www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2020 - info
Realizovaná krajská kola 2020
Krajské nominace 2020
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / Z L Í N S K Ý   K R A J -   C E N A   Ď   2020


Charita Uherský Brod nominuje:

WELCO, s.r.o. - Opakovaná podpora služeb Charity Uherský Brod – sponzor například pořídil pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny Uh. Brod (zajišťuje činnost hendikepovaným osobám z Uherskobrodska) šicí stroje pro výrobu textilních a jiných předmětů. Díky této výrobě mají klienti dílny zajištěnu aktivní a užitečnou činnost, získávají pracovní návyky a zdokonalují se ve zručnosti. - Firma Welco v čele s jednatelem Robertem Hnátkem pomáhá Charitě Uherský Brod již řadu let, velmi vstřícně, opakovaně a pravidelně. V uplynulých letech firma podpořila například činnost Domácí hospicové péče (příspěvek na automobil pro zdravotní sestru této služby), či zakoupila šicí stroje pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny Uherský Brod. Bez této pomoci bychom museli složitě shánět prostředky na podporu výše uvedených služeb, a to především oslovením jiných sponzorů, což bývá v současnosti velmi složité, a prostředky ze zdrojů Zlínského kraje a města Uherský Brod či dalších obcí, na podporu všech služeb Charity Uherský Brod (máme 220 zaměstnanců a působíme na celém území regionu) nestačí.

Slovácké strojírny Uherský Brod - Opakovaná podpora služeb Charity Uherský Brod. Například: příspěvek na automobil pro sestru Domácí hospicové péče, nákup zdravotnických přístrojů pro Domácí zdravotní a hospicovou péči, pořízení zvedáku pro manipulaci s nehybnými či těžce pohyblivými klienty v zařízeních Charity Uherský Brod pro seniory. - Firma Slovácké strojírny pod vedením ředitele Ing. Jiřího Rosenfelda, CSc, opakovaně, a řadu let velmi ochotně podporuje služby Charity Uherský Brod. Bez pomoci této společnosti by bylo velmi obtížné získat prostředky na vybavení mnohých služeb Charity Uherský Brod, protože prostředky z obvyklých zdrojů a podporovatelů na činnost naší velké Charity Uherský Brod nestačí. Charita Uherský Brod působí v celém ORP Uherský Brod, provozujeme mimo jiné řadu domovů pro seniory v různých obcích regionu a velké množství služeb pro potřebné (sbírková činnost, sociálně – první poradna, ošetřovatelské a hospicové služby, atd.)

Linea Nivnice, a.s. - Opakovaná podpora služeb Charity Uherský Brod. Například: Příspěvek na automobil pro Domácí hospicovou péči Uherský Brod, sponzorská podpora (občerstvení) pro účastníky každoročního plavání pro hendikepované osoby regionu, materiální podpora (výrobky firmy) Centra potravinové a materiální pomoci (slouží lidem v akutní sociální nouzi). - Firma Linea Nivnice v čele s generálním ředitelem Gabrielem Slanicayem dlouhodobě a opakovaně poskytuje svou podporu řadě služeb Charity Uherský Brod. Bez této pomoci bychom podporu našich služeb zajišťovali jen velmi těžce, protože ne všechny služby jsme schopni plnohodnotně pokrýt ze zdrojů od našich tradičních podporovatelů (Zlínský kraj, obce regionu). Pan Slanicay je navíc velmi ochotný, se zájmem si vždy vyslechne naše argumenty a důvody žádostí o podporu a je nám vždy nakloněn pomoci.

Charita Valašské Meziříčí nominuje:

Skautský 1.oddíl Naděje , Michaela Kubišová - Začnu pěkně od začátku. Charita Valašské Meziříčí, kromě poskytování sociálních a jiných služeb, organizuje celou řadu různorodých akcí. Jejich realizaci většinou zabezpečuje prostřednictvím svých zaměstnanců. Jsou ale i takové akce, při kterých se bez pomoci dobrovolníků neobejdeme. Je to například Tříkrálová sbírka, Benefiční ples a jiné.
Před čtyřmi roky nám pomoc při Tříkrálové sbírce nabídla studentka prvního ročníku střední školy. Rádi jsme její nabídku využili. Už při ukončení sbírky řekla, že by ráda naši Charitě pomohla s přípravou benefičního plesu. Její zájem pomoci jsme opět přivítali. Dosud jsme věděli „jen“ o jedné slečně. To, že za ní stojí celý skautský oddíl, jsme se dověděli, jakmile naplno propukly přípravy benefičního plesu. Míša se svými skautskými kolegy se ujala výzdoby celého sálu, obsluhy fotokoutku, zajištění cen do tomboly, prodeje losů,…. No prostě zapojili se tam, kde bylo potřeba.
Od té doby skautský oddíl pomáhá naší Charitě pravidelně na akcích, které připravujeme pro širokou veřejnost. Je to již zmíněný Benefiční ples, Tříkrálová sbírka, Férová snídaně, Ukliďme Česko, Adventní akce – příprava adventních věnců, a jiné.
Rozsah jejich pomoci záleží na aktuální potřebě. Třeba na letošním Benefičním plese se skauti ujali mimo jiné i přípravy programu, moderování, pořizování fotek,…Mladší skauti zase pomáhají „v zázemí“. Třeba tím, že chystají drobné předměty na výzdobu sálu.
Výše uvedené příklady jasně ukazují, že možnosti jak se podílet na pomoci neziskové organizaci jsou velmi široké a různorodé. Cennější, než finanční příspěvek, je ale nasazení mladých lidí, jejich pozitivní energie, ochota pomoci druhým, věnovat nezištně svůj čas a energii ve prospěch druhých. Velmi si ceníme jejich iniciativy, nápadů, energie, času a lásky.
Za ty roky spolupráce jsme se stačili více vzájemně poznat. Skauti a skautky z Naděje nepomáhají jen naši organizaci, ale aktivně se zapojují do celospolečenského dění. Skautský 1.oddíl Naděje z Podlesí je krásným příkladem pro další mladé lidi. Naše Charita jim za vše moc děkuje.

Markéta Dřímalová - Markéta Dřímalová patřila a pořád ještě patří k charitním stálicím. Je to naše dlouholetá a spolehlivá pracovnice, která se v posledním roce přerodila v dobrovolnici. Jako maminka pěti dětí k nám nastoupila v roce 2000 po dlouholeté mateřské dovolené. Začínala jako sociální asistentka, při práci vystudovala vysokou školu a až do svého odchodu do důchodu loni na jaře pracovala jako sociální pracovnice ve službách prevence. V pracovním poměru pokračovat nechtěla, ve volném čase ji bohatě zaměstnávala a zaměstnává péče o nemocnou maminku a střídavé hlídání 12 vnoučat. Na Charitu však Markéta nezanevřela a ihned po odchodu do důchodu začala u nás dobrovolničit. Spolehlivě přijde na každé naše zavolání. Pomáhá s realizací všech našich benefičních a osvětových akcí, ať se jedná třeba o Noc venku, benefiční ples, Férovou snídani, dny otevřených dveří, dny sociálních služeb…. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Markéta je prostě všude, kde je potřeba. Přináší s sebou nejen svůj čas a nasazení, ale i pohodu, laskavost a spoustu pozitivní energie.
Přesto, že kromě péče o širokou rodinu ji zaměstnává i spousta koníčků, momentálně přemýšlí o další dobrovolnické činnosti u nás, a to v našem domově pro seniory. Klid, který z ní vyzařuje, její moudrost a dobrá nálada jsou pro nás všechny velkou motivací. Markéto, děkujeme.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz