www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017
   - Beroun / Králův Dvůr
   - Blovice
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Olomouc
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Ústí nad Labem
   - Znojmo
Městská Kolegia 2017
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   M O S T / L I T V Í N O V  2017


Spolek přátel historie Litvínovska nominuje:

Josef Čtvrtníček - za dlouhodobé aktivní působení ve vlastivědných a regionálně-historických aktivitách na Litvínovsku a Mostecku. Především pak za vybudování, správu a obsah webových stránek "Historie Litvínovska" (http://litvinov.sator.eu/), které patří svou hloubkou a rozsáhlostí k tomu nej v Ústeckém kraji.
Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci, z.s. nominuje:

Pavel Nedvěd - Nominovaný podporuje dlouhodobě svojí osvětovou, vlastivědnou a kulturní činností projekt. Jako zaměstnanec Městské knihovny Litvínov působí výrazně nad rámec své pracovní náplně a do kulturních, poznávacích, vzdělávacích a podpůrných akcí zapojuje zejména skupiny seniorů. Je příkladem činorodého člověka, který inicioval vznik Univerzity volného času, Klubu zapálených historiků, seriálů besed a výstav, setkávání s osobnostmi a výletů do významných míst v regionu. Obnovu cenného středověkého venkovského kostela v Bedřichově Světci podporuje se svými přáteli finančními příspěvky, pořádáním přednášek, návštěv a výstav fotografií. Velkým přínosem je jeho osobní příklad, organizování různých akcí pro seniory a tím jejich zapojování do života regionu. Je propagátorem přírody, památek a kulturního dění na Mostecku a tím přispívá ke zlepšení jeho image, které utrpělo v minulosti jako centrum uhelné těžby.
Porozumění Litvínov, z. s. nominuje:

Město Litvínov – Mateřské centrum Klubíčko - Díky pravidelné finanční a morální podpoře Města Litvínov, může naše centrum existovat a nabízet volnočasové aktivity pro rodiny pečující o malé a handicapované děti a to již třináctým rokem. Handicapované děti tak mají možnost být integrovány mezi své zdravé vrstevníky již od nejútlejšího věku. Rodiny se necítí sociálně izolováni.

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. - Mateřské centrum Klubíčko - Díky finanční podpoře Euro Supportu může naše centrum existovat a nabízet volnočasové aktivity pro rodiny pečují o malé a handicapované děti. Tato firma si nás sama vybrala ke sponzorské podpoře a každým rokem nás podporuje výraznou finanční částkou: 150 000,- Kč. Zaměstnanci firmy navíc každým rokem mezi sebou pro nás pořádají finanční sbírku.
Za svoji podporu od nás nechtějí naprosto žádnou reklamu. Majitelé firmy to berou tak, že podpora neziskových organizací by měla patřit k dobrým mravům každého podnikatele. Toho si velice vážíme!

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059 - Mateřské centrum Klubíčko - Děti a učitelé z místní školy uspořádali pro naše mateřské centrum benefiční běh. Za jeho výtěžek nám zakoupili materiálové vybavení (koberec do tělocvičny a židle a stůl do kuchyňky). Celou akci si děti samy vymyslely a zorganizovaly. V doprovodném programu vystoupili psovodi Městské policie Litvínov a dobrovolní hasiči Litvínov. Výtěžek celého běhu zdvojnásobila Nadace Via v programu Pomáhej. To nám udělalo velkou radost!
Hospic v Mostě, o.p.s. nominuje:

Mgr. Kateřina Poláková - Paliativní péče v Hospici v Mostě,o.p.s. - Dlouhodobě již několik let pravidelně měsíčně přispívá hospici na léky a ošetřovací materiál. Pomáhá nám tak s úhradou potřebných léků a materiálu k ošetřování ran u nevyléčitelně nemocných lidí.

MÚ Litvínov - Hospicová péče nehrazená ze zdravotního pojištění - MÚ Litvínov nám každoročně pomáhá finančně s úhradou provozních nákladů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Bez této podpory bychom nemohli poskytnout péči všem nemocným, kteří ji neodkladně potřebují.
K srdci klíč, o.p.s. nominuje:

Ladislav Monhart - Podpora lidí bez domova a obecně lidí se sociálním hendikepem - Pan Monhart nezištně pomáhá lidem bez domova např. distribucí potravin, vymýšlí a staví pro ně mobilní přístřešky a snaží se pomoci tam, kde běžné formy pomoci selhávají.  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz