www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2018 - info
Realizovaná krajská kola 2018
Krajské nominace 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / REGION   HL. M. PRAHY -   CENA Ď   2018


REHAFIT, o.p.s., nominuje:

Pavel Mašek - Naše organizace se věnuje rehabilitaci těžce tělesně postižených od roku 2009. Dva roky po jejím vzniku jsme se dostali do velkých existenčních problémů, kdy nám město chtělo zvednout nájem na komerční ceny v dané lokalitě. Což bylo pro naši organizaci neúnosné, opakovaně jsme žádali, apelovali na různých stranách, ale nic nepomáhalo. Pár dní před koncem roku k nám přišel zastupitel MČ Prahy 9 Pavel Mašek, aby se o celé situaci osobně přesvědčil a věci se začali hýbat. Smlouvu nám prodloužili na neurčito a to za stávajících podmínek. Pokud by k nám nepřišel, nevím, jestli by naše centrum ještě bylo. Pavel Mašek se od té doby centra ujal a zcela nezištně mu pomáhá více jak 6 let. Připravil pro nás Vánoční benefiční koncert v kostele. Získal na naši stranu většinu zastupitelů a důležitých osob, rozhodujících o naši činnosti. Bez jakéhokoli nároku na odměnu pro nás spravuje webové stránky, zajišťuje rekonstrukci apod. Před pár lety jsme se dostali opět do velkého existenčního problému, kdy nám neplatili pojišťovny, a situace se opět dostala až na hranici naší životaschopnosti. V té době nám opět Pavel Mašek velmi pomohl, domluvil schůzky s potřebnými lidmi a situace se opět vyřešila v náš prospěch.
Troufám si říct, že bez našeho mecenáše, bychom nejen už neexistovali, ale nebyli bychom ani tam, kde jsme teď.
A v neposlední řadě se v minulém roce zasloužil o rozšíření a rekonstrukci našeho centra, díky kterému, teď můžeme ošetřit až 100 těžce tělesně postižených pacientů týdně.
Nebojím se říct, že Pavel Mašek je náš strážný Anděl, za kterého jsem velmi vděčná a velice si jeho pomoci vážím.
Domov Sue Ryder, z.ú., Praha nominuje:

Jana Dušková - Dobrovolnice, která od roku 2015 dochází pravidelně jako společnice za klientkou domova pro seniory, se rozhodla finančně podpořit rehabilitační péči o klienty v Domově Sue Ryder. V rámci oslavy svých narozenin vyzvala kamarády, aby přispívali prostřednictvím platformy www.darujme.cz na podporu důstojného života seniorů. Celkem se Janě a jejím přátelům podařilo přispět na nákup stavěcího zvedáku pro pohybově omezené klienty částkou 17 450 Kč. Její výzva nejen, že pomohla seniorům postavit se znovu na nohy, ale rozšířila i povědomí veřejnosti o činnosti Domova Sue Ryder a v neposlední řadě také povědomí o možnostech přispívat Peer to peer formou různým neziskovým projektům.

Barbora Fröhde - Dobrovolnice, která od roku 2011 pořádá dvakrát ročně dobročinné bazary dětských věcí a výtěžkem podporuje činnost domova pro seniory. Dvakrát za rok dokáže zorganizovat sběr oblečení a dětského zboží, nejen mezi svými přáteli, ale i v rámci zapojených školek a mateřských center. Seskupila kolem sebe partu nadšenců, kteří bez nároku na odměnu, proměnili původně komorní akci v pravidelnou velkou komunitní událost. Během dvanácti proběhlých bazárků získali organizátoři pro péči o seniory již přes 820 000 Kč. Prodejní akce probíhají v prostorách areálu Domova Sue Ryder a staly se oblíbeným místem setkání maminek a tatínků z širokého okolí. Díky Báře do domova zavítá veliké množství lidí a tak, mimo jiné, přibližuje veřejnosti poslání Domova Sue Ryder, myšlenku důstojně prožitého stáří.

Nadace Leontinka, Praha nominuje:

Rotary a Rotarac Club Poděbrady - RC Poděbrady a Rotarac Poděbrady pomohly v rámci prezentace na SoundTrack Festivalu na konci srpna 2017 obrovským lidským nasazením získat prostředky na dofinancování nákupu kytary pro nevidomého Martina K, který v současné době studeje konrvatoř v Ostravě. Práce jednotlivcům, radost, pozitivní energie a naprosto nezištná pomoc je dostatečným doporučením k nominaci.

Maxim Čambor - Zrakově postižení se za pomoci NL zúčastňují již 11. Rokem na závodech Jizerské 50, běžeckých závodech Run Tour již 5. rokem, štafetového běžeckého závodu Vltava Run letos to bude počtvrté. Bez pomoci našeho věrného dobrovolníka( od roku 2007, který pomáhá zabezpečit dopravu, trasérství a také doprovod či docela obyčejné postavení stanu bychom si ani nedovedli představit. Svůj čas věnuje zcela bezplatně NL.

Tomáš Zástěra a Koko moderátoři Evropy 2 - Tito dva moderátoři na základě vlastního nápadu natočili video, kde Tomáš zkusil jít s holí a bez doprovodu z domova do práce. Společně bylo vytvořeno video, které ukazovalo následně posluchačům Evropy 2- při sdílení na web. stránkách , jaké jsou problémy zrakové postižených a jak je důležité pomáhat. Tímto videem byla vytvořena podpora kampaně NL, jejíž výtěžek byl určen na podporu osobní asistence a bude rozdělen v rámci grantového řízení 2018.

Karolína Čechová - Členka správní rady, která nezištně a bezplatně podporuje chod NL od vzniku v r. 2005, stejně jako předseda správní rady, který byl již jednou oceněn.

Studio Ypsilon, Praha nominuje:

Optys spol. s r. o. - Dlouholetá podpora propagace tradiční pražské divadelní scény Studio Ypsilon. Významná pomoc především v oblasti tiskárenských služeb (tisk různorodých propagačních materiálů, vydávání publikací atd.) - Opavská společnost Optys je pro nás více než „firma, se kterou spolupracujeme“. Díky jejímu jednateli Janu Víchovi a jeho zaměstnancům máme vždy jistotu, že dostaneme kvalitně a včas vytištěné materiály s návdavkem přátelského a osobního přístupu, který každoročně, jak pevně doufáme, vracíme nejen při případných setkáních, ale také při výročním představení právě pro tuto společnost.

Sociální služby Praha 9, z.ú. nominuje:

zaměstnanci z ČSOB (Laco Csiba...) - “Přátelé seniorů” Pomocné ruce a srdce na dlani - Již je to více než rok, co se u mě objevilo 5 obyčejných lidí. Rozhovor začali s tím, že pracují v ČSOB a že by chtěli udělat něco smysluplného pro seniory. Od té doby tato parta úžasných lidí pravidelně dochází do Domu s pečovatelskou službou a spolu se seniory zde slaví svátky, čtou, výtvarničí, hrají pétanque a spoustu dalších úžasných věcí. V loňském roce jsme je požádali o pomoc při organizaci letních slavností – ochota a velká radost byla inspirací pro všechny zúčastněné. Posledním důkazem velkého srdce bylo vyjednání sponzorského daru na novou pračku pro Dům s pečovatelskou službou. Jsme nadšení a DĚKUJEME!

Divadlo Na zábradlí, Praha nominuje:

Česká spořitelna, a. s. - Vznik inscenací Divadla Na zábradlí - Podpora České spořitelny znamená pro Divadlo Na zábradlí velmi mnoho. Umožňuje rozšíření repertoáru Divadla Na zábradlí, realizaci projektů, které by bez této podpory byly realizovatelné jen velmi těžko. Dovolte malý příklad: na počátku divadelní sezony 2017/18 vznikla v Divadle Na zábradlí inscenace "Dánská občanská válka" - první české provedení dramatizace současného dánského románu. K režii inscenace jsme oslovili mladou, velmi talentovanou dvojici čerstvých absolventů DAMU Adama Svozila a Kristýnu Kosovou, autorem scénografie je rovněž čerstvý absolvent Petr Vítek. Na premiéru jsme díky podpoře České spořitelny mohli na premiéru pozvat autora, jednoho z nejvýznamnějších skandinávských spisovatelů dneška Kaspara Colinga Nielsena. Kromě mediální pozornosti (např. velký rozhovor v deníku Lidové noviny) se české publikum mohlo s osobně setkat a diskutovat s ním o jeho širokých literárních aktivitách.
Všechny následující premiéry této sezony v Divadle Na zábradlí jsou rovněž prvními českými provedeními (Thomas Bernhard: Mýcení; Günter Grass: Plechový bubínek v režii Jana Mikuláška), rovněž vznikají s finanční podporou České spořitelny - můžeme si tak dovolit technicky kvalitnější inscenace a přiblížit se tak evropskému standardu divadelní kultury. Jinými slovy, finanční podpora našeho mecenáše umožňuje větší odvahu a rozmach v dramaturgickém směřování divadla a přináší tak nejen publiku Divadla Na zábradlí, ale i celé české divadelní kultuře nové podněty a kvalitnější zážitky. Finanční dar zkrátka přetavíme na scéně Divadla Na zábradlí na celospolečenský přínos. Sponzoring České spořitelny považuji za chvályhodný - finanční sektor převádí část svých zisků do živé, progresivní, novátorské kulturní sféry.

Nadace na ochranu zvířat, Praha nominuje:

Adam Novotný - Pomoc při všech akcích nadace – Světový den zvířat, For Pets, PesFest, aj. - Adam pomáhá NNOZ již několik let. Jako dlouhodobý spolupracovník pomáhá koordinovat ostatní dobrovolníky. Když mu čas dovolí, účastní se všech akcí. Jeho zkušeností si velice vážíme. Průběh akcí je díky němu plynulejší.

Petr Navrátil - Pomoc na akcích NNOZ, fotodokumentace programu, soutěží, účastníků a další - Petr Navrátil fotí pro nadaci i přes svou zdravotní indispozici. Dobrou náladu rozdává nejenom nám, ale i účastníkům akcí. Má rád všechny zvířata a naše akce dokumentuje již spoustu let.

Petr Šubrt - Pomoc na akcích NNOZ, fotodokumentace programu, soutěží, účastníků a další - Fotografie Petra Šubrta z našich akcí obdivujeme již 5 let. I přes své náročné povolání si na nás Petr vždy udělá čas. Ochotně pomáhá i s přípravami akcí.

Ondřej Karaffa - Pomoc na akcích NNOZ, fotodokumentace programu, soutěží, účastníků a další - Fotodokumentace je pro nás velmi důležitá, a proto jsme rádi, že Ondřej pro nás fotí akce již několik let. Kvůli našim akcím si plánuje vzít dovolenou ze své práce, aby nám mohl pomáhat, za což jsme velice vděčni.

Markéta Kallmünzerová - Pomoc při všech akcích nadace – Světový den zvířat, For Pets, PesFest, aj. - Markéta pomáhá nadaci už přes 6 let. Díky tomu přesně ví, jak má každá akce správně probíhat. Její dlouholeté spolupráce si velice vážíme. Pomáhá koordinovat dobrovolníky a každá akce díky ní proběhne hladce.

Dětské centrum Paprsek, středisko Prosek, Praha nominuje:

BIKERS PRAGUE - Soustavně, vytrvale, neúnavně a hlavně s láskou pomáhají Dětskému centru Paprsek – Středisku Prosek - Členové motorkářského klubu BIKERS PRAGUE se pro nás stali doslova dobrými anděli – přestože na první pohled vypadají jako „drsní muži a drsné ženy“ na silných strojích, mají všichni moc dobrá srdce. Naše spolupráce je již několikaletá a pokud je potřeba s čímkoliv pomoci, Bikers Prague je zárukou .
V loňském roce jsme společně zorganizovali velkou zahradní slavnost u nás v DC Paprsek – jako poděkování všem, kdo nám pomáhají. Podobnou akci s bohatým programem pro děti i dospělé chystají na letošní červen. Přátelé Bikers Prague se postupně stávají i našimi přáteli a tak se třeba společně chystáme navštívit daňčí farmu v samém srdci brdských lesů , vánoční strom od Bikers už se stává pro naše klienty tradicí…..nezapomínají ani na naše pracovníky – k vánocům „nadělili“ každému poukaz na luxusní masáž …..a také na letošní rok samozřejmě plánujeme další společné aktivity. Moc si vážíme jejich vytrvalé a nezištné pomoci a za všechny dobré skutky opravdu upřímně DĚKUJEME!!
Bikers Prague v loňském roce obdrželi Křesadlo – cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Praha nominuje:

Pavel Šturm - Celoživotní práce pro neslyšící - Pavel Šturm již téměř 25 let pracuje jako dobrovolný funkcionář Pražského spolku neslyšících (PSN) a viceprezident Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR. Jako předseda PSN téměř každý víkend, se svými kolegy, organizuje různé akce. Činnost vykonává na úkor svého volného času, po práci. Přestože je neslyšící, skvěle si poradil s mnohými překážkami, dokáže sehnat peníze, zařídit vše co je potřeba, stará se o budovu ve které PSN sídlí. Často jej v pátek pozdě odpoledne potkáme v montérkách a následující sobotu v obleku jako organizátora slavnostní akce… Je spolehlivý, kdokoliv potřebuje poradit, pomoc, vždy se snaží pomoci.
Chceme mu poděkovat za dlouholetou práci a neutuchající nadšení. Je jisté, že bez jeho přispění bychom v letošním roce neslavili 150. výročí založení PSN.

Jaroslav Paur - Celoživotní práce pro neslyšící - Jaroslav Paur pracuje v hnutí osob se sluchovým postižením téměř 55 let. Dlouholetý dobrovolný funkcionář Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., ale především člověk, který rozumí problematice hluchoty a nikdy neváhá pomoci. Pro neslyšící a nedoslýchavé osoby starší generace je Jaroslav legendou, všichni ho znají. Kamkoliv s Jaroslavem přijedeme, všude ho vítají jako starého kamaráda, všichni ho znají a vzpomínají na společné zážitky. Chceme mu poděkovat za neskutečně dlouhou podporu a neutuchající elán, kdy leckdy strčí ve svém nadšení pro další práci i kolegy o dvě či tři generace mladší.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz