www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2020 - info
Realizovaná krajská kola 2020
Krajské nominace 2020
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / K R A J   V Y S O Č I N A -   C E N A   Ď   2020


Dětský domov, Jemnice nominuje:

Spirax Sarco spol s r.o. - Financování volnočasových aktivit a dětských táborů pro naše děti, formou finančních sponzorských darů, vypsání projektu na výměnu oken na naše odloučené pracoviště.

Constructing s.r.o. - Firma Constricing s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje již šestým rokem. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí nebo nám pomáhají materiálně při opravách a stavbách – stavební materiál zdarma nebo s výraznou slevou. Oba manželé jsou naprosto úžasní, pomáhají nám kde můžou. Z naší strany jim patří velké poděkování.

IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s. r. o. - Pro nás je firma IBM a zvláště zaměstnanci, kteří tam pracují vyloženě srdeční záležitostí. S naším dětským domovem spolupracují a snaží se pomáhat nejen v období Vánoc. Jde vždy o velmi srdečné a přátelské setkání.
- Projekt, z kterého se financuje volnočasové a vzdělávací aktivity našich dětí.
- Zajištění vánočních dárků pro naše děti.
- Nefinanční dary v podobě školních a kancelářských pomůcek.

ALTREVA spol. s r.o. - Firma ALTREVA spol. s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje od roku 2004. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí.

Stanislav Kamínek - Pan Kamínek je soukromou osobou, který spolupracuje s naším dětským domovem již asi 11 let. Je to báječný člověk, který je pro naše děti i morálním vzorem. Vše dělá zcela nezištně a s velkou láskou k našemu dětskému domovu.
- Pravidelně kupuje několikrát ročně dorty na všechny rodinné skupiny.
- Pořádá zdarma koncerty a hudební vystoupení žáků z LŠU v našem dětském domově.
- Podporuje naše děti formou finančních darů (na LDT, výlety, financování zájmových kroužků.
- Vozí dětem drobné dárky, nakopírované písničky.
- Kupuje dětem výtvarné potřeby a různé pomůcky pro kreativní tvoření.

Tomáš Slavata - Velké poděkování patří panu Tomáši Slavatovi a jeho „Hromové partě“, který nás od začátku pandemie zásobovali dezinfekcí. A to nejen nás, ale i všechny dětské domovy i jiné organizace po celé republice. Pan Slavata k tomu nepotřeboval velkou nadaci ani vyhlašovat velké sbírky, ale dokázal společně spojit své přátelé z řad sportovců a jejich peníze, možnosti a priority směřovat jedním cílem – pomoci druhým. To nejkrásnější na tom všem je, že to je pouze o lidech a přátelích, kteří do toho s ním šli. Tisíce kilometrů za volantem, tisíce litru dezinfekcí a spousty osobního času. Své závozy antibakteriálních gelů z Manufaktury ještě vylepšoval několika dalšími drobnostmi a radostmi na přilepšenou pro děti i vychovatele (energetickými nápoji Atomic pro vychovatele, bonbóny Skittles, zdravými lahvemi, společenskými hrami, sportovními potřebami pro děti), abychom celou situaci lépe zvládali. Jste skutečně úžasný člověk a velmi si Vaší náklonosti k dětským domovům vážíme a věřte, že nejen my. Každý z nás je pro někoho andělem. Vy jste ten anděl, pro nás. Ten, který pomáhá i druhým udělat ten správný krok, ten který motivuje ostatní v důležitých životních rozhodnutích, ten který se objeví vždy v tu správou chvíli. Pana Slavato a Hromová parto, mnohokrát děkujeme!!!!

Denní centrum Barevný svět, o.p.s., Třebíč nominuje:

Lékárna MEDICAMEN spol. s.r.o. - Lékárna Medicamen v čele s paní Libuší Šindelkovou podporuje Denní centrum Barevný svět pravidelně už patnáct let – tzn. po celou dobu jeho existence. V době, kdy naše centrum vznikalo, byla dokonce jedním z prvních podporovatelů. Její podpora je pro naši činnost velmi významná, protože finanční částka, kterou paní Šindelková centru každoročně věnuje, není ani v nejmenším zanedbatelná. Pomáhá nám v tom, abychom mohli naše služby pro lidi s mentálním postižením nabízet ve větším rozsahu a pravidelně zkvalitňovat zázemí pro jejich poskytování.
Na podoře paní Šindelkové je obdivuhodná obrovská skromnost. Nestojí o přílišnou publicitu, na projevy díků většinou reaguje slovy: „Jste hodní, ale to jste nemuseli.“ Ale my chceme… :-)
A právě proto bychom rádi prostřednictvím této ceny vyjádřili velké a hlasité Ď za patnáctiletou přízeň a pomoc. Moc si jí vážíme!

Zoologická zahrada Jihlava příspěvková organizace nominuje:

Miloš Zvoníček - Dobrovolník v Zoo Jihlava - Miloš Zvoníček chodí jako dobrovolník na zoologické oddělení Zoo Jihlava, kde pomáhá chovatelům od roku 2018. Věnuje tak svůj volný čas – víkendy – práci v zoo. Jeho pomoc o víkendech je pro nás velkým přínosem, neboť na rajonu, kde jsou ve všední dny tři chovatelé, je o víkendu pouze jeden.

Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Chotěboř nominuje:

Mgr. Stanislav Pavlíček - Mgr. Stanislav Pavlíček vystudoval historii, anglistiku a amerikanistiku na FF UK v Praze. Již od studií se zabývá historií železnic, v současnosti se profesně věnuje především výuce anglického jazyka a překladatelské činnosti. Pan Pavlíček je velmi činný v kulturní oblasti, hlavně v oblasti vydávání knih v rámci Chotěbořské edice, která má s jeho velkým přičiněním již 27 úspěšně vydaných knih. Je též šéfredaktorem a vlastně „otcem“ čtrnáctideníku Chotěbořské ECHO, které je velmi dobře hodnoceno jak Chotěbořáky, tak i čtenáři ze vzdálených měst. Každé číslo vychází nákladem 4100 ks a je distribuováno všem občanům města zdarma. Pan Pavlíček je jednatelem Spolku přátel železnice v Chotěboři a již několik let v Chotěboři spolupořádá rozličné akce pro děti i pro širokou veřejnost. Již řadu let je zastupitelem města Chotěboř, z této pozice je mj. zapojen do mnoha projektů v Chotěboři, kde je vždy platným a aktivním členem. Občasně se věnuje též přednáškové či lektorské činnosti (např. na Senior akademii).
https://chotebor.cz/choteborska-edice/ds-1176
https://www.chotebor.cz/assets/File.ashx?id_org=5283&id_dokumenty=18197
https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/6152-Jak-jsme-v-Chotebori-poradali-oslavy-145-let-zeleznice/

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Pomoc při splnění vánočních přání pro děti v centru. Jsme jim moc vděčni za to, co dělají!

Oblastní charita Třebíč nominuje:

KIDS FOR KIDS, spolek - Kids for Kids, spolek (Děti dětem) již léta podporuje Oblastní charitu Třebíč, konkrétně ranou péči, kterou třebíčská Charita provozuje. Pomáhá prostřednictvím koncertů dětí těm dětem, které potřebují pomoc. Např. vybavením snoezelenu na rané péči, pořízením různých přístrojů určených na terapie. V minulém roce zakoupením osvětlovací tabule a magického stolu, který stimuluje jemnou i hrubou motoriku. Děti na něm mohou hrát různé hry, které je rozvíjí. Slovy nelze vyjádřit vděčnost, kterou cítíme k panu Franku Spekhorstovi, jemuž patří velký dík za všechny aktivity Kids for Kids. V neposlední řadě je to i pomoc ze zahraničí pro Ukrajinu, kterou předseda spolku Frank Spekhorst zprostředkoval a vyjednal.

Nadace ČEZ - Nadace ČEZ je naším podporovatelem, bez kterého si neumíme činnost Oblastní charity Třebíč představit. Kdo by neznal Pomáhej pohybem? Prostřednictvím této aplikace, která lidi burcuje k pohybu a ještě jim umožní pomáhat všude, kde je to potřeba, pomáhá Nadace ČEZ tisícům lidí denně! - Oblastní charita Třebíč si nesmírně váží podpory Nadace ČEZ, která znamená pomoc při pořizování tolik potřebných automobilů pro služby, které Oblastní charita Třebíč poskytuje svým klientům v domácím prostředí, ale také při pořízení automobilu určeného ke svozu klientů do našich stacionářů Domovinka a Úsměv. Tím se zasloužila o to, že lidé nemusí být osamoceni doma, ale mohou svůj čas trávit v příjemném prostředí s námi a svými vrstevníky, zapojovat se do programů, tvoření, účastnit se přednášek. V neposlední řadě Nadace ČEZ pomohla s pořízením pergoly na zahradě Stacionáře Úsměv. Projektů, které podpořila, je mnoho. Důležité je, že je s námi a se všemi, kteří potřebují pomoc. Patří jim za to velké poděkování. Prostě Cena Ď!

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je naším podporovatelem, který nám pomáhá tam, kde to potřebujeme a kam pomoc těžko získáváme. Podporuje Oblastní charitu Třebíč při pořízení tolik potřebných automobilů pro terénní služby, při pořízení pomůcek pro malé klienty Rané péče Třebíč, aj. dalších projektech. - Oblastní charita Třebíč si nesmírně váží podpory Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, která znamená pomoc při pořizování tolik potřebných automobilů pro služby, které Oblastní charita Třebíč poskytuje svým klientům v domácím prostředí. V neposlední řadě Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pomohla s pořízením pomůcek pro malé klienty Rané péče Třebíč, která je součástí Oblastní charity Třebíč. Těmito klienty jsou děti od narození do sedmi let věku, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Raná péče podporuje celou rodinu, aby péči o své dítě zvládla.

Ludmila Tesařová, ALTREVA spol. s r.o. - ALTREVA je stálým partnerem Oblastní charity Třebíč. Poskytuje nám látky na výrobu kostýmů pro Tříkrálovou sbírku, Charitu podporuje finančně a pružně reaguje na naše potřeby. - Oblastní charita Třebíč si nesmírně váží podpory místní ALTREVY. Firma ani trochu neváhala a pružně reagovala na potřeby Charity a celého města Třebíč, když při vyhlášené karanténě před běžnou výrobou upřednostnila šití roušek. Za tuto okamžitou reakci a rychlé jednání si zaslouží Cenu Ď! Říká se, že v krizi se pozná pravá tvář lidí. My víme, že paní Ludmila Tesařová je úžasná pro svoje sociální cítění a snahu pomoci všude, kde je potřeba. A myslíme si, že by se její snaha měla konečně ocenit.

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou nominuje:

Jindřich Fáborský - Nadační fond Dobrodění - Jindřichovi nebylo ani třicet let, když si řekl, že mu kromě úspěšně rozjeté firmy zbývá ještě čas konat dobro. Založil pro Domov bez zámku Nadační fond Dobrodění, pracuje jako předseda správní rady a je hlavním sponzorem nadačního fondu. Nadační fondu umožňuje lidem s mentálním postižením žít život naplno a zapojit se plnohodnotně do běžné společnosti.

Michaela Dorazilová, Michal Sobko - Skupina Sebeobhájci - Míša s Michalem už pět let úspěšně vedou skupinu Sebeobhájců, kde se lidé s mentálním postižením učí stát si za svým a obhajovat svoje názory, přání a sny. Krom toho přiloží oba ruku k dílu, když je třeba pomoct na jakékoliv naší akci. Organizují oblíbené výlety. Jejich pomoc je hodnotná a cenná v mnoha směrech a jsou obohacením pro klienty i zaměstnance Domova bez zámku.

Hitrádio Vysočina - Strom splněných přání - Strom splněných přání a Hitrádio Vysočina patří neodmyslitelně k Vánocům na Vysočině již mnoho let. Po celou tu dobu rozmisťují vždy před Vánoci Stromy splněných přání v několika městech na Vysočině. Díky této akci pomáhají lidem s mentálním hendikepem plnit jejich vánoční přání.

Český rozhlas - Ježíškova vnoučata - Oceňujeme, že projekt nepřináší pouze dary, ale také zážitky a jedinečná setkání lidí, kdy jeden dává, druhý přijímá, ale obohaceni mohou být oba. Hezké je, že vše nekončí obdobím Vánoce, ale mnohé kontakty přetrvají a radost ze společného setkání, či dopisování je pak celoroční.

Nadace ČEZ - Revitalizace dvorku kavárny - Nadace ČEZ je náš dlouhodobý podporovatel. V loňském roce nadace přispěla na zlepšení vzhledu dvorku kavárny Pohodička a denního stacionáře. Díky její pomoci můžeme zakoupit nové posezení.

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc nominuje:

Ing. Miloslav Kliment, BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o. - Dlouhodobá podpora při akcích Strom splněných přání, zbudování víceúčelového hřiště, letos se bude podílet na zbudování naučných stezek kolem našeho zařízení - Pan Kliment, který má sám zdravotní problémy, dlouhodobě podporuje naše zařízení. Je to pro nás nesmírně důležitá pomoc jak finanční, která je ve stovkách tisíc, tak věcné dary a samozřejmě pomoc lidská. Vždy má srdce na pravém místě. Jsou chvíle, kdy nikdo nic nečeká a najednou se objeví auto od pana Klimenta, které je plné ovoce, sladkostí. Dále jsme v roce 2019 zařizovali nové bydlení pro naše uživatele, pan Kliment dodal televize, počítače, hry a hračky. Venkovní úpravy, které postupně budujeme, jsou financovány peněžními dary od pana Klimenta. Jeho kladný přístup k lidem, kteří jsou trochu jiní je velice motivující i pro jiné organizace i pro samotné soukromé osoby. Byli bychom velice rádi, kdyby byl pan Kliment /BDS s.r.o./ nominován na cenu Ď 2020.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub Úsměv Žďár nad Sázavou nominuje:

Obec Malá Losenice, starosta Jaromír Jonák - Podpora společných setkání rodin z klubu Úsměv Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí s občany obce Malá Losenice , bezplatné poskytování prostor k setkáním, finanční podpora - Členové klubu Úsměv spolu rádi tráví chvíle odpočinku. Klub nedávno oslavil 20. narozeniny a v posledních letech se vracíme více k původní myšlence spolků – sdružování. Náš klub nemá zázemí pro svoji činnost, v čemž nám pomohla právě obec Malá Losenice v čele se starostou Jaromírem Jonákem. Přesto , že se jedná o malou obec, která nedisponuje velkým rozpočtem, neváhali a již druhým rokem nás podpořili jak finančně, tak zapůjčováním prostor pro společná setkávání , kterých se mnoho občanů obce také aktivně účastní. Při těchto setkáních se boří mosty mezi světy rodin, které vychovávají zdravé děti a děti se zdravotním znevýhodněním. Navazují se nová přátelství se zanícenými lidmi, reprezentujícími ve společnosti postupně mizící upřímné a lidské vztahy. Všem velký dík..

Obec Vepřová, starosta Miroslav Nejedlý - Několikaletá významná finanční podpora činnosti klubu Úsměv - Obec Vepřová již několik let významně finančně podporuje činnost našeho klubu Úsměv Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. Díky této podpoře se podařilo uskutečnit mnoho krásných akcí napomáhajících Odstraňovat bariéry v přístupu k rodinám s dětmi se zdravotním postižením a jejich zapojování do běžného života a přinášet do jejich životů prostřednictvím pestré činnosti radost. Děkujeme.

Kateřina Tušilová, členka Kolegií ceny Ď 2020 nominuje:

Ing. Jitka Dobrovolná, BIOFARMA DoRa, s. r. o. - Nominuji paní Ing. Jitku Dobrovolnou na cenu Ď 2020 v kategorii ,,člověk na svém místě" za nekonečnou, dlouholetou práci a přínos společnosti v oblasti zemědělství. Paní Dobrovolná je spolumajitelkou BIOFARMY DoRa v Ratibořicích na Třebíčsku. Farmu založila spolu s rodinou v roce 1992 a zaměřuje se na chov koz, zpracování kozího mléka ve vlastní mlékárně a výrobu mnoha produktů z kozího mléka, např. ( jogurty, sýry,...). Díky jejímu odhodlání, tvrdé dřině a vytrvalosti se tato farma řadí mezi ukázkové ekologické farmy v ČR. Zároveň lidem ukazuje, že i zemědělství se dá dělat srdcem. Spolu s rodinou dává možnost lidem nahlédnout do života na farmě a zároveň najít cestu k domácím produktům, vyrobené s láskou a bez chemie. Vždyť tato farma podporuje jak prodej českých výrobků, ale hlavně české zemědělce. A proto vzdávám hold těmto lidem a děkuji prostřednictvím ceny Ď.

Mgr. Petra Trefilová, metodik a zaměstnanci Domova pro seniory Havlíčkův Brod nominují:

Ing. Hana Hlaváčková - Paní ředitelka výborně zvládla krizové řízení organizace v době 29.3.2020 – 31.5.2020, kdy byla na službu domov se zvláštním režimem, objekt Břevnice 54, uvalena karanténa z důvodu výskytu onemocnění Covid 19 u všech klientů služby (v té době 23 klientů) a řady zaměstnanců. Paní ředitelka v uvedené době pracovala cca 20 hodin denně, sháněla ochranné pomůcky pro práci s covid pozitivními (zejména respirátory a další pomůcky) a potřebné nové metodické postupy. Hledala další zaměstnance v době, kdy o naše nakažené klienty téměř neměl kdo pečovat, komunikovala s úřady, s hygienickou službou, zřizovatelem, hasiči, médii a dalšími a účinně tak zajišťovala pomoc tam, kde to bylo potřeba. Jsme hrdí na to, že ve většině případů naši covid pozitivní klienti zůstávali v péči v Břevnici a nemuseli být navzdory jejich nepříznivému zdravotnímu stavu hospitalizováni. Díky zavedeným opatřením nebyl onemocněním zasažen druhý objekt v Havlíčkově Brodě, ačkoliv funkčně jsou propojeny. Nominace je podávána s podporou zaměstnanců organizace, protože se domníváme, že nejen pracovní výkon, ale zejména osobní nasazení naší paní ředitelky v nejtěžší době, kdy jsme se obávali úmrtí klientů s onemocněním Covid 19 v těžkých stavech (ke kterým pak nakonec naštěstí většinou nedošlo) si zasluhuje veřejného poděkování.

Dětský domov, Náměšť nad Oslavou nominuje:

Tomáš Slavata - V době nouzového stavu, již od 19. 3. 2020, Tomáš Slavata kontaktoval dětské domovy a ihned začal tyto domovy zásobovat dezinfekčními prostředky, antibakteriálními gely, vitamíny pro děti, krémy na ruce atd. Tomáš Slavata a jeho Hromová parta opakovaně dojížděli do dětských domovů (i v pozdních nočních hodinách) a po celou dobu nouzového stavu dodávali vše potřebné zcela zdarma. Nelze vyjádřit slovy naši vděčnost za tuto nezištnou pomoc. Tomáši Slavatovi a jeho Hromové partě patří obrovský dík za tuto pomoc v nelehké době pandemie Covid -19. Tomáš si nominaci "Cena Ď za počiny v období šíření nemoci covid - 19" opravdu zaslouží a z naší strany je to to nejmenší, jak mu prostřednictvím ceny Ď poděkovat.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz