www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017
   - Beroun / Králův Dvůr
   - Blovice
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Olomouc
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Ústí nad Labem
   - Znojmo
Městská Kolegia 2017
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   P O D Ě B R A D Y  2017


Městský psí útulek Poděbrady nominuje:

Hana Kubešová - Hanička je naše velká kamarádka. Studuje na Hotelové škole a přes týden bydlí na internátě. Ve volném čase nám chodí pomáhat do psího útulku venčit pejsky. Ale mimo to je také velká organizátorka. Ve svém okolí dělá „nábor“ v řadách spolužáků, ale také organizuje různé sponzorské akce na podporu útulku. Za to jí moc spolu s pejsky moc děkujeme.
Gymnázium Jiřího z Poděbrad nominuje:

Studenti z Pěveckého sboru, Orchestru Gymnázia Jiřího z Poděbrad a sboru absolventů Collegium 2010 - Dívky a chlapci z Pěveckého sboru, Orchestru Gymnázia Jiřího z Poděbrad a sboru absolventů Collegium 2010 již 20 let věnují nezištně svůj čas, své schopnosti, znalosti a talent ve prospěch projektů, kterými:
- pomáhají seniorům,
- pomáhají handicapovaným dětem,
- přispívají k rozvoji vzdělanosti mládeže a rozvoji vztahu k hudbě,
- aktivně přispívají k obnově kulturních památek,
- podílejí se na kulturním životě města a kraje, uctívají významné události nebo památku osobností,
- podporují šíření dobrého jména gymnázia, města Poděbrady a České republiky v zahraničí,
- prezentují uměleckou činnost mladých lidí v Poděbradech,
- přivedli do Poděbrad mladé hudebníky ze zahraničí.
Práce v pěveckém sboru, orchestru a absolventském sboru je neskutečně náročná. Každý ze členů přistupuje k povinnostem velmi zodpovědně, vztahy v 60členném souboru jsou založeny na úctě, empatii a ochotě spolupracovat. Členové sboru a orchestru zároveň motivují další mladé lidi k setkávání s hudbou a hudební kulturou, kultivují mezilidské vztahy, pozitivně působí na další generace studentů gymnázia a hudba v jejich podání pomáhá v různých oblastech života naší společnosti. Krásným a plnohodnotným způsobem reprezentují svou školu a město Poděbrady po celé ČR a v zahraničí.
Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady nominuje:

Jiřina a Jaroslav Richterovi - Manželé Jiřina a Jaroslav Richterovi jsou obdivuhodnou manželskou dvojící. Oba pedagogové, kteří svůj život zasvětili vzdělávání a školství. Nepřestali ve svých aktivitách ani v seniorském věku a aktivně se zapojili do jiné formy vzdělávání a to do zájmového vzdělávání v DDM Symfonie. Jsou dlouholetí vedoucí kroužků a výtvarných dílen pro děti i dospělé. Paní Richterová se realizovala ve výuce matematiky a stále vede výtvarné dílny zaměřené na tradiční výtvarné techniky – drátování, malba na hedvábí, modrotisk, encaustic a další. Pan Richter se našel v košíkaření, vedení zdravotního cvičení pro dospělé a specializuje se na psychomotorické cvičení.
Oba dva jsou úžasní lidé, trpěliví, kreativní a vstřícní. Jsme vděčni za to, že s námi spolupracují. Svým přístupem k životu a vzájemným vztahem mohou být inspirací pro mnohé lidi. Jsou vzorem harmonického partnerského vztahu, který se v dnešní době stává podnětem k obdivu. Velmi si jich vážíme, a proto jsme je nominovali.
ZO ČSOP Polabí, Poděbrady nominuje:

skupinová nominace žáků a učitelů Základní škola Pečky - Každoroční vánoční sbírka pro zraněné volně žijící živočichy - Žáci a učitelé Základní školy v Pečkách každoročně pořádají velkou vánoční sbírku pro záchrannou stanici pro zraněné živočichy na Huslíku. Již několikátým rokem tak podpoří granulemi pro psy, či kočky, piškoty, ovesnými vločkami, ořechy, semínky a různými pamlsky velké množství živočichů, kteří se v záchranné stanici léčí nebo jsou zde umístěni trvale. Jejich neutuchající nadšení je pro nás velkou podporou. Vzájemnou spoluprací pak dochází k významnému prohloubení vztahu k přírodě a její ochraně. Žáci se účastní environmentálně vzdělávacích aktivit a i sami přispívají k praktické ochraně přírody.

Hana Braunerová - Paní Hanka Braunerová podporuje činnost záchranné stanice dlouhodobě, ať už finančně, materiálně tak i vlastním přičiněním. Již několikátým rokem je naší důležitou součástí spolu s celou rodinou při pomoci volně žijícím živočichům a sama pomáhá zachraňovat několik desítek zraněných živočichů. Je symbolem pro aktivní ochranu přírody a krásného vztahu v souladu s přírodou. Velmi si ceníme všech jejích aktivit, které jsou nezbytné pro naše fungování a pomáhají nám v naší činnosti.
TJ LTC Poděbrady, tenisový klub nominuje:

Václav Zítko - Pan Václav Zítko v letošním roce oslaví významné jubileum – 75 let. V tomto věku je stále plně vytíženým činovníkem tenisového klubu v pozici ekonoma a též je i aktivním rekreačním hráčem.
- 1974 – 1978 funkcionář tenisového klubu v Rychnově n. Kn.
- 1978 přestěhování se z Rychnova n. Kn. do Poděbrad
- od r. 1980 až do současnosti s malou přestávkou funkcionář tenisového klubu v Poděbradech
- působil také jako trenér zejména vlastních dětí v letech 1979 - 1990
- starší syn Pavel – druholigový hráč TJ Houštka v době studií na gymnáziu a při studiích na VŠ druholigový hráč TJ Ústí n. Labem
- mladší syn Aleš – hráč místního tenisového klubu v krajských soutěžích
- v 80.letech si postupně udělal kvalifikaci rozhodčí kategorie B a posléze kategorie A. V době konání Poháru federace žen v roce 1986 působil při tomto turnaji jako rozhodčí na Štvanici (účast družstva USA s M.Navrátilovou a dalšími světovými hráčkami)
- v 80.letech se podílel spolu se současným starostou Dr. Langrem na organizaci juniorských turnajů známých pod názvem Georgius cup, kterého se zúčastnila vždy česká juniorská špička
- v roce 1989 byla dokončena stávající nová budova na tenise, na níž finanční prostředky zajistil tehdejší významný funkcionář ČTS Dr. Langr, práce na stavbě budovy byly prováděny dodavatelsky a také svépomocí brigádně, bez nároku na odměnu a jmenovaný při této činnosti strávil množství brigádnických hodin
- v roce 1991 se jmenovaný podílel na transformaci tenisového klubu ze Sklo Bohemia do samostatného subjektu TJ LTC Poděbrady
- v roce 1993 byl jmenovaný na základě uskutečněného konkurzu vybrán do vrcholové funkce finančního ředitele Českého tenisového svazu
- organizátorská činnost juniorských turnajů vyvrcholila v roce 1994, kdy za předsednictví organizačního výboru Dr. Langra se uskutečnilo I. mezinárodní mistrovství ČR, aby poté v roce 1995 a 1996 se uskutečnilo II. a III. mezinárodní mistrovství ČR. Turnaje se zúčastnila řada světových hráčů, z nichž jmenujeme alespoň M. Hingisovou, H. Sukovou, J. Nováka, J. Šrejbra a dalších
- i po roce 2000 pokračoval v činnosti pro tenisový klub
- významným způsobem se podílel na zakoupení přetlakové tenisové haly zejména pro mládež z vlastních zdrojů tenisového klubu a s přispěním soukromého investora v roce 2010, přičemž v letošním roce bude hala zcela uhrazena
- přetlaková tenisová hala má významný podíl na tom, že na našich venkovních dvorcích i v hale vyrostl Michael Vrbenský, který v roce 2016 vyhrál Pardubickou juniorku, na Australian Open 2017 se dostal mezi nejlepších 16 juniorů na světě a v současném světovém juniorském žebříčku je již na 43.místě
- přes pokročilý věk jmenovaný i v současné době v r. 2017 nadále aktivně působí v tenisovém klubu jako ekonom, přičemž do jeho kompetence spadá řízení ekonomiky klubu, veškeré smlouvy včetně pracovních, zajišťuje sportovní činnost vč. turnajů a mistrovských utkání, podílel se na zavedení elektronické rezervace dvorců, aktualizuje klubové webové stránky, do jeho kompetence spadá i styk s tenisovými orgány ČTS a Středočeským tenisovým svazem, vypracovává žádosti o dotace a jejich vyhodnocení, termínovou listinu a množství dalších prací souvisejících s řízením tenisového klubu
Speciální základní škola Poděbrady nominuje:

Lenka Krajčovičová - Na cenu „Ď“ bychom rádi nominovali paní Lenku Krajčovičovou, která, ač je sama maminkou handicapované dcery a má vícero zaměstnání, najde si vždy čas a energii, aby pomáhala ostatním – především žákům speciální školy, učitelům, ale i rodičům, pro které se stala tmelícím článkem. Ochotně pomáhá s realizací různých školních i mimoškolních aktivit dětí, šije kostýmy pro taneční kroužek, materiálně podporuje i činnost třídy (v hodinách vaření), aktivně se zapojuje do organizace školních a mimoškolních akcí této třídy, kterou navštěvuje i její dcera Lucka (ta letos docházku do naší školy po deseti letech ukončí). Paní Lenka Krajčovičová kolem sebe rozdává úsměv, radost, optimismus a energii, kterou vlévá do žil všem lidem, kteří mají tu čest být s ní v kontaktu.
Luxor Poděbrady – poskytovatel sociálních služeb nominuje:

Gabriela Vlachová - s pochopením, láskou a lidskou účastí pečuje o klienty Domova důchodců Luxor Poděbrady. Přidat úsměv a dobré slovo je pro ni každodenní samozřejmostí. Ocenění v podobě ceny Ď je projevem zasloužené úcty a díků za 21 let obětavé péče o klienty domova.

Jana Kovářová - s výrazně empatickým a profesionálním přístupem 16 let zajišťuje náročnou péči o klienty Domova. Svým citlivým přístupem a zkušeností dokáže léčit nejen tělo, ale i osobitým způsobem přispívat k pocitu domova a bezpečí obyvatel Luxoru.  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz