www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2018 - info
Realizovaná krajská kola 2018
Krajské nominace 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / J I H O Č E S K Ý   K R A J -   CENA Ď   2018


Oblastní charita Písek nominuje:

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - nás podporuje již 7. rokem. Naše organizace každoročně obdrží velmi potřebný finanční příspěvek na zdravotnické pomůcky a materiální vybavení domácí zdravotní péče. Příspěvek pomáhá významně zlepšit kvalitu poskytované péče. Přístup a jednání nadace je na vysoké profesionální a lidské úrovni. Administrace projektů je přehledná a transparentní. Opravdu velmi dobře reprezentují odkaz zakladatelky nadace paní Olgy Havlové.

Miroslava Šandová - byla první dobrovolnicí nově vzniklého dobrovolnického centra Bonum při Oblastní charitě Písek. Svou činnost, v rámci programu Rozsviť můj den, věnuje seniorům v DPS Světlo v Písku. Je spolehlivá, empatická a pro seniory je jejich pravidelným sluníčkem. Věnuje se s nimi četbě, osobní výpomoci, výpomoci při akcích pro seniory a dalších potřebných činnostech.

Domov pro seniory Kaplice nominuje:

zaměstnanci organizace - Mgr. Zuzana Moštková, Bc. Michaela Jarošová, Mgr. Dana Pokorná, Bc. Jana Stejskalová, Jaroslava Reiserová, Marta Fedorová, Jaroslava Žižková, Veronika Čajanová, Mgr. Hana Kocourková, Mgr. Ivana Placerová, Iva Sládková - V dnešní době, kdy loajalita, vzájemný respekt a úcta ve vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel, je čím dál vzácnější, bych ráda za sebe vyjádřila poděkování zaměstnancům naší organizace.
Důvodů je hned několik. Za poslední dobu nejvíce za to, že za dobu náročného období téměř osmnácti měsíců probíhající rekonstrukce a výstavby našeho domova, dokázali pracovat s nesmírným nasazením, tak, aby se změny co nejméně dotkly samotných obyvatel Domova. Za to, jak hladce dokázali zorganizovat a realizovat přestěhování a následně zabydlení celého Domova v září 2017. A také za to, že přes vše, co s sebou řízení naší organizace nese, mám již osmým rokem důvod těšení se na společnou realizaci nových a mnohdy nezapomenutelných nápadů.
Každodenně se společně staráme, aby se obyvatelům našeho Domova u nás příjemně žilo, aby slovo Domov nebylo jen prázdné slovo. Mým úkolem a zároveň přáním je, aby se zaměstnancům dobře pracovalo a chodili do práce rádi. Jsem toho názoru, že by si lidé měli dokázat říct vlídné a příjemné pocity, třeba i to, že naplňují svým konáním smysluplnost žití lidí kolem sebe. Nominace na cenu Ď je poděkováním za jejich každodenní, mnohdy těžkou práci, ale zejména za to, že se dokáží vzájemně podpořit a pomoci i ve chvílích náročných. Výsledkem jejich konání je potom vyjádření spokojenosti od našich obyvatel a jejich nejbližších. Poděkování veřejné má jistě mnohem širší význam a váhu. Proto se domnívám, že nominace na cenu Ď právě pro zaměstnance napříč všemi úseky a odděleními, zejména ale pro vedoucí zaměstnance Domova pro seniory Kaplice, je na místě.

K9 Rescue CZ, z.s. České Budějovice nominuje:

Ing. Tamara Šumpelová - Založila a vede neziskovou organizaci K9 Rescue CZ zaměřenou na výcvik záchranářů a záchranných psů, se kterou dosahuje vynikajících výsledků - Dva roky obětavé práce ve funkci vedoucí veřejně prospěšné organizace K9 Rescue CZ obnáší stovky hodin bez nejmenšího nároku na odměnu. Tamara Šumpelová je pro mladé začínající záchranáře vzorem obětavosti a neutuchající iniciativy na poli pomoci bližním. Stala se hlavním pilířem této organizace na úrovni společenské prospěšnosti. Výsledky této organizace překračují nejen rámec Jihočeského kraje, ale i celé České republiky.

Centrum sociální pomoci Vodňany nominuje:

Mgr. Bc. Daniela Davidová - Pravidelné společné aktivity dětí a seniorů v CSP Vodňany (trvající několik let) - Ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová překypuje rozmanitými nápady. Jeden zdánlivě obyčejný nápad, který se jako jeden z mnoha jiných a zajímavých zrodil v její hlavě, byl zorganizovat společná setkávání dětí a seniorů v našem domově. Nepořádat pouze setkávání ve formě besídek, ale i společných aktivit a různého společného tvoření a to pravidelně, každý měsíc. Tento nápad funguje již několikátým rokem a máme z něho pouze pozitivní ohlasy na obou stranách. Společné okamžiky, které tráví senioři a nejmladší generace jsou velkým obohacením jak pro přítomný okamžik, tak především pro budoucnost, nejen dětí, ale i nás všech. Zaséváme semínka vzájemné tolerance, porozumění, pochopení, ochoty a vzájemné pomoci. Například setkání na téma: „Babičko, dědečku, nauč mě přišít knoflík.“ Dalším z mnoha potvrzení pozitivního působení je událost, která se opravdu stala.
O pololetních prázdninách se ozvaly čtyři dívky (které chodily se školou do domova), zda by mohly v den svých pololetních prázdnin navštívit babičky a dědečky u nás v domově. A nebyla to ledajaká návštěva! Děvčata upekla perníková srdíčka pro každého seniora, aby radosti a překvapení nebylo málo, dívky přinesly kytaru a každému zahrály a zazpívaly na pokoji písničku. Nejsou toto dostatečné důkazy klíčícího semínka zájmu o starší generaci?
Z obyčejného a nepatrného semínka nám začínají klíčit nádherné květiny. Moc bychom si přáli a věříme, že jednou z nich bude nádherně rozkvetlá louka. A za to patří poděkování úžasnému nápadu paní ředitelky Mgr. Bc. Daniely Davidové.

Centrum BAZALKA, o.p.s., České Budějovice nominuje:

Jakub Smrž a Matěj Smrž - BěžímPro.cz Centrum BAZALKA - Bratři Smržovi z Českých Budějovice jsou nejen úspěšnými motocyklovými závodníky, ale hlavně dlouholetými patrony dětského denního a týdenního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením Centrum BAZALKA, o.p.s. z Českých Budějovic. Jakub a Matěj začali s BAZALKOU spolupracovat v roce 2012. V roce 2015 rozjeli vlastní projekt BěžímPro.cz Centrum BAZALKA, v jehož rámci se rozhodli účastnit se závodů v běhu pro dobrou věc. Mezi stálice patří Mattoni 1 maraton v Českých Budějovicích z okruhu závodů RunCzech, Winter Run, Night Run, Vltava Run. Od roku 2016 organizují vlastní benefiční závod „Svatojánský kopeček“ ve prospěch Centra BAZALKA ve Svatém Janu nad Malší. Svým příkladem motivovali celou řadu dalších běžců a fanoušků. Pro Centrum BAZALKA tak získali nejen značné finanční prostředky, ale hlavně stovky dalších příznivců, kterým vlastním přístupem ukázali, že i děti se kombinovaným postižením si zaslouží důstojný život a profesionální péči. Veškeré prostředky získané z iniciativy BěžímPro,cz používá Centrum BAZALKA na úhradu nákladů spojených s poskytováním fyzioterapie pro své klienty. Vážíme si toho, že tito profesionální sportovci při svém časovém vytížení neváhají věnovat velkou část svého volného času a energie dětem s hendikepem, upozorňovat na jejich potřeby a snažit se zkvalitnit jejich život. A to vše s velkým nadšením, se skutečně otevřeným srdcem, s pokorou a s vědomím, že ne všem bylo na startovní čáře života dáno to nejdůležitější - zdraví. Více o projektu na: https://www.facebook.com/bezimpro/.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz