www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017
   - Beroun / Králův Dvůr
   - Blovice
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Olomouc
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Ústí nad Labem
   - Znojmo
Městská Kolegia 2017
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   D Ě Č Í N  2017


město Děčín nominuje:

Helena Ryšavá - Paní Ryšavá je již přes 20 let aktivní a obětavou předsedkyní spolku, který sdružuje bývalé pracovníky ve školství, dnes již seniorského věku. I přes svůj pokročilý věk je paní Ryšavá velmi aktivní osobou, která pro své kolegy organizuje široký program aktivit, jako např. pravidelné turistické pochody, pobytové zájezdy, kulturní akce, besedy a přednášky a mnoho dalšího. Kromě toho se také podílí na organizaci výtvarného kroužku v Srbské Kamenici, je členkou krajské rady Seniorů a spolupracuje v komunitním plánování města Děčín. Má tři děti a ve volném čase se ráda věnuje cvičení jógy. Jejím heslem, stejně jako heslem seniorské organizace OROS je „Ani ve stáří nebýt nikdo sám“.

Jakub Houška - Už od roku 2013 není jméno Kouba spjato pouze s BK Děčín, ale i s charitou. Nezajímá se jen o děti, které získává pro lásku ke sportu. Díky svému velkému srdci pomáhá i spoustě vážně nemocných dětí. Přes jeho Eshop se do pomoci může zapojit každý. Kromě toho ale každý rok pořádá hned několik sportovních i kulturních akcí a výtěžek z nich opět pomáhá, kde je potřeba. Díky němu se interaktivní tabule dočkaly i děti ve speciální školce Vilík. Potěšil i Krůčky, kroužek děti s handicapem. Kromě úžasných částek, pro nás má stejný význam i jeho psychická podpora. Nikdy mu nebyl lhostejný osud člověka v nouzi. Opakovaně byla jeho pomoc blesková, takřka přes noc sháněl, domlouval, a druhý den už přicházel se zcela konkrétní pomocí.

Klára Hozáková - Kláru Hozákovou, z neziskové organizace Andělé bez křídel z.s. za její pomoc nemocným dětem, kteří pomoc skutečně potřebují. Klára je člověk, který pomáhá od roku cca 2013 oficiálně. Sbírka začala nejprve sbírkou víček na Facebooku, následně materiální a finanční sbírkou, která je vždy vyvěšena na stránkách její neziskové organizace: http://andelebezkridel.webnode.cz/ a na Facebooku ve skupině SBÍRÁME VÍČKA. Je to maminka od dvou kluků a zdravotní sestřička na ORL Děčín u MUDr. Pokorné a času má málo, snaží se vždy maximálně pomoci.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz