www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017
   - Beroun / Králův Dvůr
   - Blovice
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Olomouc
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Ústí nad Labem
   - Znojmo
Městská Kolegia 2017
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   -   P A R D U B I C E  2017


Místní Kolegium ceny Ď v Pardubicích nominuje:


Ing. Milan Randák - pomáhá škole – Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. - Stará se o učňovskou mládež, honorář má symbolický. Pomáhá klukům ze sociálně slabých rodin, nevybírá úplatu za vzdělání a pomáhá jim jednak ke vzdělání a jednak hledat práci. Pracuje tam již více jak 20 let.

Jaroslav Menc - pomoc vozíčkářům - Ve svém volném čase se věnuje vozíčkářům. Dokonce se dokáže, ač zdravý, sám upoutat na vozík a hrát s nimi zápasy. Organizuje jim zápasy, pomáhá s organizací všeho.

Martin Blažej - pomáhá jednorázovými finančními příspěvky různým neziskovým organizacím a nebo jednotlivcům - Jednorázově přispěl Míše Hlaváčkové, 5.000,- na akci a Hvězdy mají srdce a pomáhají – benefice fotbalu za Míšu, která je na vozíku. Dále přispěl na dětské onkologické oddělení nebo na léčení chronických degenerativních chorob.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz