www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017
   - Beroun / Králův Dvůr
   - Blovice
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Olomouc
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Ústí nad Labem
   - Znojmo
Městská Kolegia 2017
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   -   C H O D O V  2017


Denní centrum Mateřídouška, Chodov nominuje:

Helena Tomanová - Helena Tomanová – dětská sestra, pracuje na částečný úvazek na dětském oddělení Karlovarské nemocnice a v lázních. V roce 2014 zorganizovala první kabelkový veletrh. Nejtěžší bylo najít pro tuto akci garanta. A také prostory, ty jí poskytl zdarma podnikatel pan Karel Holoubek v karlovarské kavárně Becherplatz. Práce s organizováním takové akce je hodně – zajistit odvoz kabelek z různých sběrných míst, vytřídit poškozené, připravit k prodeji. Kromě kabelek byl rozšířen sortiment o oblečení, pásky, šátky, šály, bižuterii, vinylové desky. Helena Tomanová je nejen zdatná organizátorka, rozdává na všechny strany nejen úsměvy, ale také kus svého srdce. Také proto jí ochotně pomáhají s celou akcí kamarádky, kamarádi. Na letošním kabelkovém veletrhu se vybralo 29 000,-Kč. A co víc, paní Tomanové se podařilo najít nejmenovaného dárce, který věnoval značný finanční obnos. Z celkového výtěžku bylo zakoupeno pro dětské oddělení Karlovarské nemocnice polohovací lůžko, krásné povlečení a osušky pro děti. Druhé, vodní lůžko, putovalo do Denního centra Mateřídouška v Chodově. Z dalších peněz, které byly věnovány Mateřídoušce, bude zakoupen válec, který slouží k zrakové a dotykové stimulaci, rozšíření zručnosti, nebo jen k relaxaci a prostému upoutání pozornosti.

Nadační fond JEŠTĚŘICE - Nadační fond JEŠTĚŘICE vedený předsedkyní, paní Bc. Miluší Merklovou a místopředsedkyní, paní Mgr. Andreou Krýzlovou, působí od roku 2014 v Karlovarském kraji. Účelem fondu je podpora humanitárních projektů a aktivit sociálního charakteru. Finančně podporuje postižené a sociálně znevýhodněné osoby a jejich rodiny, které potřebují speciální zdravotní nebo sociální služby, na něž stát nepřispívá. Podporují také právnické osoby, podílející se na pomoci hendikepovaným osobám. Navíc pořádají spoustu benefičních akcí, překypují nápady, energií a chutí pomáhat. Hrají velmi alternativní pohádku o Sněhurce a sedmi trpaslících, do jejíhož děje zapojí vždy také přihlížející děti s postižením. Peníze z větší části získávají pořádáním vlastních akcí jako jsou benefiční koncerty, recesistické, ale i sportovní akce, autorská čtení nebo Hry bez hranic. Na jedné z akcí ,,Srdce slabším“ probíhala ,,Stříbrná sbírka“. Výtěžek – 24 613,-Kč putoval do denního centra Mateřídouška v Chodově. Byl použit na rekonstrukci a modernizaci snouzelenové místnosti, která slouží k relaxaci, uklidnění či aktivizaci klientů. Není to jediná akce, na kterou pozvaly klienty našeho stacionáře a kterou podpořily značnou finanční částkou.

Milan Beran - delší dobu přemýšlel, jak pomoci Dennímu centru Mateřídouška v Chodově. Majitelka zdejší pivnice, paní Jitka Červenková mu poskytla zdarma prostor a nápoje pro kapely, které zde vystupují bez nároku na honorář. Pan Milan Beran - ,,Berry“ zde pořádá akce ,,Benefice pro Mateřídoušku“, snaží se získat kapely nejen zdejší, ale také ze vzdálenějších měst, aby návštěvnost a tím i výtěžek z koncertů byl co největší. Sám o sobě projevil snahu a přání podpořit finančně chod Denního centra Mateřídouška, což se mu už pár let daří.
Místní Kolegium ceny Ď v Chodově nominuje:

Sbor dobrovolných hasičů Chodov - Výroba zvonu do věže kostela sv. Vavřince v našem městě - Chodovští hasiči věnovali 60 000Kč,- na výrobu jednoho z chybějících zvonů v kostele sv. Vavřince v našem městě. Zvon ponese jméno jejich patrona – svatý Florián. Věnují ho zesnulým i současným hasičům. Zvon má plnit jakousi symbolickou funkci ochránce místního sboru. Plánují ještě další příspěvek, který bude také ve výši několika desítek tisíc.

Danuše Šedá - Péče o souseda - seniora - Danuše Šedá – paní, která dlouhodobě, nezištně zajišťuje péči panu Ludovítovi Olejníkovi, který žije sám ve dvoupokojovém bytě v přízemí panelového domu. Pan Olejník nyní oslavil 94. Narozeniny. Paní Šedá je sousedka pana Olejníka. Zajišťuje mu spoustu úkonů, kterých již není schopen. Udržuje mu domácnost, nakupuje potraviny, vaří a každý den mu nosí připravené jídlo. Vyřizuje za něj veškeré pochůzky. Pan Olejník uvedl, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu bývá hospitalizovaný v nemocnici v Sokolově a díky poskytované péči ze strany paní Šedé se vždy může vrátit a je schopen žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Rodinní příslušníci pana Olejníka žijí na druhém konci republiky. Také s nimi je paní Šedá v kontaktu v případě potřeby.  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz