www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017
   - Beroun / Králův Dvůr
   - Blovice
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Olomouc
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Ústí nad Labem
   - Znojmo
Městská Kolegia 2017
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   O S T R O V  2017


Kristina Macáková, Res Vitae z.s. nominuje:

Markéta Řeřichová - Ráda bych touto cestou nominovala na městskou cenu Ď, paní Markétu Řeřichovou, jako poděkování za dlouholetou pečovatelskou službu pro mojí maminku Kristinu Jeřábkovou, která bohužel již není mezi námi. Výše jmenovaná je již 9 let zaměstnána ve společnosti Res Vitae z.s. Tato společnost poskytuje sociální službu občanům našeho města, kteří mají oslabenou schopnost zvládat základní životní potřeby z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Před 8 lety začala pečovat o mojí maminku, které pak v jejích nejtěžších chvílích „odcházení“ poskytovala nejen pečovatelskou službu, ale i paliativní péči. Mamince bylo umožněno odejít doma, paní Markéta byla velikou oporou i pro všechny členy naší rodiny. Za 9 let si mezi sebou vypěstovaly velmi přátelský vztah. Touto cestou bych jí za celou moji rodinu chtěla poděkovat za její ochotu a péči o člověka nejbližšího. A za to si zaslouží naše Ď.
Milan Kuna nominuje:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov - Chtěl bych navrhnout na cenu Ď jednotku sboru dobrovolných hasičů Ostrov. A to z důvodu, jakou práci vykonávají po svém hlavním zaměstnání v kteroukoliv denní nebo noční dobu, v jakémkoliv ročním období a to na úkor svého volného času, rodiny, přátel a svých koníčků a při této práci ještě stačí připravit nejen pro sebe, ale i pro širokou veřejnost jakékoliv ukázky techniky, soutěže, dětské dny a další. Je to práce nesmírně náročná a to nejen časově, fyzicky, ale i psychicky. Toto vše dělají proto, aby pomohli lidem v jejich tíživé situaci. Oni sami tu pomoc také někdy potřebují a dostane se jim od jejich kolegů - hasičů nebo přátel a rodiny. V loňském roce se konaly oslavy 145. výročí založení hasičů v Ostrově kdy hlavním programem oslav byla krajská soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel kde se v kategorii jednotek dobrovolných hasičů umístili na prvním místě. Pro tuto příležitosti sami mezi sebou zorganizovali dobročinnou sbírku na pomoc malému Vašíkovi z Horní Blatné a vybranou částku 20 400,- Kč předali Vašíkovi a jeho mamince. Tuto akci ocenili nejen sami soutěžící všech jednotek, rozhodčí, ale i veřejnost. Myslím si, že si jednotka dobrovolných hasičů Ostrov tuto cenu jistě zaslouží, nejen za tuto akci, ale i za jejich obětavost a pokoru.
Zuzana Železná, Městský úřad Ostrov nominuje:

Aloisie Schubertová - Chtěla bych touto cestou nominovat na Cenu Ď paní Aloisii Schubertovou, která vede Domov pokojného stáří a Denní stacionář v Ostrově. Paní Schubertová se věnuje klientům nad rámec svých pracovních povinností, je v kontaktu i s jejich rodinami a ochotně jim pomáhá řešit jejich problémy. Usiluje o zlepšení kvality života obyvatel domova, aby mohli prožít důstojné stáří. Přispívá k tomu i vytváření téměř domácího prostředí a individuální přístup ke každému z nich. Řada klientů tohoto zařízení trpí Alzheimerovou chorobou a potřebují zvláštní přístup personálu i rodiny. Vztah mezi klienty, jejich rodinami a veřejností se upevňuje i pořádáním kulturních akcí, které jsou vždy pečlivě připraveny. Myslím, že lidé, kteří se aktivně starají o seniory a zpestřují jim závěr jejich života si zaslouží naše uznání.
Aloisie Schubertová, DPS Ostrov nominuje:

Katarina a Marcela Peterková - ať již Katka nebo Marcela. Obě dělají záslužnou, těžkou práci, obě jsou ochotné, udělají spoustu práce i nad rámec jejich povinností. Agentura Katka - Agentura domácí zdravotní péče je již v Ostrově dlouho, sestřičky určitě již pomohly mnoha lidem z Ostrova.
Martina Novotná, Ostrovský měsíčník nominuje:

Irená Janečková - ráda bych nominovala v rámci ceny Ď Irenu Janečkovou,coby bývalou šéfredaktorku, editorku OM za letitou a perfektně odvedenou práci.
Jan Filip, DK Ostrov nominuje:

Jakub a Ondřej Hechtovi - poděkovaní za vytrvalou a neotřelou podporu opomíjených odvětví ostrovské kultury. Zakladatelé alternativního klubu Experiment za účelem subkulturního, i suprakulturního vzdělávání všech, kteří o to stojí. Zakladatelé ostrovské kapely Fijalky a jiné Kvjety Od roku 2001 organizátoři mnohosměrného hudebního festivalu Vůdštok.
Walburga Mikešová a Mgr. Zdenka Čepeláková, Městská knihovna Ostrov nominují:

Ing. Josef Macke - Pan Macke je aktivním badatelem kroniky, již několik let soustřeďuje materiály z Ostrovska z II. a po II. světové válce. Vyhledává materiály z různých archivů, fotodokumentaci a novinové články z této doby. Je vedoucím skautského oddílu Bystřina Hroznětín, pořádá pro skauty jarní a letní tábory a pravidelně každý týden se se skauty schází a zúčastňují se různých akcí. Je aktivním členem četnického spolku Habesrbirk, kdy se spolu s dalšími v četnických uniformách zúčastňují různých celoměstských akcí na Karlovarsku, kde pořádají ukázky. Věnuje se celoročně badatelské práci, pořizuje fotodokumentaci, píše články do ostrovského měsíčníku.
Badatelská činnost v roce 2016
Přednášky
• Josef Macke, Vládní rada Karel Herr, XI. Konference policejních historiků, Praha, 20. října 2016.

Výstavy
• Spoluautorství výstavy: 70 LET ORIONU A BYSTŘINY, výstava proběhla ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje od 2. do 23. prosince 2016.

Články v tisku
• Josef Macke, SKAUTI – Novoroční výstup na Altánek, Hroznětínský zpravodaj, únor 2016.
• Josef Macke, SKAUTI – Výstup na Eiger, Hroznětínský zpravodaj, duben 2016.
• Josef Macke, Zahradní ulice, Ostrovský měsíčník, duben 2016.
• Josef Macke, Ohlédnutí za 70. výročím Bystřina a ORIONu, Hroznětínský zpravodaj, říjen 2016.
• Josef Macke, Pomník padlých četníků v Habartově, In: SOKOLOVSKO Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, Ročník 7, číslo 2/2016, s. 24 – 27.

Publikační činnost – knihy
• Spolupráce s Vladimírem Bružeňákem na knize mapující události roku 1938 na Sokolovsku a Karlovarsku. Vyjde pravděpodobně v roce 2017
• Josef Macke, Křižovatka smrti, poslední mrtví vojenského oddílu Železo, In: Almanach příspěvků z X. konference policejních historiků. Praha 2016, s. 212 – 229.
• Josef Macke, Perštejnské události ze září 1938, In: Sborník COMOTOVIA 2015, Chomutov 2016, s. 247 – 259.
• Ve spolupráci s městem ( místostarostou Ing. Josefem Železným) byla zhotovena tabule o vodním mlýně č.p. 123, která je nainstalována u lávky přes Bystřici pod Městským domem dětí a mládeže ostrov. Ing. Macke dodal texty a fotografie, město zajistilo grafické zpracování a výrobu.
Mgr. Irena Konývková, ZUŠ Ostrov nominuje:

Tomáš Huňáček - Pan Huňáček pravidelně již několik let sponzoruje Základní uměleckou školu Ostrov, především pak její akci mezinárodní divadelní festival Soukání Ostrov, a to "ze své vlastní kapsy", neb nechce ani žádné smlouvy o reklamě či dary. Bere to jako svou samozřejmost. Stejně tak podporuje dětské strávníky pizzy. Při objednávce pizzy pro děti z dramatického oboru - při soustředění - jim vždy posílá zdarma pití. Panu Huňáčkovi bychom tak rádi cenou Ď sdělili, že to, co je pro něj samozřejmé, my si uvědomujeme, že rozhodně není a moc mu děkujeme.
Jana Škutová, Městský úřad Ostrov nominuje:

Eliška Failová - ráda bych nominovala na Cenu Ď paní Elišku Failovou a to za neobyčejnou kreativitu a nezištnost při organizaci a následnou realizaci jakýchkoli oslav, koncertů, akcí v Ostrově a okolí. Vymyslela několik dnes již tradičních kulturních událostí, které se již zapsaly do duší ostrovských obyvatel, jako např. Zahradní piknik, Ostrovský jarmark apod. Její neobyčejný individualismus a pracovitost jsou inspirací pro všechny, kdo ji známe.
Jiří Randák, ADAM BATUNA LEGAL nominuje:

Věra Baslová - Za dlouholetou aktivní práci pro zahrádkáře v Ostrově. Paní Baslové je více jak 80 let a pořád aktivně vede zahrádkáře v nejvyšší funkci.
Alena Oriabincová nominuje:

Adolf Hrbek - Adolf Hrbek pomohl mnoho rodinám, jejichž děti onemocněly onkologickým onemocněním. Bylo to prostřednictvím benefičních koncertů, společným kreslením křídou a vlastnoručně malovaným obrazům. Také je autorem českého rekordu v kreslení křídou, na Mírovém náměstí na Den dětí kreslilo cca 1000 dětí obrovského anděla, který byl věnován onkologicky nemocným dětem. Přínos nezištné činnosti Adolfa Hrbka je v přímé finanční podpoře nemocných dětí z Karlovarska, uspořádá se koncert, vydraží se obraz a peníze putují rovnou rodině z Ostrovska nebo Karlovarska o které víme, že jejich dítě onemocnělo rakovinou. Na akce kreslení křídou, kde se sejde od 500 do 1000 lidí zve i sestry z Registru dárců kostní dřeně a vhodným zájemcům je rovnou odebrán vzorek krve a jsou zařazeni do databáze dárců. Další významným přínosem je i to, že se sejde mnoho lidí, dětí, kteří společně kreslí obrovský obraz. Je to zábava, někdy boj s počasím a vznikají nová přátelství a stmelují se stará přátelství. Nominace by mohla Adolfovi pomoci se sháněním sponzorů na nákup kříd a pitného režimu pro děti. Také by bylo hezké, kdyby se jeho obrazy dražily za vyšší částky a pomoc nemocným dětem by byla větší.
Zde je výčet pomoci druhým.
12.2016 SOS projekt hraní a držba obrazu za 5.000,-
10.2016 zombie párty hraní a dražba obrazu za 2.000,- pro Honzika Schnaidera
1.6.2016 Pomáháme dětem křídou kresba Anděla, Český a Slovenský registr kostní dřeně 22.000,-
5.2016 Benefice pro Vašíka koncert a dražba obrazu za 15.000,-
10.2015 Benefice pro Honzíka hraní a dražba obrazu za 2.000,-
19.9.2015 kresba největšího obrazu srdce na dlani, POŠLI SRDCE
7.2015 Benefice na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci hraní a dražba obrazu za 500,-
5.2015 Benefice pro Jindříška hraní a dražba obrazu za 2.000,-
12.2014 Benefiční koncert pro vesničku SOS KV
8.2014 Benefice pro Jakuba dražba obrazu za 10.000,-
5.2014 Benefice pro Terezku dražba obrazu za 500,-
Od roku 2014 spoluzakladatel NEZAPSANÉHO SPOLKU P4K proběhlo více než 20 kreslících velkoplošných akcí , od roku 2012 vede výtvarný kroužek v MDDM
2012 Byl zapsán do Databáze umělců, Information system ab ART - full version" Autor stovek obrazů, tvůrce fresek, písničkář, spoluzakladatel nezapsaného spolku P4K, vedoucí kroužku v MDDM Ostrov, od roku 2001 vystavuje díla po ČR a SR


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz