www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2018 - info
Realizovaná krajská kola 2018
Krajské nominace 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / K R A J   V Y S O Č I N A -   C E N A   Ď   2018


Oblastní charita Třebíč nominuje:

Mgr. Petr Jašek - Od vzniku (25 let) Oblastní charity Třebíč je jejím ředitelem a nese na svých bedrech všechny těžkosti a problémy, které přicházejí - Svůj život zasvětil charitě. Nevzdává se, když přijdou těžkosti. Přes všechny příchozí problémy se mu podařilo vybudovat krásný nový Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy, jehož stavbě nikdo nevěřil. On se nevzdal a azylový dům stojí. Žije pro charitu i po duchovní stránce, je empatický ke všem potřebným, v neposlední řadě i ke svým podřízeným.

Petr Palovčík - Pomáhá všem potřebným, zastupuje nemocnici v Třebíči, pro kterou shání finance, pomáhá Oblastní charitě Třebíč, moderuje dobročinné akce, spojuje lidi, kteří mohou dávat s těmi, kteří jejich pomoc potřebují - Petr Palovčík je velmi empatický k potřebám druhých. Zasloužil se o mnoho dobrých projektů, které pak moderuje. Umí jednat s lidmi a dává jim správný směr pro pomoc ostatním. Vím, že i sám, v soukromém životě pomáhá potřebným. Je neskutečně plný dobrých nápadů, které mohou pomáhat, srší energií.

Dětský domov Jihlava nominuje:

Petra Meruňková - Paní Meruňková je vedoucí týmu společnosti Ahold, provozovna Albert Brtnická 4030/7 Jihlava Nominujeme ji za velmi lidský a vstřícný přístup k dětem našeho domova, které chodí na brigádu do provozovny Albert její přístup výrazně překračuje rámec jejích pracovních povinností. Neváhá pomoci jim radou, je jim vzorem příkladného pracovníka. Její příklad ovlivnil i naši klientku Simču Chrásteckou, aby si dále zvyšovala vzdělání na střední škole ukončené maturitou, a pracovala v budoucnosti na podobné pozici. Takových lidí by bylo v našem okolí potřeba více.

Dětský domov, Jemnice nominuje:

DATART INTERNATIONAL, a.s. - Zajištění vánočních dárků pro naše děti, nefinanční dary v podobě elektrospotřebičů, zajištění dětského tábora pro naše děti, spolupráce ve vánočním a velikonočním období - Pro nás je firma DATART a zvláště zaměstnanci, kteří tam pracují vyloženě srdeční záležitostí. S naším dětským domovem spolupracují a snaží se pomáhat celoročně. Jde vždy o velmi srdečné a přátelské setkání.

Spirax Sarco spol s r.o. - Financování volnočasových aktivit a dětských táborů pro naše děti, formou finančních sponzorských darů.

Nadační fond Albert - Nákup materiálu do keramické dílny – hlína, formy na výrobky, barvy. Zajištění zájmových kroužků a prázdninových pobytů pro naše děti - dětské letní tábory - S NF Albert spolupracujeme velice dlouho, podporuje naše děti zvláště vzdělávání, zájmové činnosti a celkovou integraci i rozvoj sociálně znevýhodněných dětí. Také jejich činnost je zaměřena na správnou životosprávu a zdraví životní styl.

ALTREVA spol. s r.o. - Firma ALTREVA spol. s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje od roku 2004. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí.

Stanislav Kamínek - Pan Kamínek je soukromou osobou, který, spolupracuje s naším dětským domovem již asi 10 let. Je to báječný člověk.
- Pravidelně kupuje několikrát ročně dorty na všechny rodinné skupiny.
- Pořádá zdarma koncerty a hudební vystoupení žáků z LŠU v našem DD.
- Podporuje naše děti formou finančních darů (na LDT, výlety, financování zájmových kroužků.
- Vozí dětem drobné dárky, nakopírované písničky.
- Kupuje dětem výtvarné potřeby a různé pomůcky pro kreativní tvoření.

Dětský domov, Hrotovice nominuje:

Dejme dětem šanci o. p. s. - Přál/a bych si, Dopis Ježíškovi, Strom splněných přání - Finančně a věcně nám pomohli splnit vánoční dětská přání. Dále nám umožnili pořídit potřebné věci a pomůcky pro děti, např. dioptrické brýle a elektronické knihy.

manželé Čejkovi - Dětem z našeho domova poskytují bezplatně k rekreaci svůj penzion a po celý rok nám pro děti posílají sladkosti a nezapomínají na ně ani na Vánoce.

IBM Česká republika, spol. s. r. o. - Zaměstnanci z IBM se spojili a zakoupili již po několikáté dětem krásné vánoční dárky, jezdí za nimi a uspořádali pro ně krásný den plný překvapení. Ještě nás zapojili do jejich projektu, na základě kterého jsme získali nemalou částku peněz.

Hitrádio Vysočina - Strom splněných přání - Hitrádio Vysočina a celý tým organizující projekt „Strom splněných přání“. Děkujeme za naše děti, kterým se díky tomuto projektu splnily jejich sny a vánoční přání.

Nadační fond Albert - Vánoce dětem 2017, Obchůdky s Albertem - Již po několikáté umožnili dětem zakoupit vánoční dárky dle jejich představ. Získali jsme pro ně finanční obnos, za který jsme dárky dětem dle jejich přání nakoupili. Ještě se s Nadačním fondem Albert zúčastňujeme každoročně akce „Obchůdky s Albertem“, kde děti prodávají své vlastnoručně vyrobené vánoční výrobky. Výtěžek z prodeje je věnován dětskému domovu.

Denní centrum Barevný svět, o.p.s., Třebíč nominuje:

Bc. Anna Kolaříková - Anička Kolaříková je již několik let „dobrou duší“ Denního centra Barevný svět, o.p.s.. Je úspěšnou třebíčskou hudebnicí a učitelkou hudby a pro naši organizaci připravila a odehrála již celou řadu benefičních koncertů (zpravidla dva ročně), které se těší čím dál většímu zájmu veřejnosti, a které jsou vždy velkým zážitkem jak pro klienty a zaměstnance Barevného světa, tak i pro všechny jejich návštěvníky. Díky těmto koncertům se velmi dobře daří představovat a propagovat činnost naší organizace široké veřejnosti, a tím i získávat nové kontakty, podporovatele naší činnosti a sponzory. Výtěžek z benefičních koncertů, které pro nás Anička Kolaříková zorganizovala, nám již pomohl s financováním mnoha projektů (dofinancování kupní ceny svozového automobilu, vybavení nového tréninkového pracoviště pro osoby s mentálním postižením v Hrotovicích, obnova vybavení denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením - cvičné kuchyně, denní místnosti a relaxační místnosti, atd.). Anička nám svou hudbou zprostředkovala velké množství krásných zážitků a dlouhodobě se podílí na zvyšování komfortu klientů v námi poskytovaných službách. Nejen za to si zaslouží naše velké Ď.

Ing. František Vágner - Ing. František Vágner je člověkem, který má naši velkou úctu. Denní centrum Barevný svět, o.p.s. podporuuje od samého jeho vzniku v roce 2005. V uplynulých třech letech působil dokonce jako člen správní rady naší společnosti a za tu dobu se nám z jeho strany dostalo velmi významné pomoci, díky které se nám dařilo překonat zásadní těžkosti, které nás potkaly. Velmi nám pomohl zejména při řešní neuspokojivé situace, když bylo třeba zajistit nákup nového vozu pro zajištění svozu a rozvozu do denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením, na který se nám v té době nedostávaly finanční prostředky. Bez svozové služby by totiž byla služba denní stacionář pro mnohé klienty nedostupná. Pomoc pana Vágnera je velmi různorodá a přichází vždy tam, kde je třeba. Na sdrci mu leží nejen komfort klientů a jejich rodičů. Svou péči nejednou věnoval i řadovým zaměstnancům Barevného světa, jeiichž práci je pro neziskovou organizaci poskytující sociální služby mnohdy obtížné náležitě docenit. Nezapomenutelným zážitkem se pro všechny z Barevného světa stal loňský dvoudenní výlet do rodného kraje pana Vágnera, na který jsme od něj dostali pozvání a po celou dobu pobytu i úžasnou péči. Pan Vágner věnoval Barevnému světu spoustu času, energie a peněz. Je to člověk, kterého si velmi vážíme a jemuž bychom chtěli vyjádřit za vše velké poděkování.

STŘED, z. ú., Třebíč nominuje:

ALTREVA spol. s r.o. - Se společností ALTREVA spol. s r.o. spolupracujeme od roku 2016. Kromě toho, že každoročně finančně podporuje naši činnost, ušila nám i nové ubrusy ve dvojím barevném provedení do společenského sálu. Každoročně se zástupci společnosti účastní naši předvánoční akce „Zdobení vánočních stromků“. Je skvělé, že v našem městě sídlí společnosti jako je společnost ALTREVA spol. s r.o., která se taky nebojí pomáhat!

Dětský domov, Humpolec nominuje:

ACO Industries k. s. - Sponzorství + volnočasové aktivity - Zaměstnanci firmy ACO a především paní Irena Apeltová dlouhodobě spolupracují s naším domovem. Nejenže nás podporují finančně, většinou jednorázovým nákupem potřeb pro volný čas , ale též pravidelně obstarají dětem vánoční dárky na přání. Největší radost však vždy dětem udělá osobní návštěva paní Ireny a společně aktivně strávené odpoledne. Již několikátým rokem máme možnost strávit týden o letních prázdninách na jejich chalupě v nádherném prostředí Orlických hor. Moc si vážíme obětavosti, nadšení a laskavého přístupu k dětem. Děkujeme.

Nadační fond Hanky Kynychové - Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou - Děkujeme Hance, projektové manažerce Katce a celému realizačnímu týmu lektorů za již 12 leté fungování tohoto skvělého projektu. Nominaci si rozhodně zaslouží jako projev velkého díku a obdivu za skvělou práci, obětavost, spoustu cenných rad a doporučení, kterých se našim dětem od nich dostává. Na dětech je vidět obrovský pohybový rozvoj a potvrzením tohoto je přijetí našeho svěřence (od počátku zapojeného do projektu) na Konzervatoř Jaroslava Ježka – obor muzikál. Moc děkujeme.

Zoologická zahrada Jihlava, p. o., nominuje:

Zastupitelky města Jihlavy - Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava - V roce 2013 se do našeho dlouholetého projektu „Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava“ zapojily také zastupitelky města Jihlavy. Jedná se o 8 žen, které se rozhodly podpořit chod zoologické zahrady nejen svojí činností v zastupitelstvu, ale také formou finanční. Tzv. Dámský klub zastupitelek vede paní Mgr. Stanislava Prokešová, která se spolu s ostatními zastupitelkami aktivně ve svém volném čase zajímá o dění v zoologické zahradě. Z jejich přístupu dýchá opravdové zapálení pro dobrou věc. Jako „své“ zvíře si dámy vybraly kočku divokou a za dobu přispívání do projektu podpořily chov kočky divoké částkou 20 tis. Kč. Zoologická zahrada si váží tohoto přístupu a chce ocenit jejich snažení. Jsou to ženy, které mají svá zaměstnání, vedle kterého vykonávají funkci v zastupitelstvu. I přesto naleznou čas na pravidelné návštěvy zoo, při kterých se zajímají o její problémy. Zoo navštěvují také se svými dětmi, vnoučaty, a učí je tak utvářet si vztah k přírodě.

Petra Rosecká a Markéta Tulisová nominují:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - Klub Úsměv Žďár nad Sázavou - Klub Úsměv letos v květnu oslaví 20 let činnosti. Za tu dobu to byla spousta krásných akcí, na kterých se nezištně podílela velká řada lidí. Někteří klub podpořili finančně, jiní půjčili lodě na vodácký tábor, další zahráli našim dětem divadlo, jiní jim dělali osobní asistenty… Zkrátka každý přidal střípek a nakonec z toho byla hromada nezapomenutelných zážitků. Každý, kdo nás podpořil zanechal v srdíčku našich dětí svoji stopu a tímto bychom chtěly, právě v době, kdy slaví klub dvacetiny, všem moc poděkovat. Opravdu si každé podpory a pomoci moc vážíme. Velký dík klubu Úsměv! Věříme, že nám ještě dlouho bude do našich životů přinášet spoustu radosti.
Ď – za rodiče zdravotně postižených dětí Petra Rosecká a Markéta Tulisová

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou nominuje:

Český rozhas - Ježíškova vnoučata - Několik seniorů z našeho zařízení si splnilo díky tomuto projektu svá přání. A nešlo ani tak o materiální věci jako o zážitky a lidská setkání. Splnil se třeba přání řídit traktor, elektromobil, zajít si na masáž atp. Některé vztahy mezi dárcem a obdarovaným přežily i čas Vánoc a budou se rozvíjet dál. Díky za tuto iniciativu.

Hitrádio Vysočina - Strom splněných přání - Děkujeme za tradiční vánoční sbírku dárků, díky níž nezůstane nikdo na Štědrý den bez nadílky. I malý dárek může udělat velikou radost.

Michaela Dorazilová - Skupina Sebeobhájců - Míša je naše dlouholetá dobrovolnice a kamarádka uživatelů i zaměstnanců naší organizace. Ušla dlouhou cestu od přímé pomoci v domácnostech až po dnešní vedení skupiny Sebeobhájců, kde lidi s mentálním postižením učí stát si za svým. Pomáhá nám v mnoha oblastech – organizuje výlety, pomůže v kavárně, či na mnoha našich akcích. Dobrovolnictví vnímá jako prostředek osobního rozvoje. Je našim velkým učitelem v mnoha oblastech života. Skvělý tandem tvoří s Michalem Sobkem. Oběma patří náš velký dík.

Jindřich Fáborský - Nadační fond Dobrodění - Jindřichovi nebylo ani třicet let, když si řekl, že mu kromě úspěšně rozjeté firmy zbývá čas ještě konat dobro. Po chvilce hledání zakotvil v Domově bez zámku a stal se zakladatelem, předsedou správní rady a sponzorem zároveň v Nadačním fondu Dobrodění. Nadační fond umožňuje lidem s mentálním postižením žít naplněný život. Jindra přenáší svůj obchodní talent a píli do oblasti fundraisingu a pomoci potřebným.

Ludmila Jelínková - Paní Jelínková přináší každý měsíc radost do našeho denního stacionáře. Děje se tak díky její harmonice a písničkám, se kterými nás pravidelně v rámci dobrovolnické činnosti navštěvuje. Uživatelé našich služeb se na její program vždy moc těší. Paní Jelínková je celoživotně aktivní optimistický člověk se srdcem na pravém místě.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz