www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2020 - info
Realizovaná krajská kola 2020
Krajské nominace 2020
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / O L O M O U C K Ý   K R A J -   CENA Ď   2020


Domov Větrný mlýn Skalička, p. o. nominuje:

Obec Skalička - podpora akce „Divadelní Skalička“- přehlídka divadel domovů pro osoby se zdravotním postižením – Sponzorský dar 200 tisíc korun, poskytování bezplatně sokolovny pro akce Domova, nejen pro akci uvedenou v předchozím sloupci. Bez sponzoringu by nebylo poskytnuto občerstvení účastníkům akcí, ceny za umístění.

Roska Olomouc z.p.s. nominuje:

Petr Jiříček - Podpora Organizace Roska Olomouc.z.p.s -pacientů z Roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Pořádá ze skupinou pryor již 6 ročník Rozkafestu na podporu naší organizace. Celý čistý zisk věnují na pomoc Nám s roztoušenou sklerózou mozkomíšní. - Pro naší organizaci je tato podpora Moc moc důležitá. Jsme nezisková organizace na provoz a veškeré aktivity, které pro své klienty pořádám si musíme z převážné části sehnat sponzorské dary. Z těchto darů pořádáme rekondiční rehabilitační pobyty, celoroční cvičení pro klienty, přednášky i volnočasové aktivity. Bez takových milých ochotných láskyplných lidiček by mnoho našich klientů, bylo převážnou část svých životů doma, jen v domácím prostředí, takto za pomocí těchto úžasných lidí pod vedením p. Jiříčka mohou odjet ze svých domovů, setkat se se svými kamarády a přáteli pobýt v jiném prostředí než prostředí domova… JE PROSTĚ ČLOVĚK ZE SRDCEM NA PRAVÉM MÍSTĚ. Neumím to popsat, jsou úžasní, osobní poděkování již bylo mnohokrát, ale určitě si zaslouží poděkování veřejné.

Michal Škrabal - Podpora organizace Roska Olomouc .z.p.s. Pomoc při pořádání Roskafestu ..bezmezná pomoc obětování hodin a hodin ze svého volného času pro pacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. - To co platí u Pana Jiříčka platí taktéž pro pana Škrabala, tolik hodin kolik obětovali tito človíčkové, aby od srdce pomohli se nedá slovy popsat. Jsme velice rádi, že jsou, že pomáhají a že my jim můžeme jinou cestou také moc, moc poděkovat za to co pro nás dělají… Děkuji moc. Tato setkání s těmito úžasnými lidičkami, je okouzlující všichni se moc dobře bavíme a nezáleží na tom zda jsme na vozíčku nebo nám ještě nohy slouží… Děkujeme!

Moravské divadlo Olomouc nominuje:

Ing. Ladislav Vitoul - Zakládající člen Mecenášského klubu Moravského divadla Olomouc - Pan Vitoul a jeho rodina dlouhodobě podporují Moravské divadlo Olomouc. V září 2019 se stal prvním mecenášem MDO. Na základě jeho příkladu začali do Mecenášského klubu vstupovat další lidé.

Maltézská pomoc, o.p.s., Jeseník nominuje:

Jana Švecová - dobrovolnice do DPS Soužití 2005, Na Bukovci - Paní Švecová začala pravidelně chodit do domova s pečovatelskou službou před docela nedávnou dobou. Sociální pracovnice jí navrhla návštěvy klientky, která podle jejího názoru potřebovala společnost. Klientka se cítila velmi osaměle, smutně, odmítala veškeré podněty i aktivity, zkrátka vše, co se v domově dělo. Nechtěla ani slyšet o nějaké společnosti. Před první návštěvou klientky sociální pracovnice paní Švecovou varovala, že se může stát, že klientka ji bude odmítat, že s ní nebude chtít hovořit. Paní Švecová se nezalekla a s úsměvem se této výzvy ujala. Po první návštěvě, kdy si spolu s klientkou jen nenuceně povídaly, se paní Švecová vrátila veselá, s radostí, že někomu zpříjemnila den a už se těšila na návštěvu další. Stejně tak i klientka, které tahle, pro někoho možná malá pomoc, udělala obrovskou radost. Během několika dalších návštěv se ženy sblížily a teď se těší jedna na druhou. Povídají si, hrají deskové hry a dělají navzájem radost jedna druhé. I o tomhle je pomoc druhým. Netřeba vždy velkých gest. Občas stačí pouze vědět, že nám někdo naslouchá a skutečně mu na nás záleží, abychom byli šťastní.

Divadlo Tramtarie, z.ú., Olomouc nominuje:

Ing. Tomáš Žák, ŽOLÍKOVÁ PRÁCE s.r.o. - Tomáš Žák finančně podporuje provoz Divadla Tramtarie dlouhodobě. Pomáhá nám i zajišťovat akce pro firmy, na které má kontakty, přináší tak do divadla peníze i nepřímo. V roce 2020 ovšem doslova zachránil přežití divadla v době koronavirové krize. Divadlo přišlo ze dne na den o všechny tržby, přitom z tržeb je ze 70% živo, dotace činí pouze 30% rozpočtu. Krize přišla ve chvíli, kdy ještě žádné dotace divadlu nepřišly, nebyly tržby a divadlo ještě muselo vracet divákům již zakoupené vstupné za měsíce březen a duben. Divadlo se ocitlo ze dne na den v likvidační situaci. Byl to pan Žák a jeho firma Žolíková práce, který nám v těžké době a i pro něj nejisté situaci půjčil nemalou sumu peněz na vykrytí těch několika měsíců, než jsme byli schopni se v divadle vzpamatovat a začít opět hrát a generovat tržbu. Za to mu patří náš obrovský dík. Pokud by pan Žák takto nezareagoval, Divadlo Tramtarie by už zřejmě po 15 letech své existence nefungovalo.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz