www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017
   - Beroun / Králův Dvůr
   - Blovice
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Olomouc
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Ústí nad Labem
   - Znojmo
Městská Kolegia 2017
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   Z N O J M O  2017


Aneta Bodoloczká nominuje:

Nadace Život dětem o.p.s. - dofinancování zdravotního kočárku - Nadace nám ochotně pomohla při financování zdravotní kočárku pro syna.

Nadace Dobrý Anděl - měsíční finanční pomoc - Díky jejich pomoci můžeme dopřát synovi kvalitnější život. Dokoupit věci nezbytné k cvičení a rozvíjení se.

TamTam o.p.s. - Raná péče neboli Podpora rodičů se sluchovým postižením dítěte - Jsou užasní. Díky nim jsem se dozvěděla samé užitečné informace ohledně naslouchadel, jak správně o ně pečovat. A krok za krokem nás učí jak se se synem dorozumět a komunikovat. A mnoho dalšího.

středisko Rané péče, Brno - Raná péče - podpora rodičů s dítětem s vadou zraku a kombinovaným postižením - Též jsou užasní. Dostáváme rady jak posilovat oči, jak s nimi cvičit. Informace ohledně brýli. Různé hry pro oči. Užitečné informace ohledně pomůcek či když si nevím rady.
Antonie Novotná nominuje:

Městys Olbramovice včetně zastupitelstva městyse Roman Hybler – starosta - Zřízení a podpora veřejné sbírky prostřednictvím transparentního účtu „Městys Olbramovice – veřejná sbírka Honzík“ - Poděkování za zřízení veřejné sbírky a založení transparentního účtu, dlouholetou upřímnou pomoc a finanční podporu. Díky finančním prostředků ze sbírky mohl podstoupit Honzík operaci Ulzibat, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Operace zkvalitnila život Honzíka a usnadnila péči všem blízkým. Finanční prostředky budou dále využity na rehabilitační pobyty, nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, zajištění osobního asistenta a další.

MUDr. Anna Klejdusová - podpora a propagace veřejné sbírky pro Honzíka - Za osobní nasazení a zájem, pomoc při získávání finančních prostředků.

Jana Šidlová - pomoc a osobní podpora - Za upřímnou a nezištnou pomoc osobní nasazení při organizaci a správě veřejné sbírky pro Honzíka. Psychická podpora maminky Honzíka.
Dětský domov Znojmo nominuje:

Přátelé dětí Dětského domova ve Znojmě - Pan Josef Ráček, paní Lenka Valterová a paní Hana Toiflová jsou členy občanského sdružení Přátelé dětí Dětského domova ve Znojmě a dlouhodobě s námi spolupracují. Organizují především zájmovou činnost, která je zaměřená na pobyt v přírodě, výchovu ke zdravému životnímu stylu a komplexní rozvoj dětí. Z velkého množství akcí uvádíme např. turistický výlet s cestou do pohádek, soutěže a hry spojené s pobytem na vranovské chatě nebo v chatové osadě Osika, setkání s Policií České republiky a každoroční mikulášskou nadílku, sportovní odpoledne ke Dni dětí. Jedná se o pestré programy, které jsou organizovány v úzké součinnosti s Rotary klubem ve Znojmě a dalšími. Přitom je třeba zdůraznit, že všichni zainteresovaní vykonávají tuto činnost ve svém volném čase zcela nezištně a zapojují do ní nejen své rodiny, ale i rodiny svých blízkých přátel. Tyto akce se stávají výrazným zpestřením našich víkendů a všechny děti se na ně velmi těší a PDDD tím pomáhají k začlenění a socializaci našich dětí. U všech aktérů oceňujeme nadšení, obětavost a laskavý přístup k dětem. Není noc cennějšího, než čas, který Vám někdo věnuje, a to s láskou a porozuměním.
Vedení Dětského domova ve Znojmě a jeho pracovníci se domnívají, že pan Josef Ráček, paní Lenka Valterová a paní Hana Toiflová si ocenění Ď 2017 opravdu zaslouží a mají pro jeho získání naše doporučení.
Spolek Konipaska nominuje:

Obec Chvalovice - podpořila Spolek Konipaska, zřizovatele Domácí hospicové péče Znojmo, částkou 100.000,-Kč pro účely nákupu osobního vozu na přepravu zdravotních pomůcek nevyléčitelně nemocným pacientům Domácí hospicové péče. Tato částka činila, více jak 40% pořizovací ceny vozu.  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz