www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017
   - Beroun / Králův Dvůr
   - Blovice
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Olomouc
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Ústí nad Labem
   - Znojmo
Městská Kolegia 2017
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   N O V Ý   B O R  2017


město Nový Bor nominuje:

Zdenka Bittnerová - podpora a rozvoj sportu ve městě - Město Nový Bor nominuje na Cenu Ď paní Zdenku Bittnerovou za její dlouholetou práci v oblasti sportu. Její jméno je se sportovní činností v Novém Boru neodmyslitelně spjato. Jako trenérka a cvičitelka vedla ke sportu mládež, vedle vlastního sportování a trenérské práce pomáhala zajišťovat i nezbytnou administrativu. TJ Jiskra ostatně využívá jejích služeb dodnes. Od roku 2010 je místopředsedkyní TJ Jiskra a v této funkci se velmi zasloužila o narovnání vztahů zmíněné sportovní organizace a města Nový Bor. Nejen v rámci domovské organizace, ale i v rámci aktivit připravovaných ve spolupráci TJ Jiskra a města, se zapojuje do příprav sportovních a kulturních akcí pro občany. Její spolupráce s městem má velmi různorodý charakter. Od role pořadatele přechází do role návštěvníka či diváka, v níž přichází podpořit většinu městských akcí. Nelze nezmínit její pozitivní a aktivní přístup k životu. Aktivně se zapojuje do pořádání soutěží Asociace sportu pro všechny, je předsedkyně krajské revizní komise ASPV, lví podíl má na každoroční přípravě plesu TJ Jiskra, který je v Novém Boru velmi oblíbený, a neváhá ani svým tanečně-sportovním výkonem zpestřit jeho doprovodný program.

Radovan Novotný - budování kultury ve městě - Vyjmenovat veškeré zásluhy Radovana Novotného o budování kultury, nejen ve městě Nový Bor, je prakticky nemožná záležitost. Ke kultuře a zejména k filmu, tíhnul od mládí. Vystudoval Čimelickou filmovou školu, pracoval v České televizi a na kulturním středisku v Praze. Pomáhal začínajícím umělcům, sám se věnoval amatérskému filmu. Se zkušenostmi z velkoměsta se pustil do budování kultury v Novém Boru. Nejdříve v jen městském kině, posléze se stal jednatelem společnosti Kultura Nový Bor, s. r. o. a zajišťuje nejen koncerty a výstavy, ale hlavně skvělé premiéry filmů. Jejich věhlas sahá daleko za hranice regionu. Díky Radovanovi město navštěvují významné osobnosti filmového umění a show-bussinesu vůbec. Novoborské kino je vyhlášené nejen svými premiérami, ale také každoročním pořádáním Novoborské akademie spojených kinematografií. Již 15 let zde provozovatelé kin a zástupci distribučních filmových společností udělují ceny nejlepším českým filmům, hercům a režisérům. V roce 2016 si cenu za nejlepší mužský herecký výkon přijel převzít Jiří Bartoška za film Teorie tygra, ačkoliv kvůli tomu musel oželet akce v Záhřebu i Sao Paulu. K tomu není potřeba více ani dodávat. Z dalších profesních aktivit, jež přispívaly i k rozvoji místní kultury, zmiňme alespoň Radovanovo členství v představenstvu Asociace provozovatelů kin a v pracovní skupině MK ČR pro koncepci české kinematografie, jež řešila digitalizaci českých kin. Díky Radovanovi i vedení města může dnes kino nabízet široký filmový repertoár, k němuž je tato moderní technologie nutná. Město se společností Kultura Nový Bor s. r. o. připravuje městské slavnosti a další kulturně-společenské akce pro občany, pod nimiž je nesmazatelný tvůrčí podpis Radovana Novotného. Často slýcháme, že nám Kulturu v Novém Boru kdekdo závidí, tak děkujeme za město i všechny jeho spokojené občany.  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz