www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017
   - Beroun / Králův Dvůr
   - Blovice
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Olomouc
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Ústí nad Labem
   - Znojmo
Městská Kolegia 2017
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   -   B L O V I C E  2017


Kolegium místní ceny Ď v Blovicích nominuje:

Pavel Vlach - Za propagaci školy, pomoc studentům při zpracování prací v rámci Středoškolské odborné činnosti a maturitních odborných prací z biologie, za ochotu věnovat studentům volný čas, za vlastní vědeckou a publikační činnost.

Andrea Kolmanová - Za pomoc opuštěným a týraným psům v okrese Plzeň-jih a za organizování dalších aktivit, jako např. canisterapie, charitativních projektů a provozování hotelu pro psy.

Zdeněk Sviták - Za dlouholetou pedagogickou činnost, přínos k rozvoji blovického školství a aktivity spojené se zachováním samostatnosti Gymnázia Blovice, za práci pro město Blovice na poli kulturním i v orgánech obce, za občanské postoje a morální příklad.

Božena Šroubková - Za dlouholetou práci s mládeží, organizování a vedení volnočasových aktivit, např. kroužků a dětských táborů, za řízení Domu dětí a mládeže v Blovicích a práci pro obec.

Miloslav Esterle - Za dlouholetou pedagogickou práci, vedení různých hudebních těles, řízení ZUŠ, působení v různých pěveckých uskupeních, za aktivity spojené s opravou plzeneckých varhan v kostele Narození Panny Marie, za organizování koncertů a hudebních projektů.

Milan Navrátil - Za dlouholetou obecně prospěšnou práci pro město Blovice a jeho občany, za desítky let trvající vedení blovického chrámového sboru a práci pro blovickou farnost, za osobní statečnost při obhajování morálních hodnot.  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz