www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017
   - Beroun / Králův Dvůr
   - Blovice
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Olomouc
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Ústí nad Labem
   - Znojmo
Městská Kolegia 2017
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   O L O M O U C  2017


Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc nominuje:

Kateřina Tichá - dobrovolnice v programu Dopisování s vězni - Dobrovolnice působí jako dobrovolnice v projektu Dopisování s vězni od února 2016 dosud. Obsahem její činnosti je korespondence s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, prostřednictvím které těmto lidem umožňuje být v kontaktu s někým mimo vězení. V dopisech dobrovolnice svému klientovi dává prostor pro sdílení toho, co on aktuálně potřebuje, snaží se ho podporovat v pozitivním, poskytovat mu zpětnou vazbu, informace o dění ve světě a vede s ním v dopisech rozhovory na různá témata atd. Za dobu svého působení si dobrovolnice dopisovala s více osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. I když Kateřina Tichá pracuje na plný úvazek, čas pro druhé si najde (zapojuje se do více dobrovolnických aktivit, nejen do Dopisování s vězni). Je jednou z nejaktivnějších dobrovolnic, svoji činnost bere zodpovědně, vnáší do ní lidskost a pozitivní přístup k životu. Účastní se také akcí pro dobrovolníky a supervizí, v rámci nichž je ochotná sdílet své zkušenosti s ostatními dobrovolníky.

Michaela Herzogová - dobrovolnice v programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižení - Michaela je dobrovolnicí Maltézské pomoci již od 1.9.2010. Po celou dobu navštěvovala své klienty v jejich domácnostech a pomáhala jim vstoupit do aktivit, do kterých by oni bez její pomoci vstoupit nemohli. V současnosti je společnicí seniorce žijící v Olomouci, společný čas tráví hlavně povídáním a tím zmírněním pocitu osamělosti. Scházejí se pravidelně jednou týdně 2 hodiny. Věnovat svůj čas, energii a být tu pro někoho je počin, který starému a opuštěnému člověku udělá nesmírnou službu a za to si Michaela zaslouží od Maltézské pomoci velké poděkování.

Aleš Březík - dobrovolník v programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením - Pan Aleš Březík vykonává dobrovolnickou službu od roku 2015 a je velmi aktivním, ochotným a spolehlivým dobrovolníkem. Pravidelně dochází za klientkou, se kterou si vytvořil hezký vztah, společně si čtou, povídají si a tráví čas různými aktivitami. Klienti v domovech seniorů jsou obklopeni personálem, ale často jsou i přes to opuštěni, proto si zaslouží velký dík každý, kdo věnuje svůj volný čas těmto lidem a pravidelně jim přináší úsměv, radost, přátelství, ale především své srdce a to pan Březík rozhodně přináší.
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. nominuje:

Tomáš Pavlůsek, NB OILTEC s.r.o. (SHELL) - Tomáš Pavlůsek je velký muž nejen zevnějškem, ale i srdcem. Kdykoli je potřeba, pomůže, dojede, doveze, zařídí. V rámci akce Den lidí bez domova, kde TC dodává keramické misky na polévku, která se následně prodává pro Charitu Olomouc, si Tom koupí každý rok několik stovek kusů předem, aby podpořil výrobu keramiky, kdy tyto misky vyrábí slabozrací a nevidomí ze soc. firmy Ergones.

TOOL Construction s.r.o. - TOOL Construction s.r.o. podporuje dobré myšlenky a projekty. Snaží se, aby peníze šly na správnou věc, tam kde je zrovna potřeba. V roce 2016 firma podpořila výrobu keramiky v rámci soc. firmy Ergones a zakoupila TC další keramickou pec. Tak pomohla v rozvoji a zaměstnávání zrakově postižených v TC.

HC Olomouc, s.r.o. - Co má hokej společného s Tyflocentrem? Přeci hole, bílé hole. Olomouc má skvělé sportovce, týmy. A když se jeden z týmů, konkrétně tým olomouckých hokejistů semkne, dokáže podpořit dobrou věc. HC Olomouc podpořilo TC charitativním zápasem, kde se vybrala finanční částka na podporu organizace. ĎÍK.

Dr. Marcela Němcová - Paní Dr. Je člověk, který každoročně podpoří s dobrým úmyslem někoho, kdo to zrovna potřebuje. I když by svůj čas, energii mohla celý věnovat rodině, zajímá jí dění kolem soc. oblasti v Olomouci. Když bylo potřeba dofinancovat náročný projekt na zaměstnávání osob se zrakovým postižením v TC – Ergonesu, nabídla pomocnou ruku a významným způsobem podpořila naši myšlenku, jak zmírnit vysokou nezaměstnanost osob se zrakovým postižením.

Lukáš Navara, NAVARAFOTO - Lukáš je pohodář, věčně usměvavý, dobře naladěný a nesmírně zaneprázdněný úspěšný fotograf s tričkem Supermana. A i on je takový Superman. Krom toho, že každoročně kupuje keramické misky na polévku na Den lidí bez domova, aby podpořil keramickou dílnu, tak pomáhá svou prací, bystrým okem, smyslem pro cit – svými fotkami. Když je potřeba něco vyfotit či podpořit, neváhá a je tam! A to nejen pro Tyflocentrum Olomouc.
Muzeum umění Olomouc nominuje:

Heinz a Monika Röthinger - Dar kolekce uměleckých děl mimořádné kvality v hodnotě 5.000.000,- Kč pro stálou expozici moderního umění v Muzeu umění Olomouc - Díky velkorysému daru berlínských sběratelů Heinze a Moniky Röthingerových získalo Muzeum umění Olomouc do svých sbírek reprezentativní kolekci kreseb jedné ze zakladatelských osobností moderní evropské malby a průkopníka abstrakce, olomouckého rodáka Adolfa Hölzela (1853 Olomouc - 1934 Stuttgart). Ten přišel na svět do rodiny významného olomouckého knihkupce, nakladatele a obchodníka s uměním Eduarda Hölzela (1817 Praha - 1885 Salzburg). Po vyučení sazečem v tiskárně F. A. Perthese v Gothě odešel na výtvarná studia nejdříve do Vídně a dokončil je roku 1882 na Umělecké akademii v Mnichově. Stal se spoluzakladatelem Dachauské malířské školy, v níž působil od začátku devadesátých let až do roku 1905, kdy byl jmenován profesorem stuttgartské Královské akademie výtvarných umění. Jeho pedagogické metody a propracovaná nauka o barvách ovlivnila několik generací jeho žáků, mezi něž patřili Johannes Itten, Willi Baumeister, Oskar Schlemmer, Ida Kerkovius, Albert Müller, Max Ackermann a další. Vystavená kolekce představí vedle darované kolekce v hodnotě 5 milionu korun, sestávající z 15 kreseb Hölzelových také jednu práci stuttgartského Hölzelova žáka Alberta Müllera a dvě práce Hölzelovy asistentky Idy Kerkovius.
Nadace Malý Noe, Olomouc nominuje:

JUDr. Robert Runták - dlouhodobá podpora všech projektů Nadace Malý Noe, výsadba Libosadu Malého Noe - Pan Runták již deset let finančně a organizačně podporuje Nadaci Malý Noe a získává pro nadaci podporu mezi dalšími mecenáši. Zásadním způsobem se zasloužil o výsadbu Libosadu Malého Noe na Čekyňském kopci u Přerova, kde bylo vysazeno 129 stromů. Každý strom má svého patrona, který nadaci daroval peníze, a ty byly použity na pomoc dětem v nouzi. Libosad Malého Noe získal třetí cenu v národní soutěži „Má vlast cestami proměn“. Díky panu Runtákovi mohla nadace pomoci dětem prostřednictvím výsadby stromů, tedy pomocí přírodě. Pan Runták pracuje pro nadaci obětavě, skromně a se srdcem na dlani. Bez jeho trvalé pomoci by nadace zdaleka nemohla pomoci tolika dětem v nouzi.

Mgr. Vladislav Kvapil - benefiční koncerty Nadace Malý Noe ve prospěch zdravotně znevýhodněných dětí - Pan Kvapil již devět let zcela nezištně pomáhá nadaci organizovat benefiční koncerty vážné hudby. Na koncertech vystupuje jako muzikant i jako moderátor. Zajišťuje účast dalších umělců na koncertech. Výnos z koncertů slouží na podporu projektů nadace, zejména projektu Zdraví, ve kterém nadace pomáhá zdravotně znevýhodněným dětem. Bez jeho obětavosti, znalostí a velkého pracovního nasazení ve prospěch nadace by benefiční koncerty zdaleka neměly tak velký společenský a finanční úspěch a vysokou uměleckou hodnotu.

Ing. Michal Frommer - podpora projektu „Zdraví“ Nadace Malý Noe - podpora dětí s dětskou mozkovou obrnou - Pan Frommer dlouhodobě podporuje všechny projekty Nadace Malý Noe. Pomáhá také radou, pomáhá získávat další sponzory pro nadaci. V poslední době významně finančně podpořil děti trpící dětskou mozkovou obrnou a dalšími kombinovanými zdravotními potížemi. Díky jeho dlouhodobé a spolehlivé práci pro nadaci může nadace pomoci mnohem více dětem. Jeho pomoc ohroženým dětem je srdečná a pokorná.

Skupina přátel – dobrovolníků: MUDr. Helena a Ing. Čestmír Jemelkovi, Manželé Jana a Josef Sovjákovi, Manželé Ludmila a František Kovářovi, Manželé Miroslava a Oldřich Hepnarovi, Manželé Hana a Jaroslav Grondolovi, Ludmila Strejčková - skupina přátel se stýká desítky let, posledních deset let je spojuje i práce pro Nadaci Malý Noe. Pracují jako dobrovolníci na akcích nadace. Organizačně zajišťují zejména akci „Jeden dětský den nestačí“ – akce pro děti z dětských domovů Olomouckého kraje a pro veřejnost - Skupina přátel – dobrovolníků pracuje ve prospěch nadace od jejího založení před desíti lety. Pracuje zejména na akcích nadace. Na akci „Jeden dětský den nestačí“ organizují dětské soutěže a plní další organizační úkoly, na jiných akcích nadace prodávají předměty nadace a pomáhají tak nadaci vydělávat peníze na financování jejích projektů. Na akci „Rostu se svým stromem“ sází stromy a sami jsou patrony již mnoha stromů. Nadaci podporují i finančně. Bez pomoci těchto dobrovolníků by nadace nemohla organizovat velké akce pro děti.

Lucie Hrabcová - výstavba a provozování Dětského domova Malého Noe v Zambii - Lucie osobně řídila přímo na místě výstavbu Domova Malého Noe v Katongo Village, Mongu, Zambie. Prováděla ve spolupráci se zambijskými úřady následné obsazování domova dětmi, zaváděla standardy fungování domova a každodenní řízení provozu domova. Vše bez nároku na jakoukoliv odměnu. Výstavbu a provoz domova financuje Nadace Malý Noe. Lucie v posledních čtyřech letech zambijským dětem a mládeži obětovala všechen svůj čas i osobní život . Bydlí v Zambii a neustále pracuje s obrovským nasazením a pracovním vypětím ve prospěch dětí. Bez její lásky k dětem, obětavé práce a osobních obětí by Domov Malého Noe pro sirotky v Zambii nejspíš vůbec nebyl. Patří jí hluboká úcta a obdiv nás všech.  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz