www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017
   - Beroun / Králův Dvůr
   - Blovice
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Olomouc
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Ústí nad Labem
   - Znojmo
Městská Kolegia 2017
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   -   ÚSTÍ NAD LABEM  2017


Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem nominuje:

Štěpánka Motejlová - LATA Ve dvou se to lépe táhne – program Dobrovolnického centra Ústí nad Labem - Štěpánka je studentka 4. ročníku Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, oboru veřejnosprávní činnost, členka Studentského dobrovolnického centra Aladin při škole. Chtěli bychom ji nominovat, protože dobrovolníků – mladých lidí a obzvlášť takových, kteří pracují dlouhodobě, ve škole moc nemáme. Touto cestou jí můžeme vyjádřit poděkování. Naše žákyně spolupracuje především s Dobrovolnickým centrem, z. s. Ústí nad Labem - již třetí rok. Pomáhá těm, kteří to potřebují, v rámci programu LATA Ve dvou se to lépe táhne. V současnosti má na starosti dva klienty - chlapce s psychickými problémy a dívku se zdravotním omezením. S klienty tráví svůj volný čas.

Dále se podílela například na projektech:
• Desítka s Mumií kolem Milady
• Rychtářská 12 km
• Mattoni 1/2Maraton
• Pomoc při pořádání Vánoc pro klienty DC v DDM
Štěpánka pravidelně věnuje dětem z dětského domova dárky k Vánocům a Velikonocům, oblečení. Každý rok se zúčastní Tříkrálové sbírky.
Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí nad Labem nominuje:

Erasmus Student Network Ústí nad Labem, z. s. - Navrhujeme, poněkud netradičně, celý tým mladých lidí. A to proto, že jako tým fungují a práce každého z nich je stejně důležitá. Organizace ESN Ústí je dobrovolnický spolek, který založili z vlastní iniciativy sami zapojení studenti. Jejich hlavní náplní činnosti je podpora zahraničních studentů, kteří přijíždějí do Ústí na stáž. Všechny aktivity vykonávají bezplatně, bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Jejich práce si velmi ceníme a považuji ji za nepostradatelnou, a to z mnoha důvodů.

Tým ESN nabízí zahraničním studentům ústecké univerzity pomocnou ruku v mnoha oblastech. Jedná se o pomoc s každodenními aktivitami (zařizování na úřadech, v bance, v dopravním podniku, na studijním oddělení...),o podporu v průběhu studia (například formou tlumočení), ale také o zajišťování pestrých volnočasových aktivit pro tyto studenty, kteří by se jinak v Ústí dost možná cítili osaměle. Takto z Ústí po stráveném semestru odjíždějí plni zážitků a s dobrým pocitem, že tu svůj čas strávili smysluplně, mnohé se naučili – a to také sami o sobě, a potkali skvělé lidi:).

Aktivity ESN zahrnují kulturní i poznávací akce, sportovní turnaje, výlety i sociálně zaměřené projekty. Z mnoha realizovaných „Social Erasmus“ akcí jmenuji například „Dinner in the dark“, takovou ústeckou variaci „kavárny potmě“, „Art in the dark“, kde mohli studenti tvořit plastiku společně s nevidomými kolegy (akce se konala ve spolupráci s Tyflocentrem), CooKing, kuchařský workshop, na jehož výsledcích si pochutnali obyvatelé azylového domu, workshopy pro děti v mateřských školách a v dětských domovech nebo pravidelné venčení pejsků z útulku. A to je jenom stručný výčet:).

Paní Lenka Hlavičková pracuje jako vyučující na Pedagogické fakultě UJEP. Týmu ESN nebývale fandí. Pravidelně s jeho členy spolupracuje. Vždy byli ochotní svým zahraničním spolužákům pomoci. Zároveň se členové ESN snaží motivovat další studenty UJEP, aby vyjeli do zahraničí a rozšířili si obzory. Pořádají pro ně přednášky, motivují je k účasti na mezinárodních volnočasových aktivitách a neúnavně vysvětlují a pomáhají se zařizováním zahraničních pobytů svým spolužákům. Pro navržení máme hned několik důvodů:

• Svým nakažlivým entuziasmem propagují dobrovolnictví mezi dalšími studenty. Pomoc druhým považují za samozřejmou a vykonávají ji s radostí. Pro členy ESN je dobrovolnictví a nezištná pomoc součástí životního stylu. Palec nahoru!

• Spolek ESN funguje jako tým. Týmová práce je základem úspěchu. Jen díky ní zvládne ESN Ústí takovou škálu aktivit!

• Lidé z ESN svou aktivitou propojují národy a jasně tak přispívají k boji proti rasismu a xenofobii. Co je v dnešní situaci důležitější? Nebojí se cizích jazyků a snaží se k témuž motivovat i své spolužáky:).

• Přispívají nepochybně k dobrému jménu Ústí nad Labem v zahraničí! Mnoho ze zahraničních studentů se k nám vrací a dokonce se některým z Ústí ani nechce:).

• Veškeré aktivity ESN vycházejí z důležitých hodnot, jakými jsou přátelství, respekt, tolerance a vzájemná pomoc.

Za krátkou dobu existence spolku si tato skupina mladých stačila vydobýt respekt a renomé. Jeho členy jsou mladí lidé se srdcem na správném místě a dobře srovnaným hodnotovým žebříčkem. Rádi bychom je v jejich aktivitách prostřednictvím návrhu na ocenění podpořili a poděkovali jim za vše, co pro druhé dělají. V dnešní výkonově orientované společnosti to mezi mladými lidmi vůbec není samozřejmost. Byli bychom moc rádi, kdyby byli inspirací mnoha dalším.
Severočeská vědecká knihovna, p. o., Ústí nad Labem nominuje:

Jaroslava Krejčová - Paní Jaroslava Krejčová nastoupila do Vědecké půjčovny v roce 2011, jako dobrovolník, na pozici laického recepčního. Jejím úkolem bylo zakládat vrácené knihy a především být nápomocna bezradným čtenářům, při hledání knih a jiných dokumentů. Případně je zavést a nasměrovat pro odbornější radu k zaměstnancům půjčovny. Svého svěřeného úkolu se zhostila naprosto skvěle. Spousta čtenářů si zvykla chodit do knihovny přesně v dny, na které připadá její služba. Její rady a doporučení na knihy se pro mnoho z nich stalo velmi nepostradatelnými. Postupem času se vypracovala k naprosté samostatnosti. Během těch společných let se stala samozřejmou a důležitou součástí našeho kolektivu. Její nominace je proto pro nás, (kolektiv zaměstnanců Severočeské vědecké knihovny) formou poděkování nejen za její volný čas, ale i za ochotu, laskavost, snahu, a elán, s kterým se pouští do svěřené práce.  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz