čase.
Práce ji ale neskutečně baví a naplňuje. S oblibou říká, že nechodí do práce, ale do knihovny. Knihovna se díky paní Komůrkové stala místem přátelského setkávání nejen čtenářů, ale i ostatních obyvatel Jevišovic a okolí i všech generací.
A jak sama paní Zdenka Komůrková říká, nejvíce ji těší, že se z jejich přátel stávají čtenáři a ze čtenářů přátelé, PROTO JÍ PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ A CENA Ď. My si její práce velice vážíme, zvláště při její každodenní vytíženosti, a přesto si najde ještě čas zavítat k nám do Domova pro seniory Jevišovice a procítěně předčítat seniorům. Využíváme této příležitosti k poděkování a ocenění její práce. Dovolujeme si říci, že se z knihovnice stala velká osobnost, která se významně podílí na dalším rozvoji všech občanů v okolí.

Oblastní charita Blansko nominuje:

Ing. Marek Trzaskalik, Ing. Ondřej Homolka, Czekopol s.r.o., - Týdenní pobyt Emanuel Doubravice, sociální služba týdenního stacionáře -
V životě máme za to, že těžké a nepředvídatelné věci nám naši cestu komplikují a ztěžují. Ale občas zažijeme něco, co se podobá pohádce s dobrým koncem. A někdy je to právě díky těžkým situacím.
Tak se to stalo i na Vánoce 2014. V Emanueli Doubravice (je to týdenní stacionář pro lidi se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením) náhle ze dne na den dosloužil elektrický sporák, kde se připravují jídla pro celý stacionář.
A tehdy vedoucí stacionáře paní Hana Tenorová se zmínila o potížích svému dlouholetému kamarádu panu Marku Trzaskalikovi. Ten nezaváhal, probral celou situace se svým obchodním partnerem Ondřejem Homolkou a obratem za firmu Czekopol poslali významnou finanční pomoc stacionáři. A tak díky rychlé pomoci zachránili oba jednatelé Vánoce všem uživatelům stacionáře. To byl ovšem jen začátek spolupráce. Každý rok se rozhodli pomáhat velkorysou finanční částkou, díky které se mohlo zútulnit celé zařízení i jeho venkovní část.
Obětavá práce pracovníků stacionáře a jeho uživatelů dostala nový rozměr. Díky úpravám se mohly rozšířit aktivity s lidmi s hendikepem a tím i výrazně rozšířit možnosti stacionáře.
Pan Marek Trzaskalik a jeho manželka Jana začali pravidelně zařízení navštěvovat a stali se tak jeho “neoficiálními” patrony. Účastní se pravidelně vánoční besídky, kdy se z nich stane “Ježíšek”, který naděluje, protože dárky pod stromečkem jsou především jejich zásluha. A když je poprvé radostně objal někdo z dospělých uživatelů stacionáře - těch “kluků” nebo “holek” kterým tluče v tělem srdce dvouletého dítěte, tak věděli, že je to opravdu z lásky a vděčnosti.
Pan Trzaskalik a pan Homolka jsou lidé s velkým srdcem, protože pomáhají “těm nejmenším mezi námi...” Jsou to nejen podporovatelé s velkým “P”, ale opravdoví kamarádi týdenního stacionáře Emanuel Doubravice. Jsou to ti, kdo šíří dobro kolem sebe.

Oblastní charita Tišnov nominuje:

MOUKA TIŠNOV, s.r.o. - Firma MOUKA TIŠNOV, s.r.o. je jedním z našich nejvýznamnějších podporovatelů. Patří mezi ty vzácné firmy, které vnímají potřebu podporovat místní organizace. Podporuje nás během roku všemi možnými způsoby hned několikrát.
Každoročně s námi spolupracuje na veřejné sbírce Koláč pro hospic. Firma nám dává finanční dar, za který dostane odměnou koláče. Ty rozdává svým zaměstnancům během svačinové přestávky. Také nám umožňuje nabízet charitativní koláče v prostorách firmy přímo zaměstnancům a podněcuje k podpoře dobré věci.
Firma MOUKA Tišnov přispěla na automobil Dacia, který využívá pečovatelská služba na svých cestách k uživatelům, zejména k rozvozu obědů.
Zapojí se do každé legrace, zvlášť když jde o vážnou věc. Třeba podporují mentálně postižené v Chráněném bydlení tím, že hrají charitativní bowling.
MOUKA TIŠNOV nás podporuje finančně, protože ví, že darované prostředky využijeme pro pomoc nejpotřebnějším.
Děkujeme, že na ně myslí a skrze nás jim pomáhají.

Národní divadlo Brno nominuje:

VARS A.S. - Festivaly - Divadelní Svět Brno a Janáček Brno - Firma VARS podporuje obě festivalové aktivity Národního divadla od roku 2014, podpora je stabilní a narůstá.

OHL ŽS A.S. - Podpora ND Brno - Po dvou letech generálního partnerství významné stavební firmy vůči Národnímu divadlu Brno je zjevné, že jde o cestu správným směrem.

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace nominuje:

Mgr. Lucie Šimoníková - Lucie Šimoníková odpracovala v rámci dobrovolnictví 154 hodin, a to i přes to, že pracuje na plný úvazek ve svém zaměstnání. Lucie pomáhala na chovatelském úseku, ale také se jako dobrovolnice účastnila i akcí pořádaných zoologickou zahradou.

Lenka Brlicová - Lenka Brlicová jako dobrovolnice v brněnské zoologické zahradě odpracovala na chovatelském úseku 161 hodin, svou pomocí velice pomohla chovatelům v jejich náročné práci.

Petra Kaldová, ředitelka AZS RECYKLACE ODPADU s. r. o., nominuje:

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. - Osvěta recyklace stavebních a demoličních odpadů - Miroslav Škopán je zakladatelem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice, neúnavný propagátor zlepšování životního prostředí a zpracování stavebních demoličních odpadů na výrobky podle stávajících norem a zákona o odpadech.
Zakládající člen a předseda Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice (1995), přátelský a laskavý člověk Miroslav Škopán vystudoval Fakultu strojní VUT v Brně, kde je od roku 1977 až dosud také zaměstnán jako akademický pracovník.
Letos již 25. rokem zastává funkci předsedy Asociace pro rozvoj recyklace stavebních a demoličních odpadů v ČR, aktivně přednáší, zastával a nadále zastává řadu funkcí v orgánech, asociacích a radách působících v oblastech ochrany životního prostředí, přírodních materiálových zdrojů a další, a to nejen v České republice, ale i v mezinárodním měřítku.
Jeho snahou bylo, je a bude šířit osvětu v oboru a válcovat předsudky ze znovuvyužití recyklovaných stavebních odpadů ve stavbách, a tím šetřit nejen životní prostředí, ale i přírodní surovinové zdroje nerostů a vlastní ekonomiku staveb.
Od roku 1995 se aktivně podílí na prosazování, optimalizaci a legislativních zlepšeních recyklace stavebních odpadů. Je členem Rady odpadového hospodářství České republiky ministra životního prostředí, členem Pracovní skupiny pro druhotné suroviny v rámci Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR Ministerstva průmyslu a obchodu, je předsedou mezinárodní asociace recyklace EQAR. Dále publikuje v odborných časopisech a na internetu, přednáší, při pedagogické činnosti předává své zkušenosti studentům, podílí se na vědeckovýzkumných projektech, působí jako znalec v oboru dopravní, manipulační a drtící techniky – zvláště pro zpracování stavebních demoličních odpadů… Co se týká recyklace stavebních odpadů, je významným vizionářem, který své vize, i díky nekompromisnímu jednání pro dobrou věc, přenáší do reality, čímž nemalou měrou přispívá k ochraně životního prostředí.
Výrok pana docenta: „Recyklované kamenivo ve stavební výrobě nacházelo, nachází a nacházet bude stále široké uplatnění. Při jeho použití dochází jak k šetření nerostného bohatství (ani zásoby kameniva nejsou nekonečné), tak i úsporám při vlastní stavbě“. Všudypřítomná Nerudova otázka „Kam s ním?“ je tedy v případě stavebních a demoličních odpadů zodpovězena!
Za celoživotní přínos recyklaci stavebních a demoličních odpadů patří Mirkovi velký dík!

Dětský domov, Tišnov nominuje:

Tomáš Slavata - Pomoc dětským domovům v době koronakrize. T. Slavata se věnuje dětem z dětských domovů také jako mentor – má vhodné životní zkušenosti, sportovní minulost. Navíc má dar předat zkušenost a motivovat k úsilí. Zejména pro chlapce je vhodným životním vzorem. - Pan Slavata objížděl s partou nadšenců dětské domovy a distribuoval ochranné prostředky, kterých jsme neměli nazbyt. Jeho zásluhou mnoho zejména malých dětí netrpělo alergiemi na dezinfekci, neboť dovážel šetrné prostředky a také krémy a masti na potíže způsobené agresivní dezinfekcí. Nabízel pomoc všeho druhu, stačilo jen napsat, či zavolat. Vše nezištně a tedy zdarma. Takových lidí v této složité době nebylo mnoho. Prosím o nominaci a poděkování za pomoc, podporu a motivaci zaměstnanců dětských domovů. Osobně navštěvoval terén a velmi dobře věděl o našich potížích a dokázal ocenit naši téměř nekončící práci. Děkuji a vážím si jeho práce a zejména lidského přístupu. Hana Štrajtová – ředitelka Dětského domova v Tišnově.

Charita Strážnice nominuje:

Martin Zamazal, koordinátor mimořádných situací, Arcidiecézní Charita Olomouc - Vynikající koordinace Charit olomoucké arcidiecéze v období nouzového stavu - V období, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, byl pan Martin Zamazal vždy pro mě a myslím si, že i pro ostatní ředitele Charit velkou oporou. Skvěle koordinoval mimořádné situace v našich Charitách, jeho tabulky a mejly nás provázely po celou tuto velmi těžkou dobu, kdy si nikdo nebyl jist, co bude platit zítra. Snažil se nám pomoci, sháněl pro nás ochranné pracovní pomůcky, po celou coronavirovou dobu nás podporoval a za to mu patří velké „Ď“.

Mgr. Alena Novotná, DiS., odbor sociálních věcí, oddělení koncepce a plánování, Krajský úřad JMK - Podpora a včasné informování sociálních služeb v období nouzového stavu - Chtěla bych nominovat do této kategorie také Mgr. Novotnou z JMK, která nás poskytovatele sociálních služeb vždy včas informovala o všech změnách, o nových mimořádných opatřeních MPSV i MZ, o usneseních vlády, jejich pokynech k aplikaci na poskytovatele služeb, o výdeji ochranných pomůcek a jiných, pro poskytovatele velmi důležitých informací. Patří jí velký dík, její mejly s informacemi nám přicházely vždy jako první a nejvíce mě udivovaly časy, ve kterých tyto informace přicházely – když vláda vydala nařízení ve 22.00, její email k nám přišel ve 22.15 hodin. Vždy přesné a čerstvé informace. VELKÉ DÍKY!!

Dětský domov Mikulov nominuje:

Tomáš Slavata - Opakovaně pan Tomáš Slavata pomohl našemu DD Mikulov v pomoci a dodávce přímo do domova s dezinfekčními prostředky jak na úklid, tak i na dezinfekci rukou. Desinfekce rukou je pro pokožku namáhavou záležitostí a Tomáš si dal ještě práci s tím, že získal šetrnou dezinfekci pro ruce s panthenolem a následnými krémy na ošetření rukou. Pomoc byla směřována nejen našemu DD, ale ostatním domovům po celé ČR. Poděkování také patří jeho přátelům, kteří v tomto Tomášovi pomáhali – tzv. „Hromová parta“. Tomáš je stále veselý, pomoc jiným je pro něj samozřejmou záležitostí. Vždy se zajímá i o to jak jinak by nám mohl pomoci, co nás trápí…apod. DĚKUJEME mu také za to, že nám pomohl se sportovní výbavou – zdarma nám totiž sehnal 15 spacích pytlů, kterých už jsme dlouho volali. Dodal také cestovní tašky, nějaký ten batoh, kufr, trička…
Pomoc Tomáše Slavaty pro náš DD Mikulov a naše děti znamenala, že na velký celospolečenský a celosvětový problém Covid- 19 nejsme sami. Že okolí není lhostejná pomoc. Prostředky, na dezinfekci, které nám Tomáš poskytnul v době jara, byla „nedosažitelnou“ a nedostupnou nebo velmi drahou záležitostí. Tomáš to ovšem uměl a získal několik mnoho litrů, které podělil mezi potřebné.
Nominaci za náš DD v současné době směřuji na dobu stavu nouze, díky pandemii, ale samozřejmě, že máme s panem Tomášem Slavatou dobré zkušenosti i z let předešlých. Spolupracujeme spolu několik let. Pořádá sportovní soutěže pro děti z dětských domovů a ústavní péče. Tato problematika mu není lhostejná.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz