www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017
   - Beroun / Králův Dvůr
   - Blovice
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Olomouc
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Ústí nad Labem
   - Znojmo
Městská Kolegia 2017
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   -   P L Z E Ň  2017


Místní Kolegium ceny Ď v Plzni nominuje:


SKVAIP a Studentská komora AS FPE ZČU Plzeň - UNIVERZITNÍ UPÍR celouniverzitní dobrovolné dárcovství krve - „Univerzitní upír (UU) je v podstatě mladším bráškou akce Kýbl akademické krve, kterou už od roku 1993 pořádal na FEK v Chebu pan Ing. Libor Michalák, CSc.“
Tato myšlenka se ale přenesla i do Plzně, kde ji jako Univerzitního upíra v současnosti uskutečňují organizátoři SKVAIP a Studentská komora AS FPE. Díky organizátorům se mohou nejen studenti Západočeské univerzity zapojit a udělat tak dobrý skutek – darovat krev.
Univerzitní upír probíhá každý semestr a během těchto deseti let se do ní zapojilo přes 2600 účastníků a bylo odebráno přes 985 litrů krve.

Ludmila Ledecká - je majitelkou personální agentury, salonu krásy a také se věnuje koučingu. Než se rozhodla, že se bude věnovat koučování, ušla poměrně dlouhou cestu nejenom v soukromém, ale především v profesním životě. Je člověkem, který se nebojí překážek a věří, že se správným přístupem a řešením v dané situaci jde dojít k cíli nebo překonat jakoukoliv skutečnost. Po absolvování studia začala nabírat zkušenosti v prodeji, zároveň s tím získávala na síle v komunikaci a psychologii. Dnes je úspěšnou podnikatelkou, která i přes svou vytíženost nachází čas na charitativní činnost v podobě pomoci dětem z dětského domova a zvířatům z útulků.

Jana Červánková - je ředitelkou plzeňské hospicové péče – Domov. Práce paní Červánkové i celého hospice si nesmírně vážím, protože se pustili do činnosti, která je velice chvályhodná, nicméně na jejím konci je vždycky smrt. Ta smrt, které se většina lidí bojí a tak financování organizace je věčný boj. Pomáhá lidem pochopit vlastní odchod z našeho světa, odejít na onen svět z domova, dají potřebnému zdravotní péči, kterou rodina nedokáže, postará se o potřebné věci okolo samotného úmrtí i o psychologickou péči o pozůstalé. Paní Jana Červánková byla nominována na Ženu regionu - ona sama do týmu přináší radost, porozumění a podporu. Jejím cílem není pouze zajištění hospice po stránce provozní a finanční. Především chce být pomocí v přímé péči u umírajících a doprovázejících osob.

FC Viktoria - naše rodina žije sportem a jsem moc ráda, že i sport může pomáhat těm, kteří neměli v životě tolik štěstí, aby jej mohli prožívat ve zdraví či úplné rodině... Náš plzeňský fotbalový tým FC Viktoria už řadu let pomáhá potřebným z dětských domovů (Dětský domov Domino), Nadačnímu fondu Propojení, které pomáhá vozíčkářům, domovů seniorů (Domov poklidného stáří Vejprnice), či pacientům Dětské kliniky ve FN Plzeň. Hráči i pravidelně tato zařízení navštěvují a s klienty si hrají a povídají. To, že hráči a jejich manažeři mají srdce na pravém místě dokazuje i to, že společně vstoupili do Českého národního registru dárců dřeně.

13. ZŠ Habrmanova, Plzeň - do Domova sv. Alžběty chodím ráda a povídám si s klienty o Plzni, o architektuře a vlastně tak vůbec. Je tam milé a vděčné obecenstvo. Domov samozřejmě navštěvují i jiní spolupracovníci. Například 13. ZŠ dlouhodobě spolupracuje s Domovem pokojného stáří sv. Alžběty. Žáci pod vedením učitelů vyrábějí vánoční a velikonoční dárky, které zdobí jejich pokoje a dělají upřímnou radost klientům domova.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz